Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)(4 đề)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)(4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)(4 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Lịch Sử 10.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (6đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (1đ) Nền kinh tế chính của các quốc gia Đông Nam Á à gì?

A: Nông nghiệp trồng lúa nước.

B: Thủ công nghiệp dệt vải, làm gốm.

C: Nông nghiệp trồng câu lưu niên.

D: Thương nghiệp buôn bán nô lệ.

2. (1đ) Vì sao người Thái ở thượng nguồn sông Mê Công lại di cư ồ ạt xuống phía nam, định cư ở sông Mê Nam vào thế kỉ XVIII?

A: Do thượng nguồn sông Mê Công thường sảy ra lũ lụt, thiên tai.

B: Do họ muốn tìm nơi đất đai màu mỡ, giàu tài nguyên thiên nhiên.

C: Do sự tấn công của người Mông cổ.

D: Do sự tấn công của người Khơ-me.

3. (1đ) Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là gì?

A. các làng xã.

B. Các nôm.

C. Các bản.

D. Các mường cổ.

4. (1đ) Trước khi hình thành chế độ phong kiến, ở Tây Âu là sự tồn tại của chế độ

A. Quân chủ chuyên chế.

B. Dân chủ chủ nô.

C. Chiếm hữu nô lệ.

D. Phong kiến.

5. (1đ) Đặc điểm về chính trị của các quốc gia phong kiến Tây Âu là gì?

A. Chế độ quân chủ chuyên chế

B. Chế độ dân chủ chủ nô

C. Chế độ quân chủ lập hiến.

D. Chế độ phong kiến phân quyền.

6. (1đ) Vùng đất bị các quý tộc German và nhà thờ chia nhau chiếm đoạt làm của riêng được gọi là:

A. Lãnh địa phong kiến.

B. Thành thị trung đại.

C. Các nôm.

D. Đất công làng xã.

Phần tự luận

Câu 2: (4đ) Dựa vào hình ảnh sau để trả lời câu hỏi:

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

1. (1đ) Cuộc phát kiến địa lý nào là cuộc phát kiến địa lý kéo dài nhất?

A. C. Cô-lôm-bô

B. Va-xcô đơ Ga-ma

C. Ph. Ma-gien-lan

D. B. Đi-a-xơ

2. (1đ) Vì sao các cuộc phát kiến địa lý không đi đường bộ?

A. Vì không biết đi đường bộ.

B. Vì đường bộ con đường qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người A-rập chặn lại.

C. Vì không có xe cộ, phương tiện đi lại thuận tiện cho đường bộ.

D. Vì đường bộ tốn nhiều tiền thuế qua biên giới các nước.

3. (1đ) Mũi Bão Tố còn có tên gọi khác là gì? Nằm ở đâu?

A. Mũi Hảo vọng, ở Nam Mỹ

B. Mũi Hảo vọng ở Nam Phi.

C. Mũi Ma-gien-lan ở Nam Ấn độ.

D. Mũi Ma-gien –lan ở Nam Mỹ.

4. (1đ) Đâu không phải là tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lý?

A. Khẳng định trái đất hình cầu, tìm ra những vùng đất mới, những dân tộc mới.

B. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

C. Đẩy mạnh thương mại hàng hải, thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển.

D. Góp phần làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

Đáp án

Câu 1.1 - ACâu 1.2 - CCâu 1.3 - DCâu 1.4 - BCâu 1.5 - DCâu 1.6 - A
Câu 2.1 - CCâu 2.2 - BCâu 2.3 - BCâu 2.4 - D
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (6đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (1đ) Văn hoá Lào và Campuchia đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá

A. Trung Quốc

B. Ấn Độ

C. Việt Nam

D. Thái Lan

2. (1đ) Công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của Lào là

A. Tháp Thạt Luổng.

B. Cố đô Luôngphabang.

C. Wat May.

D. Wat Visoun.

3. (1đ) Yếu tố khách quan nào là yếu tố cuối cùng, có tính quyết định, dẫn tới sự sụp đổ của các vương quốc ở Đông Nam Á?

A. Phong trào khởi nghĩa của nông dân.

B. Sự xung đột giữa các quốc gia Đông Nam Á.

C. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây.

D. Sự nổi dậy của cát cứ, địa phương ở từng nước.

4. (1đ) Quý tộc tăng lữ là

A. Quý tộc Rô-ma cũ theo Kito giáo

B. Quý tộc German chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma.

C. Quý tộc Rô-ma chiếm ruộng đất của nông dân.

D. Quý tộc German tiếp thu Kito giáo.

5. (1đ) Trong lãnh địa phong kiến, giai cấp nào là lực lượng lao động chính?

A. Nông dân lĩnh canh

B. Nông nô

C. Nô lệ

D. Thợ thủ công và thương nhân.

6. (1đ) Lĩnh vực kinh tế chính trong các thành thị trung đại Tây Âu là gì?

A. Thủ công nghiệp và buôn bán hành hóa.

B. Công nghiệp và thương mại.

C. Nông nghiệp trồng lúa nước.

D. Nông nghiệp với các đồn điền rộng lớn.

Phần tự luận

Câu 2: (2đ) Dựa vào hình ảnh sau để trả lời câu hỏi:

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

1. (1đ) Đây là bức tranh La Gioconda nổi tiếng của tác giả nào?

A. Leonardo da Vinci

B. Leon Battista Alberti

C. Giotto di Bondone

D. Michelangelo

2. (1đ) Bức tranh này ra đời trong thời kì nào?

A. Phong trào cải cách tôn giáo ở Tây Âu.

B. Thời kì đỉnh cao của văn hóa Hy Lạp, Rô-ma cổ đại.

C. Thời kì Đêm trường trung cổ.

D. Thời kì Văn hóa Phục hưng.

Câu 3: (2đ) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (…):

“Đến giữa thế kỷ IX, phần lớn đất đai của các ……………..(a)………….. đã được các quý tộc và nhà thờ chiếm đoạt xong. Những vùng đất đai rộng lớn đó đã nhanh chóng bị họ biến thành khu đất của riêng mình – gọi là …………(b)………... Đây là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu.”

1. (1đ) Từ thích hợp điền vào vị trí (a) là:

A. Nông dân

B. Chủ nô Rô-ma cũ

C. Quý tộc người German

D. Ruộng đất bỏ hoang, không có chủ sở hữu.

2. (1đ) Từ thích hợp điền vào vị trí (b) là:

A. Lãnh địa phong kiến Tây Âu.

B. Thành thị trung đại Tây Âu.

C. Đồn điền, trang trại Tây Âu.

D. Ruộng đất công làng xã.

Đáp án

Câu 1.1 - BCâu 1.2 - ACâu 1.3 - CCâu 1.4 - DCâu 1.5 - BCâu 1.6 - A
Câu 2.1 - ACâu 2.2 - D
Câu 3.1 - BCâu 3.2 - A
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (5đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (1đ) Lãnh chúa phong kiến Tây Âu có nguồn gốc từ giai cấp, tầng lớp nào?

A. Chủ nô đế quốc Rô-ma cũ.

B. Chủ nô German tiếp thu Ki-tô giáo.

C. Quý tộc, tướng lĩnh người German.

D. Quý tộc đế quốc Rô-ma cũ.

2. (1đ) Nguồn gốc của nông nô Tây Âu là từ những giai cấp, tầng lớp nào?

A. Nô lệ người German.

B. Nô lệ và nông dân của đế quốc Rô-ma cũ.

C. Nô lệ của đế quốc Rô-ma cũ.

D. Nô lệ và nông dân của người German.

3. (1đ) Nông nô bị gắn chặt với lãnh chúa bởi điều gì?

A. Nông nô cần ruộng đất từ lãnh chúa.

B. Nông nô cần có chỗ nuôi ăn, chỗ ở của lãnh chúa.

C. Nông nô cần lãnh chúa bảo vệ về chính trị, tránh cường hào áp bức.

D. Nông nô tôn sùng lãnh chúa như những vị thần.

4. (1đ) Cư dân chính của thành thị trung đại có nguồn gốc từ đâu?

A. Nguồn gốc từ thợ thủ công của các nước khác di cư đến làm ăn.

B. Nguồn gốc từ thương nhân các nước khác di cư đến buôn bán.

C. Nguồn gốc từ nô lệ của chủ nô có tay nghề cao trốn khỏi lãnh địa.

D. Nguồn gốc từ nông nô làm nghề thủ công bỏ trốn hoặc chuộc thân khỏi lãnh địa.

5. (1đ) Đâu là ý thể hiện 1 trong những vai trò của thành thị trung đại Tây Âu?

A. Truyền bá tư tưởng văn hóa Phụ hưng.

B. Đấu tranh xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia.

C. Phát triển chuyên môn hóa trong sản xuất nông nghiệp.

D. Củng cố sự vững chắc của các lãnh địa phong kiến Tây Âu.

Phần tự luận

Câu 2: (3đ) Dựa vào hình ảnh sau để trả lời câu hỏi:

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

1. (1đ) Đây là hình ảnh của công trình nào?

A. Ăng-co Thom.

B. Chùa Bạc.

C. Ăng-co Vat.

D. Tháp Thạt Luổng.

2. (1đ) Công trình kiến trúc trên thuộc đất nước nào?

A. Việt Nam

B. Lào

C. Thái Lan

D. Cam-pu-chia.

3. (1đ) Đây là công trình kiến trúc thuộc tôn giáo nào?

A. Phật giáo

B. Ấn Độ giáo

C. Ixlam giáo

D. Kito giáo.

Câu 3: (2đ) Dựa vào đoạn dữ liệu sau để trả lời câu hỏi:

Tháng 8 – 1492, Cô-lôm-bô đã dẫn đoàn thủy thủ nước Tây Ban Nha đi về hướng Tây. Sau hơn 2 tháng lênh đênh trên mặt biển Đại Tây Dương ông đã đến một số hòn đảo thuộc vùng biển Ca-ri-be ngày nay, nhưng ông cùng đoàn thủy thủ của mình nhầm tưởng đây là Ấn Độ. Sau này, ông được coi là người phát hiện ra châu Mỹ.

1. (1đ) Cô-lôm-bô là nhà phát kiến địa lý đầu tiên đưa đoàn thủy thủ của mình đi về hướng Tây. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai.

2. (1đ) Cô-lôm-bô đã thiệt mạng trong chuyến đi lần này bởi sự tấn công của thổ dân địa phương, chỉ một số thủy thủ của ông mới về được đến Tây Ban Nha. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

Câu 1.1 - CCâu 1.2 - BCâu 1.3 - ACâu 1.4 - DCâu 1.5 - B
Câu 2.1 - CCâu 2.2 - DCâu 2.3 - A
Câu 3.1 - ACâu 3.2 - B
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (5đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (1đ) Lãnh chúa phong kiến Tây Âu có nguồn gốc từ giai cấp, tầng lớp nào?

A. Chủ nô đế quốc Rô-ma cũ.

B. Chủ nô German tiếp thu Ki-tô giáo.

C. Quý tộc, tướng lĩnh người German.

D. Quý tộc đế quốc Rô-ma cũ.

2. (1đ) Nguồn gốc của nông nô Tây Âu là từ những giai cấp, tầng lớp nào?

A. Nô lệ người German.

B. Nô lệ và nông dân của đế quốc Rô-ma cũ.

C. Nô lệ của đế quốc Rô-ma cũ.

D. Nô lệ và nông dân của người German.

3. (1đ) Nông nô bị gắn chặt với lãnh chúa bởi điều gì?

A. Nông nô cần ruộng đất từ lãnh chúa.

B. Nông nô cần có chỗ nuôi ăn, chỗ ở của lãnh chúa.

C. Nông nô cần lãnh chúa bảo vệ về chính trị, tránh cường hào áp bức.

D. Nông nô tôn sùng lãnh chúa như những vị thần.

4. (1đ) Cư dân chính của thành thị trung đại có nguồn gốc từ đâu?

A. Nguồn gốc từ thợ thủ công của các nước khác di cư đến làm ăn.

B. Nguồn gốc từ thương nhân các nước khác di cư đến buôn bán.

C. Nguồn gốc từ nô lệ của chủ nô có tay nghề cao trốn khỏi lãnh địa.

D. Nguồn gốc từ nông nô làm nghề thủ công bỏ trốn hoặc chuộc thân khỏi lãnh địa.

5. (1đ) Đâu là ý thể hiện 1 trong những vai trò của thành thị trung đại Tây Âu?

A. Truyền bá tư tưởng văn hóa Phụ hưng.

B. Đấu tranh xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia.

C. Phát triển chuyên môn hóa trong sản xuất nông nghiệp.

D. Củng cố sự vững chắc của các lãnh địa phong kiến Tây Âu.

Phần tự luận

Câu 2: (3đ) Dựa vào hình ảnh sau để trả lời câu hỏi:

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

1. (1đ) Đây là hình ảnh của công trình nào?

A. Ăng-co Thom.

B. Chùa Bạc.

C. Ăng-co Vat.

D. Tháp Thạt Luổng.

2. (1đ) Công trình kiến trúc trên thuộc đất nước nào?

A. Việt Nam

B. Lào

C. Thái Lan

D. Cam-pu-chia.

3. (1đ) Đây là công trình kiến trúc thuộc tôn giáo nào?

A. Phật giáo

B. Ấn Độ giáo

C. Ixlam giáo

D. Kito giáo.

Câu 3: (2đ) Dựa vào đoạn dữ liệu sau để trả lời câu hỏi:

Tháng 8 – 1492, Cô-lôm-bô đã dẫn đoàn thủy thủ nước Tây Ban Nha đi về hướng Tây. Sau hơn 2 tháng lênh đênh trên mặt biển Đại Tây Dương ông đã đến một số hòn đảo thuộc vùng biển Ca-ri-be ngày nay, nhưng ông cùng đoàn thủy thủ của mình nhầm tưởng đây là Ấn Độ. Sau này, ông được coi là người phát hiện ra châu Mỹ.

1. (1đ) Cô-lôm-bô là nhà phát kiến địa lý đầu tiên đưa đoàn thủy thủ của mình đi về hướng Tây. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai.

2. (1đ) Cô-lôm-bô đã thiệt mạng trong chuyến đi lần này bởi sự tấn công của thổ dân địa phương, chỉ một số thủy thủ của ông mới về được đến Tây Ban Nha. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

Câu 1.1 - CCâu 1.2 - BCâu 1.3 - ACâu 1.4 - DCâu 1.5 - B
Câu 2.1 - CCâu 2.2 - DCâu 2.3 - A
Câu 3.1 - ACâu 3.2 - B

Xem thêm đề thi Lịch Sử lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học