Top 12 Đề thi Vật Lí lớp 10 Học kì 1 có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 12 Đề thi, đề kiểm tra Vật Lí 10 Học kì 1 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Vật Lí lớp 10.

Mục lục Đề thi Vật Lí 10 Học kì 1

Quảng cáo

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 (Trắc nghiệm)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật chuyển động như một chất điểm ?

    A. Quyển sách rơi từ trên bàn xuống sàn nhà.

    B. Chiếc ô tô trong bến xe.

Quảng cáo

    C. Mặt trăng trong chuyển động quanh trái đất.

    D. Con cá trong chậu nước.

Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do?

    A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

    B. Chuyển động nhanh dần đều.

    C. Tại một vị trí xác định và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau.

    D. Công thức tính vận tốc v = g.t2

Câu 3: Độ lớn F của hợp lực F của hai lực đồng quy F1F2 hợp với nhau góc α là:

    Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 4: Lò xo có chiều dài l0 = 60cm và có độ cứng k0. Cắt lò xo thành hai lò xo có chiều dài l1 = 20cm và l2 = 40cm với độ cứng của hai lò xo này lần lượt là k1, k2. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

    A. k0 = k1 = k2 A.

    B. k0 > k1 > k2 .

    C. k0 < k1 < k2 .

    D. k0 < k2 < k1 .

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

    A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì vật phải đứng yên.

    B. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.

Quảng cáo

    C. Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật.

    D. Khi không chịu lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.

Câu 6: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a từ trạng thái đứng yên và đi được quãng đường s trong thời gian t. Hãy tính khoảng thời gian vật đi hết 1 mét cuối cùng

    Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 7: Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ:

    A. trọng lượng của xe.

    B. lực ma sát nhỏ.

    C. quán tính của xe.

    D. phản lực của mặt đường.

Câu 8: Chọn câu đúng.

    A. Trong các chuyển động tròn đều có cùng bán kính, chuyển động nào có chu kỳ quay lớn hơn thì có vận tốc dài lớn hơn.

    B. Trong chuyển động tròn đều, chuyển động nào có chu kỳ quay nhỏ hơn thì có vận tốc góc nhỏ hơn.

    C. Trong các chuyển động tròn đều, chuyển động nào có tần số lớn hơn thì có chu kỳ nhỏ hơn.

    D. Trong các chuyển động tròn đều, với cùng chu kỳ, chuyển động nào có bán kính nhỏ hơn thì có vận tốc góc nhỏ hơn.

Câu 9: Thanh OA = 60cm có trọng lượng P1 = 40N được giữ nằm ngang nhờ bản lề tại O và dây treo AD. Tại B (AB = 20cm) người ta treo vật nặng P2 = 60N. Biết α = 45º. Tính momen lực P2 đối với O.

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

    A. 24 N.m      B. 36 N.m

    C. 12 N.m      D. 18 N.m

Câu 10: Một mẩu gỗ có khối lượng m = 250 g đặt trên sàn nhà nằm ngang. Người ta truyền cho nó một vận tốc tức thời v0 = 5 m/s. Tính thời gian để mẩu gỗ dừng lại và quãng đường nó đi được cho tới lúc đó. Hệ số ma sát trượt giữa mẩu gỗ và sàn nhà là μt = 0,25. Lấy g = 10 m/s2.

    A. 1 s, 5 m.      B. 2 s, 5 m.

    C. 1 s, 8 m.      D. 2 s, 8 m.

Câu 11: Trái đất quay một vòng quanh của nó trong thời gian 24 giờ. Bán kính Trái đất bằng 6400 km. Gia tốc hướng tâm của một điểm ở xích đọa Trái đất là:

    A. 2,65.10-3 m/s2      B. 33,85.10-3 m/s2

    C. 25,72.10-3 m/s2      D. 37,56.10-3 m/s2

Câu 12: Điều nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của vật ném ngang ?

    A. Quỹ đạo của chuyển động ném ngang là đường thẳng.

    B. Vectơ vận tốc tại mỗi điểm trùng với tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đó.

    C. Lực duy nhất tác dụng vào vật là trọng lực (bỏ qua sức cản của không khí).

    D. Tầm xa của vật phụ thuộc vào vận tốc ban đầu.

Câu 13: Điều kiện cân bằng của vật có mặt chân đế là:

    A. vị trí trọng tâm không thay đổi

    B. giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế

    C. mặt chân đế của vật phải có diện tích đủ lớn

    D. kích thước của vật phải đủ lớn

Câu 14: Một ròng rọc chuyển động tròn đều với tốc độ góc ω, hai điểm A và B nằm trên cùng bán kính R của một ròng tọc như hình vẽ. Điểm A ngoài vành của ròng rọc có vận tốc vA = 2,4 m/s. Điểm B cách A 10 cm có vận tốc vB = 0,8 m/s. Coi ròng rọc chuyển động đều quanh trục. Tốc độ góc ω và bán kính R của ròng rọc lần lượt là:

    A. 8 rad/s và 15 cm.      B. 16 rad/s và 5 cm.

    C. 16 rad/s và 15 cm.      D. 8 rad/s và 5 cm

Câu 15: Trường hợp nào sau đây không liên quan đến tính quán tính của vật ?

    A. khi áo có bụi ta giũ mạnh, áo sẽ sạch bụi.

    B. bút máy tắc mực, ta vẩy cho mực ra

    C. khi lái xe tăng ga, xe lập tức tăng tốc

    D. khi đang chạy nếu bị vấp, người sẽ ngã về phía trước.

Câu 16: Một phi công muốn máy bay của mình bay về hướng Tây trong khi gió thổi về hướng Nam với vận tốc 50 km/h. Biết rằng khi không có gió, vận tốc của máy bay là 200 km/h. Khi đó vận tốc của máy bay so với mặt đất là bao nhiêu ?

    A. 120,65 km/h.      B. 123,8 km/h.

    C. 193,65 km/h.      D. 165,39 km/h.

Câu 17: Vòng xiếc là một vành tròn bán kính R = 8 m, nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Một người đi xe đạp trên vòng xiếc này, khối lượng cả xe và người là 80 kg. Lấy g = 9,8 m/s2, tính lực ép của xe lên vòng xiếc tại điểm cao nhất với vận tốc tại điểm này là v = 10 m/s.

    A. 164 N.      B. 186 N.      C. 254 N.      D. 216 N.

Câu 18: Tính khoảng cách giữa tâm vệ tinh địa tĩnh của Trái Đất với tâm Trái Đất. Biết khối lượng của Trái Đất là M = 6,1024 kg. Chu kì quay của Trái Đất quanh trục của nó là 24 h. Hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 Nm2/kg2.

    A. 422980 km.      B. 42298 km.

    C. 42982 km.      D. 42982 m.

Câu 19: Một vật chịu 4 lực tác dụng: lực F1 = 40 N hướng về phía Đông, lực F2 = 50 N hướng về phía Bắc, lực F3 = 70 N hướng về phía Tây, lực F4 = 90 N hướng về phía Nam. Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu ?

    A. 50 N.      B. 170 N.      C. 131 N.      D. 250 N.

Câu 20: Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng như hình vẽ. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là đoạn

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

    A. MN.      B. NO.      C. OP.      D. PQ.

Câu 21: Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu định lượng của giếng nước đó là:

    A. 43 m.      B. 45 m.      C. 39 m.      D. 41 m.

Câu 22: Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi:

    A. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không.

    B. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là hằng số.

    C. vật chuyển động với gia tốc không đổi.

    D. vật đứng yên.

Câu 23: Điều nào sau đây là sai khi nói về phép tổng hợp lực?

    A. Tổng hợp lực là phép thay thế nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như toàn bộ các lực ấy.

    B. Phép tổng hợp lực có thể thực hiện bằng quy tắc hình bình hành.

    C. Độ lớn của hợp lực luôn bằng tổng độ lớn của các lực thành phần.

    D. Về mặt toán học, phép tổng hợp lực thực chất là phép cộng tát cả các vectơ lực thành phần.

Câu 24: Lực ma sát trượt xuất hiện khi

    A. vật đặt trên mặt phẳng nghiêng

    B. vật bị biến dạng

    C. vật chịu tác dụng của ngoại lực nhưng nó vẫn đứng yên

    D. vật trượt trên bề mặt nhám của vật khác

Câu 25: Hai xe chạy ngược chiều đến gặp nhau, cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 120km. Vận tốc của xe đi từ A là 40 km/h, của xe đi từ B là 20 km/h. Phương trình chuyển động của hai xe khi chọn trục toạ độ 0x hướng từ A sang B, gốc 0 ≡ A là

    A. xA = 40t (km); xB = 120 + 20t (km)

    B. xA = 40t (km); xB = 120 – 20t (km)

    C. xA = 120 + 40t (km); xB = 20t (km)

    D. xA = 120 – 40t (km); xB = 20t (km)

Câu 26: Vòi vặn nước có hai tai vặn. Tác dụng của các tai này là gì?

    A. Tăng độ bền của đai ốc

    B. Tăng mômen của ngẫu lực

    C. Tăng mômen lực

    D. Đảm bảo mỹ thuật

Câu 27: Trong ba vật bằng sắt dưới đây, vật ở hình nào có cân bằng bền hơn cả ?

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

    A. Hình c

    B. Ba hình cân bằng như nhau

    C. Hình a

    D. Hình b

Câu 28: Hình vẽ sau mô tả ba ô tô chở hàng leo dốc. Hình nào cho biết ô tô dễ gây tai nạn nhất?

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

    A. Hình c      B. Hình b

    C. Hình a      D. Như nhau

Câu 29: Người ta khoét một lỗ tròn bán kính R/2 trong một đĩa tròn đồng chất bán kính R. Trọng tâm của phần còn lại cách tâm đĩa tròn lớn bao nhiêu ?

    A. R/2      B. R/4      C. R/3      D. R/6

Câu 30: Một lò xo có độ cứng k, có chiều dài tự nhiên l0 một đầu giữ cố định ở A đầu kia gắn vào quả cầu khối lượng m có thể trượt không ma sát trên thanh (Δ) nằm ngang. Thanh (Δ) quay đều với vận tốc góc ω quanh trục (Δ) thẳng đứng. Tính độ dãn của lò xo khi l0 = 20 cm, ω = 20π rad/s, m = 10 g; k = 200 N/m.

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

    A. 5 cm.      B. 3,5 cm.

    C. 6 cm.      D. 8 cm.

Câu 31: Chọn câu đúng: Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn

    A. tác dụng vào cùng một vật.

    B. tác dụng vào hai vật khác nhau.

    C. không bằng nhau về độ lớn.

    D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá

Câu 32: Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính hành khách sẽ

    A. nghiêng sang phải.

    B. nghiêng sang trái.

    C. ngả người về phía sau.

    D. chúi người về phía trước.

Câu 33: Nếu bán kính của hai quả cầu đồng chất và khoảng cách giữa tâm của chúng cùng giảm đi 2 lần, thì lực hấp dẫn giữa chúng thay đổi như thế nào ?

    A. giảm 8 lần.      B. giảm 16 lần.

    C. tăng 2 lần.      D. không thay đổi.

Câu 34: Một đèn tín hiệu giao thông được treo ở một ngã tư nhờ một dây cáp có trọng không đáng kể. Hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột đèn AB và A’B’, cách nhau 8 m . Đèn nặng 60 N, được treo vào điểm giữa O của dây cáp, làm dây võng xuống 0,5 m tại điểm giữa như hình. Tính lực kéo của mỗi nửa dây.

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

    A. 60 N và 60 N.      B. 120 N và 240 N.

    C. 120 N và 120N.      D. 240 N và 240 N.

Câu 35: Trong môn trượt tuyết, một vận động viên sau khi trượt trên đoạn đường dốc thì trượt ra khỏi dốc theo phương ngang ở độ cao 90 m so với mặt đất. Người đó bay xa được 180 m trước khi chạm đất. Hỏi tốc độ của vận động viên đó ngay trước khi chạm đất là bao nhiêu ? Lấy g = 9,8 m/s2.

    A. 45 m/s.      B. 60 m/s.

    C. 42 m/s.      D. 90 m/s.

Câu 36: Một thanh nhẹ gắn vào sàn tại B. Tác dụng lên đầu A lực kéo F = 100N theo phương ngang. Thanh được giữ cân bằng nhờ dây AC. Biết α = 30º.

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Tính lực căng dây AC?

    A. 250 N

    B. 100 N

    C. 200 N

    D. 150 N

Câu 37: Khi chế tạo các bộ phận bánh đà, bánh ôtô.... người ta phải cho trục quay đi qua trọng tâm vì:

    A. chắc chắn, kiên cố.

    B. làm cho trục quay ít bị biến dạng.

    C. để làm cho chúng quay dễ dàng hơn.

    D. để dừng chúng nhanh khi cần.

Câu 38: Một xe có khối lượng 1600 kg chuyển động trên đường cua tròn có bán kính r = 100 m với vận tốc không đổi 72 km/h. Hỏi giá trị của hệ số ma sát giữa lốp xe và mặt đường ít nhất bằng bao nhiêu để xe không trượt. Lấy g = 10 m/s2.

    A. 0,35.      B. 0,26.      C. 0,33.      D. 0,4.

Câu 39: Phương trình chuyển động của một vật chuyển động biến đổi đều có dạng: x = 5 + 2t + 0,25t2 (x tính bằng m; t tính bằng giây). Phương trình vận tốc của vật đó là (v đo bằng m/s)

    A. v = -2 + 0,5t.      B. v = -2 + 0,25t.

    C. v = 2 + 0,5t.      D. v = 2 + 0,25t

Câu 40: Ngẫu lực là hệ hai lực

    A. song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một lực

    B. song song, cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật

    C. song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào hai vật

    D. song song, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật

Đáp án và Thang điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C D A D C C C C A B
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án B A B C C C D B A D
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án D A C D B B D A D A
Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Đáp án B B B D B C B D C A

Câu 1: Chọn C

Kích thước mặt trăng so với khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng là rất nhỏ nên mặt trăng trong trường hợp này có thể coi như là một chất điểm

Câu 2: Chọn D

+ Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới. Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g.

+ Công thức của sự rơi tự do:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 3: Chọn A

Hai lực thành phần hợp nhau góc α bất kỳ thì hợp lực F tuân theo quy tắc hình bình hành

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 4: Chọn D

Từ 1 lò xo cắt ra thì lò xo có chiều dài càng ngắn thì có độ cứng càng lớn → D đúng

Câu 5: Chọn C

Lực là nguyên nhân gây ra sự thay đổi chuyển động của vật nên khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật

Câu 6: Chọn C

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 7: Chọn C

Định luật I niu tơn ⇒ Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển là nhờ quán tính của xe.

Câu 8: Chọn C

Chu kỳ T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án . Đơn vị của chu kỳ là giây (s).

Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây: f = 1/T

→ chuyển động nào có tần số lớn hơn thì có chu kỳ nhỏ hơn.

Câu 9: Chọn A

Ta có:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 10: Chọn B

Ta có Fms = μP = μmg

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Áp dụng công thức độc lập thời gian có v2 – vo2 = 2aS

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Ta có v = vo + at → Thời gian mẫu gỗ chuyển động:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 11: Chọn B

Tốc độ góc: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Gia tốc hướng tâm của điểm ở xích đạo:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 12: Chọn A

Quỹ đạo chuyển động của một vật được ném theo phương ngang là một đường Parabol có phương trình là Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 13: Chọn B

Điều kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế là đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật gặp mặt chân đế.

→ giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế

Câu 14: Chọn C

Điểm A và B chuyển động với cùng tốc độ góc:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 15: Chọn C

Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.→ khi lái xe tăng ga, xe lập tức tăng tốc không liên quan đến quán tính

Câu 16: Chọn C

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Áp dụng công thức cộng vận tốc ta có Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

v là vận tốc của máy bay theo hướng tây; v1 là vận tốc của máy bay theo hướng bay thực tế; v2 là vận tốc của gió theo hướng nam.

Từ hình vẽ ta có v2 = v12 – v22 = 2002 - 502

→ v = 193,65 km/h.

Câu 17: Chọn D

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Tại điểm cao nhất của vòng xiếc có các lực tác dụng lên xe là trọng lực P và phản lực N của vòng xiếc.

Ta có: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Gọi Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án là lực ép của người đi xe lên vòng xiếc, ta có:

N’ = N = mv2/R - mg = 80.102/8 – 80.9,8 = 216 N.

Câu 18: Chọn B

Vận tốc dài của vệ tinh v = ωr = (2π/T).r

Lực hấp dẫn đóng vai trò là lực hướng tâm.

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Thay T = 24h = 86400 s; M = 6.1024 kg, G vào → r = 42298 km

Câu 19: Chọn A

Lực F1 và F3 cùng phương, ngược chiều ta có F13 = |F1 – F3| = 30N

Tương tự ta có: F24 = |F2 – F4| = 40N

F13; F24 có phương vuông góc với nhau nên:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 20: Chọn D

Đoạn MN vật chuyển động đều.

Đoạn NO vật chuyển động chậm dần đều.

Đoạn OP vật chuyển động đều.

Đoạn PQ vật chuyển động nhanh dần đều.

Câu 21: Chọn D

Ta có 3 s là thời gian để viên đá rơi nhanh dần đều xuống vực phát ra âm thanh và thời gian để âm thanh chuyển động đều từ vực đến tai người nghe: t1 + t2 = 3 s (1)

Quãng đường đá rơi = quãng đường âm thanh truyền:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Từ (1) và (2), suy ra: t2 = 0,124 s; t1 = 2,875 s

Độ cao từ vách núi xuống đáy vực: S = va.t2 = 330.0,124 = 40,92 m.

Câu 22: Chọn A

Các lực tác dụng lên một vật là cân bằng khi hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không.

Câu 23: Chọn C

Phát biểu: “Độ lớn của hợp lực luôn bằng tổng độ lớn của các lực thành phần” là sai. Vì:

Hợp lực của nhiều lực được xác định theo qui tắc của hình bình hành, chỉ có trường hợp các lực thành phần đều cùng phương, cùng chiều với nhau thì C mới xảy ra.

Câu 24: Chọn D

Lực ma sát trượt

Điều kiện xuất hiện: Lực ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên mặt một vật khác và có tác dụng cản trở lại chuyển động trượt của vật.

Đặc điểm của lực ma sát trượt:

+ Gốc: trên vật chuyển động trượt (chỗ tiếp xúc).

+ Phương: song song (tiếp tuyến) với mặt tiếp xúc.

Câu 25: Chọn B

Chọn gốc tọa độ tại A : x01 = 0, x02 = 120 km

Chọn gốc thời gian lúc 2 xe cùng xuất phát.

Chiều dương hướng từ A sang B : vA = 40 km/h, vB = -20 km/h

⇒ Phương trình chuyển động của 2 xe: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 26: Chọn B

Tác dụng của chai tai vặn là tạo ra hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau cùng tác dụng vào một vật gọi là ngẫu lực.

Câu 27: Chọn D

Hình b cân bằng bền hơn các hình khác do có trọng tâm ở vị trí thấp hơn và có diện tích mặt chân đế lớn hơn.

Câu 28: Chọn A

Hình C có trọng tâm gần đuôi xe nhất, dễ bị chệch ra khỏi mặt chân đế nhất → dễ gây tai nạn nhất.

Câu 29: Chọn D

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Sử dụng quy hợp lực song song ngược chiều. Ta được:

F1.O1O' = P.OO' (ở đây ta coi F1 giống như một lực nâng có độ lớn bằng trọng lượng phần khoét đi lên biểu thị cho phần lỗ tròn rỗng, và P là trọng lực của cả đĩa tròn khi chưa khoét)

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 30: Chọn A

Lực đàn hồi của lò xo đóng vai trò là lực hướng tâm.

Khi trục quay thì lò xo giãn ra một đoạn Δl

Fht = Fdh ↔ mω2(ℓo + Δℓ) = k.Δℓ → (k – mω2).Δℓ = mω2o

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 31: Chọn B

Trong định luật III Niu – tơn, lực và phản lực có những đặc điểm:

+ Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

+ Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều. Hai lực có đặc điểm như vậy được gọi là hai lực trực đối.

Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.

Câu 32: Chọn B

Theo quán tính vật có xu hướng giữ nguyên chuyển động nên người nghiêng sang trái.

Câu 33: Chọn B

Ban đầu lực hấp dẫn giữa hai vật là Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Khi bán kính của hai quả cầu và khoảng cách giữa chúng giảm 2 lần thì có:

- Thể tích quả cầu đồng chất Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

⇒ R' = r/2 ⇒ V' = V/8 ⇒ m' = m/8 và r' = r/2

⇒ Lực hấp dẫn giữa hai vật :

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

⇒ lực hấp dẫn bị giảm 16 lần.

Câu 34: Chọn D

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Đèn chịu tác dụng của 3 lực như hình. Do đèn treo ở điểm giữa dây nên lực kéo của mỗi nửa dây là như nhau hay T1 = T2.

Gọi T là hợp lực của dây cáp ta có:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

T = P = mg = 60N.

Thay vào (1) → T1 = T2 = 4T = 240N.

Câu 35: Chọn B

Tầm bay xa của vận động viên là:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Phương trình vận tốc

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Tốc độ của vận động viên ngay trước khi chạm đất là

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 36: Chọn C

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Xét trục quay tạm thời tại B (MQ = 0), điều kiện cân bằng của thanh AB là:

MF = MT

↔ F.AB = T.BH với BH = AB.sinα = AB/2

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 37: Chọn B

Để hạn chế trục quay bị biến dạng do momen lực gây ra, khi chế tạo các bộ phận bánh đà, bánh ôtô.... người ta phải cho trục quay đi qua trọng tâm.

Câu 38: Chọn D

Đổi 72 km/h = 20 m/s.

Xe chuyển động tròn đều nên Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án đóng vai trò là lực hướng tâm.

Để xe không trượt trên đường thì

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 3 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 39: Chọn C.

Ta có phương trình chuyển động của một vật chuyển động biến đổi đều là

x = x0 + v0t + 0,5at2 = 5 + 2t + 0,5.0,5t2

⇒ v0 = 2m/s; a = 0,5 m/s2

Phương trình vận tốc của vật là: v = v0 + at = 2 + 0,5t

Câu 40: Chọn A

Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một lực.

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 (Tự luận - Trắc nghiệm)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: “Một vật chuyển động thẳng đều trên đường ngang là do hợp lực tác dụng lên vật bằng không”. Đó là chuyển động tuân theo:

A. Định luật I Niu Tơn.

B. Định luật II Niu Tơn.

C. Định luật III Niu Tơn.

D. Định luật vạn vật hấp dẫn.

Câu 2: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì điều nào dưới đây là SAI:

A. Vec tơ gia tốc luôn hướng thẳng đứng từ trên xuống.

B. Vec tơ trọng lực luôn hướng thẳng đứng xuống.

C. Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.

D. Độ lớn g luôn là một hằng số tại mọi nơi trên trái đất.

Câu 3: Cho 2 lực thành phần là Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án gọi F là hợp lực của 2 lực ấy. Độ lớn của lực F thỏa mãn điều kiện nào dưới đây:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 4: Trong các công thức dưới đây công thức nào KHÔNG PHẢI của chuyển động tròn đều:(r là bán kính quỹ đạo chuyển động tròn, s là độ dài cung tròn, φ là góc quay)

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 5: Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều thì điều nào dưới đây không đúng:

A. Véc tơ gia tốc cùng chiều vec tơ hợp lực tác dụng vào ô tô.

B. Véc tơ gia tốc cùng chiều vec tơ vận tốc của ô tô.

C. Độ lớn gia tốc của ô tô tỉ lệ thuận với khối lượng của ô tô.

D. Hợp lực tác dụng vào ô tô luôn khác không.

Câu 6: Công thức ĐÚNG của định luật III NIU TƠN là:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 7: Trong các công thức dưới đây, công thức nào mô tả đúng của chuyển động thẳng đều:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 8: Khi viết về đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo thì điều nào dưới đây là SAI:

A. Lực đàn hồi có hướng luôn ngược chiều độ biến dạng.

B. Độ lớn lực đàn hồi tỉ lệ với độ biến dạng.

C. Lực đàn hồi của lò xo có phương dọc theo trục của lò xo.

D. Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện chỉ khi lò xo dãn.

Câu 9: Trong bài thực hành đo hệ số ma sát μ, để xác định góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang người ta dùng thiết bị nào trong các thiết bị dưới đây:

A. Ê ke đo độ và quả rọi.

B. Nam châm điện và quả rọi.

C. Thước thẳng và đồng hồ hiện số có cổng quang điện.

D. Nam châm điện và ê ke đo độ.

Câu 10: Một chất điểm chuyển động tròn đều thì điều nào dưới đây là SAI:

A. Vectơ lực hướng tâm tác dụng vào vật là vec tơ tổng hợp lực.

B. Vectơ lực hướng tâm tác dụng vào vật vuông góc với vec tơ gia tốc của vật.

C. Vectơ lực hướng tâm tác dụng vào vật vuông góc với vec tơ vận tốc của vật.

D. Vectơ lực hướng tâm tác dụng vào vật cùng hướng với vec tơ gia tốc của vật.

Câu 11: Chọn câu viết SAI khi viết về lực hấp dẫn:

A. Lực hấp dẫn là lực hút giữa 2 vật bất kì.

B. Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng vào vật.

C. Độ lớn của lực hấp dẫn được tính theo công thức: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

D. Lực hấp dẫn có phương thuộc đường thẳng nối tâm 2 vật.

Câu 12: Một gói hàng cứu trợ được ném theo phương ngang với vận tốc là 20m/s ở độ cao 80m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản của môi trường, lấy g = 10(m/s2). Thời gian gói hàng chuyển động cho đến khi chạm đất là:

A. 4s.      B. 2s.      C. √2 s      D. 2√10 s

Phần tự luận

Câu 1: (4,0 điểm) Một vật nặng 500 g đặt trên mặt bàn nằm ngang chịu tác dụng của lực kéo F theo phương ngang, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2, hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,1. Lấy g = 10 m/s2.

a. Tính vận tốc của vật sau khi tác dụng lực là 5s? Tính vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian ấy?

b. Tính lực ma sát tác dụng lên vật trong quá trình chuyển động? Tính lực F?

c. Sau 5 giây người ta đột ngột đổi chiều lực F ngược lại nhưng độ lớn không đổi. Nếu xét chuyển động của vật khi chưa đổi chiều thì quãng đường của vật đi được trong suốt quá trình chuyển động là bao nhiêu?

Câu 2: (3,0 điểm) Một lò xo có độ cứng k = 40 N/m, khối lượng không đáng kể được treo theo phương thẳng đứng tại nơi có g = 10 m/s2. Đầu dưới của lò xo treo vật m = 100g.

a. Xác định độ biến dạng của lò xo khi vật m cân bằng?

b. Nếu tác dụng vào vật m thêm một lực F theo phương thẳng đứng ta thấy, vật m cân bằng thì lò xo bị nén 2cm. Xác định vec tơ lực F?

c. Nếu người ta cho m quay đều trong mặt phẳng ngang xung quanh một trục thẳng đứng qua điểm treo lò xo thì thấy trục của lò xo luôn hợp với phương thẳng đứng một góc là 45º và chiều dài của lò xo là 40 cm. Tính thời gian để vật m quay được một vòng?

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A D A D C B
Câu 7 8 9 10 11 12
Đáp án A D A B C A

Phần tự luận

Câu 1: (4,0 điểm)

a) (1,25đ)

- Chọn hệ quy chiếu, trục tọa độ, mốc thời gian, vẽ hình biểu diễn trục toạ độ. (0,25 điểm)

- ADCT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

- ADCT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

b) (1,75đ)

- Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng vào vật. (0,25 điểm)

- Viết PT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- Chiếu PT vectơ lên phương của vec tơ Q (0,25 điểm)

- Theo ĐL 3 Niu Tơn: N = Q = m.g (0,5 điểm)

- ADCT:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

- Chiếu PT vec tơ lên phương của vec tơ F

- Tính:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

c) (1,0đ)

- ADCT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

- ADCT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

d) (1,0đ)

- Khi đổi chiều của lực F thì gia tốc chuyển động của vật sau đó là:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- Quãng đường vật đi trong giai đoạn 1:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- Quãng đường vật đi trong giai đoạn 2:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- Tổng quãng đường vật đi được là: s = s1 + s2 ≈ 2,73(m) (0,25 điểm)

Câu 2: 3,0 điểm)

a) (1 điểm)

- Phân tích lực cho m, vẽ hình biểu diễn các lực. (0,25 điểm)

- Viết PT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

- Vậy khi m cân bằng thì lò xo dãn 2,5 cm.

b)

- Theo định luật 2 Niu Tơn ta có: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- Chiếu PT vec tơ lên phương của trọng lực ta có:

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- Vị trí cân bằng của vật trùng với vị trí lò xo không biến dạng nên Fdh = 0

⇒ F = -P = -mg = -0,1.10 = -1(N) (0,5 điểm)

- Vậy lực F tác dụng vào vật hướng thẳng đứng từ dưới lên, có độ lớn là 1 N.

c)

- Ta có: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Vì vật m chuyển động quay trong mặt phẳng ngang nên Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- Có: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Xét: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- ADCT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

- ADCT: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 4 - Tự luận - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,25 điểm)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật lí lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa