Top 30 Đề kiểm tra, đề thi Công nghệ lớp 10 chọn lọc, có đáp án

Dưới đây là danh sách các Đề kiểm tra Công nghệ 10 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Công nghệ lớp 10.

Mục lục Đề kiểm tra Công nghệ 10

Top 12 Đề kiểm tra Công nghệ 10 Học kì 1 có đáp án

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 10 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Công nghệ 10 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Công nghệ 10 Học kì 1 có đáp án

Top 16 Đề kiểm tra Công nghệ 10 Học kì 2 có đáp án

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 10 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra Công nghệ 10 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Công nghệ 10 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Công nghệ 10 Học kì 2 có đáp án

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 10 Học kì 1

Môn: Công nghệ 10

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Tầm quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân được thể hiện qua mấy nội dung?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2. Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số lao động tham gia vào các ngành kinh tế?

A. 20%

B. Trên 20%

C. 50%

D. Trên 50%

Câu 3. Thành tựu thứ hai của ngành nông, lâm, ngư nghiệp là:

A. Bước đầu hình thành một số ngành sản xuất hàng hóa với các vùng sản xuất tập trung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

B. Sản xuất lương thực tăng liên tục

C. Một số được xuất khẩu ra thị trường quốc tế

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Hạn chế trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta là:

A. Giống vật nuôi còn lạc hậu

B. Giống cây trồng chưa đáp ứng được yêu cầu

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 5. Người ta đưa tiến bộ khoa học kĩ thuật vào khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch nhằm mục đích gì?

A. Giảm bớt hao hụt sản phẩm

B. Nâng cao chất lượng sản phẩm

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 6. Nhiệm vụ của ngành nông, lâm, ngư nghiệp là:

A. Áp dụng khoa học công nghệ vào chọn giống

B. Đưa tiến bộ khoa học kĩ thuật vào bảo quản và chế biến sản phẩm

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 7. Có mấy loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 8. Ở nước ta, bao nhiêu phần dân số sống bằng nghề nông?

A. 1/3

B. 2/3

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 9. Đối với thí nghiệm so sánh giống, người ta so sánh các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà với:

A. Giống mới chọn tạo

B. Giống nhập nội

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 10. Đối với thí nghiệm so sánh giống, người ta so sánh về:

A. Sinh trưởng

B. Phát triển

C. Năng suất

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra Công nghệ 10 Giữa học kì 1

Môn: Công nghệ 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Hệ thống hạt giống siêu nguyên chủng có:

A. Chất lượng rất cao

B. Độ thuần khiết rất cao

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 2. Hạt giống siêu nguyên chủng có chất lượng:

A. Thấp

B. Rất thấp

C. Cao

D. Rất cao

Câu 3. Giai đoạn sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng được thực hiện ở:

A. Xí nghiệp

B. Trung tâm sản xuất giống chuyên trách

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 4. Hạt giống xác nhận là hạt giống:

A. Có chất lượng và độ thuần khiết rất cao

B. Có chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng

C. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Trường hợp nào hạt giống được sản xuất theo sơ đồ duy trì ở cây tự thụ phấn?

A. Giống siêu nguyên chủng

B. Giống bị thoái hóa

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 6. Cơ thể thực vật có:

A. 1 cơ quan

B. 2 cơ quan

C. Nhiều cơ quan

D. Đáp án khác

Câu 7. Ý nghĩa của giống cây trồng bằng vật nuôi cấy mô tế bào?

A. Cho ra các sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền

B. Nếu nguyên liệu nuôi cấy sạch bệnh thì sản phẩm nhân giống hoàn toàn sạch bệnh

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 8. Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào có bước nào sau đây?

A. Cấy cây vào môi trường thích ứng

B. Trồng cây trong vườn ươm

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 9. Ứng dụng của nuôi cấy mô trong giống cây lương thực, thực phẩm là:

A. Súp lơ

B. Măng tây

C. Khoai tây

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Ứng dụng của nuôi cấy mô trong giống cây lâm nghiệp là:

A. Bạch đàn

B. Thông

C. Trầm hương

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Keo đất là những phần tử có kích thước khoảng:

A. 1 µm

B. Trên 1 µm

C. Dưới 1 µm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 12. Căn cứ vào trạng thái của H+ và Al3+ ở trong đất, độ chua của đất có:

A. Độ chua hoạt tính

B. Độ chua tiềm tàng

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 13. Đa số đất lâm nghiệp:

A. Chua

B. Rất chua

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 14. Đất phèn có trị số pH:

A. Dưới 4

B. Trên 4

C. 4

D. Đáp án khác

Câu 15. Người ta căn cứ vào đâu để phân loại đất?

A. Nguồn gốc hình thành

B. Độ phì nhiêu của đất

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 16. Độ phì nhiêu nhân tạo được hình thành:

A. Không có sự tác động của con người

B. Có sự tác động của con ngưởi

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 17. Đất tự nhiên phân bố ở vùng đồi núi chiếm:

A. 70%

B. 80%

C. 75%

D. 85%

Câu 18. Do sự hình thành đất xảm bạc màu ở địa hình phức tạp, khiến cho quá trình gì xảy ra mạnh mẽ?

A. Rửa trôi các hạt sét

B. Rửa trôi các hạt keo

C. Rửa trôi chất dinh dưỡng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 19. Lớp đất mặt của đất xám bạc màu có tỉ lệ cát:

A. Lớn

B. Nhỏ

C. Vừa

D. Đáp án khác

Câu 20. Đất xám bạc màu có lượng chất dinh dưỡng:

A. Giàu

B. Nghèo

C. Trung bình

D. Đáp án khác

Câu 21. Có mấy biện pháp cải tạo đất xám bạc màu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Nhiều

Câu 22. Đâu là biện pháp cải tạo đất xám bạc màu?

A. Luân canh cây trồng

B. Bón vôi cải tạo đất

C. Cày sâu kết hợp bón phân

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 23. Xói mòn đất là quá trình phá hủy:

A. Lớp đất mặt

B. Tầng đất dưới

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 24. Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá có mấy tính chất?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 25. Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá có số lượng vi sinh vật đất:

A. Nhiều

B. Ít

C. Trung bình

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 26. Có mấy biện pháp chính cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 27. Để cải tạo, hạn chế sói mòn, người ta trồng cây ăn quả theo hướng khoảng cách giữa hai hàng cây sẽ:

A. Trồng cỏ

B. Trồng cây họ đậu

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 28. Biện pháp nông học chống xói mòn là:

A. Trồng rừng đầu nguồn

B. Bảo vệ rừng đầu nguồn

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 29. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì, năm thứ ba tiến hành:

A. Gieo hạt tác giả, chọn cây ưu tú E. Gieo hạt cây ưu tú thành từng dòng

B. Nhân giống nguyên chủng từ giống siêu nguyên chủng

C. Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng

Câu 30. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng, năm thứ ba tiến hành:

A. Đánh giá dòng lần 1

B. Đánh giá dòng lần 2

C. Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng

D. Sản xuất hạt giống xác nhận từ hạt giống nguyên chủng

Câu 31. Theo sơ đồ phục tráng, đánh giá dòng lần 1 tức hạt của dòng tốt nhất chia làm mấy phần?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 32. Chọn lọc duy trì thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp siêu nguyên chủng, tức:

A. Chọn lọc hệ củ ở cây lấy củ

B. Hệ vô tính ưu tú ở cây nhân hom, thân ngầm

C. Chọn cây mẹ ưu tú ở cây ghép và cành giâm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 33. Giống cây rừng được nhân ra bằng:

A. Hạt

B. Công nghệ nuôi cấy mô

C. Giâm hom

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 34. Đối với cây trồng thụ phấn chéo, vụ thứ hai tiến hành:

A. Lựa chọn ruộng sản xuất giống ở khu cách li

B. Đánh giá thế hệ chọn lọc

C. Nhân hạt giống siêu nguyên chủng ở khu cách li

D. Nhân hạt giống nguyên chủng ở khu cách li

Câu 35. Đối với sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, ở vụ thứ tư, hạt của các cây còn lại là:

A. Hạt siêu nguyên chủng

B. Hạt nguyên chủng

C. Hạt xác nhận

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 36. Đối với sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, ở vụ thứ 2, loại bỏ hàng không đạt yêu cầu và các cây xấu trên hàng đạt yêu cầu:

A. Trước khi tung phấn

B. Khi tung phấn

C. Sau khi tung phấn

D. Đáp án khác

Câu 37. Đối với sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo, ở vụ thứ nhất, gieo hạt của cây giống:

A. Nguyên chủng

B. Siêu nguyên chủng

C. Hạt xác nhận

D. Đáp án khác

Câu 38. Mô tế bào có thể sống nếu:

A. Nuôi cấy mô tế bào trong môi trường thích hợp

B. Cung cấp đủ chất dinh dưỡng gần giống như trong cơ thể sống

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 39. Hệ thống sản xuất giống gồm mấy giai đoạn?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 40. Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào được tiến hành theo mấy bước?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra Giữa kì 1 Công nghệ lớp 10 có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa