Top 4 Đề thi Địa Lí lớp 10 Giữa học kì 2 có đáp án, cực hay

Top 4 Đề thi Địa Lí lớp 10 Giữa học kì 2 có đáp án, cực hay

Phần dưới là danh sách Top 4 Đề thi Địa Lí lớp 10 Giữa học kì 2 có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Địa Lí lớp 10.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Địa Lí lớp 10 có đáp án (Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệ(4 điểm )

Câu 1:Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là: 0,5 điểm

A. Điểm công nghiệp         B. Xí nghiệp công nghiệp

C. Khu công nghiệp         D. Trung tâm công nghiệp

Câu 2:Công nghiệp được chia làm hai nhóm A, B là dựa vào: 0,5 điểm

A. Tính chất và đặc điểm         B. Trình độ phát triển

C. Công dụng kinh tế của sản phẩm         D. Lịch sử phát triển của các ngành

Câu 3:Các ngành công nghiệp nhóm A có đặc điểm nào sau đây? 0,5 điểm

A. Phải tập trung ở các thành phố lớn vì cần nhiều lao động.

B. Có vốn đầu tư và quy mô sản xuất lớn.

C. Sản xuất với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trực tiếp của con người.

D. Thường phải gắn liền với nguồn nguyên liệu hoặc thị trường tiêu thu.

Quảng cáo

Câu 4:Những nước sản xuất nhiều than đá là: 0,5 điểm

A. Trung Quốc, Hoa Kì, Nga         B. Pháp, Anh, Đức

C. Ba Lan, Ấn Độ, Ôxtrâylia         D. Hoa Kì, Nga, Anh

Câu 5:Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là: 0,5 điểm

A. Bắc Mỹ.     B. Châu Âu.     C. Trung Đông.     D. Bắc và Trung Phi.

Câu 6:Đặc điểm cơ bản của vùng công nghiệp là: 0,5 điểm

A. Có nhiều ngành công nghiệp kết hợp với nhau trong một đô thị có quy mô vừa và lớn

B. Có quy mô từ vài chục đến vài trăm hecta với ranh giới rõ ràng.

C. Sự kết hợp giữa một số xí nghiệp công nghiệp với một điểm dân cư

D. Có không gian rộng lớn, có nhiều ngành công nghiệp với nhiều xí nghiệp công nghiệp

Câu 7:Đối với các nước đang phát triển các khu công nghiệp tập trung thường được xây dựng nhằm mục đích: 0,5 điểm

A. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa

B. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài để giải quyết vốn, kỹ thuật và công nghệ

C. Sản xuất phục vụ xuất khẩu

D. Tạo sự hợp tác sản xuất giữa các xí nghiệp công nghiệp với nhau

Câu 8:Sản lượng điện trên thế giới tăng nhanh không phải do: 0,5 điểm

A. Nhu cầu rất lớn cho sinh hoạt và sản xuất trên thế giới.

B. Có nhiều nguồn sản xuất điện.

Quảng cáo

C. Ngành này có hiệu quả kinh tế thấp.

D. Nhiều nhà máy điện có công suất lớn ra đời

Phần tự luận

Câu 1: (2 điểm).

Hãy chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân?

Câu 2: 2 (4 điểm).

Hãy nêu những đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Đáp án

Phần trắc nghiệ(Mỗi câu trắc nghiệm tương ứng với 0,5 điểm )

Câu 1.

Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là các xí nghiệp công nghiệp.

Chọn: B.

Câu 2.

Công nghiệp được chia làm hai nhóm A, B là dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm.

Chọn: C.

Câu 3.

Các ngành công nghiệp nhóm A có đặc điểm là có vốn đầu tư và quy mô sản xuất lớn.

Chọn: B.

Câu 4.

Những nước sản xuất nhiều than đá là Trung Quốc, Hoa Kì, Nga.

Chọn: A.

Câu 5.

Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là khu vực Trung Đông với một số nước tiêu biểu như Các tiểu vương quốc Ả rập xê út, I – rắc,...

Chọn: C.

Câu 6.

Đặc điểm cơ bản của vùng công nghiệp là vùng có không gian rộng lớn, có nhiều ngành công nghiệp với nhiều xí nghiệp công nghiệp.

Chọn: D.

Câu 7.

Đối với các nước đang phát triển các khu công nghiệp tập trung thường được xây dựng nhằm mục đích thu hút vốn đầu tư nước ngoài để giải quyết vốn, kỹ thuật và công nghệ.

Chọn: B.

Câu 8.

Sản lượng điện trên thế giới tăng nhanh là do nhu cầu rất lớn cho sinh hoạt và sản xuất trên thế giới, có nhiều nguồn sản xuất điện và có nhiều nhà máy điện có công suất lớn ra đời.

Chọn: C.

Phần tự luận

Câu 1.

- Tạo ra khối lượng sản phẩm rất lớn cho xã hội. Tất cả các thiết bị máy móc trong các ngành kinh tế (nông nghiệp, giao thông, thông tin liên lạc, dịch vụ, xây dựng, cho bản thân công nghiệp,... các công cụ và đồ dùng sinh hoạt trong gia đình... đều do ngành công nghiệp cung cấp. (1 điểm)

- Công nghiệp góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nền kinh tế. Tốc độ tăng trường công nghiệp ở trên thế giới và nhất là ở Việt Nam thường cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung. Thời kì 2002 - 2003, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới (GDP) là 3,3%/năm, riêng công nghiệp đạt 3,6%/năm, còn ở Việt Nam tương ứng là 7,0%/năm và 12,4%/năm. (1 điểm)

Câu 2.

- Điểm công nghiệp: (1 điểm)

+ Đồng nhất với điểm dân cư.

+ Gồm 1 họăc 2 xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên liệu.

+ Các xí nghiệp không có mối liên hệ với nhau.

- Khu công nghiệp tập trung: (1 điểm)

+ Có ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống.

+ Tập trung nhiều xí nghiệp với khả năng hợp tác cao.

+ Sản xuất các mặt hàng vừa tiêu dùng trong nước vừa xuất khẩu.

- Trung tâm công nghiệp: (1 điểm)

+ Gắn với đô thị vừa và lớn, không có ranh giới rõ ràng.

+ Bao gồm nhiều khu công nghiệp và điểm công nghiệp.

+ Có các xí nghiệp nòng cốt và các xí nghiệp bổ trợ.

- Vùng công nghiệp: (1 điểm)

+ Vùng lãnh thổ rộng bao gồm nhiều tỉnh.

+ Có nhiều trung tâm công nghiệp liên hệ với nhau về sản xuất.

+ Có một vài ngành chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa và các ngành bổ trợ.

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Địa Lí lớp 10 có đáp án (Đề số 2)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm(4 điểm )

Câu 1:Đối với các ngành kinh tế khác, công nghiệp cung cấp: 0,5 điểm

A. Tư liệu sản xuất, cơ sở vật chất.        B. Nguồn lao động có tay nghề cao.

C. Trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến.        D. Nguyên liệu và lao động

Câu 2:Chế biến nguyên liệu trong quá trình sản xuất công nghiệp thuộc giai đoạn: 0,5 điểm

A. Giai đoạn 1.     B. Giai đoạn 2.    C. Giai đoạn 3.    D. Giai đoạn 4

Câu 3:Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác là: 0,5 điểm

A. Bao giờ cũng gắn với vùng nguyên liệu

B. Gắn với những nơi giao thông phát triển để dễ vận chuyển

C. Gắn với thị trường tiêu thụ

D. Nằm thật xa khu dân cư

Câu 4:Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoan cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành: 0,5 điểm

A. Công nghiệp hóa chất        B. Công nghiệp năng lượng

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm        D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Câu 5:Ngành nào dưới đây không phải ngành công nghiệp năng lượng hiện nay? 0,5 điểm

A. Khai thác than        B. Khai thác dầu khí

C. Công nghiệp điện lực        D. Khai thác khoáng sản

Câu 6:Ngành công nghiệp xuất hiện sớm nhất trên thế giới: 0,5 điểm

A. Khai thác than        B. Khai thác dầu mỏ và khí đốt

C. Điện lực        D. Cơ khí và hoá chất

Câu 7:. Công nghiệp dệt - may thúc đẩy nông nghiệp phát triển vì: 0,5 điểm

A. Cung cấp nhu cầu tiêu dùng nâng cao đời sống nông thôn.

B. Tiêu thụ những sản phẩm của nông nghiệp.

C. Giải quyết việc làm cho nông dân.

D. Giúp người nông dân có thêm thu nhập.

Câu 8:Ý nào sau đây là một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp? 0,5 điểm

A. Đồng nhất với một điểm dân cư        B. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi

C. Có các ngành phục vụ và bổ trợ        D. Khu công nghiệp tập trung

Phần tự luận

Câu 1:3 điểm

Nêu rõ vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?

Câu 2:3 điểm

Tại sao ở các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung?

Đáp án

Phần trắc nghiệm(Mỗi câu trắc nghiệm tương ứng với 0,5 điểm )

Câu 1.

Đối với các ngành kinh tế khác, công nghiệp cung cấp tư liệu sản xuất và cơ sở vật chất.

Chọn: A.

Câu 2.

Trong sản xuất công nghiệp có hai giai đoạn, đó là tác động vào đối tượng lao động và chế biến nguyên liệu. Chế biến nguyên liệu trong quá trình sản xuất công nghiệp thuộc giai đoạn 2.

Chọn: B.

Câu 3.

Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác là bao giờ cũng gắn với vùng nguyên liệu.

Chọn: A.

Câu 4.

Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoan cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.

Chọn: C.

Câu 5.

Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những phân nhánh, đó là công nghiệp khai thác than, khai thác dầu khí và công nghiệp điện lực.

Chọn: D.

Câu 6.

Ngành công nghiệp xuất hiện sớm nhất trên thế giới là khai thác than. Hiện nay, ngành khai thác than đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Chọn: A.

Câu 7.

Công nghiệp dệt - may thúc đẩy nông nghiệp phát triển vì tiêu thụ những sản phẩm của nông nghiệp (bông, tơ tằm, lanh,...).

Chọn: B.

Câu 8.

Một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp là có các ngành phục vụ và bổ trợ.

Chọn: C.

Phần tự luận

Câu 1.

* Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen

- Hầu hết tất cả các ngành kinh tế đều sử dụng các sản phẩm của ngành luyện kim đen. (0,5 điểm)

- Là cơ sở để phát triển công nghiệp chế tạo máy, sản xuất công cụ lao động. (0,5 điểm)

- Nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm tiêu dùng. (0,25 điểm)

- Cung cấp vật liệu cho công nghiệp xây dựng. (0,25 điểm)

* Vai trò của ngành công nghiệp luyện kim màu

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế tạo máy, chế tạo ô tô, máy hay, kĩ thuật điện. (0,5 điểm)

- Phục vụ cho công nghiệp hóa chất và các ngành kinh tế quốc dân khác (như thương mại, bưu chính viễn thông...). (0,5 điểm)

- Kim loại màu quý, hiếm phục vụ cho công nghiệp điện tử, năng lượng nguyên tử. (0,5 điểm)

Câu 2.

- Các nước này đang trong giai đoạn công nghiệp hóa với chiến lược công nghiệp hướng về xuất khẩu, trên cơ sở thu hút vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lí của các nước công nghiệp phát triển, nên hình thành các khu công nghiệp tập trung. (1,5 điểm)

- Trên thực tế, các khu công nghiệp tập trung thu hút vốn đầu tư ở trong và ngoài nước, sản xuất ra nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng lao động, mở rộng việc chuyên giao công nghệ tiên tiến, góp phẩn hình thành các đô thị mới và giảm bớt chênh lệch vùng. (1,5 điểm)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa