Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7)

    Môn Vật Lí lớp 10

    Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (2 điểm): Em hãy viết biểu thức tính độ lớn lực đàn hồi của lò xo và giải thích ý nghĩa mỗi kí hiệu trong công thức ?

Câu 2: (4 điểm): Một vật có khối lượng m = 5kg trượt trên mặt phẳng nằm ngang nhờ lực kéo F như hình vẽ. Cho biết: độ lớn lực kéo F = 20N; g = 10m/s2.

a) Tính gia tốc của vật, khi bỏ qua mọi ma sát ?

b) Tính gia tốc của vật, khi hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là μ = 0,2?

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Câu 3: (2 điểm): Một lò xo có độ cứng k = 100 N/m có chiều dài tự nhiên là 50 cm. Treo vào đầu dưới của lò xo một vật có khối lượng 0,5 kg, lấy g = 10m/s2. Xác định chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng.

Câu 4: (2 điểm): Từ tầng nhà cao 80 m ta thả một vật rơi tự do, 1 giây sau đó ta ném thẳng đứng xuống dưới một vật khác thì hai vật chạm đất cùng lúc. Lấy g = 10 m/s2 .

a) Tính vận tốc ban đầu ta đã truyền cho vật thứ hai

b) Tính vận tốc mỗi vật khi chạm đất

Đáp án và Thang điểm

Câu 1:

Fđh = k|Δl| = k|l - l0| (1 điểm)

k là độ cứng của lò xo

l0 là chiều dài tự nhiên của lò xo (1 điểm)

l là chiều dài của lò xo tại vị trí cần tính lực đàn hồi của lò xo

Câu 2:

a) (2 điểm)

+ Vẽ hình, biểu diễn tất cả mọi lực tác dụng lên vật: (0,5 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

+ Viết phương trình định luật II Niu-tơn: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

+ Chiếu pt (1) lên trục Ox ta được: F = m.a (0,5 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

b) (2 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

+ Vẽ hình, biểu diễn tất cả mọi lực tác dụng lên vật

+ Viết phương trình định luật II Niu-tơn

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

+ Chiếu pt (2) lên trục Oy: N – P = 0

→ N = P = m.g = 5.10 = 50N (0,5 điểm)

+ Độ lớn lực ma sát: Fms = μ.N = 0,2.50 = 10N (0,5 điểm)

+ Chiếu pt (2) lên trục Ox: F – Fms = ma

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

Câu 3:

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Tại VTCB ta có:

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án → P = F (1 điểm)

→ mg = k (l – l0)

↔ 0,5.10 = 100(l - 0,5)

l = 0,55(m) = 55(cm) (1 điểm)

Câu 4:

a) (1 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Chọn trục tọa độ ox như hình vẽ

Chọn gốc thời gian ngay khi thả rơi vật thứ nhất

Xét vật 1: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

Xét vật 2: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

b) (1 điểm)

Vận tốc vật 1 khi chạm đất: v1 = g.t = 10.4 = 40m/s (0,5 điểm)

Vận tốc vật 2 khi chạm đất:

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 10 (Đề 7 - Đáp án và thang điểm chi tiết) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án (0,5 điểm)

Các đề kiểm tra Vật Lí lớp 10 có đáp án và thang điểm khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 10 Học kì 1 và Học kì 2 có đáp án gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Vật Lí lớp 10 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-kiem-tra-vat-li-10-hoc-ki-1.jsp