Top 4 Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 10 có đáp án, cực sát đề chính thức

Top 4 Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 10 có đáp án, cực sát đề chính thức

Phần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 10 có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Tin học lớp 10.

Quảng cáo

Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 10 (Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 CPU dùng để:

A. Thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình

B. Lưu trữ dữ liệu

C. Đưa dữ liệu ra ngoài máy tính

D. Nhập dữ liệu

Câu 2 Bộ nhớ trong gồm có :

A. RAM và CPU

B. RAM và ROM

C. RAM và CD

D. CD và Đĩa cứng

Quảng cáo

Câu 3 Số 0.000052 được biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động là:

A. 0.52x10-5    B. 0.52x10-3

C. 0.52x10-2    D. 0.52x10-4

Câu 4 Bàn phím, màn hình, chuột là:

A. Phần mềm của máy tính    B. Thiết bị ngoại vi của máy tính

C. Bộ nhớ máy tính    D. Bộ điều kiển

Câu 5 Muốn xóa kí tự phía sau con trỏ văn bản ta ấn phím nào trong các phím sau?

A. Backspace    B. Enter    C. Home    D. Delete

Câu 6 Khi mất điện, thông tin trong bộ nhớ nào sau đây không bị xoá?

A. Đĩa cứng    B. ROM

C. RAM    D. CPU

Câu 7 Hãy chọn phương án ghép đúng nhất : Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì :

A. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào Internet để tìm kiếm thông tin.

B. Máy tính tính toán cực kì nhanh và chính xác

C. Máy tính giúp cho con người giải tất cả các bài toán khó

D. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lý thông tin

Câu 8 Để mở nhanh hộp thoại Print:

A. Ctrl + Q    B. Ctrl + O

C. Ctrl + P    D. Ctrl + N

Quảng cáo

Câu 9 Để di chuyển một đoạn văn bản, thực hiện:

A. Nhấn Ctrl + C rồi nhấn Ctrl + V.

B. Nhấn Ctrl + X rồi nhấn Ctrl + V.

C. Vào Edit / Copy rồi vào Edit / Paste.

D. Vào File / Cut rồi vào File / Paste

Câu 10 Mô hình Cliet – Server là mô hình:

A. Các máy tính có vai trò như nhau trong mạng.

B. Có máy chủ đóng vai trò là máy phục vụ

C. Mạng đường thẳng

D. Mạng hình sao.

Câu 11 chọn phát biểu sai :

A. Nhờ kết nối vật lí các máy tính có thể nhìn thấy nhau.

B. Để chia sẽ thông tin trên mạng Internet các máy tính trong mạng phài có phần mềm về mạng.

C. Chỉ kết nối có dây máy tính mới có thể kết nối vào mạng Internet.

D. Nhờ giao thức truyền thông mà các máy tính có thể trao đổi dữ liệu cho nhau.

Câu 12 Mô hình peer to peer là mô hình:

A. Các máy tính có vai trò như nhau trong mạng.

B. Có máy chủ đóng vai trò là máy phục vụ

C. Mạng đường thẳng

D. Mạng hình sao.

Câu 13 Cách nào sau đây để ngắt trang tại vị trí con trỏ văn bản.

A. Insert --> Page Number    B. Alt + Enter

C. Format --> Beak    D. Ctrl + Enter

Câu 14 Mỗi máy tính tham gia mạng Internet có

A.vô số địa chỉ IP

B.1 địa chỉ IP

C.nhiều địa chỉ IP

D.2địa chỉ IP

Câu 15 Mạng máy tính là :

A.Tập hợp các máy tính;

B.Mạng INTERNET;

C.Mạng LAN;

D.Tập hợp các máy tính được nối với nhau bằng các thiết bị mạng và tuân thủ theo một quy ước truyền thông.

Câu 16 Để kết nối các máy tính người ta

A.Sử dụng cáp quang ;

B.Sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại ;

C.Sử dụng đường truyền vô tuyến;

D.Cả A, B, C

Câu 17 Trong word,chữ Home trên bàn phím có tác dụng

A.Đưa con trỏ văn bản về đầu dòng

B.Đưa con trỏ văn bản lên trên một dòng

C.Đưa con trỏ văn bản xuống một dòng

D.Đưa con trỏ văn bản sang trái một ký tự

Câu 18 Trong word, tổ hợp phím CTRL+V có tác dụng

A.Định dạng văn bản

B.Sao chép khối văn bản

C.Dán khối văn bản

D. Cắt khối văn bản

Câu 19 Để gộp nhiều ô thành một ô ta chọn lệnh nào ?

A.Tables -> Insert cells.

B.Tables -> Split cells.

C.Tables and borders

D.Tables -> Merge cells.

Câu 20 Để tạo tập tin văn bản mới(trong word)ta dùng tổ hợp phím:

A.CTRL+A

B.CTRL+C

C.CTRL+X

D.CTRL+N

Phần tự luận

Câu 1

Trình bày sự hiểu biết của em về các cách kết nối Internet? Ưu, nhược điểm của từng cách đó?

Câu 2

Cho các bảng mã Unicode, Vni-Windows, TCVN(ABC) và các phông chữ .Vntime, Arial, Vni-Times. Em hãy chọn một bảng mã và 1 phông chữ tương ứng sau đó gõ văn bản sau (gõ trên giấy bằng kiểu gõ VNI hoặc Telex).

“Tháp mười đẹp nhất Hoa sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A A C D B D B D C B B
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A C A D B D D A C D D

Phần tự luận

Câu 1

Các cách kết nối Internet:

+ Sử dụng modem qua đường điện thoại (0,75đ):

- Máy tính được cài đặt modem và kết nối qua đường điện thoại. Người dùng hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP - Internet Service Provider) để được cung cấp tài khoản để truy cập internet.

- Thuận tiện cho người dùng nhưng tốc độ truyền không cao.

+ Sử dụng đường truyền riêng (0,75đ):

- Người dùng thuê đường truyền riêng. Một máy tính gọi là máy ủy quyền kết nối với ISP. Mọi yêu cầu truy cập internet điều được thông qua máy ủy quyền.

- Tốc độ cao nhưng chi phí đắt

+ Một số phương thức kết nối khác (0,5đ):

- ADSL: Phương thức kết nối dùng đường truyền bất đối xứng

- Wifi, 3G: Công nghệ không dây

- Kết nối thông qua đường truyền hình cáp.

Câu 2

- Có thể chọn một trong các cách sau (1đ) :

+ Unicode - Arial

+ Vni-Windows - Vni-Times

+ TCVN(ABC) - .Vntime

- Gõ Telex: Thaps muoiwf ddepj nhaats hoa sen Vietj Nam ddepj nhaats cos teen bacs Hoof (1đ)

- Gõ VNI: Thap1 muoi72 d9ep5 nha6t1 hoa sen Viet5 Nam d9ep5 nha6t1 co1 te6n bac1 Ho62.

(HS có thể kiểu VNI đúng cũng được 1 đ).

Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 10 (Đề số 2)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Trong các bộ mã dưới đây, bộ nào không hỗ trợ gõ tiếng Việt?

A. TCVN3    B. UNICODE     C. ASCII     D. VNI WINDOWS

Câu 2 Hãy cho biết tổng số tờ giấy (mỗi tờ giấy được in 2 mặt)được in ra trong hộp thoại sau:

Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 10 có đáp án (Đề 4)

A. 8       B. 6       C. 5       D. 4

Câu 3 Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A. Tổ hợp phím Ctrl+P cho phép in ngay toàn bộ văn bản.

B. Tổ hợp phím Ctrl+P cho phép in văn bản với nhiều lựa chọn

C. Lệnh Print ... cho phép in ngay toàn bộ văn bản.

D. Tất cả đều sai

Câu 4 Hãy xác định câu nào dưới đây mô tả đúng về mạng cục bộ (LAN):

A. Ba máy tính và một máy in kết nối với nhau, có thể dùng chung máy in

B. Một máy tính ở Hà Nội và một máy tính ở Sài Gòn có thể trao đổi và sử dụng chung tài liệu.

C. 30 máy tính hoạt động độc lập tại phòng máy của trường.

D. Tất cả đều sai

Câu 5 Khi con trỏ chuột đang nằm tại vùng văn bản, nháy nút phải chuột có nghĩa là:

A.Không làm gì cả

B.Chọn đối tượng

C.Xóa đối tượng

D.Mở một bảng chọn tắt chứa các lệnh tác dụng lên đối tượng

Câu 6 Hãy chọn phát biếu đúng nhất trong các phát biểu sau:

A. Khi chưa có thư phản hồi, người gửi khẳng định được rằng người nhận chưa nhận được thư

B. HTTP là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.

C. Trình duyệt web không có chức năng hiển thị thông tin

D. Trong thư điện tử có đính kèm tệp, người gửi có thể nêu giải thích ngắn gọn về tệp gửi kèm

Câu 7 Chọn đáp án đúng nhất. Để tổ chức một mạng không dây cần phải có:

A. Phải có Hub, bộ định tuyến, các máy tính phải có vỉ mạng không dây, có giắc cắm

B. Phải có điểm truy cập WAP, các máy tính phải có vỉ mạng không dây, có giắc cắm

C. Phải có điểm truy cập WAP, các máy tính phải có vỉ mạng không dây

D. Phải có Hub, các máy tính phải có vỉ mạng không dây, có giắc cắm

Câu 8 Mô hình mạng ngang hàng là mô hình:

A. Mà máy khách đóng vai trò là máy phục vụ

B. Mà máy chủ đóng vai trò là máy phục vụ

C. Các máy tính có vai trò như nhau trong mạng

D. Không dùng chung một giao thức

Câu 9 Chọn phát biểu đúng. Về mặt địa lý, phân mạng thành 2 loại gồm:

A. LAN và WAN

B. WAN và mạng diện rộng

C. Khách chủ và ngang hàng

D. Mạng cục bộ và LAN

Câu 10 Chức năng nào sau đây không thuộc về hệ soạn thảo?

A. Căn lề cho văn bản

B. Định dạng kí tự

C. Thay đổi kiểu chữ

D. Quản lý hệ thống tệp

Câu 11 Trong các thiết bị sau, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?

A. Card mạng       B. Hub       C. Modem       D. Webcam

Câu 12 Chọn phương án đúng nhất. Cho các phát biểu sau:

1.Muốn lưu văn bản vào đĩa, ta thực hiện gõ tổ hợp phím Ctrl + S

2.Muốn lưu văn bản với tên khác, ta chọn lệnh Save As

3.Nhấn tổ hợp phím Ctrl + End đồng thời sẽ đặt con trỏ văn bản đến cuối văn bản.

A. 1, 3 đúng. 2 sai

B. 1, 2 đúng. 3 sai

C. 1, 2, 3 đúng

D. 1 đúng. 2, 3 sai

Câu 13 Chọn phương án đúng nhất. Cho các phát biểu sau:

1.Giao thức truyền tin siêu văn bản là HTTP

2.Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML

3.Giao thức truyền thông giữa các máy tính trong mạng Internet là TCP/IP

A. 1, 2 đúng. 3 sai

B. 1, 2, 3 đúng

C. 1 sai. 2, 3 đúng.

D. 1, 3 đúng. 2 sai

Câu 14 Để gõ chữ cái in hoa, thực hiện:

A. Nhấn giữ phím Tab rồi gõ phím tương ứng

B. Nhấn giữ phím Alt rồi gõ phím tương ứng.

C. Nhấn giữ phím Ctrl rồi gõ phím tương ứng ứng

D. Nhấn giữ phím Shift rồi gõ phím tương

Câu 15 Có 1 tập tin gồm 10 trang, để in văn bản trang thứ 5 ta thực hiện cách nào sau đây?

A. Ctrl + H, xuất hiện hộp thoại Print, tại mục Pages ta gõ vào 5, sau đó chọn OK

B. Ctrl + F, xuất hiện hộp thoại Print, tại mục Pages ta gõ vào 5, sau đó chọn OK

C. Ctrl + P, xuất hiện hộp thoại Print, tại mục Pages ta gõ vào 5, sau đó chọn OK

D. Ctrl + S, xuất hiện hộp thoại Print, tại mục Pages ta gõ vào 5, sau đó chọn OK

Câu 16 Mô hình khách chủ là mô hình:

A. Các máy tính có vai trò như nhau trong mạng

B. Mà máy chủ đóng vai trò là máy khách

C. Mà máy chủ đóng vai trò là máy phục vụ

D. Không dùng chung một giao thức

Câu 17 Khi thực hiện tìm kiếm như sau, những từ nào trong văn bản sẽ được tìm thấy:

Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 10 có đáp án (Đề 4)

A. Học, HỌC và học

B. Học

C. HỌC, Học

D. học

Câu 18 Để ngắt trang văn bản ta dùng lệnh nào sau đây?

A. Page Layout → Break... → Page break

B. Home →Break... → Page break

C. Nhấn tổ hợp phím Alt + Enter

D. Insert → Break... → Page break

Câu 19 Trang web nào sau đây không hỗ trợ máy tìm kiếm

A. www.bbc.com.uk

B. www.yahoo.com

C. www.bing.com

D. www.google.com

Câu 20 Chọn phương án đúng nhất. Cho các phát biểu sau:

1.Các tệp soạn thảo trong Word 2007 có đuôi ngầm định là .DOCX

2.Để mở văn bản đã có, thực hiện lệnh Open

3.Để xóa phần văn bản được chọn nhấn phím Delete

A. 1, 3 đúng. 2 sai

B. 1, 2 đúng. 3 sai

C. 1 sai. 2, 3 đúng

D. 1, 2, 3 đúng

Phần tự luận

Câu 1

Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào mà ta quan tâm?

Câu 2

Nêu hai loại mô hình mạng. Hãy phân biệt máy chủ với máy khách?

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A C B B A D D C C A D
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A D C B D C C B A A D

Phần tự luận

Câu 1

-Máy tìm kiếm là một hệ thống cho phép tìm kiếm các thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng. (0,5đ)

-Máy tìm kiếm chỉ tìm kiếm được với các thông tin ta quan tâm với các điều kiện sau: (1đ)

+ Thông tin đã được lưu trữ trên website nào đó trên mạng.

+ Máy tìm kiếm có quyền truy cập và có khả năng truy cập tới các website đó.

+ Yêu cầu của người dùng đủ chính xác để tìm kiếm thông tin.

-Máy tìm kiếm có thể tìm kiếm mọi thông tin mà ta quan tâm. Bởi vì dựa vào các điều kiện đã nêu ở trên thì chỉ một vài thông tin chưa đưa lên mạng, người sử dụng không thể tìm kiếm được những thông tin đó bằng các máy tìm kiếm được. (0,5đ)

Câu 2

+ Mô hình mạng:

-Mô hình ngang hàng: tất cả các máy tính đều bình đẳng với nhau nghĩa là mỗi máy đều có thể cung cấp trực tiếp tài nguyên của mình cho các máy khác, vừa có thể sử dụng trực tiếp tài nguyên của các máy khác trong mạng. (0,5đ)

-Mô hình khách chủ: một hoặc một vài máy sẽ được chọn để đảm nhận việc quản lí và cung cấp tài nguyên, được gọi là máy chủ (Server), các máy khác sử dụng tài nguyên này, được gọi là máy khách (Client). (0,5đ)

+ Phân biệt máy chủ và máy khách:

-Máy chủ là máy tính đảm bảo việc phục vụ các máy khách bằng cách điều khiển việc phân bố tài nguyên nằm trong mạng với mục đích chung. (0,5đ)

-Máy khách là máy sử dụng tài nguyên do máy chủ cung cấp. (0,5đ)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa