Top 32 Đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử lớp 11 chọn lọc, có đáp án

Phần dưới là danh sách Top 32 Đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức gồm đề kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Lịch Sử lớp 11.

Mục lục Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 11

Quảng cáo

Top 16 Đề kiểm tra Lịch Sử 11 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Lịch Sử lớp 11 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 11 có đáp án

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Top 16 Đề kiểm tra Lịch Sử 11 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Lịch Sử lớp 11 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 11 có đáp án

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Sau cuộc cách mạng 1905 - 1907, nước Nga vẫn là một nước

   A. quân chủ chuyên chế.

   B. quân chủ lập hiến.

   C. cộng hòa đại nghị.

   D. cộng hòa quý tộc.

Câu 2. Báo cáo của V. I. Lênin trước Trung ương Đảng Bìnsevich Nga (tháng 4/1917) chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang

   A. cuộc nội chiến cách mạng.

   B. cách mạng xã hội chủ nghĩa.

   C. cách mạng tư sản kiểu mới.

   D. tư sản dân quyền cách mạng.

Câu 3. Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga được mở đầu bởi sự kiện nào?

   A. Cuộc biểu tình của hơn 14 vạn công nhân Xanh Pê-téc-bua.

   B. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.

   C. Cuộc tổng bãi công của công nhân thành phố Mát-xcơ-va.

   D. Cuộc khởi nghĩa của các thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin ở Ô-đét-xa.

Câu 4. Đặc điểm nổi bật về chính trị của nước Nga sau thắng lợi của cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

   A. Các nước đế quốc bao vây, cô lập Nga.

   B. Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

   C. Quân đội các nước đế quốc mở cuộc tấn công vũ trang vào Nga.

    D. Nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới được thiết lập.

Câu 5. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã

   A. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

   B. giúp Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

   C. đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.

   D. giúp Nga đẩy lùi được nguy cơ ngoại xâm và nội phản.

Câu 6. Trong thời kì đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa (1925 - 1941), thành tựu to lớn nhất mà Liên Xô đạt được trên lĩnh vực kinh tế là

    A. hoàn thành cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

   B. hoàn thành công cuộc tập thể hóa nông nghiệp.

   C. phát triển nông nghiệp với quy mô sản xuất lớn, cơ sở vật chất - kĩ thuật được cơ giới hóa.

   D. Vươn lên trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

Câu 7. Cho các dữ kiện sau:

   1. V.I.Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

   2. Trung ương Đảng Bônsêvích thông qua bản “Luận cương tháng tư” do V.I.Lê-nin soạn thảo.

   3. Các đội Cận vệ đỏ bao vây và tấn công những vị trí then chốt tại thủ đô Pê-tơ-rô-grát.

   4. Cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

   5. Quân khởi nghĩa đánh chiếm cung điện mùa Đông, toàn bộ chính phủ tư sản lâm thời bị bắt.

   Hãy sắp xếp theo tiến trình cách mạng tháng Mười Nga (1917).

   A. 2, 1, 3, 5, 4.

   B. 1, 3, 4, 2, 5.

   C. 3, 5, 3, 2, 1.

   D. 4, 5, 3, 1, 2.

Câu 8. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

   A. Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, thiết lập nền chuyên chính vô sản.

   B. Đưa nhân dân Nga đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

   C. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng thế giới.

   D. Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới.

Câu 9. Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga sau cách mạng 1905 – 1907?

   A. Phong trào đấu tranh chống lại chế độ Nga hoàng lan rộng trong cả nước.

   B. Chế độ quân chủ chuyên chế lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái.

   C. Kinh tế suy sụp, trong xã hội tồn tại nhiều mâu thuẫn.

   D. Chính phủ tư sản tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân lao động.

Câu 10. Điểm tương đồng giữa cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917 là gì?

   A. Cách mạng giành được thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ.

   B. Đưa đất nước Nga phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

    C. Cách mạng diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga.

   D. Cách mạng giành thắng lợi, đưa nước Nga phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Đáp án

1-A 2-B 3-B 4-B 5-C 6-D 7-A 8-D 9-D 10-C

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra Lịch Sử 11 Giữa học kì 1

Môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Đảng Quốc đại là chính đảng của

   A. giai cấp vô sản Ấn Độ.

   B. giai cấp tư sản Ấn Độ.

   C. giai cấp nông dân Ấn Độ.

   D. tầng lớp quý tộc phong kiến Ấn Độ.

Câu 2. Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa

   A. giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.

   B. giai cấp tư sản Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược.

   C. giai cấp nông dân với tầng lớp địa chủ phong kiến.

   D. nhân dân Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược.

Câu 3. Vì sao Xiêm là nước nằm trong vùng tranh chấp giữa Anh và Pháp nhưng vẫn giữ được nền độc lập cơ bản?

   A. Sử dụng quân đội để đe dọa Anh, Pháp.

   B. Cắt cho Anh và Pháp 50% lãnh thổ.

   C. Sử dụng chính sách ngoại giao mềm dẻo.

   D. Nhờ sự trợ giúp của đế quốc Mĩ.

Câu 4. Chính sách ngoại giao nào được Mĩ áp dụng ở Mĩ Latinh vào đầu thế kỉ XX?

   A. “Ngoại giao đồng đôla”.

   B. “Trỗi dậy hòa bình”.

   C. “Ngoại giao láng giềng”.

   D. “Cam kết và mở rộng”.

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng những nội dung chủ yếu được thể hiện trong văn học của các nước phương Đông vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

   A. Phản ánh cuộc sống cơ cực của nhân dân dưới ách thực dân, phong kiến.

   B. Ca ngợi tinh thần bất khuất, dũng cảm đấu tranh cho độc lập, tự do.

    C. Thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước.

   D. Ca ngợi tiến bộ của văn minh phương Tây và hành động “khai hóa” của các nước đế quốc.

Câu 6. Ở Cam-pu-chia, cuộc khởi nghĩa của A-cha Xoa (1863 – 1866) và cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866 – 1867) có điểm chung là

   A. đều đặt dưới sự lãnh đạo của các nhà sư.

   B. có sự liên kết với các nhóm nghĩa quân chống Pháp ở Việt Nam.

   C. các cuộc đấu tranh yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

   D. buộc Pháp phải nhượng bộ một số quyền lợi cho nhân dân Cam-pu-chia.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3.5 điểm). Trình bày những nét chính về cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (cuối thế kỉ XIX). Tại sao nói: “Cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản không triệt để”?

Câu 2 (3.5 điểm). Trình bày những nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). Từ những hậu quả nặng nề mà Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) để lại cho nhân loại, em hãy liên hệ trách nhiệm của học sinh trong việc chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới.

Đáp án

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

1-B 2-C 3-D 4-A 5-D 6-B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 Trình bày những nét chính về cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (cuối thế kỉ XIX). Tại sao nói: “Cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản không triệt để”? 3.5

a. Nét chính về cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (cuối thế kỉ XIX)

- Nguyên nhân:

+ Giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản lâm vào suy yếu, khủng hoảng nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực. 0.25

+ Nhật Bản phải đương đầu với sự nhòm ngó, đe dọa xâm lược của thực dân phương Tây. 0.25

=> Tháng 1/1868, Thiên hoàng Minh Trị tiến hành cải cách, canh tân đất nước.

- Mục đích: 0.25

+ Đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu.

+ Bảo vệ nền độc lập dân tộc trước sự nhòm ngó của các nước phương Tây.

- Nội dung thực hiện:

+ Chính trị: thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân,... 0.25

+ Kinh tế: thống nhất tiền tệ, đơn vị đo lường; cho phép mua bán ruộng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông vận tải... 0.25

+ Quân sự: tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, thực hiện nghĩa vụ quân sự, công nghiệp quốc phòng được chú trọng phát triển ... 0.25

+ Giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc; chú trọng khoa học – kĩ thuật trong giảng dạy,... 0.25

- Kết quả thực hiện: 0.25

+ Nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.

+ Nhật bản giàu mạnh, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

- Ý nghĩa:

+ Giúp cho Nhật Bản giữ được độc lập, chủ quyền; mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản. 0.25

+ Có ảnh hướng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á trong đó có Việt Nam (ví dụ: thành công của công cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là một trong những nhân tố góp phần hình thành con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX). 0.5

b. “Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản không triệt để”

- Thành công của cuộc Duy tân Minh Trị đã mở đường cho Nhật Bản phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

- Hạn chế:

+ Chưa thủ tiêu triệt để thế lực phong kiến quân phiệt (ưu thế về kinh tế - chính trị của tầng lớp quý tộc vẫn được duy trì). 0.25

+ Chưa đáp ứng được quyền lợi cho quần chúng nhân dân. 0.25

Câu 2 Trình bày những nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). Từ những hậu quả nặng nề mà Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) để lại cho nhân loại, em hãy lên hệ trách nhiệm của học sinh trong việc chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới. 3.5 a. Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

* Nguyên nhân sâu xa

- Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc tương quan lực lượng giữa các nước. 0.5

- Mâu thuẫn giữa các nước Đế quốc “trẻ” (Đức, Áo-Hung..) và các nước đế quốc “già” (Anh, Pháp) về vấn đề thị trường và thuộc địa ngày càng gay gắt. 0.5

- Đầu thế kỉ XX, ở châu Âu đã hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau: khối Liên minh (Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a) và khối Hiệp ước (Anh, Pháp, Nga). Hai khối này đều ráo riết chạy đua vũ trang và tích cực chuẩn bị chiến tranh, mong muốn địch thủ của mình để chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới. 0.5

* Duyên cớ

- 28/6/1914, Thái tử Áo-Hung bị ám sát tại Xéc-bi (nước được phe Hiệp ước ủng hộ). => Giới quân phiệt Đức, Áo-Hung chớp lấy cơ hội đó để gây chiến tranh. 0.5

b. Từ những hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918), liên hệ trách nhiệm của học sinh trong việc chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới.

* Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã để lại nhiều hậu quả nặng nề:

+ Khoảng 1.5 tỷ người bị lôi cuốn vào vòng khói lửa, 10 triệu người bị chết, hơn 20 triệu người bị thương. 0.25

+ Nhiều thành phố, làng mạc, nhà máy, đường xá, cầu cống... bị phá hủy. 0.25

+ Chi phí cho chiến tranh của các nước đế quốc tham chiến lên tới 85 tỉ USD. 0.25

* Liên hệ trách nhiệm của học sinh trong việc chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình

- Học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành những người công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, bảo vệ độc lập, hòa bình của đất nước,… 0.25

- Tích cực tham gia những phong trào chung nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh trong phạm vi nhà trường, địa phương, cũng như cả nước và quốc tế,… 0.5

Ví dụ: tham gia vào cuộc thi UPU quốc tế lần thứ 47 (năm 2018) với đề tài chống chiến tranh,…

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa