Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận)Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận)

Bài giảng: Ôn tập học kì 1 - Cô Nguyễn Quyên (Giáo viên VietJack)

Đề kiểm tra Vật Lí 10 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (1,5 điểm): Sự rơi tự do là gì? Nêu các đặc điểm và công thức của sự rơi tự do.

Quảng cáo

Câu 2 (1,5 điểm): Phát biểu và viết biểu thức các định luật Niu-tơn.

Câu 3 (1,0 điểm): Phát biểu điều kiện cân bằng của một chất điểm và quy tắc hình bình hành khi tổng hợp hai lực đồng qui.

Câu 4 ( 2,0 điểm): Một canô chạy thẳng xuôi dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36km mất một khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút. Vận tốc của nước đối với bờ sông là 6 km/h.

a) Tính vận tốc của ca nô đối với nước.

b) Tính khoảng thời gian để canô chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về bến A.

Câu 5 (2,0 điểm): Cùng một lúc ở hai điểm cách nhau 300 m, có hai ô tô đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi từ A có tốc độ ban đầu là 10 m/s, xe thứ hai đi từ B với tốc độ ban đầu là 20 m/s. Biết xe đi từ A chuyển động nhanh dần đều, xe đi từ B chuyển động chậm dần đều và hai xe chuyển động với gia tốc có cùng độ lớn 2 m/s2

a) Viết phương trình chuyển động của mỗi xe.

b) Tính khoảng cách giữa hai xe sau 5s.

c) Hai xe gặp nhau sau thời gian bao lâu kể từ lúc xuất phát. Khi đó vị trí hai xe gặp nhau cách vị trí ban đầu của xe thứ nhất một khoảng bằng bai nhiêu ?

Quảng cáo

Câu 6 ( 2 điểm): Một vật đang nằm trên mặt phẳng nằm ngang, dưới tác dụng của một lực 20 N theo phương nằm ngang thì vật chuyển động với gia tốc 0,2 m/s2. Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang.

a) Tính khối lượng của vật.

b) Tính quãng đường vật đi được khi vật đạt vận tốc 18 m/s.

c) Nếu hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,005. Tính gia tốc của vật khi tác dụng lực ở trên lên vật, lấy g = 10 m/s2.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực (0,25đ)

+ Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng (phương của dây dọi).

+ Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới. (0,75đ)

+ Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Các công thức của chuyển động rơi tự do.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận) (0,50 đ)

Quảng cáo

Câu 2:

* Định luật I Niu-tơn (0,50 đ)

Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

* Định luật II Niu-tơn (0,50 đ)

Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận)

Trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận) là hợp lực của tất cả các lực đó:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận)

* Định luật III Niu-tơn (0,50 đ)

Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận)

Câu 3:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận)

* Điều kiện cân bằng của một chất điểm: hợp lực của tất cả các lực đồng thời tác dụng lên vật phải bằng không: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận) (0,50 đ)

* Quy tắc tổng hợp hai lực đồng qui. Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kể từ điểm đồng qui biểu diễn hợp lực của chứng.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận) (0,50 đ)

Câu 4 :

a)

Ta ký hiệu canô là (1), nước là (2), bờ sông là (3)

Áp dụng công thức cộng vận tốc: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận) (0,25 đ)

Khi canô xuôi dòng: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận) (0,50 đ)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận) (0,25đ)

Vậy vận tốc của canô đối với nước: v12 = 24 – 6 = 18 km/h (0,25đ)

b) Khi ca nô đi ngược dòng:

v13 = v12 - v23 (0,25đ)

= 18 - 6 = 12 km/h (0,25đ)

Vậy thời gian ngược dòng của canô: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận) (0,25đ)

Câu 5 :

a) Chọn Ox có gốc tại A, chiều dương hướng từ A sang B. Gốc thời gian là lúc hai xe bắt đầu chuyển động. Suy ra x01 = 0; x02 = 300 m.

- Với xe thứ nhất chuyển động theo chiều dương của Ox nên: v01 = 10m/s và chuyển động nhanh dần đều nên a1 = 2 m/s2 (do v01a1 > 0) (0,25đ)

- Xe thứ hai chuyển động theo chiều âm của Ox nên v02 = - 20 m/s và chuyển động chậm dần đều nên a2 = 2 m/s2 (do v02a2 < 0), x2 = 300 m. (0,25đ)

Phương trình chuyển động của xe thứ nhất:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận)

Phương trình chuyển động của xe thứ hai:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận)

b) Khoảng cách giữa hai xe:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận)

c) Hai xe gặp nhau khi: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận) (0,25đ)

Vậy hai xe gặp nhau sau 10s.

Khi đó thay t = 10s vào ta có: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận) (0,25đ)

Suy ra vị trí gặp nhau cách vị trí xuất phát ban đầu của xe thứ 1 là 200 m.

Câu 6 :

a) Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật (0,25đ)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận)

Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ :

Theo định luật II Niu tơn: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận) (0,25đ)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận)

c) Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận)

Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ: (0,25đ)

Theo định luật II Niu tơn: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận) (0,25đ)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1 - Tự luận)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-vat-li-10-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa