Top 60 Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án

Dưới đây là danh sách Top 60 Đề kiểm tra Toán lớp 10 Đại Số & Hình học Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề thi giữa kì, đề thi học kì được biên soạn theo từng chương. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Toán lớp 10.

Mục lục Đề kiểm tra Toán 10

(mới) Bộ Đề thi Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 (60 đề)

Top 4 Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 4 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 4 Đề thi Toán 10 Học kì 2 có đáp án

Top 36 Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 10 có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Toán 10 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 2 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án

Top 11 Đề kiểm tra Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Số lần xuất hiện của một giá trị trong mẫu số liệu thống kê được gọi là:

A. Tần số    B. Tần suất

C. Số trung bình     D. Mốt

Câu 2: Tỉ số giữa tần số và số các số liệu thống kê được gọi là:

A. Tần suất    B. Mốt

C. Số trung bình    D. Số trung vị

Câu 3: Điểm kiểm tra môn Toán của 50 em học sinh lớp 10 được ghi trong bảng sau:

Giá trị ( điểm số) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số 1 3 2 3 1 3 10 12 8 5 2

Điểm trung bình là:

A. 5,13     B. 5,00

C. 4,5     D. 6,25

Câu 4: Điều tra số con của mỗi gia đình trong khu phố, nhân viên điều tra ghi được bảng sau:

Giá trị ( số con) 0 1 2 3 4 5
Tần số 10 12 8 5 2 1

Mốt của số con trong các gia đình là:

A. 0     B. 1

C. 2     D. 3

Câu 5: Điều tra số con của mỗi gia đình trong khu phố, nhân viên điều tra ghi được bảng sau:

Giá trị ( số con) 0 1 2 3 4 5
Tần số 9 13 7 5 2 1

Một trong những tiêu chuẩn của gia đình văn hóa mới là không có quá hai con. Số gia đình trong khu phố không đạt danh hiệu gia đình văn hóa mới là:

A. 3     B. 8

C. 15     D. 22

Câu 6: Để kết thúc môn học ngoại ngữ, học sinh phải qua 6 lần thi trắc nghiệm, mỗi lần thi điểm tối đa là 100 điểm. Sau năm lần thi điểm trung bình của Hiếu là 72 điểm. Lần thứ sáu, Hiếu đạt 54 điểm. Hỏi điểm trung bình môn ngoại ngữ của Hiếu khi kết thúc khóa học là bao nhiêu?

A. 82,8     B. 69

C. 63     D. 57

Câu 7: Cho bảng phân bố tần số khối lượng 30 quả trứng gà của một rổ trứng gà

Khối lượng (gam) 25 30 35 40 45 50
Tần số 3 5 7 9 4 2

Số trung bình, số trung vị và mốt của mẫu số liệu lần lượt là:

A. 37; 37,5 và 40     B. 36; 37,5 và 40

C. 37; 37,5 và 9     C. 37; 37 và 40

Câu 8: Điểm thi học kì II môn Toán của một tổ học sinh lớp 10A6 là:

4,5 5,0 7,5 8,5 5,5 6,0 6,5 9,0 4,5 10 9,0

Số trung vị của dãy số liệu trên là:

A. 6     B. 5,5

C. 6,5     D. 7,5

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A A D A B B A C

Câu 1: Đáp án A

Câu 2: Đáp án A

Câu 3: Đáp án: D

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: Đáp án A

Dựa vào bảng số liệu ta thấy, giá trị 0 có tần số lớn nhất là 10

Do đó, mốt của mẫu số liệu trên là: 0

Câu 5: Đáp án B

Dựa vào bảng số liệu ta thấy tổng các gia đình có số con lớn hơn 2 là: 5 + 2+ 1 = 8

Do đó, có 8 gia đình không đạt danh hiệu gia đình văn hóa mới

Câu 6: Đáp án B

Điểm trung bình môn ngoai ngữ của Hiếu khi kết thúc khóa học là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Đáp án A

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy giá trị 40 có tần số lớn nhất là 9. Do đó, mốt của mẫu số liệu trên là 40

Giá trị thứ 15,16 của dãy số liệu là 35; 40. Do đó, số trung vị của dãy số liệu là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Đáp án C

Dãy số liệu trên gồm 11 số. Do đó, số trung vị là: Me = x6 = 6,5

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Để điều tra các con trong mỗi gia đình ở một chung cư gồm 100 gia đình. Người ta chọn ra 20 gia đình ở tầng 2 và thu được mẫu số liệu sau:

2 4 3 1 0
5 3 2 1 5
1 1 3 2 1
4 1 2 3 1

Dấu hiệu ở đây là gì?

A. Số gia đình ở tầng 2

B. số con ở mỗi gia đình

C. Số tầng của chung cư

D. số người trong mỗi gia đình

Câu 2: Thống kê điểm môn Toán trong một kì thi của 400 em học sinh thấy có 72 bài được điểm 5. Hỏi tần suất của giá trị xi = 5 là:

A. 10%     B. 18%

C. 36%     D. 72%

Câu 3: Cho bảng tần số, tần suất ghép lớp như sau:

Lớp Tần số Tần suất
[150;154] 6 16,7%
[155;159] 12 33,3%
[160;164] * 27,8%
[164;169] 5 **
[170;174] 3 8,3%
N = 36 100%

a) Giá trị * là:

A. 8     B. 10

C. 12     D. 13

b) Giá trị ** là:

A. 3,9%     B. 5,9%

C. 13,9%     D. 23,9%

Câu 4: Cho biểu đồ hình quạt của thống kê giá trị xuất khẩu nhiên liệu của nước ta (biết giá trị xuất khẩu dầu hỏa là 800 triệu USD). Hỏi giá trị xuất khẩu than đá là bao nhiêu triệu USD?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

A. 200     B. 250

C. 400     D. 450

Câu 5: Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Hóa ( thang điểm 20). Kết quả như sau:

Điểm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tần số 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2

a) Số trung vị là:

A. 15     B. 15,50

C. 16     D. 16,50

b) Mốt là:

A. 14     B. 15

C. 16     D. 17

Câu 6: Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Sản lượng 20 21 22 23 24
Tần số 5 8 11 10 6 N = 40

a) Sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là:

A. 22,1     B. 22,2

C. 22,3     D. 22,4

b) Phương sai là:

A. 1,52     B. 1,53

C. 1,54     D. 1,55

c) Độ lệch chuẩn là:

A. 1,23     B. 1,24

C. 1,25     D. 1,26

Phần II: Tự luận

Câu 1: Điểm kiểm tra môn Toán của hai học sinh Bách và Trúc được ghi lại như sau:

Bách 9 8 4 10 3 10 9 7
Trúc 6 7 9 5 7 8 9 9

a) Tính điểm trung bình của mỗi học sinh

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn về điểm của mỗi học sinh ( chính xác đến hàng phần trăm)

c) Học sinh nào có kết quả ổn định hơn? Vì sao?

Câu 2: Kết quả bài kiểm tra môn Toán của 36 học sinh được cho trong mẫu số liệu sau:

2 4 6 7,5 8,5 7
9,5 5 6,5 3 7 5,5
6,5 77,5 5,5 7 2,5
7,5 8,5 6 7 1,5 9
6 7,5 1 6,5 6 7
9 7,5 6 8 7 6,5

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp ( chính xác đến hàng phần trăm) sử dụng 5 lớp sau: [0;2), [2;4), [4;6), [6;8), [8;10)

b) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt thể hiện bảng phân bố ở câu a).

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

1 2 3 4 5 6
B B B C C B C A C B

Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Đáp án: B

Tần suất của giá trị x1 = 5 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 3:

Dựa vào bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp ta có:

a) Giá trị của * là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đáp án: B

b) Giá trị của ** là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đáp án C

Câu 4: Đáp án C

Dựa vào biểu đồ hình quạt ta thấy giá trị xuất khẩu than đá bằng một nửa giá trị xuất khẩu dầu hỏa. Do đó, giá trị xuất khẩu than đá bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 5:

a) Số trung vị là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đáp án: B

b) Dựa vào bảng số liệu ta thấy mốt là 16

Đáp án: C

Câu 6:

a) Sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đáp án: A

b) Phương sai là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đáp án: C

c) Độ lệch chuẩn là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đáp án: B

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a) Tính điểm trung bình của mỗi học sinh

Điểm trung bình của Bách là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Điểm trung bình của Trúc là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn về điểm của mỗi học sinh ( chính xác đến hàng phần trăm)

• Điểm của bạn Bách:

Phương sai là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Độ lệch chuẩn là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

• Điểm của bạn Trúc:

Phương sai là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Độ lệch chuẩn là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

c) Học sinh nào có kết quả ổn định hơn? Vì sao?

Học sinh Trúc có kết quả ổn định hơn vì có độ lệch chuẩn nhỏ hơn so với bạn Bách

Câu 2:

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp ( chính xác đến hàng phần trăm) sử dụng 5 lớp sau: [0;2), [2;4), [4;6), [6;8), [8;10)

Lớp Tần số Tần suất
[0;2) 2 5,56%
[2;4) 3 8,33%
[4;6) 4 11,11%
[6;8) 21 58,33%
[8;10) 6 16,67%
N = 36 100%

b) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt thể hiện bảng phân bố ở câu a).

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa