Bộ 5 Đề thi Lịch sử 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Với Bộ 5 Đề thi Lịch Sử 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất, chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 2 Lịch sử 11.

Bộ 5 Đề thi Lịch sử 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (6 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu 1. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng nhất vào ngành kinh tế:

A. Công nghiệp phục vụ đời sống. 

B. Luyện kim.

C. Xây dựng. 

D. Khai mỏ.

Câu 2. Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Yên Thế

A. Muốn giúp vua cứu nước.

B. Muốn lật đổ vương triều nhà Nguyễn.

C. Vì bị vua quan phong kiến áp bức nặng nề.

D. Căm thù Pháp, chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do.

Quảng cáo

Câu 3. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây đã để lại kinh nghiệm tác chiến ở đồng bằng?

A. Ba Đình.

B. Bãi Sậy. 

C. Yên Thế. 

D. Hương Khê. 

Câu 4. Con đường cứu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là:

A. Cách mạng vô sản.

B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C. Cứu nước theo tư tưởng phong kiến.

D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

Câu 5. Điểm giống nhau về chủ trương giữa Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình là:

A. Đều noi theo gương Nhật Bản để tự cường.

B. Đều chủ trương nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc.

C. Đều chủ trương thực hiện cải cách dân chủ.

D. Đều chủ trương dùng bạo lực cách mạng để đánh đuổi Pháp.

Quảng cáo

Câu 6. Chủ trương giải phóng dân tộc của nhà yêu nước Phan Bội Châu theo khuynh hướng

A. Bất hợp tác.  

B. Cải cách.

C. Bạo động cách mạng.

D. Đấu tranh nghị trường. 

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần Vương ?

A. Yên Thế. 

B. Ba Đình.  

C. Hương Khê.

D. Bãi Sậy.

Câu 8. Trong giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1888 phong trào Cần vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?

A. Nguyễn Đức Nhuận và Đoàn Doãn Địch. 

B. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn.

C. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.   

D. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. 

Quảng cáo

Câu 9. Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?

A. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.

B. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.

C. Sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ 2.

D. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt được kí kết.

Câu 10. Phong trào Cần vương cuối cùng bị thất bại vì lí do chủ yếu nào sau đây?

A. Phong trào diễn ra trên qui mô còn nhỏ lẻ.

B. Thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đúng đắn.

C. Phong trào bùng nổ trong lúc Pháp đã đặt ách thống trị Việt Nam.

D. Thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng chống Pháp quá yếu.

Câu 11. Một trong những hoạt động độc đáo của cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kỳ (1906) là:

A. Mở trường học theo lối mới.

B. Cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh.

C. Cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống.

D. Thành lập nông hội, mở lò rèn, xưởng mộc.

Câu 12. Vì sao vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt?

A. Do Cao Thắng hi sinh.

B. Do Phan Đình Phùng hi sinh.

C. Do Trương Quang Ngọc phản bội.   

D. Do Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện. 

Câu 13. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Phan Châu Trinh nêu lên chủ trương nào sau đây?

A. Tiến hành bạo động cách mạng đánh đuổi thực dân Pháp.

B. Cầu viện Nhật Bản giúp Việt Nam đánh Pháp.

C. Thiết lập quan hệ với Pháp và đòi Pháp trao trả độc lập.

D. Cải cách, nâng cao dân trí, dân quyền.

Câu 14. Vì sao thực dân Pháp tấn công lên căn cứ Yên Thế trong năm 1908?

A. Thực dân Pháp bội ước và tấn công lên căn cứ.

B. Yên Thế là nơi hội tụ của các nghĩa sĩ yêu nước.

C. Sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội.

D. Kết thúc thời hạn hòa hoãn lần hai với thực dân Pháp.

Câu 15. Nét nổi bật nhất trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là:

A. Mở mang một số cảng biển để chuyên chở hàng hóa.

B. Chính sách cướp đoạt ruộng đất.

C. Xây dựng hệ thống giao thông phục vụ khai thác.

D. Khai thác mỏ lấy nguyên liệu phục vụ công nghiệp Pháp.

Câu 16. Thực dân Pháp không đầu tư phát triển công nghiệp nặng ở thuộc địa vì:

A. Phải đầu tư nhiều vốn. 

B. Đòi hỏi kĩ thuật cao.

C. Muốn hạn chế cạnh tranh với chính quốc.

D. Số lượng công nhân đông. 

Câu 17. Người đầu tiên tự chế tạo được súng trường theo kiểu của Pháp là:

A. Phan Đình Phùng.

B. Cao Thắng. 

C. Trương Định.

D. Đề Thám. 

Câu 18. Lực lượng nào tham gia đông nhất trong khởi nghĩa nông dân Yên Thế?

A. Nông dân và công nhân.

B. Nông dân.

C. Công nhân.

D. Các dân tộc sống ở miền núi.

Câu 19. Xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất:

A. Xã hội phong kiến. 

B. Xã hội thuộc địa.

C. Xã hội thuộc địa nửa phong kiến. 

D. Xã hội tư bản chủ nghĩa.

Câu 20. Chủ trương của Hội Duy tân là đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, sau đó thiết lập ở Việt Nam chính thể:

A. Dân chủ đại nghị.

B. Quân chủ lập hiến.

C. Cộng hòa dân chủ.

D. Quân chủ chuyên chế.

Câu 21. Tầng lớp tiểu tư sản không bao gồm thành phần nào dưới đây?

A. Nhà báo, nhà giáo.

B. Tiểu thương, tiểu chủ.

C. Chủ các hãng buôn.

D. Học sinh, sinh viên.

Câu 22. Trong các phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu XX, phong trào kéo dài lâu nhất là:

A. Khởi nghĩa Hương Khê.

B. Khởi nghĩa Ba Đình.

C. Khởi nghĩa Bãi Sậy.

D. Khởi nghĩa Yên Thế.

Câu 23. Dưới tác động của chương trình khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam hình thành các lực lượng mới nào?

A. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản. 

B. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản.

C. Nông nhân, tư sản, tiểu tư sản.

D. Nông dân, công nhân, tiểu tư sản.

Câu 24. Trước khi Pháp xâm lược xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản:

A. Địa chủ phong kiến và tư sản. 

B. Công nhân và nông dân.

C. Địa chủ phong kiến và nô lệ.

D. Địa chủ phong kiến và nông dân.

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1(2 điểm) Phong trào Cần vương (1885 – 1896):

a. Giải thích ngắn gọn các thuật ngữ lịch sử sau: Cần vương, văn thân, sĩ phu ?

b. Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào ? Tại sao khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong Phong trào Cần Vương?

Câu 2 (2 điểm) Trình bày những chuyển biến về xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Qua đó nêu những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam?

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất

Câu 1. Chọn câu sai trong những nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương là

A. Thực dân Pháp còn mạnh.

B. Các cuộc khởi nghĩa chưa có sự liên kết thống nhất

C. Chưa có đường lối rõ ràng

D. Chưa có sự lãnh đạo thống nhất trong cả nước

Câu 2. Trong những cuộc khởi nghĩa sau đây cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần vương

A. Ba đình. 

B. Bãi sậy 

C. Hương khê  

D. Yên Thế.

Câu 3. Chọn câu đúng nhất: Mục đích Pháp xâm lược Việt nam

A. Biến VN thành thuộc địa. 

B. Khai   thác tài nguyên. 

C. Làm bàn đạp xâm lược Lào và Campuchia.  

D. Chiếm đất Việt nam lập các đồn điền.

Câu 4. Tướng giặc bị giết chết ở trận Cầu giấy lần thứ nhất là

A. Đuy- puy.

B.Gác- ni- ê.    

C. Ri- vi- e.  

D. Hác- măng.

Câu 5. Hiệp ước Giáp Tuất được ký năm

A. 1864  

B. 1862

C.1874

D.1784

Câu 6. Sau khi không chiếm được Đà nẵng, Pháp chuyển quân vào đánh Gia định nhằm

A. Làm bàn đạp xâm lược Campuchia.

B. Chiếm vựa lúa Nam bộ, gây khó khăn cho nhà Nguyễn.

C. Nhằm cô lập 3 tỉnh Miền Tây nam kỳ.

D. Gia định là nơi giàu có

Câu 7. Tính đến 1858 Việt Nam là một nước

A. Là nước thuộc địa.  

B. Là nước phong kiến lệ thuộc vào nước ngoài.

C. Là nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. 

D. Theo chế độ quân chủ , có độc lập chủ quyền.

Câu 8. Pháp tấn công Gia định lần thứ nhất năm

A. 1860  

B. 1861  

C. 1859  

D. 1862

Câu 9. Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam vào ngày    

A. 1/9/1858 

B. 11/8/1858    

C. 31/8/1858

D. 3/8/1858

Câu 10. Thời kỳ đầu phong trào Cần vương lãnh đạo trực tiếp là

A. các thủ lĩnh nông dân. 

B. Phan Đình Phùng

C. Các sỹ phu, văn thân. 

D. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

Câu 11. Cuộc khởi nghĩa được coi là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là khởi nghĩa

A. Bãi sậy.  

B. Hương khê. 

C.Yên Thế. 

D. Ba Đình.

Câu 12. Trong các cuộc khởi nghĩa sau đây cuộc khởi nghĩa nào tồn tại lâu nhất   

A. Bãi sậy.  

B. Hương khê. 

C. Yên Thế. 

D. Ba Đình.

II. TỰ LUẬN( 7 điểm)  

Câu 1(4,0 điểm). Trình bày tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược? Cho biết vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm vị trí tấn công đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

Câu 2(3,0 điểm): Nguyên nhân nào dẫn đến Nguyễn Ái Quốc Sang phương tây tìm đường cứu nước?

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Câu 1. Người chỉ huy quân triều đình phối hợp chiến đấu cùng nhân dân Đà Nẵng trong những ngày đầu Pháp đặt chân xâm lược là:

A. Lưu Vĩnh Phúc.  

B. Nguyễn Tri Phương.

C. Hoàng Diệu.  

D. Hoàng Tá Viêm.

Câu 2. Hệ quả bao trùm nhất của cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp là

A. Hàng loạt nông dân mất ruộng đất, đời sống trở nên bần cùng.

B. Phương thức bóc lột phong kiến vẫn tồn tại trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bước đầu du nhập vào Việt Nam.

D. Nền kinh tế công nghiệp ở nước ta phát triển nhanh.

Câu 3. Người bất chấp "lệnh bãi binh" của triều đình tiếp tục chống Pháp là

A. Nguyễn Hữu Huân.  

B. Nguyễn Trung Trực.

C. Nguyễn Tri Phương.

D. Trương Định.

Câu 4. Kế hoạch của Pháp khi tiến hành xâm lược nước ta?

A. Chiếm Đà Nẵng rồi tấn công ra Huế, buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.

B. Đe doạ, khống chế, buộc triều đình nhà Nguyễn phải từ bỏ chính sách cấm đạo.

C. Bao vây, cấm vận, từng bước buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.

D. Phối hợp với quân đội nhà Nguyễn, đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân ta.

Câu 5. Tại sao Gia Định, kế hoạch "Đánh nhanh thắng nhanh" của Pháp bị thất bại?

A. Sự chiến đấu anh dũng của triều đình, quân xâm lược bị thiệt hại nặng nề.

B. Vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân ta.

C. Các đội dân binh chiến đấu dũng cảm, ngày đêm bám sát địch, tiêu diệt chúng.

D. Tất cả các vấn đề trên.

Câu 6. Đâu là cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn nhất và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

A. Khởi nghĩa Hương Khê.

B. Khởi nghĩa Yên Thế.

C. Khởi nghĩa Bãi Sậy.

D. Khởi nghĩa ở vùng Tây Bắc – hạ lưu sông Đà.

Câu 7. Hãy chỉ ra tính chất xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A. Xã hội thuộc địa nửa phong kiến. 

B. Xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến.

C. Xã Hội thuộc địa. 

D. Xã hội tư bản chủ nghĩa.

Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là:

A. Triều đình phong kiến đã đầu hàng hoàn toàn.

B. Thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến, có đủ năng lực để lãnh đạo phong trào.

C. Kẻ thù đã áp đặt được ách thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

D. Nhà Thanh bắt tay với Pháp.

II. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Thực dân Pháp đã tìm cách can thiệp vào Việt Nam như thế nào từ 1787 đến 1858?

Câu 2 (5 điểm) Hãy trình bày khái quát cuộc kháng chiến của nhân dân Bắc Kì chống thực dân Pháp lần thứ hai trong những năm 1882-1883?

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng nhất vào ngành kinh tế

A. Công nghiệp phục vụ đời sống.  

B. Luyện kim.

C. Xây dựng. 

D. Khai mỏ.

Câu 2. Với hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862), triều đình nhà Nguyễn đã nhượng cho Pháp

A. Ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.

B. Ba tỉnh An Giang, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.

C. Ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định,Vĩnh Long và đảo Côn Lôn.

D. Ba tỉnh Biên Hòa, Hà Tiên, Định Tường và đảo Côn Lôn.

Câu 3. Thực dân Pháp không đầu tư phát triển công nghiệp nặng ở thuộc địa vì:

A. Muốn hạn chế cạnh tranh với chính quốc.

B. Số lượng công nhân đông.

C. Phải đầu tư nhiều vốn.    

D. Đòi hỏi kĩ thuật cao.

Câu 4. “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì hết người Nam đánh Tây” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào?

A. Trương Định.   

B. Nguyễn Hữu Huân. 

C. Nguyễn Tri Phương.   

D. Nguyễn Trung Trực.

Câu 5. Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Yên Thế?

A. Muốn giúp vua cứu nước.

B. Muốn lật đổ vương triều nhà Nguyễn.

C. Vì bị vua quan phong kiến áp bức nặng nề.

D. Căm thù Pháp, chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do.

Câu 6. Sự kiến nào đánh dấu mốc quân Pháp xâm lược Việt Nam:

A. Chiều 31-8-1858,Liên quân Pháp-Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

B. Sáng 1-9-1858 ,liên quân Pháp –Tây Ban Nha đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà.

C. Ngày 17-2-1859,Pháp chiếm thành Gia Định.

D. Hiệp ước Nhâm Tuất (năm1862) được ký kết

Câu 7. Từ cuối tháng 8/1858 đến đầu tháng 2/1859, liên quân Pháp-Tây Ban Nha bị cầm chân trên bán đảo Sơn Trà, vì:

A. Quân đội nhà Nguyễn anh dũng chống trả quân xâm lược.

B. Nhân dân cả nước kiên cường chống giăc đẩy lùi nhiều đơt tấn công của chúng.

C. Quân dân cả nước anh dũng chống trả quân xâm lược

D. Quân ít,thiếu viên binh,thời tiết không thuận lợi.

Câu 8. Vào giữa thế kỷ XIX, tình hình nước ta có những đặc điểm nổi bật nào?

A. Chế độ phong kiến Việt Nam đang trong giai đoạn hình thành.

B. Chế độ phong kiến Việt Nam đang ở trong giai đoạn khủng hoảngNnghiêm trọng.

C. Chế độ phong kiến Việt Nam được cũng cố vững chắc.

D. Trong xã hội xuất hiện các lực lượng xã hội mới, như: công nhân, tư sản.... 

Câu 9. Trước khi Pháp xâm lược xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản nào?

A. Địa chủ phong kiến và nô lệ.  

B. Địa chủ phong kiến và tư sản.

C. Địa chủ phong kiến và nông dân.  

D. Công nhân và nông dân.

Câu 10. Người đầu tiên tự chế tạo được súng trường theo kiểu của Pháp là:

A. Cao Thắng.  

B. Phan Đình Phùng.  

C. Đề Thám. 

D. Trương Định.

Câu 11. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây đã để lại kinh nghiệm tác chiến ở đồng bằng ?

A. Hương Khê.    

B. Bãi Sậy.   

C. Ba Đình.  

D. Yên Thế.

Câu 12. Sắp xếp các cuộc khởi nghĩa dưới đây theo đúng trình tự thời gian bùng nổ

1. Khởi nghĩa của Phan Đình Phùng.

2. Khởi nghĩa của Trương Công Định.

3. Khởi nghĩa của Nguyễn Thiện Thuật. 

4. Khởi nghĩa của Phạm Bành và Đinh Công Tráng.

A.2–3–1–4. 

B.1–4–2–3.

C.3–2–4–1. 

D.4–3–2–1.

Câu 13. Chính sách khai thác của Pháp tập trung vào:

A. Phát triển kinh tế nông- công thương nghiệp.

B. Nông nghiệp – công nghiệp – quân sự.

C. Cướp đất lập đồn điền, khai mỏ, giao thông, thu thuế.

D. Ngoại thương, quân sự, giao thông thủy bộ.

Câu 14. Đâu không phải là nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương?

A. Chưa có sự tham của nhân dân.

B. Các cuộc khởi nghĩa chưa có sự liên kết thống nhất.

C. Chưa có đường lối rõ ràng.

D. Chưa có sự lãnh đạo thống nhất trong cả nước.

Câu 15. Ai là đại diện phái chủ chiến trong triều đình Huế?

A. Tôn Thất Thiệp. 

B. Tôn Thất Thuyết.  

C. Trương Quang Ngọc.  

D. Phan Thanh Giản.

Câu 16. Để phục vụ cho việc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân Pháp đã?   

A. Lập chính phủ bù nhìn . 

B. Xây dựng trường học Tây. 

C. Xây dựng quân đội, nhà tù …

D. Mở mang hệ thống giao thông.

Câu 17. Triều đình Huế đã làm gì khi quân và dân ta giành chiến thắng Cầu Giấy năm 1873?

A. Đàn áp phong trào quần chúng.  

B. Đứng về phía nhân dân cùng chống Pháp.

C. Kí với Pháp Hiệp ước 1874.

D. Tập hợp lực lượng đánh đuổi Pháp. 

Câu 18. Thực dân Pháp đem quân tấn công Hà nội lần nhất với lý nào sau đây?

A. Giải quyết vụ gây rối của Đuy-puy

B. Vì nhu cầu về thị trường ,nguyên liệu,nhân công,…

C. Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp.

D. Nhà Nguyễn tiếp tục liên lạc với nhà Thanh.

Câu 19. Trong các phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu XX, phong trào kéo dài lâu nhất?

A. Khởi nghĩa Ba Đình.  

B. Khởi nghĩa Bãi Sậy.

C. Khởi nghĩa Hương Khê.  

D. Khởi nghĩa Yên Thế.

Câu 20. Chủ trương giải phóng dân tộc của nhà yêu nước Phan Bội Châu theo khuynh hướng

A. Cải cách.  

B. Bạo động cách mạng.

C. Bất bạo động, bất hợp tác. 

D. Đấu tranh nghị trường.

Câu 21. Năm 1858 Pháp dùng chiến thuật nào để đánh Đà Nẵng?

A. Đánh lấn dần.  

B. “Chinh phục từng gói nhỏ”.

C. Đánh nhanh thắng nhanh.

D. Đánh lâu dài.

Câu 22. Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là?

A. Trương Quyền.

B. Trương Định.

C. Nguyễn Trung Trực. 

D. Nguyễn Hữu Huân.

Câu 23. Khởi nghĩa Yên Thế có điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?

A. Có người lãnh đạo tài giỏi, nhưng đều thất bại.

B. Có sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.

C. Là phong trào đấu tranh tự vệ của nông dân.

D. Là phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta.

Câu 24. Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần Vương?

A. Khởi nghĩa Ba Đình.  

B. Khởi nghĩa Bãi Sậy.

C. Khởi nghĩa Hương Khê.  

D. Khởi nghĩa Yên Thế.

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Tại sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? 

Câu 2 (2 điểm) Trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913). Tại sao cuộc khởi nghĩa này có thể tồn tại gần 30 năm? 

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào Cần vương

A. Chỉ hoạt động cầm chừng và địa bàn ở trung du và miền núi.

B. Chấm dứt hoạt động.

C. Tiếp tục hoạt động, quy tụ dần thành những trung tâm lớn.

D. Chỉ hoạt động cầm chừng.

Câu 2. Đầu thế kỉ XX, mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

A. Đòi quyền lợi dân tộc.  

B. Đòi quyền tự do, dân chủ.

C. Đòi quyền lợi kinh tế.

D. Đòi quyền lợi giai cấp.

Câu 3. Tầng lớp tiểu tư sản không bao gồm thành phần nào dưới đây?

A. Học sinh, sinh viên.

B. Chủ các hãng buôn.

C. Tiểu thương, tiểu chủ.

D. Nhà báo, nhà giáo.

Câu 4. Nhận xét nào dưới đây đúng về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

A. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp quan tâm đầu tư phát triển kinh tế.

B. Thực dân pháp rất chú trọng khai đầu tư phát triển công nghiệp nặng.

C. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp tăng cường đàn áp các cuộc đấu tranh.

D. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp xây dựng nhiều trường học.

Câu 5. Trong cuộc khai thác lần thứ nhất, thực dân Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông nhằm mục đích gì?

A. Tạo điều kiện cho dân ta đi lại thuận lợi hơn.

B. Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Việt Nam phát triển.

C. Khuếch trương hình ảnh hiện đại của nền văn minh Pháp.

D. Phục vụ cho công cuộc khai thác, bóc lột và quân sự.

Câu 6. Đặc điểm của phong trào Cần vương là:

A. Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

B. Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.

C. Là phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân.

D. Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến.

Câu 7. Từ sự thất bại của phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX để lại bài học kinh nghiệm gì?

A. Vai trò lãnh đạo của lực lượng cách mạng tiên tiến.

B. Kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị.

C. Phát huy sự đoàn kết của toàn dân tộc.

D. Tranh thủ sự ửng hộ giúp đỡ bên ngoài.

Câu 8. Chỗ dựa quan trọng nhất của thực dân Pháp trong quá trình thống trị nước ta là giai cấp:

A. địa chủ phong kiến.

B. công nhân.  

C. tư sản. 

D. nông dân.

Câu 9. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng nhất vào ngành kinh tế:

A. Xây dựng.

B. Công nghiệp phục vụ đời sống.

C. Khai mỏ. 

D. Luyện kim.

Câu 10. Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ:

A. Tầng lớp tiểu tư sản.  

B. Tầng lớp địa chủ nhỏ.

C. Tầng lớp tư sản.    

D. Giai cấp nông dân.

Câu 11. Phong trào Cần vương cuối cùng bị thất bại vì lí do chủ yếu nào sau đây? 

A. Thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đúng đắn.

B. Phong trào bùng nổ trong lúc Pháp chưa đặt ách thống trị Việt Nam.

C. Phong trào diễn ra trên qui mô còn nhỏ lẻ.

D. Thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng chống Pháp quá yếu.

Câu 12. Cuộc khởi nghĩa nào không nằm trong phong trào Cần vương?

A. Khởi nghĩa Bãi Sậy.

C. Khởi nghĩa Ba Đình.

B. Khởi nghĩa Hương Khê.

D. Khởi nghĩa Yên Thế.

Câu 13. Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào Cần vương đặt dưới sự chỉ huy của

A. Nguyễn Đức Nhuận và Đào Doãn Dịch.  

B. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn.  

C. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường. 

D. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

Câu 14. Trước khi Pháp xâm lược xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản:

A. Địa chủ phong kiến và nô lệ.  

C. Công nhân và nông dân.

B. Địa chủ phong kiến và tư sản.  

D. Địa chủ phong kiến và nông dân.

Câu 15. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX là:

A. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh    

B. Khởi nghĩa Hương Khê

C. Khởi nghĩa Bãi Sậy 

D. Khởi nghĩa Ba Đình

Câu 16. Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào từng bước du nhập vào Việt Nam?

A. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp.

B. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

C. Phương thức sản xuất thực dân.

D. Phương thức sản xuất phong kiến.

Câu 17. Năm 1897, thực dân Pháp cử nhân vật nào sang làm Toàn quyền Đông Dương?

A. Bôlaéc.   

B. Pôn Đume.  

C. Rivie.

D. Gácniê.

Câu 18. Dưới tác động của chương trình khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam hình thành các lực lượng mới nào?

A. Nông nhân, tư sản, tiểu tư sản.  

C. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản.

B. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản.  

D. Nông dân, công nhân, tiểu tư sản.

Câu 19. Đặc điểm khác biệt giai đoạn hai của phong trào Cần Vương so với giai đoạn đầu là gì?

A. Chỉ diễn ra ở các tỉnh Trung kì.  

C. Không còn sự lãnh đạo của triều đình.

B. Chỉ còn vài cuộc khởi nghĩa nhỏ.  

D. Chủ động thương lượng với Pháp.

Câu 20. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân Pháp chưa đầu tư xây dựng ngành giao thông nào?

A. Đường sắt.  

B. Đường bộ.

C. Đường thủy.

D. Đường hàng không.

Câu 21. Nét nổi bật nhất trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là:

A. chính sách cướp đoạt ruộng đất.

B. khai thác mỏ lấy nguyên liệu phục vụ nông nghiệp Pháp.

C. xây dựng hệ thống giao thông phục vụ khai thác.

D. mở mang một số cảng biển để chuyên chở hàng hóa.

Câu 22. Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách nào ngay từ khi tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam?

A. Chính sách “chia để trị”.

B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”.

C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc Việt Nam.

D. Chính sách “khủng bố trắng” đối với những người chống đối.

Câu 23. Sau khi bắt được vua Hàm Nghi, thực dân Pháp đã đưa ông đi đày ở đâu?

A. Nam Phi. 

B. Tuynidi.

C. Angiêri.

D. Mêhicô.

Câu 24. Xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất:

A. xã hội thuộc địa nửa phong kiến.    

C. xã hội tư bản chủ nghĩa.

B. xã hội thuộc địa.

D. xã hội phong kiến.

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm): Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

Câu 2 (2,5 điểm): Trình bày những chuyển biến về xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Qua đó nêu những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam.Vì sao xuất hiện những mâu thuẫn đó?

Xem thêm bộ đề thi Lịch Sử 11 mới năm 2024 chọn lọc khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên