Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

Tải xuống

I.Trắc nghiệm

Câu 1: Tập xác định của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 2: Cho A ={a;b;c} Số hoán vị của ba phần tử của A là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 3: Kết luận nào sau đây là sai?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 4: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Phép đối xứng trục không có điểm nào biến thành chính nó.

B. Phép đối xứng trục có đúng một điểm biến thành chính nó.

C. Có phép đối xứng trục có hai điểm biến thành chính nó.

D. Có phép đối xứng trục có vô số điểm biến thành chính nó

Câu 5: Hàm số nào đồng biến trên khoảng Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. y=cosx

B. y=cot2x

C. y=sinx

D. y=cos2x

Câu 6: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tạo độ?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 7: Cho tập A ={1;2;3;4;5;6;7;8;9}.Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho số đó không bắt đầu bởi 125?

A. 265

B. 262

C. 6702

D. 6705

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm phương trình đường thẳng ∆' là ảnh của đường thẳng ∆:x+2y-1=0 qua phép tịnh tiến theo véctơ Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 9: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(3;4)Tìm toạ độ điểm N sao cho điểm Mlà ảnh của N qua phép quay tâm I(2;3), góc quay 90o

A. (3;2)

B. (2;3)

C. (1;3)

D. (3;-2)

Câu 11: Từ tỉnh A tới tỉnh B có thể đi bằng ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Từ tỉnh B tới tỉnh C có thể đi bằng ô tô hoặc tàu hỏa. Muốn đi từ tỉnh A đến tỉnh C bắt buộc phải đi qua B. Số cách đi từ tỉnh A đến tỉnh C là:

A. 4

B. 2

C. 6

D. 8

Câu 12: Tìm chu kì T của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 13: Trong khai triển (1+30)20 với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 14: Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. M=3,m=-1

B. M=1,m=-1

C. M=2,m=-2

D. M=0,m=-2

Câu 15: Nghiệm của phương trình 3cos2x=-8cosx-5 là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 16: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 2sinx+mcosx=1-m có nghiệm Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Câu 17: Nghiệm của phương trình tan(2x+100)+cotx=0 là:

A. x=-1000+k1800

B. x=1000+k1800

C. x=-100+k1800

D. x=1000+k1800

Câu 18: Có 8 nhà khoa học Toán (6 nam, 2 nữ) và 5 nhà khoa học Vật Lí (toàn nam). Hỏi có bao nhiêu cách lập một đội gồm 4 nhà khoa học trong đó có cả nam, nữ, cả Toán, Vật Lí?

A. 270

B. 300

C. 375

D. 570

Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(0;3) .Tìm toạ độ điểm A' là ảnh của A qua phép quay Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(2;5) .Hỏi Alà ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. (1;3)

B. (1;6)

C. (3;7)

D. (2;4)

II. Tự luận

Câu 1: Giải phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 2: Từ 5 chữ số 1, 2, 3 có thể lập được số các số gồm 7 chữ số, trong đó chữ số 1 có mặt 3 lần, chữ số 2 có mặt đúng 2 lần, chữ số 3 có mặt 2 lần là

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(1;2), B(4;4). Tìm điểm M thuộc Ox sao AM+MBcho nhỏ nhất?

Tải xuống

Xem thêm các đề thi Toán lớp 11 chọn lọc từ các trường THPT hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa