[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Tuyển chọn [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Vật Lí 10 của các trường THPT. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 môn Vật Lí 10.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: Chọn phát biểu sai.

A. Chuyển động và trạng thái đứng yên có tính chất tuyệt đối

B. Hệ quy chiếu gồm hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc và đồng hồ đếm thời gian

C. Hệ quy chiếu được dùng để xác định vị trí của chất điểm

D. Gốc thời gian là thời điểm t = 0

Câu 2: Phương trình chuyển động của một vật chuyển động dọc theo trục Ox là

 x = 8 − 0,5(t − 2)+ t, với x đo bằng m, t đo bằng s. Từ phương trình này có thể suy ra kết luận nào sau đây?

A. Gia tốc của vật là 1,2m/s2 và luôn ngược hướng với vận tốc.

B. Tốc độ của vật ở thời điểm t = 2s là 2m/s

C. Gia tốc của vật là a = −2m/s2 và luôn cùng hướng với vận tốc

D. Vận tốc tại thời điểm ban đầu của vật là v= 1m/s

Câu 3: Trường hợp nào sau đây vật chuyển động thẳng nhanh dần đều

A. Kim giờ đồng hồ

B. Hòn đá rơi từ độ cao 1m

C. Người nhảy dù đang rơi trong trạng thái bung dù

D. Chiếc lá rơi lìa cành

Câu 4: Hai giọt nước rơi cách nhau 1s. Tìm khoảng cách giữa hai giọt sau khi giọt thứ 2 rơi được 1s? Lấy g = 10m/s2.

A. 8m

B. 10m

C. 15m

D. 9,5m

Câu 5: Chọn phương án đúng khi nói về tần số

A. Là số vòng mà vật đi được trong vòng 1010 giây

B. Được xác định bởi biểu thức f = 2πT

C. Đơn vị là s/rad

D. Được xác định bởi biểu thức [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Câu 6: Một chiếc thuyền chạy ngược dòng nước từ A đến B mất 6 giờ, xuôi dòng mất 3 giờ. Nếu tắt máy để thuyền tự trôi theo dòng nước thì đi từ bến A đến bến B mất mấy giờ?

A. 6 giờ

B. 3 giờ

C. 12 giờ

D. 9 giờ

Câu 7: Dùng một thước đo có chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị 1,245m. Lấy sai số dụng cụ đo là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết:

A. d = (1245 ± 2) mm

B. d = (1,245 ± 0,001) m

C. d = (1245 ± 3) mm

D. d = (1,245 ± 0,0005) m

Câu 8: Lực là:

A. Đại lượng vật lý đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật

B. Đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác kết quả là làm vật chuyển động.

C. Đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

D. Đại lượng vật lý vô hướng gây ra vận tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng.

Câu 9: Chọn phát biểu đúng về định luật III Niutơn

A. Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

B. Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B không tác dụng trở lại vật A một lực.

C. Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực cân bằng nhau: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

D. Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng.

A. Càng lên cao thì gia tốc rơi tự do càng nhỏ.

B. Trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ với trọng lượng của vật.

C. Trọng lượng của vật không phụ thuộc vào trạng thái chuyển động của vật đó.

D. Để xác định trọng lực tác dụng lên vật người ta dùng lực kế.

Câu 11: Điều nào sau đây là đúng khi nói về phương và độ lớn của lực đàn hồi?

A. Với các vật như lò xo, dây cao su, thanh dài lực đàn hồi hướng vuông góc với trục của vật.

B. Với các mặt tiếp xúc bị biến dạng, lực đàn hồi vuông góc với các mặt tiếp xúc

C. Với cùng độ biến dạng như nhau, độ lớn của lực đàn hồi không phụ thuộc vào kích thước và bản chất của vật đàn hồi

D. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của vật biến dạng

Câu 12: Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên?

A. Tăng lên 

B. Tăng hoặc giảm

C. Giảm đi

D. Không đổi

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Một đầu mát tạo ra lực kéo để kéo một toa xe có khối lượng 5 tấn, chuyển động với gia tốc 0,3m/s2. Biết lực kéo của động cơ song song với mặt đường và hệ số ma sát giữa toa xe và mặt đường là 0,02. Lấy g = 10m/s2. Tính lực kéo của đầu máy tạo ra?

Bài 2: (3 điểm) Một lò xo có độ cứng 125N/m, chiều dài tự nhiên 40cm, một đầu giữ cố định ở A, đầu kia gắn vào quả cầu khối lượng 10g có thể trượt không ma sát trên thanh nằm ngang. Thanh quay đều quanh trục (Δ) thẳng đứng với tốc độ 360 vòng/phút. Lấy π2 = 10. Độ dãn của lò xo gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bài 3: (2 điểm) Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn FA = FB = 1 N. Tính momen của ngẫu lực?

----------HẾT---------

Đáp án đề số 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1:

A – sai vì: Một vật có thể đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác hay nói cách khác Chuyển động và trạng thái đứng yên có tính tương đối

B, C, D - đúng

Đáp án: A

Câu 2:

Từ phương trình chuyển động: x = 8 − 0,5(t − 2)+ t, ta có:

+ Gia tốc a = −1m/s2

+ t= 2s

+ v0(t − t0) = t ⇒ v= 1 m/s

⇒ Phương án D – đúng

Các phương án A, B, C - sai

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3:

A – chuyển động tròn đều

B – chuyển động nhanh dần đều (do đây là chuyển động rơi tự do)

C, D – không phải là chyển động nhanh dần đều, do chuyển động chịu lực cản của không khí.

Đáp án: B

Câu 4: Giả sử giọt thứ nhất rơi trước giọt thứ 2, khi đó ta có sau khi giọt thứ 2 rơi được 1s thì giọt thứ nhất rơi được 2s.

Vậy khoảng cách giữa chúng khi giọt thứ 2 rơi được 1s là: 

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: C

Câu 5:

A - sai vì tần số là số vòng mà vật đi được trong 1 giây

B - sai vì [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

C - sai vì đơn vị của tần số là Hz hay s-1

D - đúng

Đáp án: D

Câu 6: 

Gọi: thuyền ứng với số 1, dòng nước ứng với số 2, bờ sông ứng với sô 3.

=> Vận tốc của thuyền so với dòng nước là  v1,2

=> Vận tốc của dòng nước so với bờ: v2,3

=> Vận tốc của thuyền so với bờ: v1,3

Thuyền tắt máy trôi theo dòng tương đương thuyền chuyển động với vận tốc v2,3

- Khi thuyền ngược dòng: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)(1)

- Khi xuôi dòng: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)(2)

Từ (1) và (2) => [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

=> Nếu tắt máy để thuyền tự trôi theo dòng nước thì đi từ bến A đến bến B mất thời gian: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) 

Đáp án: C

Câu 7: Ta có:

+ Giá trị trung bình: d = 1,245m

+ Sai số ngẫu nhiên: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

+ Sai số hệ thống: Δd′ = 1mm = 0,001m

=> Sai số của phép đo: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

=> Kết quả của phép đo: d = (1,245 ± 0,001)m

Đáp án: B

Câu 8:

Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

Đáp án: C

Câu 9: 

Định luật III - Niutơn: Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: D

Câu 10: 

Ta có: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) như vậy khi vật càng lên cao thì h càng lớn làm cho tốc rơi tự do càng nhỏ.

Đáp án: A

Câu 11:

A- Sai vì: lực đàn hồi vuông góc với các mặt tiếp xúc.

B- Đúng.

C - Sai vì: độ lớn của lực đàn hồi phụ thuộc vào bản chất của vật đàn hồi.

D - Sai vì: Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ thuận với độ biến dạng của vật biến dạng

Đáp án: B

Câu 12: 

Hệ số ma sát phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của bề mặt tiếp xúc vì vậy hệ số ma sát giữa 2 mặt tiếp xúc không đổi nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên.

Đáp án: D

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1.

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

+ Các lực tác dụng lên xe gồm: Lực kéo [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề), lực ma sát [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề), trọng lực [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề), phản lực [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

+ Áp dụng định luật II-Niutơn, ta có: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Chọn chiều dương trùng chiều chuyển động

Chiếu theo các phương ta được:

- Theo phương Oy: P = N

- Theo phương Ox: F = Fms - ma

⇒ F = ma + Fms = ma + μN

⇒ F = ma + μmg = 5000.0,3 + 0,02.10.5000 = 2500N

Bài 2: Ta có: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Lực đàn hồi của lò xo đóng vai trò là lực hướng tâm:

Khi trục Δ quay thì lò xo dãn một đoạn Δl

⇒ Fht = Fdh ⇔ mω2 (l0 + Δl) = kΔl

⇒ Δl(k - mω2) = mω2l0

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Bài 3: 

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Momen của ngẫu lực: M = F.d = F.AB = 1.0,045 = 0,045 (N.m).

                                                   [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: Chọn phương án đúng.

A. Quỹ đạo là một đường thẳng mà trên đó chất điểm chuyển động

B. Một đường cong mà trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo

C. Quỹ đạo là một đường mà chất điểm vạch ra trong không gian khi nó chuyển động

D. Một đường vạch sẵn trong không gian trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo

Câu 2: Một ca-nô rời bến chuyển động thẳng đều. Đầu tiên, ca-nô chạy theo hướng nam bắc trong thời gian 2 phút 40 giây rồi tức thì rẽ sang hướng đông tây và chạy thêm 2 phút với vận tốc như trước và dừng lại. Khoảng cách từ nơi xuất phát tới nơi dừng lại là 1km. Vận tốc của ca-nô là:

A. 24m/s

B. 16km/h

C. 9m/s

D. 18km/h

Câu 3: Quãng đường của vật rơi tự do tỉ lệ với thời gian theo

A. hàm bậc 2

B. hàm bậc nhất

C. không phụ thuộc vào thời gian

D. hàm căn bậc 2

Câu 4: Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất. Lấy g = 10m/s2

Tìm quãng đường vật rơi sau 2s

A. 4,5m

B. 10m

C. 15m

D. 20m

Câu 5: Công thức nào sau đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Câu 6: Một chiếc thuyền chạy ngược dòng nước từ A đến B mất 6 giờ, xuôi dòng mất 4 giờ. Nếu tắt máy để thuyền tự trôi theo dòng nước thì đi từ bến A đến bến B mất mấy giờ?

A. 6 giờ

B. 3 giờ

C. 12 giờ

D. 24 giờ

Câu 7: Để đo lực kéo về cực đại của một lò xo dao động với biên độ A ta chỉ cần dùng dụng cụ đo là:

A. Thước mét

B. Lực kế

C. Đồng hồ

D. Cân

Câu 8: Lực tổng hợp của hai lực đồng quy có đặc điểm:

A. Có độ lớn bằng tổng độ lớn hai lực thành phần.

B. Có hướng cùng hướng với hai lực thành phần.

C. Có điểm đặt trùng với điểm đồng quy của hai lực thành phần.

D. Có phương trùng với phương hai lực thành phần.

Câu 9: Theo định luật III Niu-tơn thì lực và phản lực?

A. Là cặp lực cân bằng.

B. Là cặp lực có cùng điểm đặt.

C. Là cặp lực cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.

D. Là cặp lực xuất hiện và mất đi đồng thời.

Câu 10: Một vật có khối lượng m, ở độ cao h so với mặt đất. Gọi M là khối lượng Trái Đất, G là hằng số hấp dẫn và R là bán kính Trái Đất. Gia tốc rơi tự do tại vị trí đặt vật có biểu thức là:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Câu 11: Kết luận nào sau đây không đúng đối với lực đàn hồi?

A. Xuất hiện khi vật bị biến dạng

B. Luôn là lực kéo

C. Tỉ lệ với độ biến dạng

D. Luôn ngược hướng với lực làm nó bị biến dạng

Câu 12: Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì:

A. Phản lực

B. Quán tính

C. Lực ma sát

D. Lực tác dụng ban đầu

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Một xe điện đang chạy với vận tốc v0 = 36km/h thì hãm phanh đột ngột. Bánh xe không lăn nữa mà chỉ trượt trên đường ray. Kể từ lúc hãm phanh, xe điện còn đi được bao xa nữa thì dừng hẳn. Biết hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và đường ray là 0,2. Cho g = 9,8m/s2.

Bài 2: (3 điểm) Một người buộc một hòn đá khối lượng 400g vào đầu một sợi dây rồi quay trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá chuyển động trên đường tròn bán kính 50cm với tốc độ góc không đổi 8rad/s. Lấy g = 10m/s2. Lực căng của sợi dây ở điểm thấp nhất của quỹ đạo là:

Bài 3: (2 điểm) Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn FA = FB = 1 N. Thanh quay đi một góc α = 30o. Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B. Tính momen của ngẫu lực?

----------HẾT--------- 

Đáp án đề số 2

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1:

Ta có: Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường này gọi là quỹ đạo của chuyển động.

=> Phương án C – đúng.

Đáp án: C

Câu 2: 

Đổi đơn vị, ta có: 2 phút 40 giây = 160s; 2 phút = 120s

1km=1000m

Gọi A - điểm xuất phát; B- điểm bắt đầu rẽ, C- điểm dừng lại của ca-nô

Ta có:

AC= AB2 + BC2 = (vt1)2 + (vt2)2

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: D

Câu 3:

Ta có quãng đường của vật rơi tự do: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

(tỉ lệ với thời gian t theo hàm bậc 2)

Đáp án: A

Câu 4: 

Ta có: Phương trình chuyển động của vật rơi tự do là [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

=> Sau 2(s) quãng đường vật đi được là: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: D

Câu 5: Ta có:

+ Vận tốc dài và tốc độ góc: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

+ Tốc độ góc: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

+ Chu kì và tần số: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Từ đây, ta suy ra các phương án A sai

Câu 6: Ta có:

+ Thuyền (1) + Dòng nước (2) + Bờ sông (3)

+ Vận tốc của thuyền (1) so với dòng nước (2): v12

+ Vận tốc của dòng nước (2) so với bờ (3): v23

+ Vận tốc của thuyền (1) so với bờ (2): v13

Thuyền tắt máy trôi theo dòng tương đương thuyền chuyển động với vận tốc v23

- Khi thuyền ngược dòng: v13 = v12 - v23

Khi xuôi dòng: v13' = v12 + v23

- Gọi t1, t2 lần lượt là thời gian đi ngược dòng và đi xuôi dòng của thuyền, ta có:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Lấy (1) - (2) = 2v23 = [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

=> Nếu tắt máy để thuyền tự trôi theo dòng nước thì đi từ bến AA đến bến BB mất thời gian: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: D

Câu 7:

Ta có:

+ Thước mét - đo chiều dài

+ Lực kế - đo lực

+ Đồng hồ - đo thời gian

+ Cân - đo khối lượng

=> Để đo lực kéo về cực đại của một lò xo dao động với biên độ A ta chỉ cần dùng dụng cụ đo là lực kế

Đáp án: B

Câu 8: 

A, B, D – sai vì còn phụ thuộc vào hướng của 2 lực thành phần

C - đúng

Đáp án: C

Câu 9:

Một trong hai lực tương tác giữa hai vật gọi là lực tác dụng còn lực kia gọi là phản lực.

Đặc điểm của lực và phản lực:

+ Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

+ Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.

+ Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.

Đáp án: D

Câu 10:

Gia tốc rơi tự do: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: A

Câu 11: 

A, C, D - đúng

B - sai vì lực đàn hồi có khi là lực kéo, lực nén

Đáp án: B

Câu 12: 

Ta có, lực ma sát có tác dụng cản trở chuyển động của vật

=> Vật chuyển động chậm dần vì lực ma sát.

Đáp án: C

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1:

- Khi xe trượt trên đường ray, có 3 lực tác dụng lên xe:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

+ Trọng lực: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

+ Lực của đường ray: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

+ Lực ma sát trượt: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

- Theo định luật II Niutơn:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Mà: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Nên: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) (*)

- Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

-Fmst = ma ⇔ -μtmg = ma => a = -μtg = -0,2.9,8 = -1,96 m/s2

- Quãng đường xe đi thêm được:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Bài 2: Khi hòn đá ở điểm thấp nhất của quỹ đạo thì trọng lượng và lực căng dây đóng vai trò là lực hướng tâm.

Fht = P - T => T = Fht + P = mω2r + mg 

T = 0,4.82.0,5 + 0,4.10 = 16,8N 

Bài 3:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Momen của ngẫu lực: M’ = F.BI với BI = AB.cosα = 4,5.10-2.cos30o = 0,039(m)

=> M’ = 1. 0,039 = 0,039 (N.m).

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: Trường hợp nào dưới đây có thể coi một đoàn tàu như một chất điểm?

A. Đoàn tàu lúc khởi hành.

B. Đoàn tàu đang qua cầu.

C. Đoàn tàu đang chạy trên một đoạn đường vòng.

D. Đoàn tàu đang chạy trên đường Hà Nội - Vinh.

Câu 2: Lúc 7h một ô tô chuyển động từ A đến B với vận tốc 80km/h. Cùng lúc một ô tô chuyển động từ B về A với vận tốc 80km/h. Biết khoảng cách từ A đến B là 200km, coi chuyển động của hai ô tô là chuyển động thẳng đều. Hai xe gặp nhau tại vị trí cách A là bao nhiêu? Khi đó đồng hồ chỉ mấy h?

A. 100km và 8h25’

B. 100km và 1,25h

C. 150km và 1h15’

D. 100km và 8h15’

Câu 3: Ở một nơi trên trái đất (tức ở một vĩ độ xác định) thời gian rơi tự do của một vật phụ thuộc vào:

A. Khối lượng của vật.

B. Kích thước của vật.

C. Độ cao của vật.

D. Cả 3 yếu tố.

Câu 4: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ một điểm A vào lúc t = 0. Phương trình của vật khi chọn gốc toạ độ là vị trí O ở dưới A một khoảng 196m, chiều dương hướng xuống là g = 9,8m/s2

A. y = 4,9t2

B. y = 4,9t+ 196

C. y = 4,9t− 196

D. y = 4,9(t − 196)2

Câu 5: Chọn đáp án đúng khi nói về vectơ gia tốc của vật chuyển động tròn đều.

A. Có độ lớn bằng 0.

B. Giống nhau tại mọi điểm trên quỹ đạo.

C. Luôn cùng hướng với vectơ vận tốc

D. Luôn vuông góc với vectơ vận tốc.

Câu 6: Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B, vận tốc của dòng nước 5km/h. Chiều dài từ A đến B là bao nhiêu? Biết thuyền xuôi dòng mất 2 giờ và ngược dòng mất 3 giờ trên cùng đoạn đường AB

A. 30km

B. 60km

C. 45km

D. 50km

Câu 7: Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 1,02. Số chữ số có nghĩa là:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 8: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có độ lớn F1 và F2 thì hợp lực F của chúng luôn có độ lớn thỏa mãn hệ thức:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Câu 9: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

A. Vật chuyển động tròn đều.

B. Vật chuyển động trên quỹ đạo thẳng.

C. Vật chuyển động thẳng đều.

D. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

Câu 10: Một vật có khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trọng lực có độ lớn được xác định bởi biểu thức P = mg.

B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực đàn hồi?

A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng

B. Lực đàn hồi xuất hiện có hướng ngược với hướng của ngoại lực

C. Lực đàn hồi xuất hiện có hướng ngược hướng với hướng của biến dạng

D. Các phát biểu A, B, C đều đúng

Câu 12: Chọn phương án đúng

A. Lực ma sát nghỉ luôn luôn trực đối với trọng lực của vật

B. Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt

C. Lực ma sát xuất hiện có chiều cùng chiều với vận tốc của vật.

D. Lực ma sát trượt phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật và mặt tiếp xúc

Câu 13: Điều nào sau đây là đúng khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều?

A. Vật chỉ chịu tác dụng của một lực duy nhất

B. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật đóng vai trò là lực hướng tâm

C. Ngoài các lực cơ học, vật còn chịu thêm tác dụng của lực hướng tâm

D. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật nằm theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo.

Câu 14: Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất ở nơi có gia tốc rơi tự do g. Thời gian chạm đất của vật là:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Câu 15: Chọn câu đúng

A. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng nằm trên trục đối xứng của vật

B. Mỗi vật rắn chỉ có một trọng tâm và có thể là một điểm không thuộc vật đó

C. Khi vật rắn cân bằng thì trọng tâm là điểm đặt của tất cả các lực

D. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật

Câu 16: Chọn phát biểu sai

A. Tác dụng của ngẫu lực vào một vật làm cho vật quay và tịnh tiến

B. Ngẫu lực là hệ hai lực song song, cùng chiều có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật

C. Đơn vị của ngẫu lực là N.m

D. Cả A và B sai

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (3 điểm) Một vật trượt trên mặt đường nằm ngang, đi được một quãng đường 48 m thì dừng hẳn. Biết lực ma sát trượt có độ lớn bằng 0,06 lần trọng lượng của vật. Cho g = 10m/s2. Cho chuyển động của vật là chậm dần đều. Tính vận tốc ban đầu của vật?

Bài 2: (3 điểm) Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 10m/s từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều vận tốc đầu, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới. Gốc thời gian là lúc ném. Lấy g = 10m/s2. Viết phương trình quỹ đạo của vật?

----------HẾT---------

Đáp án đề số 3

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1:

Ta có: Chất điểm là vật có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách mà ta xét

Phương án D – Đoàn tàu đang chạy trên đường Hà Nội Vinh được coi như một chất điểm

Đáp án: D

Câu 2:

Chọn chiều (+) là chiều từ A đến B, gốc thời gian là lúc 7h, gốc tọa độ tại điểm A

Tại thời điểm ban đầu: t= 0 (lúc đồng hồ chỉ 7h)

+ ô tô 1 đang ở A => x01 = 0 => x= 80t (km)

+ ô tô 2 đang ở B cách A 200km => x02 = 200 => x= 200 - 80t (km)

Hai xe gặp nhau khi: x1 = x2 ⇔ 80t = 200 - 80t => t = 1,25h 

Thay vào phương trình của xe 1, ta được vị trí gặp nhau: x = x1t = 80.1,25 = 100 (km)

=> Hai xe gặp nhau sau 1,25h (lúc 8,25h hay 8h15’) chuyển động và tại vị trí cách điểm A 100km, cách B 100km.

Đáp án: D

Câu 3: Ở một nơi trên trái đất (tức ở một vĩ độ xác định) => cùng g

=> Thời gian rơi tự do của một vật phụ thuộc vào độ cao của vật

Đáp án: C

Câu 4: Ta có:

+ Vật rơi không vận tốc đầu: => v= 0

Gốc tọa độ tại O ở phía dưới A một đoạn 196m, chiều dương hướng xuống

+ Tọa độ ban đầu của vật: y= −196m

=> Phương trình chuyển động của vật: y = −196 + [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề).9,8t2 = 4,9t2 - 196(m)

Đáp án: C

Câu 5: 

Véctơ gia tốc của vật chuyển động tròn đều luôn vuông góc với véctơ vận tốc

Đáp án: D

Câu 6:

Ta có:

+ Thuyền (1)

+ Dòng nước (2)

+ Bờ sông (3)

+ Vận tốc của thuyền (1) so với dòng nước (2): v12

+ Vận tốc của dòng nước (2) so với bờ (3): v23

+ Vận tốc của thuyền (1) so với bờ (2): v13

- Khi xuôi dòng: v13' = v12 + v23

Khi thuyền ngược dòng: v13 = v12 - v23

- Gọi t1, t2 lần lượt là thời gian đi xuôi dòng và đi ngược dòng của thuyền, ta có:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Từ (1) và (2), ta suy ra: 2v12 + 2v23 = 3v12 − 3v23 => v12 = 5v23 = 5.5 = 25km/h

Thế vào (1), ta được: AB = 2(v12 + v23) = 2(25 + 5) = 60km

Đáp án: B

Câu 7:

Số chữ số có nghĩa trong kết quả: 1,02 là 3

Đáp án: A

Câu 8: 

|F1 - F2| ≤ F ≤ F+ F2

Đáp án: B   

Câu 9: 

Vật chuyển theo quán tính là vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

Đáp án: D

Câu 10: 

A, B, D - đúng

C - sai vì: Trọng lực tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.

Đáp án: C

Câu 11: 

A, B, C - Đúng

Chọn đáp án: D

Đáp án: D

Câu 12: 

A - Sai: Lực ma sát nghỉ luôn luôn trực đối với lực tác dụng vào vật theo phương song song với bề mặt tiếp xúc.

B - Đúng: Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt

C - Sai: Lực ma sát xuất hiện có chiều ngược chiều với vận tốc của vật.

D - Sai: Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc giữa vật và mặt tiếp xúc.

Đáp án: B

Câu 13:

Ta có: Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

=> Các phương án:

A - sai vì vật có thể chịu tác dụng của nhiều lực

B - đúng

C - sai vì lực hướng tâm không phải là lực mới

D - sai vì hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật hướng vào tâm

Đáp án: B

Câu 14:

Thời gian vật chạm đất: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: A

Câu 15:

A – sai, những vật không có hình dạng đối xứng thì trọng tâm không nằm trên trục đối xứng.

B - đúng: Mỗi vật rắn chỉ có một trọng tâm và có thể là một điểm không thuộc vật đó

C – sai, có những vật khi cân bằng điểm đặt không đặt ở trọng tâm vật

D – sai, ví dụ như chiếc nhẫn, trọng tâm đặt ngoài vật

Đáp án: B

Câu 16:

Ta có:

- Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật

- Tác dụng của ngẫu lực vào một vật chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến

- Đơn vị của ngẫu lực là N.m

Đáp án D

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1:

+ Khi vật trượt trên đường nằm ngang, có 3 lực tác dụng lên vật: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Theo định luật II Niutơn:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Mà: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Nên: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật

-Fmst = ma

Theo đề bài: 

Fmst = 0,06P = 0,06mg => -0,06mg = ma => a = -0,06g = -0,06.10 = -0,6m/s2

+ Mặt khác:

v2 - v02 = 2as 

Khi vật dừng lại thì v = 0

=> -v02 = 2.(-0,6). 48 = -57,6 

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Bài 2:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Phương trình chuyển động:

+ Theo phương Ox: x = v0t (1)

+ Theo phương Oy: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) (2)

Phương trình quỹ đạo (thay t ở (1) vào (2)): [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

=> phương trình quỹ đạo của vật ném ngang trong trường hợp trên: 

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

                                                    [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: Một người đứng trên đường quan sát chiếc ô tô chạy qua trước mặt. Dấu hiệu nào cho biết ô tô đang chuyển động?

A. Khói phụt ra từ ống thoát khí đặt dưới gầm xe.

B. Vị trí giữa xe và người đó thay đổi.

C. Bánh xe quay tròn.

D. Tiếng nổ của động cơ vang lên.

Câu 2: Một chiếc xe chạy trên đoạn đường 30km với tốc độ trung bình là 45km/h, trên đoạn đường 20km tiếp theo với tốc độ trung bình là 50km/h. Tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường 50km này là:

A. 23,5 km/h.

B. 47 km/h.

C. 47,5 km/h.

D. 46,875 km/h.

Câu 3: Câu nào sau đây nói về sự rơi là đúng?

A. Khi không có sức cản, vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

B. Ở cùng một nơi, mọi vật rơi tự do có cùng gia tốc.

C. Khi rơi tự do, vật nào ở độ cao hơn sẽ rơi với gia tốc lớn hơn.

D. Vận tốc của vật chạm đất, không phụ thuộc vào độ cao của vật khi rơi.

Câu 4: Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10m/s2. Trong 2 giây cuối vật rơi được 180m. Tính thời gian rơi và độ cao buông vật?

A. 10s; 500m

B. 5s; 500m

C. 12s; 600m

D. 6s; 600m

Câu 5: Cho chuyển động tròn đều với chu kì T, bán kính quĩ đạo r. Biểu thức của gia tốc hướng tâm của vật là:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Câu 6: Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B, vận tốc của dòng nước 3,6km/h. Tính chiều dài từ A đến B biết thuyền xuôi dòng mất 2,5 giờ và ngược dòng mất 4 giờ trên cùng đoạn đường AB?

A. 30km

B. 60km

C. 48km

D. 50km

Câu 7: Đâu là cách viết kết quả đo đúng:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Câu 8: Hai lực đồng quy [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) hợp với nhau một góc α, hợp lực của hai lực này có độ lớn là:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Câu 9: Khi nói về một vật chịu tác dụng của lực, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi không có lực tác dụng, vật không thể chuyển động.

B. Khi ngừng tác dụng lực lên vật, vật này sẽ dừng lại.

C. Gia tốc của vật luôn cùng chiều với chiều của lực tác dụng.

D. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật tăng.

Câu 10: Gia tốc của vật càng lên cao thì:

A. không thay đổi

B. giảm rồi tăng

C. càng tăng

D. càng giảm

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng với nội dung định luật Húc?

A. Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng của vật đàn hồi

B. Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỉ lệ nghịch với bình phương độ biến dạng của vật đàn hồi

C. Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỉ lệ thuận với bình phương độ biến dạng của vật đàn hồi

D. Lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng của vật đàn hồi

Câu 12: Một vật có trọng lượng N trượt trên một mặt phẳng ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là 10-6. Biểu thức xác định của lực ma sát trượt là:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Câu 13: Chọn phát biểu sai:

A. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất do lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm.

B. Xe chuyển động vào một đoạn đường cong lực đóng vai trò hướng tâm luôn là lực ma sát.

C. Xe chuyển động đều trên đỉnh một cầu hình vòng cung, hợp lực của trọng lực và phản lực vuông góc đóng vai trò lực hướng tâm.

D. Vật nằm yên đối với mặt bàn nằm ngang đang quay đều quanh trục thẳng đứng thì lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm.

Câu 14: Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là v0 = 20m/s từ độ cao 45m. Hỏi tầm bay xa theo phương ngang của quả bóng bằng bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.

A. 30m                 

B. 45m                 

C. 90m                  

D. 60m

Câu 15: Một vật chịu tác dụng của hai lực [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề); lực [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) nằm ngang hướng sang phải, độ lớn 10N. Để vật ở trạng thái cân bằng thì lực [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) có đặc điểm là:

A. cùng giá, cùng chiều với [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề), có độ lớn 10N

B. thẳng đứng, hướng sang trái, có độ lớn 10N

C. nằm ngang, hướng sang phải, độ lớn 10N

D. cùng giá, hướng sang trái, độ lớn 10N

Câu 16: Đơn vị của ngẫu lực là

A. N                     

B. kg/m                

C. N.m                 

D. N/m

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (3 điểm) Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10m/s trượt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là 0,10. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu thì dừng lại?

Bài 2: (3 điểm) Một thanh gỗ nặng 12kg dài 1,5m, một đầu được gắn cố định đi qua điểm A, thanh gỗ có thể quay xung quanh trục đi qua A, đầu còn lại được buộc vào một sợi dây sao cho phương của sợi dây thẳng đứng và giữ cho tấm gỗ nằm nghiêng hợp với phương ngang một góc . Biết trọng tâm của thanh gỗ cách đầu A khoảng 50cm. Tính lực căng của sợi dây? Lấy g = 10m/s2

----------HẾT---------

Đáp án đề số 4

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1:

Để biết một vật chuyển động hay đứng yên trong Vật lí ta dựa vào sự thay đổi vị trí của vật.

Vị trí giữa xe và người đó thay đổi => xe chuyển đang chuyển động.

Đáp án: B

Câu 2:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Ta có:

+ Thời gian xe đi hết quãng đường đầu là: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

+ Thời gian xe đi hết quãng đường sau là: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

+ Thời gian chuyển động trên đoạn đường 40km: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

⇒ Tốc độ trung bình [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: D

Câu 3:

A – sai vì: Khi không có sức cản, các vật nặng nhẹ đều rơi như nhau

B – đúng

C – sai vì: Các vật rơi tự do với gia tốc như nhau

D – sai vì: Vận tốc của vật chạm đất phụ thuộc vào độ cao của vật khi rơi

Đáp án: B

Câu 4:

+ Trong 2(s) cuối cùng quãng đường vật đi được là 180m, ta có:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

=> t2 - (t - 2)2 = 36 => 4t - 4 = 36 => t = 10(s)

+ Độ cao buông vật là: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: A

Câu 5: Ta có:

+ Gia tốc hướng tâm: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) 

+ Mặt khác, vận tốc dài: v=ωr

+ Tốc độ góc: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Ta suy ra: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: A

Câu 6: Ta có:

+ Thuyền (1)

+ Dòng nước (2)

+ Bờ sông (3)

+ Vận tốc của thuyền (1) so với dòng nước (2): v12

+ Vận tốc của dòng nước (2) so với bờ (3): v23

+ Vận tốc của thuyền (1) so với bờ (2): v13

- Khi xuôi dòng: v13' = v12 + v23

Khi thuyền ngược dòng: v13 = v12 - v23 

- Gọi t1, t2 lần lượt là thời gian đi xuôi dòng và đi ngược dòng của thuyền, ta có:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Từ (1) và (2), ta suy ra:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Thế vào (1), ta được: AB = 2,5(v12 + v23) = 2,5(15,6 + 3,6) = 48km

Đáp án: C

Câu 7:

Cách viết kết quả đo đúng là: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: C

Câu 8:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: D

Câu 9:

A – sai, vì không có lực tác dụng vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

B – sai, khi ngừng tác dụng lực lên vật nếu vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

C – đúng

D – sai vì trong trường hợp chỉ có lực ma sát tác dụng lên vật, thì vật sẽ chuyển động chậm dần.

Đáp án: C

Câu 10:

Ta có: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) như vậy khi vật càng lên cao thì h càng lớn làm cho tốc rơi tự do càng nhỏ.

Đáp án: D

Câu 11: 

Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo Fdh = k|Δl|

Đáp án: A

Câu 12: 

Biểu thức xác định của lực ma sát trượt là: Fmst = μtN

Đáp án: A

Câu 13: 

A, C, D - đúng

B - sai vì: khi xe chuyển động vào một đoạn đường cong tổng hợp lực của lực ma sát và trọng lực là lực đóng vai trò hướng tâm.

Đáp án: B

Câu 14:

Ta có, tầm xa của vật ném ngang: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: D

Câu 15:

Ta có, điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực là hai lực đó phải trực đối: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Ta suy ra: hai lực đó phải cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn

Vì vậy để vật ở trạng thái cân bằng thì lực [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) có đặc điểm là: cùng giá, hướng sang trái, độ lớn 10N

Đáp án: D

Câu 16:

Đơn vị của ngẫu lực là N.m

Đáp án C

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Lực ma sát tác dụng lên vật là: Fms = μN = μmg = 0,1.m.10 = mN

Sử dụng định luật II - Niutơn: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Fms = F ⇔ ma = m (N)

=> a = 1m/s2

Ta có:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Bài 2:

+ Áp dụng quy tắc momen, ta có: M= MP

+ Mặt khác: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Ta suy ra:

T.AB.cosα = P.AG.cosα

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: Một ôtô chở khách chạy trên đường. Hãy làm rõ vật làm mốc khi nói ôtô đang đứng yên

A. Đường

B. Ôtô

C. Hành khách

D. Không vật nào

Câu 2: Một ô-tô chạy trên đường thẳng. Ở 1/3 đoạn đầu của đường đi, ô-tô chạy với tốc độ 40km/h, ở 2/3 đoạn sau của đường đi, ô-tô chạy với tốc độ 60km/h. Tốc độ trung bình của ô-tô trên cả đoạn đường là

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Câu 3: Chọn phương án sai. Chuyển động rơi tự do có:

A. phương thẳng đứng

B. chiều từ trên xuống dưới

C. là chuyển động thẳng chậm dần đều

D. chỉ chịu tác dụng của trọng lực

Câu 4: Một vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất. Lấy g = 10m/s2

A. 4s

B. 3s

C. 5s

D. 9s

Câu 5: Chọn phát biểu đúng. Trong các chuyển động tròn đều:

A. chuyển động nào có chu kì quay nhỏ hơn, thì có tốc độ góc lớn hơn.

B. chuyển động nào có chu kì quay lớn hơn, thì có tốc độ góc lớn hơn

C. chuyển động nào có tần số lớn hơn, thì có tốc độ góc nhỏ hơn.

D. có cùng chu kì, thì chuyển động nào có bán kính nhỏ hơn thì có tốc độ góc lớn hơn.

Câu 6: Một hành khách ngồi trên toa xe lửa đang chuyển động với vận tốc 15m/s quan sát qua khe cửa thấy một đoàn tàu khác chạy cùng chiều trên đường sắt bên cạnh (coi xe lửa chạy nhanh hơn đoàn tàu). Từ lúc nhìn thấy điểm cuối đến lúc nhìn thấy điểm đầu của đoàn tàu mất hết 8s. Đoàn tàu người ấy quan sát gồm 20 toa, mỗi toa dài 4m. Tính vận tốc của đoàn tàu?

A. 5m/s

B. 10m/s

C. 15m/s

D. 12,5m/s

Câu 7: Chọn phát biểu đúng. Trong hệ đơn vị SI, các đại lượng có đơn vị tương ứng là:

A. Chiều dài: km (kilômét)

B. Khối lượng: g (gam)

C. Nhiệt độ: oC (độ C)

D. Thời gian: s (giây)

Câu 8: Trạng thái nào sau đây không phải là trạng thái cân bằng của chất điểm.

A. Chuyển động thẳng đều

B. Không có lực nào tác dụng

C. Chịu tác dụng của những lực cân bằng

D. Chuyển động chậm dần đều

Câu 9: Hai lực trực đối cân bằng là:

A. tác dụng vào cùng một vật

B. không bằng nhau về độ lớn

C. bằng nhau về độ lớn nhưng không nhất thiết phải cùng giá

D. có cùng độ lớn, cùng phương, ngược chiều tác dụng vào hai vật khác nhau

Câu 10: Chọn phương án đúng:

A. Lực hấp dẫn tỉ lệ thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng.

B. Lực hấp dẫn tỉ lệ nghịch với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

C. Lực hấp dẫn tỉ lệ thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa chúng.

D. Lực hấp dẫn tỉ lệ thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Câu 11: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

A. Trọng lực của một quả nặng

B. Lực hút của một nam châm tác dụng lên một miếng sắt

C. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp

D. Lực kết dính giữa một tờ giấy dán trên bảng với mặt bảng

Câu 12: Lực ma sát trượt xuất hiện:

A. ở phía dưới mặt tiếp xúc khi hai vật đặt trên bề mặt của nhau.

B. ở mặt tiếp xúc khi hai vật trượt trên bề mặt của nhau.

C. khi hai vật đặt gần nhau.

D. khi có hai vật ở cạnh nhau.

Câu 13: Biểu thức nào sau đây xác định lực hướng tâm tác dụng vào vật:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Câu 14: Bi A có trọng lượng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng độ cao, bi A được thả còn bi B được ném ngang. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy cho biết câu nào sau đây đúng.

A. Chưa đủ thông tin trả lời

B. A chạm đất sau B

C. Cả hai chạm đất cùng lúc

D. A chạm đất trước B

Câu 15: Một chất điểm ở trạng thái cân bằng khi gia tốc của nó

A. không đổi                                               

B. giảm dần

C. tăng dần                                                  

D. bằng 0

Câu 16: Một vật rắn đứng cân bằng dưới tác dụng của hai lực. Hai lực đó phải

A. Cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

B. Cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.

C. Cùng giá, ngược chiều, cùng độ lớn.

D. Cùng giá, cùng chiều, cùng độ lớn.

Câu 17: Momen của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho?

A. Tác dụng kéo của lực.

B. Tác dụng làm quay của lực.                                       

C. Tác dụng uốn của lực.

D. Tác dụng nén của lực.

Câu 18: Mômen lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5 N và cánh tay đòn là 2 mét ?

A. 10 N.                

B. 10 Nm.             

C. 11N.                 

D. 11Nm.

Câu 19: Chọn phát biểu đúng. 

Cân bằng bền là loại cân bằng mà nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu

A. Vật có không có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu.

B. Vật chuyển sang trạng thái cân bằng mới.

C. Vật có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu nhưng cần đến tác nhân bên ngoài.

D. Vật có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu không cần đến tác nhân bên ngoài.

Câu 20: Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào

A. Khối lượng của vật.

B. Hình dạng và kích thước của vật.

C. Tốc độ góc của vật.

D. Vị trí của trục quay.

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Từ vị trí A, một vật được ném ngang với tốc độ v0 = 2m/s. Sau đó 1s, tại vị trí B có cùng độ cao với A người ta ném thẳng đứng một vật xuống dưới với tốc độ ban đầu v0’. Biết AB = 6m và hai vật gặp nhau trong quá trình chuyển động.  Lấy g = 10m/s2. Vận tốc v0’ gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bài 2: (3 điểm) Một thanh AB dài 1m khối lượng 5kg được đặt nằm ngang lên hai giá đỡ tại A và B. Người ta móc vào điểm C của thanh (AC = 60cm) một vật có khối lượng 10kg. Lực nén lên hai giá đỡ là? Lấy g = 10m/s2.

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

----------HẾT---------

Đáp án đề số 5

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1:

Để nhận biết một vật đang đứng yên hay chuyển động trong Vật lí ta dựa vào vật đó có sự thay đổi vị trí so với vật mốc hay không.

Khi nói ôtô đang đứng yên thì vật mốc là hành khách, vì theo thời gian vị trí của xe và hành khách không thay đổi.

Đáp án: C

Câu 2:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Ta có:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Tốc độ trung bình của ô-tô trên cả đoạn đường: 

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: B

Câu 3: 

A, B, D - đúng

C – sai vì: Chuyển động rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều.

Đáp án: C

Câu 4: Chọn gốc tọa độ tại vị trí ban đầu của vật, ta có:

Thời gian rơi của vật: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: A

Câu 5: 

Ta có: Tốc độ góc: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Tốc độ góc tỉ lệ thuận với tần số và tỉ lệ nghịch với chu kì

=> Chuyển động nào có chu kì nhỏ hay tần số lớn thì tốc độ góc lớn và ngược lại, chuyển động nào có chu kì lớn hay tần số nhỏ thì tốc độ góc nhỏ.

Đáp án: A

Câu 6: 

Gọi xe lửa ứng với số 1, tàu ứng với số 2, mặt đường ứng với số 3

Ta có:

+ Vận tốc của xe lửa so với đường: v13 = 15m/s

+ Vận tốc của tàu so với đường: v23 = ?

+ Vận tốc của xe lửa so với tàu: v12

Lại có: Từ lúc nhìn thấy điểm cuối đến lúc nhìn thấy điểm đầu của đoàn tàu mất hết 8s

⇒ v12 .t = 20.4 = 80 (m)

⇒ v12 = 80 : 8 = 10 (m/s)

Mặt khác, vận tốc của xe lửa so với đường: v13 = v12 + v23

⇒ Vận tốc của tàu so với đường v23 = v13 – v12 = 15 – 10 = 5m/s

Đáp án: A

Câu 7:

A - sai vì: trong hệ đơn vị SI, chiều dài có đơn vị là mét (m)

B - sai vì: trong hệ đơn vị SI, khối lượng có đơn vị là kilôgam (kg)

C - sai vì: trong hệ đơn vị SI, nhiệt độ có đơn vị là độ Kevin (K)

D - đúng

Đáp án: D

Câu 8:

Ta có: Hợp của tất cả các lực tác lên vật gọi là cân bằng khi các lực tác dụng lên nó bằng [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

A, B, C – là trạng thái cân bằng của chất điểm

D – không là trạng thái cân bằng của chất điểm do có lực tác dụng lên vật khác không.

Đáp án: D

Câu 9: 

Hai lực trực đối cân bằng là hai lực có cùng độ lớn, cùng phương, ngược chiều tác dụng vào hai vật khác nhau

Đáp án: D

Câu 10: 

Lực hấp dẫn giữa hai vật (coi như chất điểm) tỉ lệ thuần với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Đáp án: D

Câu 11: 

Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp là lực đàn hồi

Đáp án: C

Câu 12: Lực ma sát trượt [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi hai vật trượt trên bề mặt của nhau.

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: B

Câu 13: 

Lực hướng tâm: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Đáp án: D

Câu 14: 

Ta có:

+ Vật rơi tự do: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

+ Thời gian vật ném ngang chạm đất: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Ta thấy hai khoảng thời gian trên bằng nhau

=> Hai viên bi chạm đất cùng lúc

Đáp án: C

Câu 15: 

Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực là: Muốn cho một vật rắn chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì hai lực phải trực đối: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) 

Vì vậy ở trạng thái cân bằng gia tốc của nó bằng 0.

Đáp án: D

Câu 16: Ta có, điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực là hai lực đó phải trực đối:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Ta suy ra: hai lực đó phải cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn

Đáp án: C

Câu 17:

Xét một lực [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay Oz. Momen của lực [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực quanh trục ấy và được đo bằng tích độ lớn của lực với cánh tay đòn.

Đáp án: B

Câu 18:

Ta có, momen của lực: M = F.d = 5,5.2 = 11(N.m)

Đáp án: D

Câu 19:

Cân bằng bền là cân bằng mà nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu không cần đến tác nhân bên ngoài

Đáp án: D

Câu 20:

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục chỉ phụ thuộc vào: khối lượng của vật, hình dạng và kích thước của vật và vị trí trục quay.

Đáp án C

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1: Chọn gốc thời gian là lúc ném vật nằm ngang

Phương trình chuyển động của vật ném ngang theo phương Ox: x = v0.t

Phương trình chuyển động của vật ném ngang theo phương Oy: y1 = [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)gt2

Phương trình chuyển động của vật được ném thẳng đứng: y2 = v0(t + 1) - [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)g(t + 1)2

Hai vật gặp nhau trong quá trình chuyển động:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Bài 2:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Phân tích các lực tác dụng lên thanh như hình.

Ta có:  F1 + F2 = P1 + P2 = 150 (1)

Gọi d1, d2 là khoảng cách từ các lực [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) , tới vị trí trọng tâm mới của vật:

Ta có: d1 + d2 = 10cm (2)

Lại có: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) (3)

Từ (2) và (3) ta suy ra: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

⇒  Khoảng cách từ các lực [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) đến trọng tâm mới của vật là

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

=> 17F1 = 13F2

Từ (1) và (4) ta suy ra: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

                                                   [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì câu nói nào sau đây đúng?

A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

B. Mặt Trời quay quanh Trái Đất.

C. Mặt Trời đứng yên còn Trái Đất chuyển động.

D. Cả Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động.

Câu 2: Một ô-tô chuyển động đều trên một đoạn đường thẳng với vận tốc 60km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường nhưng xe xuất phát từ một địa điểm trên đoạn đường cách bến xe 4km theo hướng ra xa bến xe. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm xe xuất phát làm gốc thời gian và chọn chiều dương là chiều chuyển động. Phương trình chuyển động của ô-tô trên đoạn đường thẳng này là:

A. x = 60t (km/h)

B. x = 4 − 60t (km/h)

C. x = 4 + 60t (km/h)

D. x = −4 + 60t (km/h)

Câu 3: Chuyển động rơi tự do là:

A. là sự rơi của các vật chịu tác dụng của các lực trong đó trọng lực có giá trị nhỏ nhất

B. là sự rơi của các vật chịu tác dụng của các lực trong đó trọng lực lớn nhất

C. là sự rơi của các vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực

D. là sự rơi của các vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi

Câu 4: Tìm câu sai. Trong chuyển động tròn đều thì:

A. mọi điểm trên bán kính của chất điểm đều có cùng một tốc độ góc.

B. tốc độ dài của chất điểm là không đổi.

C. mọi điểm trên cùng một bán kính có tốc độ dài khác nhau.

D. vectơ vận tốc của chất điểm là không đổi.

Câu 5: Đứng ở Trái Đất ta sẽ thấy:

A. Mặt Trời đứng yên và Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

B. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và Mặt Trời quay quanh Mặt Trăng.

C. Mặt Trăng đứng yên và Mặt Trời quay quanh Trái Đất.

D. Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, Trái Đất đứng yên

Câu 6: Có mấy cách để đo các đại lượng vật lí?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn 7N và 13N. Độ lớn hợp lực của hai lực này không thể có giá trị nào sau đây?

A. 7N

B. 13N

C. 20N

D. 22N

Câu 8: Trường hợp nào sau đây có liên quan đến quán tính?

A. Vật rơi tự do.

B. Vật rơi trong không khí.

C. Chiếc bè trôi trên sông.

D. Giũ quần áo cho sạch bụi.

Câu 9: Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất luôn:

A. cùng phương, cùng chiều

B. cùng độ lớn và cùng chiều

C. cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn

D. cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn

Câu 10: Sự xuất hiện của lực nào sau đây không phải là lực đàn hồi

A. Lực xuất hiện khi dương cánh cung

B. Lò xo giảm xóc ở xe máy

C. Đệm mút của giường nằm

D. Lực hút của nam châm dính trên bảng từ

Câu 11: Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi:

A. có ngoại lực tác dụng lên vật. Ngoại lực này có xu hướng làm cho vật chuyển động và đủ để thắng lực ma sát.

B. có nội lực tác dụng lên vật. Nội lực này có xu hướng làm cho vật chuyển động nhưng chưa đủ để thắng lực ma sát.

C. có ngoại lực tác dụng lên vật. Ngoại lực này có xu hướng làm cho vật chuyển động nhưng chưa đủ để thắng lực ma sát.

D. có nội lực tác dụng lên vật. Nội lực này có xu hướng làm cho vật chuyển động và đủ để thắng lực ma sát.

Câu 12: Một vật khối lượng m đang chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ góc ω. Lực hướng tâm tác dụng vào vật là:

A. Fht = mω2r        

B. Fht = mr/ω            

C. Fht = ω2r           

D. Fht = mω2

Câu 13: Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc v0 từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo phương vận tốc ban đầu, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian từ lúc ném. Độ lớn vận tốc của vật tại thời điểm t xác định bằng biểu thức:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Câu 14: Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đòn của lực?

A. Khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.             

B. Khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực.

C. Khoảng cách từ vật đến giá của lực.                       

D. Khoảng cách từ trục quay đến vật.

Câu 15: Ta nói lực tác dụng lên vật rắn được biểu diễn bởi một véctơ trượt vì:

A. Tác dụng của một lực lên một vật rắn không thay đổi khi điểm đặt của lực đó dời chỗ trên giá của nó.

B. Tác dụng của nhiều lực lên một vật rắn không thay đổi khi điểm đặt của lực đó dời chỗ trên giá của nó.

C. Tác dụng của một lực lên một vật rắn thay đổi khi điểm đặt của lực đó dời chỗ trên giá của nó.

D. Tác dụng của nhiều lực lên một vật rắn thay đổi khi điểm đặt của lực đó dời chỗ trên giá của nó.

Câu 16: Momen lực có đơn vị là:

A. kg.m/s2

B. N.m

C. kg.m/s

D. N/m

Câu 17: Mômen lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5 N và cánh tay đòn là 2 mét ?

A. 10 N.                

B. 10 Nm.             

C. 11N.                 

D. 11Nm.

Câu 18: Chọn phát biểu đúng. Cân bằng bền là loại cân bằng mà vật có vị trí trọng tâm

A. Cao nhất so với các vị trí lân cận

B. Thấp nhất so với các vị trí lân cận

C. Bất kì so với các vị trí lân cận

D. Cao bằng với các vị trí lân cận

Câu 19: Người làm xiếc đi trên dây thường cầm một cây gậy nặng để làm gì?

A. Để vừa đi vừa biểu diễn cho đẹp

B. Để tăng lực ma sát giữa chân người và dây nên người không bị ngã

C. Để điều chỉnh cho giá trọng lực của hệ (người và gậy) luôn đi qua dây nên người không bị ngã

D. Để tăng mômen trọng lực của hệ (người và gậy) nên dễ điều chỉnh khi người mất thăng bằng

Câu 20: Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi ?

A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng.

B. Khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn, giá trị của lực đàn hồi là không có giới hạn.

C. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ với độ biến dạng của vật biến dạng.

D. Lực đàn hồi luôn ngược hướng với biến dạng.

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Từ vị trí A, một vật được ném ngang với tốc độ v0 = 2m/s. Sau đó 1s, tại vị trí B có cùng độ cao với A người ta ném thẳng đứng một vật xuống dưới với tốc độ ban đầu v0’. Biết AB = 6m và hai vật gặp nhau trong quá trình chuyển động.  Lấy g = 10m/s2. Vận tốc v0’ gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bài 2: (3 điểm) Thanh kim loại có chiều dài l, khối lượng m đặt trên bàn nhô ra một đoạn bằng  chiều dài thanh. Tác dụng lực có độ lớn 40N hướng xuống thì đầu kia của thanh kim loại bắt đầu nhô lên, lấy g = 10m/s2. Khối lượng của thanh kim loại là?

----------HẾT---------

Đáp án đề số 6

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1:

Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì:

+ Trái Đất đứng yên còn Mặt Trời chuyển động

+ Mặt Trời quay quanh Trái Đất

Đáp án: B

Câu 2:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Ta có:

+ Chọn bến xe làm mốc, thời điểm xe xuất phát làm gốc thời gian, chiều dương là chiều chuyển động

Vị trí ban đầu của xe là tại B 

+ Phương trình chuyển động của xe: x = x0 + vt

Ta có: x0 = 4km; v = 60km/h => x = 4 + 60t(km/h)

Đáp án: C

Câu 3:

Sự rơi tự do (chuyển động rơi tự do) là sự rơi của các vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

Đáp án: C

Câu 4:

A, B, C - đúng

D - sai vì véctơ vận tốc luôn thay đổi (thay đổi về hướng)

Đáp án: D

Câu 5: Khi đứng ở Trái Đất, ta sẽ thấy

+ Trái Đất đứng yên

+ Mặt Trăng và Mặt Trời quay quanh Trái Đất

Đáp án: D

Câu 6: Có hai cách để đo các đại lượng vật lí là:

+ Đo trực tiếp: So sánh trực tiếp qua dụng cụ.

+ Đo gián tiếp: Đo một số đại lượng trực tiếp rồi suy ra đại lượng cần đo thông qua công thức.

Đáp án: B

Câu 7: Ta có, hợp lực F

|F1 - F2| ≤ F ≤ F+ F⇔ 13 - 7  ≤ F ≤ 13 + 7

⇔ 6N  ≤ F ≤ 20N

=> F không thể có giá trị là 22N

Đáp án: D 

Câu 8:

Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.

=> Trường hợp “ Giũ quần áo cho sạch bụi” có liên quan đến quán tính.

Đáp án: D

Câu 9:

Ta có: Lực hấp dẫn của hai chất điểm là cặp lực trực đối có cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn.

Đáp án: C

Câu 10:

Ta có: Lực đàn hồi là lực sinh ra khi vật đàn hồi bị biến dạng. Lực đàn hồi có xu hướng chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Vì vậy trong các lực trên sự xuất hiện của lực hút của nam châm dính trên bảng từ không phải là lực đàn hồi.

Đáp án: D

Câu 11:

Lực ma sát nghỉ [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) chỉ xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng lên vật. Ngoại lực này có xu hướng làm cho vật chuyển động nhưng chưa đủ để thắng lực ma sát.

Đáp án: C

Câu 12:

Lực hướng tâm: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) 

Đáp án: A

Câu 13:

+ Theo phương Ox: vx = v0

+ Theo phương Oy: vy = gt 

Độ lớn của vận tốc tại vị trí bất kì: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề) 

Đáp án: B

Câu 14: 

d (cánh tay đòn): là khoảng cách từ trục quay tới giá của lực

Đáp án: A

Câu 15:

Ta nói lực tác dụng lên vật rắn được biểu diễn bởi một véctơ trượt vì tác dụng của một lực lên một vật rắn không thay đổi khi điểm đặt của lực đó dời chỗ trên giá của nó.

Đáp án: A

Câu 16:

M = Fd

=> Momen lực có đơn vị là: N.m

Đáp án: B

Câu 17:

Ta có, momen của lực: M = F.d = 5,5.2 = 11(N.m)

Đáp án: D

Câu 18: 

Cân bằng bền: Nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu không cần đến tác nhân bên ngoài

Cân bằng bền là loại cân bằng mà vật có vị trí trọng tâm thấp nhất so với các vị trí lân cận.

Đáp án: B

Câu 19:

Người làm xiếc đi trên dây thường cầm một cây gậy nặng để điều chỉnh cho giá trọng lực của hệ (người và gậy) luôn đi qua dây nên người không bị ngã

Đáp án: C

Câu 20:

A, C, D – đúng

B – sai vì: Giá trị của lực đàn hồi có giới hạn

Đáp án: B

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1: Chọn gốc thời gian là lúc ném vật nằm ngang

Phương trình chuyển động của vật ném ngang theo phương Ox: x = v0 

Phương trình chuyển động của vật ném ngang theo phương Oy: y1 = [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)gt2

Phương trình chuyển động của vật được ném thẳng đứng: y2 = v0(t + 1) - [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)g(t + 1)2

Phương trình chuyển động của vật được ném thẳng đứng: y2 = v0(t + 1) - [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)g(t + 1)2

Hai vật gặp nhau trong quá trình chuyển động:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Bài 2: 

Ta có:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Tâm quay O, lực F làm vật quay theo chiều kim đồng hồ trọng lực P làm vật quay ngược nhiều kim đồng hồ

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)

Mặt khác: AG = GB = [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)AB = 2OB => OB = OG = [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (6 đề)AB

+ Thanh cân bằng, áp dụng quy tắc momen, ta có:

M= M⇔ F.OB = P.OG

⇔ F = mg ⇔ 40 = m.10 => m = 4kg

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên