Bộ Đề kiểm tra Tin học lớp 10 Giữa học kì 1 có đáp án (8 đề)

Phần dưới là danh sách Bộ Đề kiểm tra Tin học lớp 10 Giữa học kì 1 có đáp án (8 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Tin học lớp 10.

Mục lục Đề kiểm tra Tin học lớp 10 Giữa học kì 1

Quảng cáo

4 đề kiểm tra giữa kì 1 biên soạn

4 đề kiểm tra giữa kì 1 mới nhất

Đề kiểm tra Giữa kì 1 Tin học 10 (Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Xác định dạng thông tin trong trường hợp : ‘‘Bạn Lan đang nghe Radio.’’

A. Âm thanh 

B. Văn bản ;

C. Số nguyên, số thực ;

D. Hình ảnh.

Câu 2 Số 1002 trong hệ nhị phân có giá trị bằng bao nhiêu trong hệ thập phân ?

A. 3     B. 4    C. 5    D. 6

Câu 3 Đơn vị nào sau đây dùng để đo thông tin?

A. Kilogam     B. Bit     C. Megawat     D. Ampe

Quảng cáo

Câu 4 Thiết bị vào là:

A. Bàn phím;

B. Màn hình;

C. Cả A, B đều là thiết bị vào;

D. Cả A, B đều sai.

Câu 5 Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?

A. Khi chuẩn đoán bệnh.

B. Khi phân tích tâm lí con người.

C. Khi thực hiện một phép toán phức tạp.

D. Khi dịch một tài liệu.

Câu 6 Các bước : max ←a; nếu max ←= b thì max ← b; nếu max ←= c thì max c; dùng để:

A. Tìm số nhỏ nhất trong ba số a, b, c;

B. Tìm số lớn nhất trong ba số a, b,c ;

C. Tim số lớn nhất trong dãy số nguyên N số.

D. Tim số nhỏ nhất trong dãy số nguyên N số.

Câu 7 Trong tin học, dữ liệu là:

A. Biểu diễn thông tin dạng văn bản;

B. Dãy bit biểu diễn thông tin trong máy;

Quảng cáo

C. Các số liệu;

D. Hiểu biết về một thực thể;

Câu 8 Một đĩa mềm có dung lượng 1,44 MB lưu trữ được 150 trang sách. Hỏi 1 đĩa DVD có dung lượng 4 GB lưu trữ được bao nhiêu trang?

A. 390100.66     B. 400000.66     C.426666.66     D. 450000.66

Câu 9 1KB = bao nhiêu byte (B)?

A. 1024     B. 8     C. 210     D. Câu A và C đúng

Câu 10 Hệ thống tin học gồm bao nhiêu thành phần?

A. 3;    B. 5;    C. 6;    D. 7;

Câu 11 Input của bài toán giải phương trình bậc hai ax2 +bx+c =0 là

A. x, a,b,c;

B. a, b;

C. a, b, c;

D. x, a, c.

Câu 12 Sự hình thành và phát triển của nền văn minh thông tin gắn liền với công cụ lao động nào ?

A. Radio;

B. Máy hơi nước;

C. Điện thoại di động.

D. Máy tính điện tử;

Câu 13 Bộ phận nào sau đây thuộc bộ nhớ ngoài?

A. Bàn phím;    B. Chuột;     C. Ram;     D. Đĩa mềm ;

Câu 14 Con số 40 GB trong hệ thống máy tính có nghĩa là:

A. Tốc độ xử lí của bộ nhớ trong.

B. Dung lượng tối đa của đĩa mềm.

C. Máy in có tốc độ in 40 GB một giây.

D. Ổ đĩa cứng có dung lượng là 40 GB.

Câu 15 Sau khi thực hiện liên tiếp ba câu lệnh: a← 3; b ← 5; c ← 2*a+b; sẽ cho kết quả là gì?

A. 11    B. 6    C. 5    D. 16

Câu 16 Phát biểu nào sau đây về ROM là sai?

A. ROM là bộ nhớ trong.

B. Thông tin trong ROM không bị mất khi mất điện/ tắt máy.

C. ROM là bộ nhớ trong có thể đọc/ ghi dữ liệu.

D. ROM chứa 1 số chương trình hệ thống.

Câu 17 CPU là thiết bị dùng để:

A. Đưa dữ liệu vào máy ;

B. Lưu trữ dữ liệu;

C. Đưa dữ liệu từ máy ra ngoài;

D. Thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình ;

Câu 18 Hai ký hiệu là chữ số 0 và chữ số 1 được dùng cho hệ cơ số nào?

A. Hệ cơ số 10

B. Hệ cơ số 2

C. Hệ cơ số 16

D. Hệ cơ số 8

Câu 19 Cho số k = 2 ,i← 1 và dãy A gồm các số: 5, 7, 1, 4, 2, 9, 8, 11, 25, 51. Tìm chỉ số i để Ai = k?

A. 5    B. 4    C. 3     D. 2

Câu 20 Trong hệ cơ số 16 thì ký tự D có giá trị tương ứng bằng bao nhiêu trong hệ cơ số 10 (hệ thập phân)?

A. 12     B. 14     C. 13     D. 15

Phần tự luận

Câu 1 Hãy ghép các ô để thành một sơ đồ thuật toán hoàn chỉnh

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 3)

Câu 2 Mô phỏng thuật toán tìm kiếm tuần tự với bộ dữ liệu: n = 10; k = 21;

A -1 5 91 82 -22 -31 45 67 1 55

Câu 3 Hãy viêt thuật toán sắp xếp N số hạng a1, a2,…,an bằng cách tráo đổi.

Đáp án

Phần trắc nghiệm

   

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A A B B A C B B C D A
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A C D D D A B D B A C

Phần tự luận

Câu 1

Đáp án: 6a, 7b, 1c, 4d, 3e, 5f, 2g

Câu 2 Mô phỏng thuật toán

A -1 5 91 82 -22 -31 45 67 1 55
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kết quả: Dãy A không có số hạng có giá trị bằng k = 21

Câu 3

B.1 : Nhập N và các số hạng a1, a2,…,an;

B.2 : M ← N ;

B.3 : Nếu M ⟨ 2 thì đưa ra dãy A đã được sắp xếp rồi Kết thúc;

B.4 : M ← M-1 ; i ← 0 ;

B.5 : i ← i - 1 ;

B.6 : Nếu i > M thì quay lại bước 3;

B.7 : Nếu ai > ai+1 thì tráo đổi ai và ai+1 cho nhau;

B.8 : Quay lại bước 5;

Đề kiểm tra Giữa kì 1 Tin học 10 (Đề số 2)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Bộ mã Unicode có thể mã hóa được bao nhiêu kí tự?

A. 255.                                       B. 256.              

     

               C. 65535.                       D. 65536.

Câu 2 Chọn câu SAI.

A. Quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng tin học không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử.

B. Máy tính là một thiết bị tính toán có độ chính xác cao.

C. Giá thành máy tính ngày càng hạ.

D. Học tin học là học sử dụng máy vi tính.

Câu 3 Số thập phân 15 có biểu diễn trong hệ nhị phân là

A. 0111.                          B. 1111.                          C. 1010.                          D. 1011.

Câu 4 Thiết bị trong hình bên có tên gọi là

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 4)

A. ROM.                        B. Network Card.          C. RAM.                        D. CPU.

Câu 5 Bộ phận nào sau đây KHÔNG có trong bộ xử lí trung tâm (CPU)?

A. CU-Control Unit.      B. DD-RAM.                 C. Cache.                       D. Register.

Câu 6 Thiết bị nào sau đây KHÔNG cùng loại với những thiết bị còn lại?

A. Máy in.                      B. Con chuột.                 C. Máy quét.                  D. Bàn phím.

Câu 7 Đổi số 112=?10

A. 5       B. 4       C. 3       D. 6

Câu 8 Biểu diễn thuật toán có mấy cách?

A. 2      B. 3      C. 4      D. 5

Câu 9 Bài toán trong tin học gồm:

A. Input      B. Output      C. cả A và B      D. không có giá trị

Câu 10 Tệp nào sau đây là tệp dữ liệu ảnh?

A. Data1.pdf                   B. 010203.png                            C. xtXX.mht                   D. Setup.exe

Câu 11 Lợi ích lớn nhất của việc tin học hóa xã hội là

A. phát triển thương mại điện tử, xây dựng xã hội tiêu thụ mạnh.

B. xây dựng ý thức bảo vệ thông tin trong cộng đồng.

C. nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng cuộc sống.

D. xây dựng nền công nghiệp giải trí hấp dẫn, rẻ tiền.

Câu 12 Các số và kí tự thuộc hệ Hexa là:

A. gồm 0;1;2…9;A;B;C;D;E;F      B. A;B;G;H;K;0,1,2…9  

C. 0;1;2;3..10      D. tất cả đều đúng

Câu 13 Trong hệ nhị phân, tổng của hai số 101 và 11 là

A. 1000.                         B. 1011.                         C. 1010.                         D. 1100.

Câu 14 Chọn câu ĐÚNG

A. Mọi bài toán đều có thể giải bằng máy vi tính.

B. Mỗi bài toán luôn có duy nhất một thuật toán để giải.

C. Một thuật toán đúng đòi hỏi phải có tính dừng.

D. Output là dữ liệu cần để giải bài toán.

Câu 15 Chọn câu SAI.

A. 1 byte = 8 bit.                        B. Đơn vị cơ bản đo lượng thông tin là bit.

C. 1 kilobyte = 1000 byte.  

   D. Trong máy tính, thông tin được mã hóa thành một dãy bit.

Câu 16 Theo phân loại phần mềm, chương trình diệt virus Norton Antivirus là

A. phần mềm ứng dụng.                                    B. phần mềm hệ thống.

C. tiện ích hệ thống.                                           D. phần mềm công cụ.

Câu 17 Mã ASCII của kí tự “A” là 01000001. Mã ASCII của kí tự “C” là

A. 01000010.                  B. 01000011.                  C. 01000100.                  D. 01000101.

Câu 18 Phần cứng (Hardware) là

A. máy tính và một số thiết bị liên quan.       

B. chương trình ứng dụng và chương trình hệ thống.

C. máy tính và người điều khiển.                  

 

D. máy tính và các chương trình cài đặt trong máy.

Câu 19 Sản phẩm nào sau đây KHÔNG phải là ngôn ngữ lập trình?

A. Visual Basics.NET                B. C++.     

   

   C. Java.                          D. Microsoft Frontpage.

Câu 20 Cho thuật toán sau.

Bước 1. Nhập hai số thực a, b.

Bước 2. Gán a:= a + b; b:= a – b; a:= a – b.

Bước 3. Xuất a, b rồi kết thúc.

Nếu cho Input a = 1, b = 100 thì Output ta nhận được là

A. a = 100, b = 1.        B. a = 1, b = 100.        C. a = 101, b = 1.       D. a = 101, b = 100.

Câu 21 Trong hệ điều hành Windows 7, thư mục có tên gọi là

A. folder.                        B. directory.                    C. file.                             D. path.

Câu 22 Thiết bị trong hình bên có tên gọi là

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 4)

A. đĩa cứng.                    B. đĩa mềm.                     C. đĩa flash.                     D. CPU.

Câu 23 Nội dung nào dưới đây KHÔNG có trong thông tin về một lệnh trong hoạt động của máy tính?

A. Địa chỉ của lệnh trong ô nhớ.                         B. Mã của thao tác cần thực hiện.

C. Địa chỉ các ô nhớ có liên quan.                      D. Tên phần mềm xử lí lệnh.

Câu 24 Biểu diễn của số thập phân 32 trong hệ đếm cơ số 16 là

A. 10.                              B. 1F.                             C. 20.                              D. 100.

Câu 25 Cho thuật toán sau:

Bước 1. Nhập số nguyên dương N.

Bước 2. Gán i:= 1; Tich:= 1.

Bước 3. Nếu i > N thì chuyển sang bước 5.

Bước 4. Gán Tich:= Tich*i; i:= i + 1 rồi quay lại bước 3.

Bước 5. Đưa ra Tich rồi kết thúc.

Nếu cho Input N = 5, thì Output ta nhận được là

A. Tich = 5.                     B. Tich = 10.                   C. Tich = 120.                D. Tich = 24

Câu 26 chọn câu trả lời đúng 

Quá trình xử lý thông tin thực hiện theo quy trình nào:   

A. Nhập dữ liệu->xuất thông tin-> xử lý dữ liệu  

B.  Nhập dữ liệu-> xử lý dữ liệu-> xuất thông tin  

C. Xử lý dữ  liệu-> xuất ra->nhận dữ liệu  

D. Tất cả đều đúng 

Câu 27 chọn câu trả lời đúng

 Mã nhị phân là:

A. Số trong hệ nhị phân 

B.  Số trong hệ hexa 

C. Dãy bit biễu diễn thông tin đó trên máy 

Câu 28 chọn câu trả lời đúng

Giải bài toán trên máy tính là 

A. Giải như giải trên giấy bình thường 

B. Xác định bài toán ,tìm thuật toán và viết chương trình trên word. 

C. Xác định bài toán, tìm thuật toán và viết chương trình trên một loại ngôn ngữ bậc cao phù hợp  với thuật toán 

D. Tất cả đều sai

Phần tự luận

Câu 1 Cho thuật toán:

B1: Nhập n, dãy các số nguyên a1, a2, ..., an;

B2: M ← a1; cs ← 1; i←2;

B3: Nếu i>n thì thông báo giá trị của M và cs rồi kết thúc ;

B4: Nếu M> ai thì M←ai; cs←i ;

B5: i←i+1;

B6: Quay lại B3

a, Mô phỏng thuật toán sau với n=10 và dãy A:    22     4     5     12     3     6     17     -14     15     10; (1,5đ)

b, Cho biết thuật toán là tìm gì? kết quả sau khi mô phỏng thuật toán? (0,5đ)

C, Viết thuật toán tìm Max (1đ)

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Đ/A D D B C B A C A C B C A A C
CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Đ/A C C B A D A A A D C C B C C

Phần tự luận

a. Mô phỏng thuật toán (1,5đ) :

A 22 4 5 12 3 6 17 -14 15 10
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
M 22 4 4 4 3 3 3 -14 -14 -14
cs 1 2 2 2 5 5 5 8 8 8

b. Kết quả: Giá trị của M = -14, ở vị trí cs=8 (0,5đ)

c. Thuật toán tìm Max (1đ):

B1: Nhập n, dãy các số nguyên a1, a2, ..., an;

B2: M ← a1; cs ← 1; i←2;

B3: Nếu i>n thì thông báo giá trị của M và cs rồi kết thúc ;

B4: Nếu M ⟨ ai thì M←ai; cs←i ;

B5: i←i+1;

B6: Quay lại B3

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa