Bộ 8 Đề thi Lịch Sử 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 8 Đề thi Lịch Sử 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Với Bộ 8 Đề thi Lịch Sử 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất, chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Lịch sử 10.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Hai tầng lớp cơ bản trong xã hội phong kiến Tây Âu là

A. chủ nô và nô lệ.

B. lãnh chúa và nông nô. 

C. lãnh chúa và nông dân tự do.          

D. nông dân công xã và thợ thủ công.

Câu 2: Đối tượng nào không thuộc tầng lớp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

A. Tăng lữ.

B. Chủ ruộng đất.

C. Quý tộc, quan lại.

D. Nông dân công xã.

Câu 3: Ai là người đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ?

A. B. Đi-a-xơ.

B. C. Cô-lôm-bô.   

C. Ph. Ma-gien-lan.         

D. Va-xcô đơ Ga-ma.

Câu 4: Ở Tây Âu, quá trình phong kiến hóa diễn ra rõ nét và mạnh mẽ nhất tại Vương quốc nào?

A. Đông Gốt.         

B. Phơ-răng.

C. Tây Gốt.  

D. Ăng-glô Xắc-xông.

Câu 5: Quốc gia cổ đại nào dưới đây được hình thành sớm nhất?

A. Lâm Ấp.   

B. Ai Cập.    

C. Văn Lang.         

D. Phù Nam.

Câu 6: Công trình kiến trúc nào dưới đây không phải là thành quả lao động, sáng tạo của nhân dân Campuchia thời phong kiến?

A. Tháp Bay-on.    

B. Đền Ăng-co-vát.

C. Đền Ăng-co-thom.

D. Đền tháp Bô-rô-bu-đua.

Câu 7: Ở Tây Âu thời phong kiến, tầng lớp nông nô chủ yếu có nguồn gốc xuất thân từ

A. tù binh chiến tranh.               

B. nô lệ và nông dân.

C. nông dân nghèo Rô-ma.        

D. nông dân nghèo Giéc-man.

Câu 8: Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào dưới đây?

A. Inđônêxia.         

B. Mianma.  

C. Philíppin.          

D. Thái Lan.

Câu 9: Công trình kiến trúc nào dưới đây là thành quả lao động, sáng tạo của nhân dân Lan Xang thời phong kiến?

A. Tháp Bay-on.

B. Chùa Thạt Luổng.

C. Quần thể Ăng-co-vát.

D. Đền tháp Bô-rô-bu-đua.

Câu 10: Người đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng đường biển là

A. B. Đi-a-xơ.        

B. C. Cô-lôm-bô.   

C. Va-xcô đơ Ga-ma.

D. Ph. Ma-gien-lan.

Câu 11: Một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của danh họa Lê-ô-na đơ Vanh-xi là

A. “Sáng tạo thế giới”.              

B. “Bữa tiệc cuối cùng”. 

C. “Trường học A-ten”.

D. “Cuộc phán xét cuối cùng”.

Câu 12: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là

A. nô lệ.       

B. nông nô.  

C. nông dân tự do. 

D. lãnh chúa phong kiến.

Câu 13: Ngành sản xuất giữ vai trò chủ đạo trong đời sống kinh tế ở các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là   

A. nông nghiệp.     

B. thương nghiệp.  

C. thủ công nghiệp.

D. mậu dịch hàng hải.

Câu 14: Nội dung nào không phản ánh đúng các đặc điểm của lãnh địa phong kiến Tây Âu?

A. Mỗi lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập.

B. Là cơ sở tồn tại của chế độ phong kiến tập quyền ở Tây Âu.

C. Cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc.

D. Là vùng đất đai vua ban cấp hoặc phong tặng cho các lãnh chúa.

Câu 15: Vương quốc Lan Xang được hình thành tại lưu vực 

A. sông Iraoađi.     

B. sông Hồng.        

C. sông Mê Công.  

D. sông Mê Nam.

Câu 16: Sau khi vua Xu-li-nha Vông-xa qua đời (1694), nước Lan Xang bị phân liệt thành 3 tiểu quốc đối địch nhau là

A. Viêng Chăn, Đva-ra-va-ti, Kê-đa.

B. Luông-pha-bang, Ma-lay-u, Can-tô-li.

C. Chăm-pa-xắc, Viêng Chăn, Ka-lin-ga.

D. Luông-pha-bang, Viêng Chăn và Chăm-pa-xắc.

Câu 17: Đến thế kỉ VI, vương quốc của người Khơ-me được hình thành. Người Khơ-me tự gọi tên nước mình là

A. Lan Xang.         

B. Su-khô-thay.      

C. Cham-pa. 

D. Campuchia.

Câu 18: Những quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí ở thế kỉ XV?

A. Pháp, Hà Lan.

B. Đức, Italia.

C. Anh, Tây Ban Nha.

D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Câu 19: Điểm tương đồng cơ bản giữa Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lan Xang là gì?

A. Là những vương quốc phong kiến do người Thái lập nên.

B. Đều tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Hồi giáo.

C. Là những cường quốc mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.

D. Văn hóa của hai quốc gia đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Ấn Độ.

Câu 20: Sau khi xâm chiếm Rô-ma, người Giéc-man đã thực hiện chính sách gì về kinh tế?

A. Tìm cách khôi phục nền kinh tế của đế quốc Rô-ma cũ.

B. Chiếm đoạt ruộng đất của chủ nô Rô-ma chia cho các tướng lĩnh.

C. Chia ruộng đất cho người Rô-ma và Giéc-man với tỉ lệ bằng nhau.

D. Chia ruộng đất cho dân nghèo, khôi phục lại sản xuất nông nghiệp.

Câu 21: Người tối cổ tự cải biến, từng bước hoàn thiện bản thân nhờ

A. lao động.           

B. tạo ra lửa.                   

C. phát triển ngôn ngữ, tiếng nói.

D. thích ứng với sự thay đổi của tự nhiên.

Câu 22: Trong buổi đầu của thời đại kim khí, con người đã lần lượt sử dụng nguyên liệu nào để chế tác công cụ lao động?

A. Đồng thau, đồng đỏ, sắt.       

B. đồng đỏ, đồng thau, sắt.

C. Sắt, đồng đỏ, đồng thau.       

D. Đồng đỏ, sắt, đồng thau.

Câu 23. Đẳng cấp quý tộc vũ sĩ ở Tây Âu thời phong kiến có nguồn gốc từ

A. nông dân.          

B. tăng lữ Giáo hội.

C. tướng lĩnh quân sự, quý tộc người Rô-ma.          

D. tướng lĩnh quân sự, quý tộc người Giéc-man.

Câu 24: Văn hóa của Vương quốc Lào và Campuchia đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa

A. Trung Hoa.       

B. Đại Việt.  

C. phương Tây.      

D. Ấn Độ.

Câu 25: Sự ra đời của các thành thị trung đại đã có nhiều tác động tích cực tới sự phát triển của các nước Tây Âu, ngoại trừ việc

A. tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển.

B. phá vỡ nền kinh tế tự nhiên trong các lãnh địa.

C. mang lại không khí tự do, mở mang tri thức.

D. củng cố chế độ phong kiến phân quyền.

Câu 26: Nội dung nào dưới đây giải thích đúng nhất cho nhận định: “Mỗi lãnh địa phong kiến là một cơ sở kinh tế độc lập, mang tính chất tự cấp, tự túc”?

A. Lãnh địa là một vùng đất rộng, gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần.

B. Nhà vua không có quyền can thiệp vào công việc trong các lãnh địa.

C. Tất cả các sản phẩm cần dùng trong lãnh địa đều do nông nô sản xuất.

D. Lãnh chúa toàn quyền cai trị lãnh địa của mình, có quân đội, luật pháp,... riêng.

Câu 27: Phong trào Văn hóa Phục hưng được hiểu là

A. khôi phục lại những tinh hoa văn hóa của cư dân phương Đông cổ đại.

B. cuộc đấu tranh văn hóa của giai cấp vô sản chống lại Giáo hội Kitô.

C. phục hưng lại các giá trị, thành tựu của nền văn minh Hi Lạp, Rô-ma cổ đại.

D. phục hưng văn minh Hi Lạp, Rô-ma cổ đại để xây dựng nền văn hóa tư sản.

Câu 28: Trong khoảng 10 thế kỉ đầu sau Công nguyên, hàng loạt các quốc gia nhỏ đã được hình thành và phát triển ở Đông Nam Á, ngoại trừ vương quốc

A. Phù Nam. 

B. Cham-pa. 

C. Chân Lạp.

D. Lan Xang.

Câu 29: Nội dung nào không phản ánh đúng điều kiện hình thành của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á vào những thế kỉ đầu Công nguyên?

A. Kinh tế phát triển dấn tới sự phân hóa xã hội.

B. Ảnh hưởng tích cực từ văn hóa của các nước phương Tây.

C. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc cư trú, quần tụ dân cư.

D. Tác động về mặt kinh tế của các thương nhân Ấn và văn hóa Ấn Độ.

Câu 30: Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của Vương quốc Lan Xang ở các thế kỉ XV – XVII?

A. Kinh tế thịnh đạt, xã hội ổn định, văn hóa phát triển.

B. Lan Xang trở thành cường quốc lớn mạnh nhất khu vực.

C. Tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến từng bước được củng cố, kiện toàn.

D. Hòa hiếu với các nước láng giền song kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Câu 31: Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Đông Nam Á trong các thế kỉ X – XVIII?

A. Các quốc gia mới của người Thái được hình thành: Su-khô-thay, Lan Xang,...

B. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì phát triển toàn thịnh.

C. Nền văn hóa dân tộc ở các nước được định hình và phát triển, đạt nhiều thành tựu.

D. Các nước Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của các nước phương Tây.

Câu 32: So với Người tối cổ, Người tinh khôn đã

A. loại bỏ hết dấu tích vượn trên người.        

B. quần tụ nhau lại thành các bầy, đàn.

C. biết chế tác công cụ lao động.         

D. biết dùng lửa để nấu chín thức ăn.

Câu 33: Đánh giá nào sau đây về vai trò của thành thị trung đại ở Tây Âu là đúng?

A. Là bước phát triển cao của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu thời trung đại.

B. Góp phần quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế tự cấp, tự túc ở Tây Âu.

C. Mang lại không khí tự do, tạo tiền đề hình thành các trường đại học lớn. 

D. Góp phần duy trì sự tồn tại lâu dài của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu.

Câu 34: Nội dung nào không phản ánh nét tương đồng giữa các quốc gia phong kiến Đông Nam Á?

A. Nông nghiệp trồng lúa nước là ngành kinh tế giữ vai trò chủ đạo.

B. Là các nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

C. Nền văn hóa truyền thống chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Ấn Độ.

D. Các quốc gia đều giáp biển, có địa hình bằng phẳng, ít bị chia cắt.

Câu 35: So với các quốc gia phong kiến Tây Âu, chế độ chính trị của các quốc gia phong kiến châu Á có điểm gì khác biệt?

A. Chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền sớm được xác lập, tồn tại xuyên suốt.

B. Từ chế độ phong kiến phân quyền dần chuyển sang phong kiến tập quyền.

C. Nhà nước phong kiến được hình thành trên cơ sở tan rã của các công xã thị tộc.

D. Nhà nước phong kiến được xác lập trên cơ sở hình thành các vương quốc man tộc.

Câu 36: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự hình thành của Vương quốc Su-khô-thay ở lưu vực sông Mê Nam vào thế kỉ XIII là gì?

A. Sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội của cư dân lưu vực sông Mê Nam.

B. Nhu cầu liên kết, tập hợp dân cư ở lưu vực sông Mê Nam để tiến hành trị thủy.

C. Tác động về mặt kinh tế của thương nhân Ấn và ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ.

D. Sự di dân của một bộ phận người Thái để tránh cuộc tấn công của người Mông Cổ.

Câu 37: Ở Tây Âu thời trung đại, hoạt động kinh tế tại các thành thị có điểm gì khác biệt so với lãnh địa phong kiến?

A. Hàng hóa được trao đổi, mua bán tự do.

B. Không có sự trao đổi, mua bán hàng hóa với bên ngoài.

C. Hoạt động kinh tế mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc.

D. Sản xuất nông nghiệp gắn bó chặt chẽ với sản xuất thủ công nghiệp.

Câu 38: Nội dung nào không đúng khi nhận xét về nền văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á?

A. Nền văn hóa truyền thống chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Ấn Độ.

B. Hình thành và phát triển trên cơ sở nền kinh tế nông nghiệp lúa nước.

C. Văn hóa Đông Nam Á là một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng.

D. Hoàn toàn mang tính bản địa, không chịu ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai.

Câu 39: Phong trào Văn hóa Phục hưng được đánh giá là

C. mở đường cho văn minh phương Đông phát triển ở những thế kỉ sau.

D. bước tiến kì diệu của văn minh phương Tây sau “đêm trường trung cổ”.

B. cuộc đấu tranh trên lĩnh vực kinh tế của giai cấp tư sản chống lại lực lượng phong kiến.

A. cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, dọn đường cho sự bùng nổ của Cách mạng tư sản Pháp.

Câu 40: Các cuộc phát kiến địa lí ở Tây Âu thời trung đại đã đưa tới nhiều hệ quả tích cực, ngoại trừ việc

A. Khẳng định trái đất hình cầu, tìm ra những vùng đất mới.

B. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

C. Làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

D. Thúc đẩy quá trình giao lưu kinh tế - văn hóa giữa các châu lục.

Bộ 8 Đề thi Lịch Sử 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới khu vực nào dưới đây?

A. Đông Bắc Á.

B. Đông Nam Á.

C. Bắc Phi.

D. Bắc Mĩ.

Câu 2. Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là

A. Italia.              

B. Pháp.              

C. Anh.                

D. Tây Ban Nha.

Câu 3. Nội dung nào không phản ánh đúng biểu hiện của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu thời trung đại?

A. Mỗi lãnh địa là một cơ sở kinh tế, đơn vị chính trị độc lập.

B. Nhà vua không có quyền can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa.

C. Lãnh chúa có toàn quyền cai trị lãnh địa của mình.

D. Nhà vua nắm quyền cai trị từ trung ương tới địa phương.

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tiền đề để các nhà thám hiểm Tây Âu tiến hành các cuộc phát kiến địa lý cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI?

A. Sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu.

B. Ước mơ khám phá, chinh phục tự nhiên của con người.

C. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải.

D. Nhu cầu tìm kiếm con đường thương mại mới sang phương Đông.

Câu 5. Điểm tương đồng cơ bản giữa Vương quốc Cam-puchia và Vương quốc Lan Xang là gì?

A. Đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Ấn Độ.

B. Là những vương quốc phong kiến do người Thái lập nên.

C. Đều tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Hồi giáo.

D. Là những cường quốc mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.

Câu 6. Nội dung nào phản ánh đúng mục đích thành lập “thương hội” của tầng lớp thương nhân ở các thành thị Tây Âu thời trung đại?

A. Nắm giữ độc quyền về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

B. Bảo vệ quyền lợi cho những người cùng ngành nghề.

C. Đấu tranh chống sự áp bức, sách nhiễu của các lãnh chúa địa phương.

D. Bảo vệ quyền lợi cho các thương nhân, thúc đẩy tự do trao đổi hàng hóa.

Câu 7. Nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc trong các lãnh địa phong kiến Tây Âu được biểu hiện như thế nào?

A. Mỗi lãnh địa là một vùng đất đai rộng lớn, trong đó có đất canh tác cho nông nô sản xuất.

B. Nông nô bị phụ thuộc vào ruộng đất của lãnh chúa, người nào bỏ trốn sẽ bị trừng phạt.

C. Mọi thứ cần dùng trong lãnh địa từ lương thực đến quần áo,... đều do nông nô sản xuất.

D. Lãnh địa có quân đội, luật pháp, tòa án, chế độ thuế khóa, tiền tệ,... riêng.

Câu 8. Ở giai đoạn sơ kì trung đại, chế độ phong kiến phân quyền lại được xác lập ở các nước Tây Âu chủ yếu là do

A. tác động của chế độ ban cấp ruộng đất.

B. ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên.

C. sự lũng đoạn của giáo hội Ki-tô.

D. ảnh hưởng từ truyền thống dân chủ cổ đại.

II. Phần tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): Phân tích tác động của điều kiện tự nhiên tới sự phát triển lịch sử, kinh tế và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Câu 2 (3,0 điểm): Đánh giá về thành thị trung đại, C.Mác cho rằng: “Thành thị là bông hoa rực rỡ nhất của thời trung đại”. Phát biểu ý kiến của anh(chị) về quan điểm trên.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1: Công trình kiến trúc nào dưới đây là thành tựu văn hóa của nhân dân Lào thời phong kiến?

A. Vạn lí trường thành.              B. Đền Ăng-co-vát.                    

C. Thạt Luổng.                          D. Thánh địa Mỹ Sơn.

Câu 2: Lực lượng xã hội có địa vị thấp kém nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông là

A. nô lệ.                                     B. thương nhân.

C. thợ thủ công.                         D. nông dân công xã.

Câu 3: Công trình kiến trúc nào ở Campuchia được xây dựng trong thời kì phong kiến, chịu ảnh hưởng đậm nét của Ấn Độ giáo?

A. Đền Bô-rô-bua-đua.              B. Chùa Thiên Mụ.

C. Tháp Phổ Minh.                     D. Đền Ăng-co Vát.

Câu 4: Trong thời đại kim khí, kim loại nào được con người sử dụng đầu tiên để chế tạo công cụ lao động?

A. Sắt.                                        B. Thép.

C. Đổng đỏ.                               D. Đồng thau.

Câu 5: Nhà thiên văn học nào lần đầu tiên đã đưa ra thuyết nhật tâm để phản bác thuyết địa tâm của giáo hội Kitô?

A. Pi-ta-go.                                B. Ác-si-mét.          

C. Cô-péc-ních.                         D. Kê-plơ.

Câu 6: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hành động của người Giéc-man sau khi tràn vào lãnh thổ đế quốc Rô-ma giữa thế kỉ IV?

A. Tiến hành các cuộc phát kiến địa lí.

B. Lập nên các vương quốc Man tộc.

C. Xâm chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma. 

D. Phân phong ruộng đất cho quý tộc Giéc-man.    

Câu 7: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về vai trò của các thành thị ở Tây Âu thời trung đại?

A. Tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển.

C. Phá vỡ nền kinh tế tự nhiên trong các lãnh địa.

B. Mang lại không khí tự do, mở mang tri thức.

D. Củng cố chế độ phong kiến phân quyền.

Câu 8: Nội dung nào dưới đây không đúng khi mô tả về đặc điểm hình thể của người tinh khôn?

A. Hộp sọ lớn, thể tích não khoảng 1450 cm3.

B. Cấu tạo cơ thể gần giống với con người hiện nay.

C. Trán cao, mặt phẳng, trên cơ thể chỉ có lớp lông mỏng.

D. Trán thấp, bợt ra sau, u mày nổi cao; lớp lông trên cơ thể rất dày.

Câu 9: Nội dung nào không phản ánh đúng về đời sống của người tối cổ?

A. Biết làm đồ gốm, chế tạo cung tên, mũi lao…

B. Lấy săn bắt, hái lượm làm nguồn sống chính.

C. Ghè đẽo thô sơ các hòn đá để làm công cụ lao động.

D. Quần tụ lại thành các bầy, đàn; sống trong hang động, mái đá.

Câu 10: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông?

A. Vua là người đứng đầu nhà nước, có quyền lực tối cao và tuyệt đối.

B. Mọi thần dân đều có quyền biểu quyết những việc lớn của quốc gia.

C. Vua thực chất chỉ là một lãnh chúa lớn, không có nhiều quyền hành.

D. Ngôi vua được chọn ra qua hình thức bầu cử của đại hội nhân dân.

Câu 11: Nội dung nào không phản ánh đúng về phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa của giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến.

B. Từ Italia, phong trào Văn hóa Phục hưng đã lan nhanh sang các nước Tây Âu khác.

C. Là bước tiến của văn minh phương Tây sau “đêm trường trung cổ”.

D. Mở đường cho sự phát triển của văn minh phương Đông ở những thế kỉ sau.

Câu 12: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những quan điểm cơ bản của Nho giáo?

A. Khuyên răn con người rèn luyện các phẩm chất: nhân, lễ, dũng, trí, tín…

B. Giáo dục con người phải thực hiện đúng bổn phận với quốc gia, gia đình.

C. Đề cao quyền bình đẳng nam - nữ và bình đẳng giữa các giai cấp, tầng lớp.

D. Quan hệ vua - tôi, cha - con, chồng - vợ là giường mối, kỉ cương của đạo đức.

II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm): 

a. Dựa vào lược đồ dưới đây để trình bài một số cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu trong các thế kỉ XV – XVI.

Bộ 8 Đề thi Lịch Sử 10 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

b. Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì?

Câu 2 (3,0 điểm): Trình bày chính sách cải cách của vua A-cơ-ba và tác động của những chính sách đó tới sự phát triển của Ấn Độ.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Câu 1. Nhà Đường đặt ra chức Tiết độ sứ để

A. cai quản vùng biên cương.

B. phụ trách tu sửa đê điều.

C. phụ trách việc biên soạn lịch sử.

D. làm nhiệm vụ thu thuế.

Câu 2. Một trong những tác phẩm văn học tiêu biểu của cư dân Ấn Độ cổ đại là

A. sử thi I-li-át.

B. sử thi Ô-đi-xê.

C. sử thi Ra-ma-ya-na.

D. sử thi Gin-ga-mét.

Câu 3. Sau khi Xu-li-nha-vông-xa qua đời, nước Lan Xang bị chia cắt thành 3 tiểu quốc là

A. Chân Lạp, Phù Nam, Chăm-pa.

B. Luông Pha Băng, Viêng Chăn, Chăm Pa Sắc.

C. Sê-nô, Au-thay-a, Mường Sài.

D. Ka-lin-ga, Sri Vi-giay-a, Chăm-pa.

Câu 4. Quá trình tiến hóa từ vượn thành người diễn ra theo trình tự nào dưới đây?

A. Vượn người => người tối cổ => người tinh khôn.

B. Người tinh khôn => người tối cổ => vượn người.

C. Người tối cổ => vượn người => người tinh khôn.

D. Người tinh khôn => vượn người => người tối cổ.

Câu 5. Tầng lớp đóng vai trò là lực lượng sản xuất chính trong sản xuất ở các quốc gia cổ đại phương Tây là

A. thợ thủ công.

B. thương nhân.

C. quý tộc.

D. nô lệ.

Câu 6. Các quốc gia nào đi tiên phong trong phong trào cuộc phát kiến địa lí?

A. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

B. Anh và Pháp.

C. Pháp và Hà Lan.

D. I-ta-li-a và Anh.

Câu 7. Người Khơ-me sáng tại ra chữ viết riêng của mình dựa trên cơ sở của hệ chữ viết nào sau đây?

A. Chữ Phạn.

B. Chữ La-tinh.

C. Chữ Hán.

D. Chữ Kanji.

Câu 8. Năm 1353, Pha Ngừm thống nhất các Mường Lào, thành lập ra nhà nước nào dươi đây?

A. Lan Xang.

B. Chân Lạp.

C. Phù Nam.

D. Chăm-pa.

Câu 9. Quê hương của phong trào văn hóa Phục Hưng là

A. Italia.

B. Anh.

C. Pháp.

D. Đức.

Câu 10. Hành trình phát kiến địa lý của Đi-a-xơ đã đến được vùng đất mới, đó là

A. châu Mĩ.

B. châu Úc.

C. mũi Hảo Vọng.

D. châu Đại Dương.

Câu 11. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á phát triển thịnh vượng trong thời gian nào?

A. Thế kỉ I đến thế kỉ X.

B. Thế kỉ X đến thế kỉ XV.

C. Thế kỉ X đến thế kỉ XVIII.

D. Thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII.

Câu 12. Quốc gia cổ đại nào dưới đây ra đời trên lưu vực của sông Ấn và sông Hằng?

A. Ai Cập.

B. Lưỡng Hà.

C. Ấn Độ.

D. Trung Quốc.

Câu 13. Ở Ai Cập cổ đại, vua được gọi là

A. Thiên tử.

B. Pha-ra-ông.

C. En-si.

D. Thủ lĩnh.

Câu 14. Khoảng thế kỉ V, ở phương Tây, chế độ phong kiến

A. được hình thành.

B. phát triển đến đỉnh cao.

C. khủng hoảng, suy yếu.

D. bị diệt vong.

Câu 15. Cuộc khởi nghĩa nông dân của Chu Nguyên Chương thành công đã lập ra triều đại nào dưới đây?

A. Nguyên.

B. Minh.

C. Đường.

D. Mãn Thanh.

Câu 16. Nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến Tây Âu mang tính chất là

A. kinh tế hàng hóa tiền tệ.

B. kinh tế tự nhiên - tự cấp, tự túc.

C. kinh tế tiểu thủ công nghiệp nhỏ.

D. kinh tế hàng hóa có sự điều tiết của lãnh chúa.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): Hãy cho biết nguồn gốc và vai trò của các thành thị ở Tây Âu thời trung đại.

Câu 1 (3,0 điểm): Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì đôú với sự phát triển của kinh tế và lịch sử của khu vực?

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)

Câu 7: Chất liệu được dùng để viết của người Ai Cập cổ đại là

A. những tấm đất sét còn ướt.                                     

B. xương thú hoặc mai rùa.

C. giấy làm bằng vỏ cây papirút.                               

D. cuộn sách làm từ tre hoặc gỗ.

Câu 2. Nội dung nào dưới đây là thành tựu văn hóa của cư dân Trung Quốc?

A. Vạn lí trường thành.

B. Đền Pác-tê-nông.

C. Đền Bô-rô-bu-đua.

D. Thánh địa Mỹ Sơn.

Câu 3. Ở xã hội phương Tây cổ đại, nô lệ

A. có tiếng nói và vị thế quan trọng trong xã hội.

B. bình đẳng về quyền lợi với giai cấp quý tộc.

C. là lực lượng sản xuất chính, tạo ra mọi của cải vật chất.

D. được hưởng các quyền công dân cơ bản như: tự do, bầu cử…

Câu 4: Ở Ấn Độ, kinh đô Đê-li trở thành “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” dưới thời kì cai trị của Vương triều nào?

A. Mô-gôn.          

B. Gúp-ta.           

C. Đê-li.              

D. Hác-sa.

Câu 5: Từ nửa sau thế kỉ XVIII, các quốc gia Đông Nam Á bước vào giai đoạn

A. khủng hoảng, suy thoái.              

C. phát triển đến đỉnh cao.

B. suy thoái, trở thành thuộc địa của Trung Quốc.     

D. suy thoái, trở thành thuộc địa của tư bản phương Tây.

Câu 6: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của Người tối cổ?

A. Sống theo bầy khoảng vài chục người.

B. Lấy săn bắt, hái lượm làm nguồn sống chính.

C. Trán thấp và bợt ra sau, u mày còn nổi cao.

D. Biết trồng lúa vàchăn nuôi gia súc.

Câu 6. Sau khi xâm chiếm Rô-ma, người Giéc-man đã thực hiện chính sách gì về chính trị?

A. Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nhiều vương quốc mới.

B. Xây dựng nhà nước mới theo chế độ quân chủ lập hiến.

C. Tiến hành cải cách bộ máy nhà nước theo hướng dân chủ.

D. Để người Rô-ma giữ các chức vụ chính trong bộ máy nhà nước.

Câu 7: Nội dung nào không phản ánh đúng những nội dung cơ bản của văn hóa thời Phục hưng?

A. Lên án, đả kích giáo hội Kitô và giai cấp thống trị phong kiến. 

B. Đòi quyền tự do cá nhân và đề cao giá trị con người.

C. Giải phóng con người khỏi trật tự, lễ giáo phong kiến. 

D. Đề cao, bảo vệ các nội dung và giáo lí của đạo Kitô.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): Lập bảng so sánh quá trình hình thành, phát triển, suy vong của chế độ phong kiến ở Tây Âu và chế độ phong kiến ở châu Á.

Câu 2 (3,0 điểm): Trình bày nguyên nhân, điều kiện và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí ở Tây Âu thời trung đại.
 

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1: Lực lượng xã hội có địa vị thấp kém nhất ở các quốc gia cổ đại phương Tây là

A. kiều dân. 

B. thợ thủ công.     

C. nông dân công xã.       

D. nô lệ.

Câu 2: Nhà thiên văn học nào lần đầu tiên đã đưa ra thuyết nhật tâm để phản bác thuyết địa tâm của giáo hội Kitô?

A. Ơ-clít.

B. Bru-nô.    

C. Cô-péc-ních.               

D. Pi-ta-go.

Câu 3: Cư dân ở khu vực nào trên thế giới biết sử dụng sắt để chế tác công cụ sớm nhất?

A. Tây Phi và Đông Bắc Á.        

B. Tây Á và Nam Á.

C. Đông Nam Á và Bắc Mĩ.       

D. Tây Á và Nam Âu.       

Câu 4: Công trình kiến trúc nào dưới đây là thành tựu văn hóa của nhân dân Lào thời phong kiến?

A. Đền Ăng-co-vát.                    

B. Đền Ăng-co-thom.

C. Tháp Bay-on.                        

D. Thạt Luổng.

Câu 5: Quần thể kiến trúc nào ở Việt Nam được xây dựng trong thời kì phong kiến chịu ảnh hưởng đậm nét của Ấn Độ giáo?

A. Chùa Một Cột.             

B. Ngọ Môn (Huế).

C. tháp Phổ Minh. 

D. Thánh địa Mĩ Sơn.

Câu 6: Trong thời đại kim khí, những kim loại được con người lần lượt sử dụng để chế tác công cụ là

A. đồng thau, đồng đỏ, sắt.                  

B. đồng đỏ, đồng thau, sắt.

C. đồng đỏ, kẽm, sắt.                 

D. kẽm, đồng đỏ, sắt.

Câu 7: Sự ra đời của các thành thị trung đại đã có nhiều tác động tích cực tới sự phát triển của các nước Tây Âu, ngoại trừ việc

A. tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển.

B. mang lại không khí tự do, mở mang tri thức.

C. phá vỡ nền kinh tế tự nhiên trong các lãnh địa.

D. củng cố chế độ phong kiến phân quyền.

Câu 8: Nội dung nào không phản ánh đúng về phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa của giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến.

B. Từ Italia, phong trào Văn hóa Phục hưng đã lan nhanh sang các nước Tây Âu khác.

C. Là bước tiến của văn minh phương Tây sau “đêm trường trung cổ”.

D. Mở đường cho sự phát triển của văn minh phương Đông ở những thế kỉ sau.

Câu 9: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hành động của người Giéc-man sau khi tràn vào lãnh thổ đế quốc Rô-ma giữa thế kỉ IV?

A. Xâm chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma.  

B. Lập nên các vương quốc Man tộc.

C. Phân phong ruộng đất cho quý tộc Giéc-man.    

D. Lập nên các thành thị trung đại.

Câu 10: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những quan điểm cơ bản của Nho giáo?

A. Đề cao quyền bình đẳng nam - nữ, dùng đường lối “đức trị” để ổn định xã hội.

B. Chú trọng tới việc giáo dục đạo đức, nhân cách và đạo lý làm người.

C. Giáo dục con người phải thực hiện đúng bổn phận với quốc gia, gia đình.

D. Quan hệ vua - tôi, cha - con, chồng - vợ là giường mối, kỉ cương của đạo đức.

Câu 11: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông?

A. Vua là người đứng đầu nhà nước, có quyền lực tối cao và tuyệt đối.

B. Mọi thần dân đều có quyền biểu quyết những việc lớn của quốc gia.

C. Vua là người có quyền sở hữu tối cao toàn bộ đất đai và thần dân trong nước.

D. Vua tự coi mình là đại diện của thần thánh ở dưới trần gian.

Câu 12: Nội dung nào không phản ánh đúng về đời sống kinh tế - xã hội của con người ở thời kì đá mới?

A. Kĩ thuật chế tác công cụ lao động có bước phát triển, biết làm đồ gốm.

B. Nền nông nghiệp sơ khai bắt đầu hình thành và ngày càng phát triển.

C. Con người quần tụ lại thành các bầy, đàn; sống trong hang động, mái đá.

D. Con người sinh sống thành các thị tộc, hợp tác lao động để tìm kiếm thức ăn.

II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm): Trình bày nguồn gốc hình thành và vai trò của các thành thị trung đại ở Tây Âu. Theo anh/ chị, các thành thị trung đại ở phương Tây và phương Đông có điểm gì khác nhau?

Câu 2 (3,0 điểm): Điều kiện tự nhiên có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế và văn hóa Đông Nam Á?

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)

Câu 1. Hai con sông gắn liền với nền văn minh Trung Quốc là

A. Hoàng Hà và Trường Giang.

B. sông Ơ-phrát và Ti-grơ.

C. sông Ấn và sông Hằng.

D. sông Hồng và sông Đà.

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phải thành tựu văn minh của cư dân Ai Cập cổ đại?

A. Kim tự tháp.

B. Vườn treo Ba-bi-lon.

C. Chữ tượng hình.

D. Hệ đếm lấy số 10 làm cơ sở.

Câu 3. Quá trình phong kiến hóa ở Tây Âu diễn ra mạnh mẽ và điển hình nhất tại vương quốc nào dưới đây?

A. Phơ-răng.

B. Đông Gốt.

C. Tây Gốt.

D. Ăng-glô Xắc-xông.

Câu 4. Quá trình phong kiến hóa ở Tây Âu hình thành nên hai giai cấp là

A. tư sản và vô sản.

D. chủ nô và nô lệ.

C. lãnh chúa và nông nô.

D. quý tộc và nông dân.

Câu 5. Triều đại nào ở Trung Quốc được hình thành sau thắng lợi của một cuộc khởi nghĩa nông dân?

A. Tần.

B. Minh.

C. Nguyên.

D. Mãn Thanh.

Câu 6. Trên cơ sở tiếp thu văn hóa Ấn Độ, cư dân Campuchia đã sáng tạo ra

A. chữ Khơ-me cổ.

B. hệ chữ cái La-tinh.

C. chữ số 0.

D. hệ đếm lấy số 60 làm cơ sở.

Câu 7. Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân Lào thời phong kiến là

A. đền Ăng-co Thom.

B. tháp Bay-on.

C. Thạ Luổng.

D. chùa Phật Ngọc.

Câu 8. Triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc là

A. Minh.

B. Mãn Thanh.

C. Đường.

D. Tống.

Câu 9. Nhà thám hiểm nào đã phát hiện ra Thái Bình Dương?

A. B. Đi-a-xơ.

B. Va-xcô đơ Ga-ma.

C. Ph. Ma-gien-lan.

D. C. Cô-lôm-bô.

Câu 10. Một trong những phát minh quan trọng của người Trung Quốc là

A. hệ thống 10 chữ số.

B. giấy làm tử vỏ cây Pa-pi-rút.

C. thuốc súng.

D. bê tông.

Câu 11. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Á?

A. Nằm ở ngã tư đường giao thông quốc tế.

B. Chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi gió mùa.

C. Tất cả các quốc gia đều giáp biển.

D. bao gồm 2 khu vực: lục địa và hải đảo.

Câu 12. Nội dung nào sau đây mô tả không đúng đặc điểm hình thể của người tối cổ?

A. Trán thấp, bợt ra sau, u mày nổi cao.

B. Trên cơ thể vẫn còn một lóp lông dày.

C. Cấu tạo cơ thể giống với con người hiện nay.

D. Hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não.

Câu 13. Vì sao nói xã hội phương Tây cổ đại là xã hội chiếm hữu nô lệ điển hình?

A. Quý tộc tăng lữ giữ vai trò chính trong nền sản xuất.

B. Nông dân công xã giữ vai trò chính trong nền sản xuất.

C. Nô lệ được hưởng các quyền công dân như: tự do, bầu cử...

D. Nô lệ là lực lượng sản xuất chính, tạo ra mọi của cải cho xã hội.

Câu 14. Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đã tác động như thế nào đến đời sống của con người ở thời kì nguyên thủy?

A. Xuất hiện các gia đình mẫu hệ thay thế cho gia đình phụ hệ.

B. Năng suất lao động tăng lên, tạo ra lượng của cải dư thừa thường xuyên.

C. Địa bàn cư trú và diện tích sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp so với trước kia.

D. Củng cố mối quan hệ công bằng – bình đẳng giữa các thành viên trong thị tộc.

Câu 15. Thể chế dân chủ ở các quốc gia phương Tây cổ đại thể hiện ở việc

A. vua đứng đầu đất nước, nắm quyền lực tối cao và tuyệt đối.

B. nô lệ được hưởng các quyền cơ bản là: tự do, bình đẳng và tham gia bầu cử.

C. không chấp nhận có vua; công dân được thảo luận các công việc của đất nước.

D. mọi công dân không phân biệt độ tuổi, giới tính đều được tham gia bầu cử.

Câu 16. Đánh giá nào sau đây về vai trò của thành thị trung đại ở Tây Âu là đúng?

A. Là bước phát triển cao của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu thời trung đại.

B. Góp phần quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế tự cấp, tự túc ở Tây Âu.

C. Mang lại không khí tự do, tạo tiền đề hình thành các trường đại học lớn. 

D. Góp phần duy trì sự tồn tại lâu dài của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): Tại sao các nhà nước cổ đại ở phương Đông ra đời sớm hơn so với phương Tây?

Câu 2 (3,0 điểm): Nêu nguyên nhân ra đời, nội dung cơ bản của phong trào Văn hóa Phục hưng. Đánh giá tính chất và ý nghĩa của phong trào.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Phần Trắc nghiệm (4,0 điểm)

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phải là thành tựu văn hóa của cư dân phương Tây cổ đại?

A. Đền Pác-tê-nông.

B. Tượng Vệ nữ thành Mi-lô.

C. Hệ đếm lấy số 60 làm cơ sở.

D. Hệ chữ cái Rô-ma.

Câu 2. Quan hệ bóc lột chính trong xã hội các quốc gia cổ đại phương Đông là giữa         

A. tầng lớp chủ nô và nô lệ.

B. Vua, quý tộc, quan lại với nô lệ.

C. giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

D. vua, quan, quý tộc với nông dân công xã.           

Câu 3. Thể loại văn học nào phát triển mạnh mẽ dưới thời Đường?

A. Tiểu thuyết chương, hồi.

B. Thơ Đường luật.

C. Kinh kịch.

D. Từ.

Câu 4. Hệ thống chữ viết của người Khơ-me được xây dựng trên cơ sở hệ chữ viết nào dưới đây ?

A. Chữ Hán của người Trung Quốc.              

B. Chữ nôm của người Việt.

C. Chữ phạn của người Ấn Độ.           

D. Chữ Latinh của người Rô-ma.

Câu 5. Công trình kiến trúc tiêu biểu của đất nước Campuchia là

A. đền Ăng-co Vát.                                         

B. tháp Thạt Luổng.

C. đền Bô-rô-bu-đua.                                              

D. thánh địa Mỹ Sơn.

Câu 6. Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu được gọi là gì?

A. Lãnh chúa phong kiến.

B. Lãnh địa phong kiến.

C. Thành thị trung đại.

D. Công trường thủ công.

Câu 7. Tứ đại phát minh của cư dân Trung Quốc bao gồm

A. Kĩ thuật làm giấy, la bàn, thuốc súng, kĩ thuật in.

B. Bánh xe, dương lịch, kĩ thuật làm giấy, dệt lụa.

C. Chữ số 0, la bàn, thuốc súng, kĩ thuật in.

D. Dương lịch, giấy, thuốc súng, la bàn.

Câu 8. Văn hóa của vương quốc Lào và Campuchia đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ

A. văn hóa Đại Việt.                                       

B. văn hóa Hi Lạp.

C. văn hóa Ấn Độ.                               

D. văn hóa La Mã.

Câu 9. Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân Ấn Độ thời phong kiến là

A. Lăng Taj Mahal.

B. Cung điện Véc-xai.                

C. Tử cấm thành.   

D. Di hòa viên.

Câu 10. Trong các Vương quốc "man tộc" của người Giéc-man, Vương quốc nào giữ vai trò quan trọng và thể hiện rõ nét nhất quá trình trong kiến hoá? 

A. Tây Gốt.                                                    

B. Đông Gốt.                   

C. Văng-đan.                                                           

D. Phơ-răng. 

Câu 11. Nội dung nào không phản ánh đúng điều kiện hình thành của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á vào những thế kỉ đầu Công nguyên?

A. Kinh tế phát triển dấn tới sự phân hóa xã hội.

B. Ảnh hưởng tích cực từ văn hóa của các nước phương Tây.

C. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc cư trú, quần tụ dân cư.

D. Tác động về mặt kinh tế của các thương nhân Ấn và văn hóa Ấn Độ.

Câu 12. Ông vua kiệt xuất của nước Ma-ga-đa và nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ là ai? 

A. Gúp-ta.              

B. A-sô-ca.             

C. A-cơ-ba             

D. Bơ-ra-ma.

Câu 13. Từ khoảng sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII, các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

A. bước đầu thành lập.

B. phát triển phồn thịnh.

C. bị phương Tây xâm lược.

D. là thuộc địa của Anh và Pháp.

Câu 14. Ở thời đại kim khí, con người đã lần lượt sử dụng những kim loại nào để chế tác công cụ lao động?

A. Đồng => chì => sắt => thép.

B. Đồng đỏ => đồng thau => sắt.

C. Sắt => đồng => thép.

D. Đồng thau => đồng đỏ => sắt.

Câu 15. Nội dung nào không phản ánh đúng các đặc điểm của lãnh địa phong kiến Tây Âu?

A. Mỗi lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập.

B. Là cơ sở tồn tại của chế độ phong kiến tập quyền ở Tây Âu.

C. Cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc.

D. Là vùng đất đai vua ban cấp hoặc phong tặng cho các lãnh chúa.

Câu 16. Phong trào Văn hóa Phục hưng được hiểu là

A. khôi phục lại những tinh hoa văn hóa của cư dân phương Đông cổ đại.

B. cuộc đấu tranh văn hóa của giai cấp vô sản chống lại Giáo hội Kitô.

C. phục hưng lại các giá trị, thành tựu của nền văn minh Hi Lạp, Rô-ma cổ đại.

D. phục hưng văn minh Hi Lạp, Rô-ma cổ đại để xây dựng nền văn hóa tư sản.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm). Những nguyên nhân nào thúc đẩy sự ra đời của các thành thị trung đại ở Tây Âu ? Hoạt động của thành thị trung đại có vai trò gì đối với sự phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu?

Câu 2 (3,0 điểm).

a. Trình bày nguyên nhân, điều kiện của các cuộc phát kiến địa lí.

b. Các cuộc phát kiến địa lí đã để lại những hệ quả như thế nào?

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên