Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 có đáp án năm 2021 (4 đề)Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 có đáp án năm 2021 (4 đề)

Nhằm mục đích giúp bạn làm tốt các bài thi môn Toán lớp 11 năm 2021, phần dưới là Top 4 Đề thi Toán lớp 11 Giữa học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 11.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán lớp 11

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm (7,5 điểm )  

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3.

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

Câu 2. Cho dãy số (un) xác định bởi Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3. Tính lim un

 A. 0

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

Câu 3. Giá trị của Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3 bằng:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 1

Câu 4. Giá trị của Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3 bằng:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C.16

D. 1

Câu 5. TínhĐề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

A.0

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 2

Câu 6. Viết số thập phân m = 3,030303 … (chu kỳ 03) dưới dạng số hữu tỉ.

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3 

D.Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

Câu 7. Cho cấp số nhân lùi vô hạn, biết tổng S= 6 và tổng hai số hạng đầu Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3. Tìm công bội của cấp số nhân đó?

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3 

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. Đáp án khác

Câu 8. Giá trị của Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3 bằng:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 1

Câu 9. Tính giới hạn: Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

A. 0

B.Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C.Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 1

Câu 10. Giá trị của Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3bằng:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 1

Câu 11. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3 bằng :

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. 1

C. 0

D. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

Câu 12. Tính Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3:

A. -2

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 2

Câu 13. Tìm a để hàm số Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

    A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 1

Câu 14. Tính Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3:  

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. 0

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

Câu 15. Tìm giới hạn Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 0

..............................

..............................

..............................

Đề thi còn nhiều, để tải bản đầy đủ có lời giải chi tiết, mời bạn tải bản dưới đây.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán lớp 11

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm (7,5 điểm) 

Câu 1.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

Câu 2. Cho dãy số (un) với Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4. Khi đó, lim un= ? 

Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

Câu 3. Giá trị của Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4 bằng:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4                         

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

C. 0

D. 1

Câu 4. Giá trị của Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4 bằng:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

D. 1

Câu 5. Giá trị của Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4 bằng:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

B.Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

C. 0

D. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

Câu 6. Cho dãy số un với Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4. Chọn kết quả đúng của lim unlà:

A.Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

B. 0

C.1

D.Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

Câu 7. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4 bằng:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

B.Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

C. 0

D. 1

Câu 8. Giá trị đúng của lim (3n - 5n) là:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

C. 2

D. -2

Câu 9. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4 bằng:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

D. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

Câu 10. Tìm a để hàm số Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4 có giới hạn khi x → 1.

A. 2

B. 3

C. - 1

D. 1 

Câu 11. Tìm giới hạn Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 12. Tìm giới hạn Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4:

A. 25

B. 20

C. 5

D. 15

Câu 13. Tìm giới hạn Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4 :

   Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

Câu 14. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4 bằng:

A. -2

B. –3

C. 3

D. 2

Câu 15. Tính Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

A. 0

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 4

D. 1

..............................

..............................

..............................

Đề thi còn nhiều, để tải bản đầy đủ có lời giải chi tiết, mời bạn tải bản dưới đây.

Tải xuống

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa