Top 20 Đề thi Lịch Sử 10 Giữa kì 1 năm 2024 (có đáp án)

Để ôn luyện và làm tốt các bài thi Lịch Sử 10, dưới đây là Top 20 Đề thi Lịch Sử 10 Giữa kì 1 năm 2024 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Lịch Sử 10.

Top 20 Đề thi Lịch Sử 10 Giữa kì 1 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử Đề GK1 Sử 10 KNTT Xem thử Đề GK1 Sử 10 CTST Xem thử Đề GK1 Sử 10 CD

Chỉ từ 80k mua trọn bộ Đề thi Lịch Sử 10 Giữa kì 1 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây!

Câu 1. Lịch sử là tất cả những gì

A. đang diễn ra ở hiện tại.

B. đã diễn ra trong quá khứ.

C. sẽ xảy ra trong tương lai.

D. do con người tưởng tượng ra.

Quảng cáo

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đối tượng nghiên cứu của sử học?

A. Toàn bộ những gì đã diễn ra trong quá khứ của loài người.

B. Quá khứ của một cá nhân, một nhóm, cộng đồng người.

C. Quá trình sinh trưởng và phát triển của các loài động vật.

D. Quá khứ của một quốc gia, khu vực hoặc toàn nhân loại.

Câu 3. Nguyên tắc nào quan trọng nhất khi phản ánh lịch sử?

A. Khách quan.

B. Nhân văn.

C. Tiến bộ.

D. Trung thực.

Câu 4. Nội dung nào dưới đây không thuộc chức năng của sử học?

A. Khôi phục các sự kiện lịch sử diễn ra trong quá khứ.

B. Giáo dục con người về tư tưởng, tình cảm, đạo đức.

C. Rút ra những bài học kinh nghiệm cho cuộc sống hiện tại.

D. Góp phần dự báo về tương lai của đất nước và nhân loại.

Câu 5. Hình thức học tập nào dưới đây không phù hợp với môn Lịch sử?

A. Học trên lớp.

B. Tham quan, điền dã.

C. Xem phim tài liệu, lịch sử.

D. Học trong phòng thí nghiệm.

Quảng cáo

Câu 6. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng vai trò của tri thức lịch sử?

A. Giúp con người thay đổi hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử.

B. Cho biết về quá trình biến đổi của môi trường sinh thái qua thời gian.

C. Cung cấp thông tin về quá khứ để hiểu về cội nguồn quê hương, đất nước.

D. Cung cấp tri thức về quá trình sinh trưởng và phát triển của các loài động vật.

Câu 7. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng lí do cần phải học tập lịch sử suốt đời?

A. Học tập, tìm hiểu lịch sử đưa lại cho ta những cơ hội nghề nghiệp thú vị.

B. Lịch sử là môn học rất khó, cần phải học suốt đời để hiểu biết được lịch sử.

C. Kinh nghiệm từ quá khứ rất cần cho cuộc sống hiện tại và định hướng tương lai.

D. Nhiều sự kiện, quá trình lịch sử vẫn chứa đựng những điều bí ẩn cần khám phá.

Câu 8. Kết nối lịch sử với cuộc sống là việc: sử dụng tri thức lịch sử để

A. giải thích và hiểu rõ hơn những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

B. thay đổi quá khứ và dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

C. điều chỉnh hành động cho phù hợp với xu thế chung của nhân loại.

D. sưu tầm, giải thích và làm sáng tỏ các nguồn sử liệu truyền khẩu.

Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng vai trò của sử học đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ?

A. Khoa học tự nhiên và công nghệ là đối tượng nghiên cứu của sử học.

B. Sử học đi sâu nghiên cứu nội dung của khoa học tự nhiên, công nghệ.

C. Làm rõ thành tựu của từng ngành ra đời trong bối cảnh, điều kiện lịch sử nào.

D. Đánh giá ý nghĩa, tác dụng của thành tựu các ngành đó đối với xã hội đương thời.

Quảng cáo

Câu 10. Ngành Hóa học có vai trò như thế nào đối với Sử học?

A. Góp phần đoán định niên đại của các di vật lịch sử.

B. Hỗ trợ quá trình tìm kiếm dấu vết của di vật lịch sử.

C. Góp phần trình bày và tái hiện lịch sử một cách sinh động.

D. Thống kê, phân tích, trình bày các thành tựu kinh tế - xã hội.

Câu 11. Sử học và các ngành khoa học xã hội và nhân văn có mối quan hệ như thế nào?

A. Chỉ Sử học tác động đến các ngành khoa học.

B. Quan hệ gắn bó và tương tác hai chiều.

C. Luôn tách rời và không có quan hệ với nhau.

D. Quan hệ một chiều, không tác động qua lại.

Câu 12. Để xác định giá trị của khu danh thắng Tràng An, các nhà khoa học đã dựa vào phương pháp, kết quả nghiên cứu của những ngành nào?

A. Địa chất học, Cổ sinh học, sử học, Khảo cổ học,...

B. Văn học, Triết học, Tâm lí học, xã hội học,…

C. Khảo cổ học, Toán học, Hoá học,…

D. Toán học, Hoá học, Vật lí học,…

Câu 13. Sử học là một khoa học có tính liên ngành, vì sử học

A. là môn khoa học cơ bản, chi phối toàn bộ các môn khoa học khác.

B. nghiên cứu về đời sống của loài người với nhiều lĩnh vực khác nhau.

C. là ngành khoa học tự nhiên, gắn liền với sự phát triển của xã hội.

D. nghiên cứu về quá trình vận động và phát triển của toàn bộ sinh giới.

Câu 14. Lĩnh vực nào dưới đây thuộc công nghiệp văn hoá?

A. Truyền hình và phát thanh.

B. Sản xuất hàng gia dụng.

C. Chế biến thực phẩm.

D. Thể thao mạo hiểm.

Câu 15. Yếu tố cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản là gì?

A. Xác định giá trị thực tế của di sản.

B. Phát huy giá trị của di sản văn hóa.

C. Đảm bảo tính nguyên trạng của di sản.

D. Thường xuyên tu bổ và hiện đại hóa di sản.

Câu 16. Trong bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, yêu cầu quan trọng nhất đặt ra là gì?

A. Phải đảm bảo giá trị thẩm mĩ của di sản.

B. Phải phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

C. Phải đảm bảo giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, vì sự phát triển bền vững.

D. Đáp ứng yêu cầu quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam.

Câu 17. Lịch sử và văn hóa có vai trò như thế nào đối với sự phát triển ngành du lịch?

A. Thúc đẩy quá trình giao lưu và hội nhập với thế giới.

B. Mang lại nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

C. Là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển ngành du lịch.

D. Góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa đất nước ra bên ngoài.

Câu 18. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng mối quan hệ giữa lịch sử và văn hóa với ngành du lịch?

A. Chỉ có lịch sử tác động lên ngành du lịch.

B. Tồn tại độc lập, không liên quan đến nhau.

C. Có mối quan hệ tương tác hai chiều.

D. Chỉ ngành du lịch mới tác động đến lịch sử.

Câu 19. Một trong những thành tựu văn minh của cư dân Ai Cập cổ đại là

A. đền Pác-tê-nông.

B. hệ số thập phân.

C. hệ chữ cái La-tinh.

D. lăng Ta-giơ Ma-han.

Câu 20. Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo nào dưới đây?

A. Phật giáo và Hin-đu giáo.

B. Đạo giáo và Nho giáo.

C. Hồi giáo và Thiên Chúa giáo.

D. Bà La Môn giáo và Nho giáo.

Câu 21. Công trình kiến trúc nào dưới đây được coi là biểu tượng của văn minh Trung Hoa thời kì cổ - trung đại?

A. Lâu đài thành Đỏ.

B. Đại bảo tháp San-chi.

C. Vạn lí trường thành.

D. Thánh địa Mỹ Sơn.

Câu 22. Tục ướp xác của cư dân Ai Cập cổ đại xuất phát từ

A. sự mách bảo của thần Mặt Trời (Ra).

B. lễ nghi bắt buộc trong Tô-tem giáo.

C. niềm tin vào sự bất tử của linh hồn.

D. mệnh lệnh của các Pha-ra-ông.

Câu 23. Các công trình kiến trúc của cư dân Ấn Độ thời cổ - trung đại có điểm gì nổi bật?

A. Đều được tạc từ các tảng đá nguyên khối.

B. Quy mô nhỏ bé và trang trí giản đơn.

C. Gỗ là nguyên liệu xây dựng chủ yếu.

D. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo.

Câu 24. Con đường thương mại khởi đầu từ Trung Hoa, đi qua khu vực Trung Á, tới Địa Trung Hải và châu Âu được gọi là

A. “Con đường xạ hương”.

B. “Con đường tơ lụa”.

C. “Con đường gốm sứ”.

D. “Con đường tơ lụa”.

II. TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm): Thông qua một ví dụ cụ thể, hãy phân tích mối liên hệ giữa một lĩnh vực/ ngành khoa học xã hội và nhân văn hoặc khoa học tự nhiên mà em thích.

Câu 2 (2,0 điểm): Khái niệm văn minh, văn hóa giống và khác nhau như thế nào? Nêu một ví dụ để chứng minh.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI GIỮA KÌ 1

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM)

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

1-B

2-C

3-A

4-D

5-D

6-C

7-B

8-A

9-B

10-A

11-B

12-A

13-B

14-A

15-C

16-C

17-C

18-C

19-B

20-A

21-C

22-C

23-D

24-BII. TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm):

* Lưu ý:

- Học sinh trình bày theo qua điểm/ sở thích của cá nhân.

- Giáo viên linh hoạt trong quá trình chấm bài.

* Một số ví dụ tham khảo:

- Ví dụ về mối liên hệ giữa sử học với ngành khoa học tự nhiên: trong tác phẩm “Chiếc nút áo của Napoleon – 17 phân tử thay đổi lịch sử”, bằng những hiểu biết khoa học về nguyên tố thiếc (Sn), hai tác giả Penny Le CouteurJay Burreson đã đưa ra một cách luận giải, một nhận thức lịch sử thú vị về nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội quân do Napoleon chỉ huy khi tiến quân xâm lược nước Nga (vào năm 1812). Theo hai tác giả này: nút áo của đội quân hơn 700.000 người do Napoleon chỉ huy đều được làm từ bằng thiếc. Tuy nhiên, thiếc lại có thể biến thành bột vụn ở nhiệt độ dưới -30°C. Trong khi đó, nhiệt độ -30°C lại là nền nhiệt bình thường của mùa đông ở Nga. Vì phải chịu lạnh do không thể “cài nút áo” được, đội quân của Napoleong ngày càng suy yếu và thất bại thảm hại dưới cái lạnh khủng khiếp trong cuộc xâm lược này.

- Ví dụ về mối liên hệ giữa sử học với ngành khoa học xã hội và nhân văn: tác phẩm Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị văn học, tư tưởng:

+ Giá trị lịch sử được thể hiện ở việc: sau khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lơi, Nguyễn Trãi thừa lệnh của chủ tưởng Lê Lợi soạn thảo ra bản Bình Ngô Đại cáo để bố cáo thiên hạ. Tác phẩm này đã tổng kết lại cuộc khởi nghĩa quật cường của dân tộc Đại Việt: từ những ngày khổ cực, đau thương dưới ách thống trị của nhà Minh; những ngày gian lao trên núi Chí Linh đến các chiến thắng lẫy lừng như Tốt Động – Chúc Động; Chi Lăng – Xương Giang…

+ Giá trị văn học: Bình Ngô Đại cáo là một văn bản chính luận được đánh giá cao về hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng xác thực, thể hiện sâu sắc và sinh động những vấn đề có ý nghĩa trọng đại của quốc gia dân tộc.

+ Giá trị tư tưởng: Bình Ngô Đại cáo thể hiện sâu sắc tư tưởng yêu nước, nhân nghĩa, yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Câu 2 (2,0 điểm):

* So sánh khái niệm văn minh, văn hóa (Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 điểm)


Văn hóa

Văn minh

Giống nhau

- Đều là những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong tiến trình lịch sử.

Khác nhau

Bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra từ khi xuất hiện cho đến nay

Là những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra trong giai đoạn phát triển cao của xã hội.

* Ví dụ: (Mỗi ví dụ đúng được 0,25 điểm)

- Việc Người tối cổ phát minh ra cách lấy lửa là biểu hiện của văn hóa (vì ở thời nguyên thủy, con người vẫn ở trong trạng thái dã man, trình độ tổ chức xã hội còn rất thấp).

- Công trình Đấu trường La Mã vừa là biểu hiện của văn hóa, vừa là biểu hiện của văn minh. Vì:

+ Đây là sản phẩm vật chất do con người sáng tạo ra (biểu hiện của văn hóa).

+ Đấu trường Cô-li-dê ra đời vào khoảng thế kỉ I khi mà người La Mã đã xây dựng cho mình một đế chế hùng mạnh, rộng lớn, nền văn hóa La Mã cổ đại đã có sự phát triển cao (đây chính là biểu hiện của văn minh).

* Lưu ý:

- Học sinh trình bày theo qua điểm/ sở thích của cá nhân.

- Giáo viên linh hoạt trong quá trình chấm bài.

Sở Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây!

Câu 1. Căn cứ vào dạng thức tồn tại, sử liệu được chia thành những loại hình cơ bản nào?

A. Truyền khẩu, chữ viết, công cụ, sử liệu gốc.

B. Lời nói – truyền khẩu, vật chất, tinh thần, văn tự.

C. Lời nói - truyền khẩu, tranh ảnh, chữ viết, tài sản.

D. Lời nói - truyền khẩu, hiện vật, hình ảnh, thành văn.

Câu 2. Ý nào sau đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản của Sử học?

A. Dự báo tương lai.

B. Giáo dục, nêu gương.

C. Ghi chép, miêu tả đời sống.

D. Tổng kết bài học từ quá khứ.

Câu 3. Khái niệm lịch sử không bao hàm nội dung nào sau đây?

A. Là một khoa học nghiên cứu về quá khứ của con người.

B. Là những gì đã diễn ra trong quá khứ của xã hội loài người.

C. Là sự tưởng tượng của con người liên quan đến sự việc sắp diễn ra.

D. Là những câu chuyện về quá khứ hoặc tác phẩm ghi chép về quá khứ.

Cau 4. Câu chuyện “Thôi Trữ giết vua” được lưu truyền để tôn vinh đức tính nào của nhà sử học?

A. Trung thực.

B. Khách quan.

C. Tiến bộ.

D. Nhân văn.

Câu 5. Quá trình khảo sát, tìm kiếm, sưu tầm và tập hợp những thông tin liên quan đến đối tượng học tập, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử được gọi là

A. xử lí thông tin, sử liệu.

B. thu thập sử liệu.

C. chọn lọc, phân loại sử liệu.

D. xác minh độ tin cậy của sử liệu.

Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng vai trò của tri thức lịch sử đối với cuộc sống?

A. Đúc kết bài học kinh nghiệm của quá khứ để dự báo chính xác tương lai.

B. Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của cộng đồng.

C. Là cơ sở để các cộng đồng cùng chung sống và phát triển bền vững.

D. Trang bị những hiểu biết về quá khứ cho cá nhân và xã hội.

Câu 7.Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với cuộc sống?

A. Nhận thức sâu sắc về cội nguồn, về bản sắc của cá nhân và cộng đồng.

B. Đúc kết và vận dụng thành công bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.

C. Đúc kết bài học kinh nghiệm, tránh lặp lại những sai lầm từ quá khứ.

D. Từ đúc kết bài học kinh nghiệm của quá khứ sẽ dự báo chính xác tương lai.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây không đúng khi giải thích lí do cần học tập lịch sử suốt đời?

A. Tri thức lịch sử rất rộng lớn và đa dạng.

B. Tri thức lịch sử biến đổi và phát triển không ngừng.

C. Lịch sử là môn học cơ bản, chi phối tất cả các môn học khác.

D. Học lịch sử đưa lại cho ta những cơ hội nghề nghiệp thú vị.

Câu 9. Tri thức về lĩnh vực nào sau đây đóng vai trò là một trong những nguồn tri thức nền tảng đối với ngành khoa học xã hội và nhân văn?

A. Sinh học.

B. Lịch sử.

C. Toán học.

D. Công nghệ.

Câu 10. Ngành khoa học nào dưới đây cung cấp những tri thức cơ bản để nhà sử học khám phá về: quá trình làm ra lịch và cách tính thời gian của con người trong lịch sử?

A. Địa lí tự nhiên.

B. Thiên văn học.

C. Địa chất học.

D. Khảo cổ học.

Câu 11. Nội dung nào sau đây phản ảnh không đúng vai trò của Sử học đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ

A. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của các ngành.

B. Đặt cơ sở cho việc hình thành và phát triển của ngành khoa học.

C. Cung cấp tri thức và những hiểu biết sâu rộng hơn về lịch sử văn minh.

D. Giúp các nhà nghiên cứu điều chỉnh hoạt động hiệu quả hơn, tiến bộ hơn.

Câu 12. Để khôi phục và lầm nổi bật giá trị của khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, các nhà sử học có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của những lĩnh vực cơ bản nào sau đây?

A. Toán học, Vật lí học, Thiên văn học, công nghệ thông tin,…

B. Tâm lí học, Địa chất học, Khảo cổ học, Công nghệ viễn thám,…

C. Hóa học, Sinh học, Nhân học, Công nghệ viễn thám, Văn học,…

D. Khảo cổ học, Địa lí học, Văn học, Tôn giáo học, Kiến trúc, Nghệ thuật,…

Câu 13. Đối với việc nghiên cứu lịch sử, Ccc loại hình di sản văn hoá là

A. nguồn sử liệu quan trọng đặc biệt.

B. nguồn sử liệu thành văn đáng tin cậy.

C. yếu tố có thể kiểm tra tính xác thực của thông tin.

D. tài liệu tham khảo quan trọng, không thể thay thế.

Câu 14. Sự phát triển của du lịch sẽ góp phần

A. định hướng sự phát triển của Sử học trong tương lai.

B. Xác định chức năng, nhiệm vụ của khoa học lịch sử.

C. cung cấp bài học kinh nghiệm cho các nhà sử học.

D. quảng bá lịch sử, văn hoá cộng đồng ra bên ngoài.

Câu 15. Sử học và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa có mối quan hệ như thế nào?

A. Quan hệ gắn bó, mật thiết, tương tác hai chiều.

B. Tồn tại độc lập, không có mối liện hệ gì với nhau.

C. Tương tác một chiều giữa sử học với công tác bảo tồn.

D. Tương tác một chiều giữa công tác bảo tồn với sử học.

Câu 16. Các địa danh: Phố cổ Hà Nội, Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), Cố đô Huế, Phố cổ Hội An (Quảng Nam), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh),... có điểm chung gì?

A. Có dân số đông, thuận lợi cho hoạt động kinh tế và du lịch.

B. Có sức hấp dẫn của các yếu tố về lịch sử, văn hoá, cảnh quan.

C. Là những di sản văn hóa phi vật thể, có giá trị trên nhiều lĩnh vực.

D. Cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, có nhiều địa điểm vui chơi, giải trí.

Câu 17. Trái với văn minh là trạng thái gì?

A. Văn hóa.

B. Văn vật.

C. Dã man.

D. Văn hiến.

Câu 18. Thời cổ đại, ở phương Tây có 2 nền văn minh lớn là

A. Ai Cập và Lưỡng Hà.

B. Ấn Độ và Trung Hoa.

C. Lưỡng Hà và Hy Lạp.

D. Hy Lạp và La Mã.

Câu 19. Những yếu tố cơ bản nào có thể giúp xác định một nền văn hoá bước sang thời kì văn minh?

A. Có con người xuất hiện.

B. Có chữ viết, nhà nước ra đời.

C. Xây dựng các công trình kiến trúc.

D. Có công cụ lao động bằng sắt xuất hiện.

Câu 20. Hình mặt người khắc trên vách hang Đồng Nội (Hòa Bình, Việt Nam) là biểu hiện của

A. văn hóa.

B. văn minh.

C. văn hiến.

D. văn vật.

Câu 21. Thành tựu về lĩnh vực nào sau đây của văn minh Ai Cập thời kì cổ đại đã được ứng dụng hiệu quả trong việc xây dựng kim tự tháp?

A. Tôn giáo, tín ngưỡng.

B. Kĩ thuật ướp xác.

C. Toán học.

D. Chữ viết.

Câu 22. Một trong những thành tựu văn minh của cư dân Trung Hoa thời cổ - trung đại là

A. Đại bảo tháp San-chi.

B. Chùa hang A-gian-ta.

C. Vạn lí trường thành.

D. Thánh địa Mỹ Sơn.

Câu 23. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của Nho giáo?

A. Là đóng góp lớn của nhân dân Trung Hoa đối với văn minh phương Tây.

B. Là cơ sở lí luận và tư tưởng của chế độ quân chủ ở Trung Hoa.

C. Thể hiện trình độ tư duy cao, lưu giữ thông tin lớn.

D. Cơ sở cho sự phát triển của khoa học kĩ thuật hiện đại.

Câu 24. So với văn minh Trung Hoa thời kì cổ - trung đại, cơ sở hình thành của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại có điểm gì khác biệt?

A. Mô hình nhà nước theo chế độ quân chủ chuyên chế.

B. Xã hội phân chia thành các đẳng cấp khắt khe.

C. Được hình thành bên lưu vực các công sông lớn.

D. Ksinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo.

II. TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm): Phân tích, làm rõ mối quan hệ gắn bó, tương tác hai chiều giữa sử học với sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa.

Câu 2 (2,0 điểm): Liên hệ và cho biết 4 thành tựu của văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại có ảnh hưởng đến Việt Nam.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI GIỮA KÌ 1

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM)

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

1-D

2-B

3-C

4-A

5-B

6-A

7-D

8-C

9-B

10-B

11-B

12-D

13-A

14-D

15-A

16-B

17-C

18-D

19-B

20-A

21-C

22-C

23-B

24-BII. TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm):

- Vai trò của sử học đối với ngành công nghiệp văn hóa:

+ Cung cấp những tri thức liên quan đến ngành (về quá trình hình thành, phát triển và biến đổi; về vị trí, vai trò của ngành trong đời sống xã hội, )

+ Hình thành ý tưởng và nguồn cảm hứng cho ngành Công nghiệp văn hoá (đề tài phim ảnh, các loại hình giải trí thời trang... gắn với quảng bá di sản văn hoá).

+ Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển bền vững (kết hợp giữa bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hoá với phát triển kinh tế, xã hội).

- Tác động của ngành công nghiệp văn hóa đối với sử học:

+ Cung cấp thông tin, nguồn tri thức của ngành cho việc nghiên cứu lịch sử (về quá trình ra đời thực trạng triển vọng, vị trí và đóng góp của ngành đối với xã hội,...).

+ Thúc đẩy sử học phát triển (quảng bá các giá trị lịch sử, văn hoá truyền thống,... của các cộng đồng, cũng như tri thức lịch sử và văn hoá nhân loại).

+ Góp phần lưu giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá trong cộng đồng (thông qua ngành để giáo dục các thế hệ, tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hoá,…)

Câu 2 (2,0 điểm):

Lưu ý:

- Học sinh trình bày theo sự hiểu biết của bản thân.

- GV linh hoạt trong quá trình chấm bài.

Tham khảo: một số thành tựu của văn minh phương Đông thời cổ - trung đại có ảnh hưởng đến Việt Nam:

+ Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ sớm, có ảnh hưởng khá toàn diện và sâu sắc đến đời sống văn hóa - xã hội của cư dân Việt Nam

+ Nghệ thuật kiến trúc của Ấn Độ (gắn với hai tôn giáo chính là Phật giáo và Ấn Độ giáo) đã được truyền bá vào Việt Nam ngay từ những thế kỉ đầu công nguyên và liên tục phát huy ảnh hưởng trong thời gian dài. Nhiều công trình kiến trúc tôn giáo tiêu biểu ở Việt Nam là: Thánh địa Mỹ Sơn…

+ Người Chăm đã sáng tại ra chữ Chăm cổ dựa trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ

+ Trên cơ sở sử thi Ra-ma-ya-na của Ấn Độ, người Việt sáng tạo ra truyện Dạ Thoa vương…

+ Nền văn minh Trung Hoa cổ - trung đại có ảnh hưởng khá toàn diện và sâu sắc đến nền văn minh Đại Việt (trên các phương diện như: tổ chức bộ máy nhà nước; tư tưởng - tôn giáo; chữ viết; văn học; nghệ thuật kiến trúc cung đình…)

+ ….

Sở Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây!

Câu 1. Lịch sử là

A. khoa học dự đoán về tương lai.

B. những gì đang diễn ra ở hiện tại.

C. những gì đã diễn ra trong quá khứ.

D. những gì sẽ diễn ra trong tương lai.

Câu 2.Rìu tay Núi Đọ (Thanh Hóa) thuộc loại hình sử liệu nào?

A. Sử liệu truyền miệng.

B. Sử liệu đa phương tiện.

C. Sử liệu thành văn.

D. Sử liệu hiện vật.

Câu 3. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành khái nhiệm sau:

“…… là những hiểu biết của con người về các lĩnh vực liên quan đến lịch sử, hình thành qua quá trình học tập, khám phá, nghiên cứu và trải nghiệm”.

A. Sử học.

B. Lịch sử.

C. Tri thức lịch sử.

D. Hiện thực lịch sử.

Câu 4. Một trong những lợi ích của việc học tập và khám phá lịch sử suốt đời là

A. giúp con người cập nhật và mở rộng tri thức.

B. tách rời lịch sử với cuộc sống của con người.

C. giúp con người phát triển về cả thể chất và trí óc.

D. làm phong phú và đa dạng quá khứ của loài người.

Câu 5. Tri thức lịch sử và bài học lịch sử có mối liên hệ như thế nào với cuộc sống hiện tại?

A. Là cơ sở để con người nhìn nhận về cuộc sống hiện tại.

B. Tồn tại độc lập với cuộc sống hiện tại của con người.

C. Là hệ quả của những hoạt động của con người ở hiện tại.

D. Là nguyên nhân dẫn tới mọi nhận thức của con người.

Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ?

A. Là thước đo giá trị của mọi phát minh khoa học - công nghệ.

B. Phục dựng lịch sử phát triển của các ngành khoa học và công nghệ.

C. Là nền tảng dẫn tới mọi phát minh khoa học và công nghệ hiện đại.

D. Cung cấp mọi kiến thức chuyên sâu của các ngành khoa học.

Câu 7. Nhà sử học vận dụng tri thức của các ngành khoa học khác để nghiên cứu lịch sử nhằm

A. tìm hiểu một cách toàn diện và sâu sắc về quá khứ của loài người.

B. chứng minh tính xác thực và khoa học của các nguồn tư liệu lịch sử.

C. chứng tỏ mối quan hệ mật thiết giữa khoa học với đời sống xã hội.

D. xác định mối quan hệ giữa hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử.

Câu 8. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác?

A. Là đối tượng nghiên cứu duy nhất của các ngành.

B. Dự báo xu hướng vận động và phát triển của các ngành.

C. Cung cấp thông tin về bối cảnh hình thành và phát triển.

D. Xác định nhân tố tác động đến quá trình hình thành, phát triển.

Câu 9. Di sản văn hoá là những sản phẩm tinh thần, vật chất, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có giá trị

A. lịch sử, văn hoá, khoa học.

B. khoa học, kinh tế, chính trị.

C. kinh tế, giáo dục, văn hoá.

D. khoa học, kinh tế, văn hoá.

Câu 10. Sử học có vai trò nào dưới đây đối với sự phát triển của một số ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá?

A. Phát huy, quảng bá các giá trị của lịch sử, văn hoá dân tộc.

B. Thúc đẩy tri thức lịch sử và văn hoá nhân loại phát triển.

C. Giáo dục các thế hệ, tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hoá.

D. Cơ sở hình thành ý tưởng và nguồn cảm hứng hoạt động.

Câu 11. Di sản văn hoá Việt Nam được sử dụng không nhằm mục đích nào dưới đây?

A. Phát huy giá trị di sản văn hoá vì lợi ích của toàn xã hội.

B. Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

C. Xóa bỏ những giá trị văn hóa xưa, tiếp thu thành tựu văn minh của nhân loại.

D. Góp phần sáng tạo những giá trị văn hoá mới, làm giàu kho tàng di sản Việt Nam.

Câu 12. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng mối quan hệ giữa Sử học với sự phát triển của ngành du lịch?

A. Quan hệ gắn bó, tác động qua lại.

B. Tách rời, không liên quan đến nhau.

C. Chỉ Sử học tác động đến công nghiệp văn hóa.

D. Chỉ công nghiệp văn hóa tác động đến Sử học.

Câu 13. Bốn trung tâm văn minh lớn ở phương Đông thời kì cổ đại là

A. Ấn Độ, Trung Hoa, A-rập và Ai Cập.

B. Trung Hoa, Ai Cập, Lưỡng Hà và La Mã.

C. Hy Lạp, La Mã, Lưỡng Hà và Ấn Độ.

D. Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Hoa.

Câu 14. Một trong những tiêu chí đánh dấu con người bước vào thời đại văn minh là khi có

A. công cụ đá.

B. công cụ đồng thau.

C. tiếng nói.

D. chữ viết.

Câu 15. Tầng lớp nào dưới đây là lực lượng lao động chính của xã hội Ai Cập cổ đại?

A. Quý tộc.

B. Nông dân công xã.

C. Nô lệ.

D. Nông nô.

Câu 16. Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại được gọi là

A. thiên tử.

B. Pha-ra-ông.

C. hoàng đế.

D. En-xi.

Câu 17. Cư dân Ai Cập sống tập trung ở đồng bằng ven sông lớn vì ở đây có

A. lãnh thổ rộng lớn, đất đai mềm xốp, dễ canh tác.

B. khí hậu ấm áp, giao thông thuận tiện để buôn bán.

C. địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, dễ canh tác.

D. khí hậu ấm nóng, không có lũ lụt, thiên tai, hạn hán.

Câu 18. Người Trung Quốc cổ đại viết chữ trên nguyên liệu gì?

A. Giấy, lụa.

B. Mai rùa, thẻ tre, trúc.

C. Đất sét.

D. Giấy pa-py-rút.

Câu 19. “Con đường Tơ lụa” là con đường trao đổi buôn bán từ Trung Quốc sang

A. Ấn Độ.

B. Ai Cập.

C. Trung Đông.

D. châu Âu.

Câu 20. Nhận định nào dưới đây không đúng về giá trị của Nho giáo ở Trung Quốc?

A. Hệ tư tưởng của giai cấp thống trị thời phong kiến.

B. Góp phần đào tạo nhân tài phục vụ cho đất nước.

C. Giáo dục nhân cách, đạo đức cho con người.

D. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Câu 21. Công trình kiến trúc phòng thủ nào sau đây được xây dựng bởi nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc?

A. Lăng Ly Sơn.

B. Vạn Lý Trường Thành.

C. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

D. Quảng trường Thiên An Môn.

Câu 22. Công trình nào dưới đây tiêu biểu cho kiến trúc Phật giáo của Ấn Độ?

A. Stu-pa San-chi (Sanchi).

B. Đền Kha-giu-ra-hô (Khajuraho).

C. Lăng Ta-giơ Ma-han.

D. Tháp Ku-túp Mi-na (Qutb Minar).

Câu 23. Phát minh chữ số tự nhiên và số 0 là thành tựu của quốc gia nào sau đây?

A. Ai Cập.

B. Ấn Độ.

C. Trung Quốc.

D. Lưỡng Hà.

Câu 24. Tư tưởng tôn giáo nào là cơ sở cho sự phân biệt đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại?

A. Phật giáo.

B. Bà La Môn giáo.

C. Thiên Chúa giáo.

D. Ấn Độ giáo.

II. TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm): Qua câu danh ngôn “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống” của Xi-xê-rô, em hiểu thế nào về chức năng, nhiệm vụ của Sử học?

Câu 2 (2,0 điểm): Em hãy điền vào chỗ trống trong bảng dưới đây để phân biệt văn hoá và văn minh.


VĂN HOÁ

VĂN MINH

KHÁC NHAU

.........................................................

.............................................................

ĐẶC ĐIỂM

- Bề dày ...........................................

- Có tính ..........................................

- Bề dày .............................................

- Có tính ............................................

MỐI QUAN HỆ

- ................................................ ra đời trước, phát triển đến trình độ nào đó thì .................................................. ra đời

- .............................là quá trình tích luỹ những sáng tạo ..........................................ra đời sẽ thúc đẩy ............................. phát triển.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI GIỮA KÌ 1

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM)

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

1-C

2-D

3-C

4-A

5-A

6-B

7-A

8-A

9-A

10-D

11-C

12-A

13-D

14-D

15-B

16-B

17-C

18-B

19-D

20-D

21-B

22-A

23-B

24-BII. TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm):

- Chức năng của sử học:

+ Chức năng khoa học: cung cấp tri thức khoa học nhằm khôi phục, miêu tả, giải thích hiện tượng lịch sử một cách chính xác, khách quan.

+ Chức năng xã hội: giúp con người tìm hiểu các quy luật phát triển của xã hội loài người trong quá khứ, từ đó nhận thức hiện tại và dự đoán tương lai.

+ Chức năng giáo dục: thông qua những tấm gương lịch sử, bài học lịch sử.

- Nhiệm vụ của sử học:

+ Rút ra bài học kinh nghiệm phục vụ cuộc sống hiện tại.

+ Góp phần bồi dưỡng nhân sinh quan và thế giới quan khoa học, nâng cao trình độ nhận thức của con người.

+ Góp phần giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và phát triển nhân cách con người.

Câu 2 (2,0 điểm):


VĂN HOÁ

VĂN MINH

KHÁC NHAU

- Là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo từ khi xuất hiện cho đến nay.

- Là những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra trong giai đoạn phát triển cao của xã hội.

ĐẶC ĐIỂM

- Bề dày: xuất hiện đồng thời cùng với lịch sử loài người.

- Có tính dân tộc

- Bề dày: xuất hiện khi con người bước vào giai đoạn phát triển cao (thường là khi nhà nước và và chữ viết ra đời)

- Có tính quốc tế

MỐI QUAN HỆ

- Văn hóa ra đời trước, phát triển đến trình độ nào đó thì văn minh ra đời.

- Văn minh là quá trình tích luỹ những sáng tạo văn hóa. Văn minhra đời sẽ thúc đẩy văn hóa phát triển.

Xem thử Đề GK1 Sử 10 KNTT Xem thử Đề GK1 Sử 10 CTST Xem thử Đề GK1 Sử 10 CD
Lưu trữ: Đề thi Lịch Sử 10 Giữa kì 1 sách cũ

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (5đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (0,5đ) Đâu là đặc điểm của một thị tộc thời nguyên thủy?

A. Những gia đình gồm hai đến ba thế hệ có chung dòng máu.

B. Những người phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong xã hội.

C. Những người sống chung trong hang động mái đá.

D. Những người phụ nữ cùng làm nghề hái lượm.

2. (0,5đ) Trong quá trình phát triển chung của lịch sử nhân loại, cư dân ở đâu sử dụng công cụ bằng đồng thau sớm nhất?

A. Tây Á và Nam Âu.

B. Tây Á và Ai Cập.

C. Ai Cập và Nam Âu.

D. Trung Quốc và Ai Cập.

3. (0,5đ) Trong buổi đầu thời đại kim khí, kim loại nào được sử dụng sớm nhất?

A. Sắt.

B. Thiếc.

C. Đồng đỏ.

D. Đồng thau.

4. (0,5đ) Công cụ sản xuất nào dưới đây KHÔNG phải là công cụ sản xuất chủ yếu trong thời đại kim khí?

A. Công cụ bằng đồng đỏ.

B. Công cụ bằng đồng thau.

C. Công cụ bằng đá mới.

D. Công cụ bằng sắt.

5. (0,5đ) Các quốc gia cổ đại đầu tiên ở phương Đông ra đời vào khoảng thời gian nào?

A. Thiên niên kỉ IV TCN.

B. Thiên niên kỉ V TCN.

C. Thiên niên kỉ VI TCN.

D. Thiên niên kỉ VII TCN.

6. (0,5đ) Ở Trung Quốc vương triều nào được thành lập đầu tiên thời kì cổ đại?

A. Thương.

B. Chu.

C. Hạ.

D. Tần.

7. (0,5đ) Nền kinh tế chính của các cư dân phương Đông cổ đại là gì?

A. Thủ công nghiệp.

B. Nông nghiệp.

C. Buôn bán nô lệ.

D. Thương mại.

8. (0,5đ) Trong xã hội Phương Đông cổ đại tầng lớp nào đóng vai trò sản xuất chính?

A. Nô lệ.

B. Nông dân công xã.

C. Bình dân.

D. Thợ thủ công.

9. (0,5đ) Tứ đại phát minh của Trung Quốc là gì?

A. Thuốc súng, gốm sứ, la bàn, dệt lụa.

B. Gốm sứ, dệt lụa, la bàn, kỹ thuật in.

C. Thuốc súng, la bàn, kỹ thuật in, giấy.

D. Giấy, gốm sứ, la bàn, kỹ thuật in.

10. Ý nào KHÔNG phải là đặc điểm của nhà nước phong kiến phương Đông?

A. Vua là người đứng đầu nhà nước có quyền lực tối cao.

B. Vua cai trị đất nước dựa và vương quyền và thần quyền.

C. Vua coi mình là thần thánh dưới trần gian.

D. Giúp việc cho vua có hội đồng nhân dân là đại biểu của nhân dân bầu ra.

Phần tự luận

Câu 2: (1đ) Dựa vào đoạn tư liệu sau trả lời câu hỏi:

Trong xã hội nguyên thủy, ………...(a)…………và …………..(b)…………. là “nguyên tắc vàng”. Bởi lúc ấy người ta sống trong cộng đồng, dựa vào nhau vì tình trạng đời sống còn quá thấp, nhưng khi bắt đầu có sản phẩm thừa thì lại không thể đem chia đều cho mọi người.

1.(0,25đ) Chọn từ thích hợp điền vào vị trí (a):

A. Công bằng.

B. Tự do.

C. Tồn tại.

D. Yêu thương.

2. (0.25đ) Chọn từ thích hợp điền vào vị trí (b):

A. Độc lập.

B. Hạnh phúc.

C. Đủ no.

D. Bình đẳng.

3. (0.5đ) Trong thời đại kim khí, với việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đã tạo ra

A. một lượng sản phẩm thừa thường xuyên.

B. một bước ngoặt về công cụ lao động.

C. một ngành sản xuất quan trọng.

D. một mức sống mới cho con người.

4. (0.5đ) Điều gì xuất hiện có vai trò quyết định trong việc phá vỡ nguyên tắc vàng của xã hội nguyên thủy?

A. Kẻ giàu

B. Tư hữu

C. Công hữu.

D. Của cải dư thừa.

5. (0.5đ) Sau khi xã hội nguyên thủy tan rã, con người bước vào thời đại xã hội nào?

A. Xã hội cổ đại.

B. Xã hội phong kiến.

C. Thị tộc, bộ lạc.

D. Cộng sản nguyên thủy.

Câu 3: (1đ) Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp

1. (0,5đ) Nối tên các vị thần Hy Lạp với vai trò của họ:

Đề thi Giữa học kì 1 Lịch Sử 10 có đáp án (Đề 1)

A. a-2; b-1; c-3

B. a-3; b-2; c-1

C. a-1; b-3; c-2

D. a-3; b-1; c-2.

2. (0,5đ) Nối đúng tên của các công trình kiến trúc và quốc gia của nó:

Đề thi Giữa học kì 1 Lịch Sử 10 có đáp án (Đề 1)

A. a-3; b-1; c-2

B. a-2; b-3; c-1

C. a-3; b-2; c-1

D. a-1; b-3; c-2

Câu 4: (2đ) Dựa vào hình ảnh sau để trả lời các câu hỏi:

Đề thi Giữa học kì 1 Lịch Sử 10 có đáp án (Đề 1)

1. (0.5đ) Đây là công trình kiến trúc nào?

A. Kim tự tháp Ai cập

B. Đền Parthenon

C. Vạn lý trường thành

D. Khải hoàn môn Traian

2. (0.5) Đây là công trình kiến trúc nổi tiếng của nước nào?

A. Ấn Độ

B. Trung Quốc

C. Hy Lạp

D. Lưỡng Hà

3. (0.5đ) Đây là một trong 7 kì quan thế giới thời kì cổ đại, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

4. (0.5đ) Có nhận định cho rằng: Đây là công trình kiến trúc có thể nhìn thấy từ mặt trăng. Suy nghĩ của bạn về nhận định trên.

A. Đúng

B. Sai

Câu 5: (1đ) Chọn Đúng/Sai đối với những nhận định, những mệnh đề sau:

1. (0,25đ) Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là Bầy người nguyên thủy.

A. Đúng

B. Sai.

2. (0,25đ) Thị tộc có quy mô nhỏ hơn bộ lạc.

A. Đúng

B. Sai.

3. (0,25đ) Thời Đường là thời kì phát triển cực thịnh của chế độ phong kiến Trung Quốc.

A. Đúng

B. Sai.

4. (0,25đ) Thanh là triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc.

A. Đúng

B. Sai.

Đáp án

Câu 1.1 - ACâu 1.2 - BCâu 1.3 - CCâu 1.4 - CCâu 1.5 - ACâu 1.6 - C
Câu 1.7 - BCâu 1.8 - BCâu 1.9 - CCâu 1.10 - D
Câu 2.1 - ACâu 2.2 - DCâu 2.3 - ACâu 2.4 - BCâu 2.5 - A
Câu 3.1 - DCâu 3.2 - A
Câu 4.1 - CCâu 4.2 - BCâu 4.3 - BCâu 4.4 - B
Câu 5.1 - BCâu 5.2 - ACâu 5.3 - ACâu 5.4 - A
Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (5đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (0,5đ) Quá trình nào được coi là bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hóa của loài người là:

A. Chuyển từ vượn cổ thành người tối cổ.

B. Chuyển từ vượn cổ thành người tin khôn.

C. Chuyển từ người tối cổ thành người tinh khôn.

D. Chuyển từ người tối cổ thành người hiện đại.

2. (0,5đ) “Nguyên tắc vàng” của xã hội thời nguyên thủy là gì?

A. Tồn tại.

B. Dựa vào tự nhiên.

C. Yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

D. Công bằng và bình đẳng.

3. (0,5đ) Nguyên nhân nào dưới đây KHÔNG phải là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện chế độ tư hữu?

A. Trong xã hội đã có sản phẩm dư thừa.

B. Sự không công bằng trong xã hội.

C. Xã hội có sự phân chia chức phận khác nhau.

D. Công cụ bằng đá mới phát triển.

4. (0,5đ) Chế độ tư hữu xuất hiện đã kéo theo

A. gia đình phụ hệ xuất hiện.

B. gia đình mẫu hệ xuất hiện.

C. gia đình ba thế hệ xuất hiện.

D. gia đình hai thế hệ xuất hiện.

5. (0,5đ) Quan hệ giữa các thị tộc trong bộ lạc diễn ra như thế nào?

A. Xung đột vì mâu thuẫn đất đai.

B. Quan hệ đối kháng lẫn nhau.

C. Quan hệ gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau.

D. Luôn xảy ra chiến tranh, xâm lược.

6. (0,5đ) Quan hệ chủ yếu trong thị tộc là

A. quan hệ láng giềng.

B. quan hệ hôn nhân.

C. quan hệ huyết thống.

D. quan hệ hôn nhân và láng giềng.

7. (0,5đ) Thiên văn học và lịch ở phương Đông ra đời do phục vụ cho nhu cầu nào?

A. Sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp.

B. Sản xuất nông nghiệp.

C. Sản xuất nông nghiệp và đi biển.

D. Việc tính thời lịch cho chính xác

8. (0,5đ) Nhà nước ở các quốc gia cổ đại Phương Đông ra đời từ sớm vì sao?

A. Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp và làm thuỷ lợi.

B. Do nhu cầu sinh sống tập trung.

C. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi.

D. Do nhu cầu phát triển kinh tế.

9. (0,5đ) Thiên văn học và lịch ở phương Đông ra đời gắn với nhu cầu nào?

A. Sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp.

B. Sản xuất nông nghiệp.

C. Sản xuất nông nghiệp và đi biển.

D. Việc tính thời lịch cho chính xác

10. (0,5đ) Tại sao nhà nước ở các quốc gia cổ đại Phương Đông ra đời từ sớm?

A. Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp và làm thuỷ lợi.

B. Do nhu cầu sinh sống tập trung.

C. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi.

D. Do nhu cầu phát triển kinh tế.

Phần tự luận

Câu 2: (2đ) Dựa vào đoạn tư liệu sau trả lời câu hỏi:

“Vương triều Mô Gôn; Vương triều Hồi giáo Đê-li; Vương triều Gup-ta”.

1. (0.5đ) Các vương triều trên là vương triều thuộc quốc gia nào?

A. Trung Quốc

B. Ai Cập

C. Ấn Độ

D. Camphuchia.

2. (0.5) Hãy sắp xếp các vương triều trên theo đúng thứ tự thời gian.

A. Vương triều Hồi giáo Đê-li ⇒ Vương triều Mô-gôn ⇒ Vương triều Gup-ta.

B. Vương triều Gup-ta ⇒ Vương triều Hồi giáo Đê-li ⇒ Vương triều Mô-gôn.

C. Vương triều Hồi giáo Đê-li ⇒ vương triều Gup-ta ⇒ Vương triều Mô-gôn.

D. Vương triều Mô-gôn ⇒ vương triều hồi giáo Đê-li ⇒ vương triều Gup-ta.

3. (0.5) Ý nghĩa của tên gọi “Đê-li” trong vương triều Hồi giáo Đê-li là gì?

A. Đê-li là tên kinh đô của vương triều.

B. Đê-li là tên vị vua đầu tiên của vương triều.

C. Đê-li là tên vị vua tiêu biểu nhất của vương triều.

D. Đê-li là một chính sách phân biệt tôn giáo thời đó.

4. (0.5đ) Đâu KHÔNG phải là điểm chung của vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn?

A. Đều theo đạo Hồi.

B. Đều là vương triều ngoại bang.

C. Đều tích cực truyền bá đạo Hồi vào đất nước.

D. Đều có chung nguồn gốc từ Mông cổ.

Câu 3: (1đ) Dựa vào đoạn tư liệu sau trả lời câu hỏi:

Ở Trung Quốc, sử học bắt đầu từ thời ………..(a)……….. đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu độc lập, người đặt nền móng là …………(a)………….. Bộ sử kí mà ông soạn thảo là một tác phẩm nổi tiếng, có giá trị cao về mặt tư tưởng và tư liệu.

1. (0,25đ) Chọn từ thích hợp điền vào vị trí (a):

A. Tần

B. Tây Hán

C. Đường

D. Tống

2. (0,25đ) Chọn từ thích hợp điền vào vị trí (b):

A. Ban Cố

B. Lưu Hướng

C. Đỗ Hựu

D. Tư Mã Thiên

3. (0.25đ) Sử kí được sử gia sắp xếp thành 5 phần khác nhau, vậy đâu KHÔNG phải là một phần của bộ Sử kí?

A. Bản kí

B. Bản kì

C. Biểu

D. Liệt truyện.

4. (0.25) Thời Đường, cơ quan biên soạn lịch sử được gọi là gì?

A. Hàn lâm viện

B. Sử quán

C. Sử viện

D. Quốc sử

Câu 4: (1đ) Dựa vào các dữ liệu ở cột A và cột B để trả lời các câu hỏi sau:

Đề thi Giữa học kì 1 Lịch Sử 10 có đáp án (Đề 2)

1. (0,25đ) Thần thoại về các vị thần trên của quốc gia nào?

A. Hy Lạp

B. Rô-ma

C. Ấn Độ

D. Lưỡng Hà.

2. (0,25đ) Nối tên của các vị thần với vai trò của họ sao cho phù hợp.

A. a-3; b-1; c-2

B. a-2; b-1; c-3

C. a-1; b-3;c-2

D. a-3; b-2; c-1

3. (0,25đ) Theo thần thoại, trên đỉnh Olympus có bao nhiêu vị thần?

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

4. (0.25) Ý nào nói KHÔNG ĐÚNG về mối quan hệ giữa Zeus, Hera và Posiedon là gì?

A. Họ là anh chị em cùng cha, cùng mẹ.

B. Zues là chồng của Hera, Poseidon là anh trai của Zues.

C. Zues là em trai của Hera và Poseidon.

D. Zues là anh trai của Hera và em trai của Poseidon.

Câu 5: (1đ) Chọn Đúng/Sai đối với những nhận định, những mệnh đề sau:

1. (0.25đ) Thuốc súng là một trong tứ đại phát minh của Trung Quốc.

A. Đúng

B. Sai.

2. (0.25đ) Tư Mã Thiên là một trong những nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc.

A. Đúng

B. Sai.

3. (0.25đ) Thủy hử là tiểu thuyết nổi tiếng của Thi Nại Am.

A. Đúng

B. Sai.

4. (0.25đ) Vạn lý trường thành là công trình kiến trúc có thể nhìn thấy từ trên mặt trăng.

A. Đúng

B. Sai.

Đáp án

Câu 1.1 - ACâu 1.2 - DCâu 1.3 - DCâu 1.4 - ACâu 1.5 - CCâu 1.6 - C
Câu 1.7 - BCâu 1.8 - ACâu 1.9 - BCâu 1.10 - A
Câu 2.1 - CCâu 2.2 - CCâu 2.3 - ACâu 2.4 - D
Câu 3.1 - BCâu 3.2 - DCâu 3.3 - ACâu 3.4 - B
Câu 4.1 - ACâu 4.2 - ACâu 4.3 - CCâu 4.4 - D
Câu 5.1 - ACâu 5.2 - BCâu 5.3 - BCâu 5.4 - B
Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (5đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (0.5) Biểu hiện nào dưới đây KHÔNG gắn với bộ lạc?

A. Tập hợp một số thị tộc sống cạnh nhau.

B. Những người trong bộ lạc có họ hàng với nhau.

C. Người đứng đầu bộ lạc gọi là tù trưởng.

D. Người cùng bộ tộc không được kết hôn với nhau.

2. (0.5) Trong xã hội nguyên thủy, công bằng và bình đẳng là “nguyên tắc vàng” vì

A. lúc này chưa có sản phẩm dư thừa.

B. mọi người còn yêu thương nhau.

C. của cải làm ra chưa có nhiều.

D. con người chưa nghĩ đến cá nhân.

3. (0.5) Xã hội cổ đại được hình thành khi

A. xã hội đó có của cải.

B. xã hội đó có ruộng đất tư hữu.

C. xã hội đó có sự phân hóa giai cấp.

D. xã hội đó có công cụ lao động tiến bộ.

4. (0.5) Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự xuất hiện gia đình phụ hệ trong xã hội nguyên thủy?

A. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc hơn phụ nữ.

B. Đàn ông có vai trò trụ cột trong gia đình.

C. Xuất hiện sự phân công lao động nam nữ.

D. Khả năng lao động của đàn ông khác phụ nữ.

5. (0.5) Tại sao nói “Ai Cập là tặng phẩm của song Nin”?

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân Ai Cập

B. Là tuyến giao thông huyết mạch của Ai Cập.

C. Nhu cầu thủy lợi thúc đẩy sự ra đời của nhà nước.

D. Phát triển hình học của Ai Cập.

6. (0.5) Dấu hiệu nào cho thấy các quốc gia cổ đại phương Đông bước vào ngưỡng cửa văn minh?

A. Sự ra đời của chữ viết.

B. Sự xuất hiện của công cụ bằng sắt.

C. Sự xuất hiện của nông nghiệp

D. Sự xuất hiện của nhà nước, chữ viết.

7. (0.5) Chữ viết của các quốc gia cổ đại phương Đông ban đầu là

A. Chữ tượng hình

B. Chữ tượng ý

C. Chữ tượng thanh.

D. Chữ cái Latinh.

8. (0.5) Giai cấp bị bóc lột chính trong các thị quốc Địa Trung Hải là giai cấp nào?

A. Nông dân lĩnh canh

B. Thương nhân

C. Nô lệ

D. Chủ nô

9. (0.5) Đâu là điểm tương đồng giữa vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ?

A. Đều là vương triều ngoại tộc.

B. Đều theo đạo Phật.

C. Đều đặt kinh đô ở Đê-li.

D. Đều bài trừ Hin-đu giáo.

10. (0.5) Tại sao lại gọi lịch của các cư dân ở các quốc gia cổ đại Phương Đông là nông lịch?

A. Do được người nông dân sáng tạo ra.

B. Đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

C. Dựa vào sự chuyển động của mặt trăng.

D. Dựa vào sự chuyển động của mặt trời.

Phần tự luận

Câu 2: (2đ) Dựa vào đoạn tư liệu sau trả lời câu hỏi:

Ở Ấn Độ, Ấn Độ giáo là một trong những tôn giáo lớn và tiêu biểu ở Ấn Độ. Ấn Độ giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn. Ấn Độ giáo thờ rất nhiều thần, chủ yếu là bốn thần: ………(a)………..(thần sáng tạo thế giới); …………..(b)…………. (thần Hủy diệt); ……….(c) …………(thần Bảo hộ); và cuối cùng là thần Indra. Đó là những lực lượng siêu nhiên mà con người sợ hãi.

1. (0.5) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống theo thứ tự (a); (b); (c):

A. Siva; Brahma; Visnu

B. Brahma; Siva; Visnu.

C. Siva; Visnu; Brahma.

D. Visnu; Siva; Brahma.

2. (0.5) Theo Ấn Độ giáo, Indra là thần gì?

A. Thần Sấm sét

B. Thần Ánh sáng

C. Thần bầu trời

D. Thần đất.

3. (0.5) Ấn Độ giáo còn được gọi là gì?

A. Đạo Phật

B. Đạo Ixlam

C. Đạo Hinđu

D. Đạo Hồi.

4. (0.5) Đây là hình ảnh tượng trưng cho vị thần nào?

Đề thi Giữa học kì 1 Lịch Sử 10 có đáp án (Đề 3)

A. Indra

B. Brahma

C. Visnu

D. Siva

Câu 3: (1đ) Dựa vào các dữ liệu sau để trả lời câu hỏi.

“Thanh; Tần; Đường; Hán; Minh”

1. (0.25) Đây là tên của các triều đại thuộc quốc gia nào?

A. Việt Nam

B. Ấn Độ

C. Ai Cập

D. Trung Quốc.

2. (0.25) Hãy sắp xếp các triều đại trên theo thứ tự thời gian:

A. Đường ⇒ Thanh ⇒ Minh ⇒ Tần ⇒ Hán.

B. Tần ⇒ Đường ⇒ Hán ⇒ Minh ⇒ Thanh

C. Tần ⇒ Hán ⇒ Đường ⇒ Minh ⇒ Thanh

D. Đường ⇒ Tần ⇒ Hán ⇒ Minh ⇒ Thanh.

3. (0.25) Trong những vương triều trên, vương triều nào phát triển thịnh đạt nhất?

A. Đường

B. Minh

C. Thanh

D. Tần.

4. (0.25) Các vị vua Khang Hy, Càn Long nổi tiếng là vị vua thuộc triều đại nào?

A. Đường

B. Minh

C. Thanh

D. Tần

Câu 4: (1đ) Dựa vào hình ảnh sau để trả lời các câu hỏi:

Đề thi Giữa học kì 1 Lịch Sử 10 có đáp án (Đề 3)

1. (0.25) Hình ảnh trên là khiến bạn liên tưởng đến câu chuyện nào trong thần thoại Hy Lạp?

A. Cuộc chiến giữa các Titan

B. Cuộc chiến của các vị thần trên đỉnh Olympus

C. Cuộc chiến thành Troy

D. Cuộc chiến tranh Athen và Sparta

2. (0.25) Con ngựa trên được làm bằng chất liệu gì?

A. Gỗ

B. Đất sét

C. Sắt

D. Đồng

3. (0.25) Câu ngạn ngữ “Gót chân Achilles” có nguồn gốc từ câu chuyện trên, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

4. (0.25) Câu ngạn ngữ “Gót chân Achilles” để chỉ điều gì?

A. Ý chỉ một người, sự vật, hiện tượng đẹp đẽ.

B. Điểm yếu chết người của ai đó.

C. Sở trường, thế mạnh của ai đó.

D. Ý chỉ một người có sức mạnh to lớn.

Câu 5: (1đ) Chọn Đúng/Sai đối với những nhận định, những mệnh đề sau:

1. (0.25đ) “Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin”.

A. Đúng

B. Sai.

2. (0.25đ) Quan hệ cộng đồng thời nguyên thủy bắt đầu bị phá vỡ khi xuất hiện các thị tộc, bộ lạc.

A. Đúng

B. Sai.

3. (0.25đ) Tư Mã Thiên là người đặt nền móng cho nền sử học Trung Quốc.

A. Đúng

B. Sai.

4. (0.25đ) Sản xuất giấy bằng những nguyên liệu rẻ tiền là một trong tứ đại phát minh của Trung Quốc.

A. Đúng

B. Sai.

Đáp án

Câu 1.1 - BCâu 1.2 - ACâu 1.3 - CCâu 1.4 - CCâu 1.5 - ACâu 1.6 - A
Câu 1.7 - ACâu 1.8 - CCâu 1.9 - ACâu 1.10 - B
Câu 2.1 - BCâu 2.2 - ACâu 2.3 - C
Câu 3.1 - DCâu 3.2 - CCâu 3.3 - ACâu 3.4 - C
Câu 4.1 - ACâu 4.2 - ACâu 4.3 - ACâu 4.4 - B
Câu 5.1 - ACâu 5.2 - BCâu 5.3 - ACâu 5.4 - A
Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Phần trắc nghiệm

Chọn đáp án đúng nhất:

1. (0,5đ) Hợp quần xã hội đầu tiên của loài người được gọi là gì?

A. Bầy người nguyên thủy.

B. Thị tộc

C. Bộ lạc.

D. Các quốc gia cổ đại.

2. (0,5đ) Ý nào sau đây KHÔNG phải biểu hiện của tính cộng đồng trong Thị tộc?

A. Sự phân chia giàu nghèo trong xã hội.

B. Sự bình đẳng giữa các thành viên.

C. Mọi của cải được coi là của chung.

D. Sự hưởng thụ của cải bằng nhau.

3. (0,5đ) Sở hữu trong thị tộc là

A. sở hữu tư nhân.

B. sở hữu tập thể.

C. sở hữu một vài tập thể.

D. sở hữu nhà nước.

4. (0,5đ) Trong xã hội phương Đông là mâu thuẫn cơ bản nhất là mâu thuẫn giữa các giai cấp nào?

A: Nhà vua với nông dân công xã.

B: Qúy tộc với nông dân công xã.

C: Qúy tộc với nô lệ.

D: Địa chủ với nông dân.

5. (0,5đ) Vì sao các quốc gia cổ đại phương Đông lại thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp?

A: Nhờ các chính sách của nhà nước.

B: Nhờ các dòng sông mang phù sa bồi đắp.

C: Nhờ sự cần cù, chăm chỉ lao động của nhân dân.

D: Nhờ biết sử dụng công cụ bằng sắt sớm.

6. (0,5đ) Các vị thần Brahma, Visnu; Siva, Indra là những vị thần của tôn giáo nào?

A. Phật giáo

B. Đạo Hindu

C. Đạo Hồi

D. Đạo Ixlam.

Phần tự luận

Câu 1 (4đ): Phân tích các đặc điểm khác nhau của các quốc gia cổ đại phương Đông và các quốc gia cổ đại phương Tây?

Câu 2 (2đ): Giải thích vì sao A-cơ-ba được nhân dân Ấn Độ suy tôn làm Đấng Chí tôn?

Đáp án

Phần trắc nghiệm

Câu 1 - ACâu 2 - ACâu 3 - BCâu 4 - DCâu 5 - BCâu 6 - B

Phần tự luận

Câu 1:
Đặc điểmPhương ĐôngPhương Tây
Điều kiện tự nhiên

- Gần lưu vực các con sông lớn.

- Đồng bằng phù sa màu mỡ.

- Khí hậu thuận lợi.

→ Phát triển nông nghiệp

- Địa hình bị chia cẳ, đất đai khô cằn.

- Đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh, kín gió.

Thời gian hình thành Từ thiên niên kỉ IV đến thiên niên kỷ III TCN khi trình độ sản xuất còn thấp kém. Khoảng từ thiên niên kỉ I TCN → Khi công cụ đồ sắt phổ biến.
Thể chế chính trịQuân chủ chuyên chếDân chủ chủ nô.
Kinh tế Nông nghiệp là chủ đạo. Thủ công nghiệp và thương nghiệp là ngành bổ trợ. Thủ công nghiệp và thương nghiệp là ngành chính, nông nghiệp là bổ trợ.
Xã hội Mâu thuẫn chính là Địa chủ >< nông dân lĩnh canh bằng hình thức địa tô. Mâu thuẫn chính là Chủ nô >< nô lệ.
Văn hóa Mang tính cụ thể gắn liền với lao động sản xuất chủ yếu là phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Mang tính khái quát thành những định lý những tiên đề.
Câu 2:

Nguyên nhân A-cơ- ba được suy tôn là “Đấng trí tôn” vì ông đã đề ra những chính sách cải cách tiến bộ, đưa Ấn Độ bước sang một bước phát triển mới:

- Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc, số quan lại gốc Mông cổ (thực ra là gốc Trung Á Hồi giáo), gốc Ấn Độ Hồi giáo và cả gốc Ấn Độ Ấn giáo, có tỉ lệ gần như bằng nhau.

- Xây dựng khối hoà hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo và cũng có biện pháp hạn chế sự bóc lột quá đáng của chủ đất, quý tộc.

- Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lí, thống nhất các hệ thống cân đong và đo lường.

- Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hoá, nghệ thuật.

→ Những chính sách đó làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hoá có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng. A-cơ-ba đã được coi như một vị anh hùng dân tộc, là Đấng Chí tôn.

Xem thêm bộ đề thi Lịch Sử 10 mới năm 2024 chọn lọc khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên