Top 84 Đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử 10 chọn lọc, có đáp ánĐể học tốt Lịch Sử lớp 10, phần dưới đây liệt kê Top 84 Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra giữa kì, đề kiểm tra học kì 1, học kì 2. Bộ đề kiểm tra được biên soạn thành 2 bản: theo phân phối chương trình và theo chương giúp học sinh và Thầy Cô có nhiều tài liệu tham khảo hơn. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Lịch Sử lớp 10.

Mục lục Đề kiểm tra Lịch Sử 10

Đề kiểm tra Lịch Sử 10 theo PPCT

Quảng cáo

Top 42 Đề kiểm tra Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Lịch Sử lớp 10 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 10 có đáp án

Quảng cáo

Top 42 Đề kiểm tra Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Lịch Sử 10 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Quảng cáo

Top 4 Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 10 có đáp án

Đề kiểm tra Lịch Sử 10 theo chương

Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Chương 1: Xã hội nguyên thủy

Chương 2: Xã hội cổ đại

Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến

Chương4: Ấn Độ thời phong kiến

Chương 5: Đông Nam Á thời phong kiến

Chương 6: Tây Âu thời trung đại

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Việt Nam thời nguyên thủy đến thế kỉ X

Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XV

Chương 3: Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII

Chương 4: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại

Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Chương 2: Các nước Âu- Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Chương 3: Phong trào công nhân Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (6đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (1đ) Văn hoá Lào và Campuchia đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá

A. Trung Quốc

B. Ấn Độ

C. Việt Nam

D. Thái Lan

2. (1đ) Công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của Lào là

A. Tháp Thạt Luổng.

B. Cố đô Luôngphabang.

C. Wat May.

D. Wat Visoun.

3. (1đ) Yếu tố khách quan nào là yếu tố cuối cùng, có tính quyết định, dẫn tới sự sụp đổ của các vương quốc ở Đông Nam Á?

A. Phong trào khởi nghĩa của nông dân.

B. Sự xung đột giữa các quốc gia Đông Nam Á.

C. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây.

D. Sự nổi dậy của cát cứ, địa phương ở từng nước.

4. (1đ) Quý tộc tăng lữ là

A. Quý tộc Rô-ma cũ theo Kito giáo

B. Quý tộc German chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma.

C. Quý tộc Rô-ma chiếm ruộng đất của nông dân.

D. Quý tộc German tiếp thu Kito giáo.

5. (1đ) Trong lãnh địa phong kiến, giai cấp nào là lực lượng lao động chính?

A. Nông dân lĩnh canh

B. Nông nô

C. Nô lệ

D. Thợ thủ công và thương nhân.

6. (1đ) Lĩnh vực kinh tế chính trong các thành thị trung đại Tây Âu là gì?

A. Thủ công nghiệp và buôn bán hành hóa.

B. Công nghiệp và thương mại.

C. Nông nghiệp trồng lúa nước.

D. Nông nghiệp với các đồn điền rộng lớn.

Phần tự luận

Câu 2: (2đ) Dựa vào hình ảnh sau để trả lời câu hỏi:

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

1. (1đ) Đây là bức tranh La Gioconda nổi tiếng của tác giả nào?

A. Leonardo da Vinci

B. Leon Battista Alberti

C. Giotto di Bondone

D. Michelangelo

2. (1đ) Bức tranh này ra đời trong thời kì nào?

A. Phong trào cải cách tôn giáo ở Tây Âu.

B. Thời kì đỉnh cao của văn hóa Hy Lạp, Rô-ma cổ đại.

C. Thời kì Đêm trường trung cổ.

D. Thời kì Văn hóa Phục hưng.

Câu 3: (2đ) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (…):

“Đến giữa thế kỷ IX, phần lớn đất đai của các ……………..(a)………….. đã được các quý tộc và nhà thờ chiếm đoạt xong. Những vùng đất đai rộng lớn đó đã nhanh chóng bị họ biến thành khu đất của riêng mình – gọi là …………(b)………... Đây là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu.”

1. (1đ) Từ thích hợp điền vào vị trí (a) là:

A. Nông dân

B. Chủ nô Rô-ma cũ

C. Quý tộc người German

D. Ruộng đất bỏ hoang, không có chủ sở hữu.

2. (1đ) Từ thích hợp điền vào vị trí (b) là:

A. Lãnh địa phong kiến Tây Âu.

B. Thành thị trung đại Tây Âu.

C. Đồn điền, trang trại Tây Âu.

D. Ruộng đất công làng xã.

Đáp án

Câu 1.1 - BCâu 1.2 - ACâu 1.3 - CCâu 1.4 - DCâu 1.5 - BCâu 1.6 - A
Câu 2.1 - ACâu 2.2 - D
Câu 3.1 - BCâu 3.2 - A

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Lịch Sử 10

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (5đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (0,5đ) Đâu là đặc điểm của một thị tộc thời nguyên thủy?

A. Những gia đình gồm hai đến ba thế hệ có chung dòng máu.

B. Những người phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong xã hội.

C. Những người sống chung trong hang động mái đá.

D. Những người phụ nữ cùng làm nghề hái lượm.

2. (0,5đ) Trong quá trình phát triển chung của lịch sử nhân loại, cư dân ở đâu sử dụng công cụ bằng đồng thau sớm nhất?

A. Tây Á và Nam Âu.

B. Tây Á và Ai Cập.

C. Ai Cập và Nam Âu.

D. Trung Quốc và Ai Cập.

3. (0,5đ) Trong buổi đầu thời đại kim khí, kim loại nào được sử dụng sớm nhất?

A. Sắt.

B. Thiếc.

C. Đồng đỏ.

D. Đồng thau.

4. (0,5đ) Công cụ sản xuất nào dưới đây KHÔNG phải là công cụ sản xuất chủ yếu trong thời đại kim khí?

A. Công cụ bằng đồng đỏ.

B. Công cụ bằng đồng thau.

C. Công cụ bằng đá mới.

D. Công cụ bằng sắt.

5. (0,5đ) Các quốc gia cổ đại đầu tiên ở phương Đông ra đời vào khoảng thời gian nào?

A. Thiên niên kỉ IV TCN.

B. Thiên niên kỉ V TCN.

C. Thiên niên kỉ VI TCN.

D. Thiên niên kỉ VII TCN.

6. (0,5đ) Ở Trung Quốc vương triều nào được thành lập đầu tiên thời kì cổ đại?

A. Thương.

B. Chu.

C. Hạ.

D. Tần.

7. (0,5đ) Nền kinh tế chính của các cư dân phương Đông cổ đại là gì?

A. Thủ công nghiệp.

B. Nông nghiệp.

C. Buôn bán nô lệ.

D. Thương mại.

8. (0,5đ) Trong xã hội Phương Đông cổ đại tầng lớp nào đóng vai trò sản xuất chính?

A. Nô lệ.

B. Nông dân công xã.

C. Bình dân.

D. Thợ thủ công.

9. (0,5đ) Tứ đại phát minh của Trung Quốc là gì?

A. Thuốc súng, gốm sứ, la bàn, dệt lụa.

B. Gốm sứ, dệt lụa, la bàn, kỹ thuật in.

C. Thuốc súng, la bàn, kỹ thuật in, giấy.

D. Giấy, gốm sứ, la bàn, kỹ thuật in.

10. Ý nào KHÔNG phải là đặc điểm của nhà nước phong kiến phương Đông?

A. Vua là người đứng đầu nhà nước có quyền lực tối cao.

B. Vua cai trị đất nước dựa và vương quyền và thần quyền.

C. Vua coi mình là thần thánh dưới trần gian.

D. Giúp việc cho vua có hội đồng nhân dân là đại biểu của nhân dân bầu ra.

Phần tự luận

Câu 2: (1đ) Dựa vào đoạn tư liệu sau trả lời câu hỏi:

Trong xã hội nguyên thủy, ………...(a)…………và …………..(b)…………. là “nguyên tắc vàng”. Bởi lúc ấy người ta sống trong cộng đồng, dựa vào nhau vì tình trạng đời sống còn quá thấp, nhưng khi bắt đầu có sản phẩm thừa thì lại không thể đem chia đều cho mọi người.

1.(0,25đ) Chọn từ thích hợp điền vào vị trí (a):

A. Công bằng.

B. Tự do.

C. Tồn tại.

D. Yêu thương.

2. (0.25đ) Chọn từ thích hợp điền vào vị trí (b):

A. Độc lập.

B. Hạnh phúc.

C. Đủ no.

D. Bình đẳng.

3. (0.5đ) Trong thời đại kim khí, với việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đã tạo ra

A. một lượng sản phẩm thừa thường xuyên.

B. một bước ngoặt về công cụ lao động.

C. một ngành sản xuất quan trọng.

D. một mức sống mới cho con người.

4. (0.5đ) Điều gì xuất hiện có vai trò quyết định trong việc phá vỡ nguyên tắc vàng của xã hội nguyên thủy?

A. Kẻ giàu

B. Tư hữu

C. Công hữu.

D. Của cải dư thừa.

5. (0.5đ) Sau khi xã hội nguyên thủy tan rã, con người bước vào thời đại xã hội nào?

A. Xã hội cổ đại.

B. Xã hội phong kiến.

C. Thị tộc, bộ lạc.

D. Cộng sản nguyên thủy.

Câu 3: (1đ) Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp

1. (0,5đ) Nối tên các vị thần Hy Lạp với vai trò của họ:

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Lịch Sử lớp 10 có đáp án (Đề 1)

A. a-2; b-1; c-3

B. a-3; b-2; c-1

C. a-1; b-3; c-2

D. a-3; b-1; c-2.

2. (0,5đ) Nối đúng tên của các công trình kiến trúc và quốc gia của nó:

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Lịch Sử lớp 10 có đáp án (Đề 1)

A. a-3; b-1; c-2

B. a-2; b-3; c-1

C. a-3; b-2; c-1

D. a-1; b-3; c-2

Câu 4: (2đ) Dựa vào hình ảnh sau để trả lời các câu hỏi:

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Lịch Sử lớp 10 có đáp án (Đề 1)

1. (0.5đ) Đây là công trình kiến trúc nào?

A. Kim tự tháp Ai cập

B. Đền Parthenon

C. Vạn lý trường thành

D. Khải hoàn môn Traian

2. (0.5) Đây là công trình kiến trúc nổi tiếng của nước nào?

A. Ấn Độ

B. Trung Quốc

C. Hy Lạp

D. Lưỡng Hà

3. (0.5đ) Đây là một trong 7 kì quan thế giới thời kì cổ đại, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

4. (0.5đ) Có nhận định cho rằng: Đây là công trình kiến trúc có thể nhìn thấy từ mặt trăng. Suy nghĩ của bạn về nhận định trên.

A. Đúng

B. Sai

Câu 5: (1đ) Chọn Đúng/Sai đối với những nhận định, những mệnh đề sau:

1. (0,25đ) Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là Bầy người nguyên thủy.

A. Đúng

B. Sai.

2. (0,25đ) Thị tộc có quy mô nhỏ hơn bộ lạc.

A. Đúng

B. Sai.

3. (0,25đ) Thời Đường là thời kì phát triển cực thịnh của chế độ phong kiến Trung Quốc.

A. Đúng

B. Sai.

4. (0,25đ) Thanh là triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc.

A. Đúng

B. Sai.

Đáp án

Câu 1.1 - ACâu 1.2 - BCâu 1.3 - CCâu 1.4 - CCâu 1.5 - ACâu 1.6 - C
Câu 1.7 - BCâu 1.8 - BCâu 1.9 - CCâu 1.10 - D
Câu 2.1 - ACâu 2.2 - DCâu 2.3 - ACâu 2.4 - BCâu 2.5 - A
Câu 3.1 - DCâu 3.2 - A
Câu 4.1 - CCâu 4.2 - BCâu 4.3 - BCâu 4.4 - B
Câu 5.1 - BCâu 5.2 - ACâu 5.3 - ACâu 5.4 - A

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa