Bộ đề thi Toán 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2024 (60 đề)

Phần dưới đây là Bộ 60 Đề thi Toán 11 chọn lọc được sưu tầm từ các trường THPT trên cả nước gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Thầy / Cô giáo có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh ôn luyện & từ đó đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán 11.

Đề thi Toán 11

Xem thử Đề Toán 11 GK2 Xem thử Đề Toán 11 CK2

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Toán 11 Giữa/Cuối kì 2 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

I.Trắc nghiệm

Câu 1: Tập xác định của hàm số Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

Quảng cáo

Câu 2: Cho A ={a;b;c} Số hoán vị của ba phần tử của A là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 3: Kết luận nào sau đây là sai?

Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 4: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Phép đối xứng trục không có điểm nào biến thành chính nó.

B. Phép đối xứng trục có đúng một điểm biến thành chính nó.

C. Có phép đối xứng trục có hai điểm biến thành chính nó.

D. Có phép đối xứng trục có vô số điểm biến thành chính nó

Quảng cáo

Câu 5: Hàm số nào đồng biến trên khoảng Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

A. y=cosx

B. y=cot2x

C. y=sinx

D. y=cos2x

Câu 6: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tạo độ?

Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 7: Cho tập A ={1;2;3;4;5;6;7;8;9}.Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho số đó không bắt đầu bởi 125?

A. 265

B. 262

C. 6702

D. 6705

Quảng cáo

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm phương trình đường thẳng ∆' là ảnh của đường thẳng ∆:x+2y-1=0 qua phép tịnh tiến theo véctơ Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 9: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(3;4)Tìm toạ độ điểm N sao cho điểm Mlà ảnh của N qua phép quay tâm I(2;3), góc quay 90o

A. (3;2)

B. (2;3)

C. (1;3)

D. (3;-2)

Câu 11: Từ tỉnh A tới tỉnh B có thể đi bằng ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Từ tỉnh B tới tỉnh C có thể đi bằng ô tô hoặc tàu hỏa. Muốn đi từ tỉnh A đến tỉnh C bắt buộc phải đi qua B. Số cách đi từ tỉnh A đến tỉnh C là:

A. 4

B. 2

C. 6

D. 8

Câu 12: Tìm chu kì T của hàm số Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 13: Trong khai triển (1+30)20 với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là:

Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 14: Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

A. M=3,m=-1

B. M=1,m=-1

C. M=2,m=-2

D. M=0,m=-2

Câu 15: Nghiệm của phương trình 3cos2x=-8cosx-5 là:

Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

I.Trắc nghiệm

Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 2: Đường cong trong hình vẽ bên là một phần của đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê trong các phương án A, B, C, D dưới đây?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 3: Tìm chu kì của hàm số y=sinx-cos4x

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 4: Một lớp có 21 học sinh nam và 14 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ nghiên cứu khoa học?

A. 21

B. 35

C. 14

D. 294

Câu 5: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một?

A. 5040

B. 9000

C. 1000

D. 4436

Câu 6: Có 5 bì thư khác nhau và 5 con tem khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách dán tem vào bì thư sao cho mỗi bì thư chỉ dán một con tem?

A. 25

B. 120

C. 10

D. 1

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng về phép tịnh tiến?

A. Hình tam giác đều

B. Hình thoi

C. Hình vuông

D. Hình bình hành

Câu 8: Hình nào trong các hình sau không có trục đối xứng?

A. Phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) là điểm biến điểm M thành điểm M' thì Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

B. Nếu Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) thì MM'N'Nlà hình bình hành

C. Phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) là phép đồng nhất nếu Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) là vectơ Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

D. Phép tịnh tiến theo vectơ biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó

Câu 9: Trong mặt phẳng α cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Điểm S∉α. Có mấy mặt phẳng tạo bởi S và hai trong bốn điểm nói trên?

A. 6

B. 4

C. 5

D. 8

Câu 10: Tứ diện ABCD. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hai đường thẳng AC và BD cắt nhau

B. Hai đường thẳng AC và BD không có điểm chung

C. Tồn tại một mặt phẳng chứa hai đường thẳng AC và BD

D. Không thể vẽ hình biểu diễn tứ diện ABCD bằng các nét liền

Câu 11: Tìm tập nghiệm của phương trình sin3x+1=0

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 12: Tìm các nghiệm của phương trình sin2x+cosx-1=0 trong khoảng Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 13: Giải phương trình Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 14: Tìm tập xác định của hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 15: Tìm m để phương trình Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) có nghiệm.

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

...............................

...............................

...............................

Xem thử Đề Toán 11 GK2 Xem thử Đề Toán 11 CK2

Xem thêm các đề thi Toán 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên