Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 11 năm 2024 có ma trận (3 đề)

Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 11 năm 2024 có ma trận (3 đề)

Với Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 11 năm 2024 có ma trận (3 đề), chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Lịch sử 11.

Quảng cáo

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỊCH SỬ 11 (MẪU THAM KHẢO SỐ 1)

Phần

Chương

Số câu hỏi theo cấp độ

Tổng

NB

TH

VD

Trắc nghiệm

Lịch sử thế giới cận đại

Chương 1. Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

1

1


2

Chương 2. Chiến tranh thế giới thứ nhất


1


1

Chương 3. Thành tựu văn hóa thời cận đại

11

Lịch sử thế giới hiện đại

Chương 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

1

1


2

Chương 2. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

1

3


4

Tự luận

Chương 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

1/2 câu


1/2 câu

1

Chương 2. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 - 1939)1 câu

1

Quảng cáo

- Tỉ lệ: 

+ Hình thức: 50% trắc nghiệm - 50% tự luận.

+ Mức độ: 40% Nhận biết - 30% thông hiểu - 30% vận dụng

- Cụ thể:

+ 10 câu  trắc nghiệm

+ 2 câu tự luận.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây:

Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của

A. Nga.        

B. Anh.        

C. Nhật.       

D. Mĩ.

Quảng cáo

Câu 2. Để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện giải pháp gì?

A. Nhờ cậy các nước tư bản phương Tây giúp đỡ.

B. Tiến hành cải cách trong nội bộ Mạc phủ Tôkugaoa. 

C. Thiết lập chế độ Mạc phủ mới thay thế cho Mạc phủ Tôkugaoa. 

D. Cải cách, canh tân đất nước theo mô hình của các nước phương Tây.

Câu 3. Phe Liên minh đã vin vào sự kiện nào để phát động cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Đức tấn công Ba Lan. 

B. Áo - Hung tuyên chiến với Xécbi.

C. Anh tuyên chiến với Đức.      

D. Thái tử Áo - Hung bị ám sát tại Xécbi.

Câu 4. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Lỗ Tấn (Trung Quốc) là

A. Cao lương đỏ.

B. Nhật kí người điên.

C. Đừng động vào tôi.

D. Con cáo và chùm nho.

Quảng cáo

Câu 5. Sau cuộc Cách mạng 1905 - 1907, Nga vẫn là một nước

A. quân chủ lập hiến.       

B. quân chủ chuyên chế.

C. cộng hòa tổng thống.  

D. cộng hòa đại nghị.

Câu 6. Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, Cách mạng tháng Mười (1917) là một cuộc cách mạng 

A. dân chủ tư sản kiểu cũ..         

B. giải phóng dân tộc.

C. dân chủ tư sản kiểu mới.       

D. dân chủ nhân dân.

Câu 7. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào?

A. Anh.              

B. Pháp.      

C. Đức.               

D. Mĩ.

Câu 8. Sự kiện nào đã mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?

A. Hít-le được chỉ định làm thủ tướng.

B. Hít-le được chỉ định làm quốc trưởng.

C. Hiến pháp Vai-ma bị Đảng Quốc xã xóa bỏ.

D. Hít-le thực hiện chính sách khủng bố cộng sản.

Câu 9. Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX diễn ra thông qua việc

A. chuyển đổi từ chế độ dân chủ đại nghị sang chế độ độc tài phát xít.

B. chuyển đổi từ chế độ đa đảng sang chế độ một đảng, do các tướng lĩnh đứng đầu.

C. quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa.

D. quân phiệt hóa bộ máy chính quyền của Thiên hoàng và đàn áp phong trào cộng sản.

Câu 10. Một trong những nét nổi bật của tình hình các nước châu Âu những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. các nước thắng trận thu được nhiều nguồn lợi nên giàu lên nhanh chóng.

B. Anh vươn lên mạnh mẽ, chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản. 

C. các nước tư bản ở châu Âu bước vào thời kì ổn định và phát triển phồn vinh.

D. nhiều quốc gia mới ra đời trên cơ sở sự tan rã của đế quốc Áo - Hung. 

II. Tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): 

a. Nêu những nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện ở Nga Xô viết trong những năm 1921 - 1925.

b. Vì sao công cuộc khôi phục kinh tế của nước Nga Xô viết (1921 - 1925) lại bắt đầu từ nông nghiệp?

Câu 2 (2,0 điểm): Giải pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) giữa hai nhóm nước Anh, Pháp, Mĩ và Đức, Italia, Nhật Bản có gì khác nhau?

Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 11 năm 2024 có ma trận (3 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây:

Câu 1. Hiến pháp năm 1889 đã xác lập thể chế chính trị nào ở Nhật Bản?

A. Quân chủ chuyên chế. 

B. Quân chủ lập hiến.

C. Cộng hòa đại nghị.     

D. Cộng hòa Tổng thống.

Câu 2. Sự kiện nào dưới đây đã khơi nguồn cho cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ?

A. Phái “cực đoan” trong Đảng Quốc đại tuyên bố thành lập.

B. B.Ti-lắc bị thực dân Anh bắt giam và kết án 6 năm tù.

C. Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan.

D. B. Ti-lắc bị khai trừ khỏi Đảng Quốc đại.

Câu 3. Duyên cớ nào dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?

A. Đức tấn công Ba Lan.

B. Anh tuyên chiến với Đức. 

C. Áo - Hung tuyên chiến với Xécbi.    

D. Thái tử Áo - Hung bị ám sát tại Xécbi.

Câu 4. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của Trai-cốp-xki là

A. vở nhạc kịch Hồ thiên nga.

B. bản sonat Ánh trăng.

C. bản giao hưởng số 40.

D. vở hài kịch Trưởng giả học làm sang.

Câu 5. Cuối tháng 12/1922, ở nước Nga Xô Viết đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì?

A. Chính quyền Xô viết chính thức được thành lập.

B. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc.

C. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập.

D. Chính quyền Xô viết ra Sắc lệnh hòa bình và ruộng đất.

Câu 6. Sự kiện nào đã làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng, đưa nước Nga tiến sát tới một cuộc cách mạng xã hội vào năm 1917?

A. Nga tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất.        

B. Nga phát động cuộc chiến tranh với Nhật.

C. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố vỡ nợ.     

D. Nga hoàng tuyên bố đầu hàng phe Liên minh.

Câu 7. Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933), nước Mĩ đã  áp dụng

A. “Chính sách mới”.                          

B. “Chính sách kinh tế mới” (NEP).

C. “Kế hoạch Mácsan”.                      

D. chính sách “Láng giềng thân thiện”.

Câu 8. Biện pháp được các nước Anh, Pháp, Mĩ áp dụng để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?

A. Thiết lập chế độ độc tài phát xít.               

B. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.

C. Cải cách kinh tế - xã hội.                          

D. Áp dụng “Chính sách kinh tế mới” (NEP).

Câu 9. Các nước Đức, Italia, Nhật Bản tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 bằng biện pháp nào?

A. Hạ giá sản phẩm ế thừa để bán cho nhân dân lao động.

B. Đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp, ngừng mọi hoạt động sản xuất.

C. Phát xít hóa chế độ thống trị và phát động chiến tranh phân chia lại thế giới.

D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội để duy trì nền dân chủ đại nghị.

Câu 10. Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình các nước châu Âu trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Nhiều quốc gia mới ra đời trên cơ sở sự tan rã của đế quốc Áo - Hung. 

B. Các nước tư bản ở châu Âu bước vào thời kì ổn định và phát triển phồn vinh.

C. Một cao trào cách mạng bùng nổ ở hầu khắp các nước châu Âu, đặc biệt lên cao ở Đức.

D. Các nước thắng trận và bại trận đều suy sụp về kinh tế, mất ổn định về chính trị - xã hội.

II. Tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): 

a. Tại sao Liên Xô tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ngay sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế? 

b. Trình bày khái quát những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (giai đoạn 1925 - 1941).

Câu 2 (2,0 điểm): Có ý kiến cho rằng: “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong những năm 1918 - 1939 chỉ là tạm thời, mong manh”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Tại sao?

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây:

Câu 1. Cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất ở Trung Quốc (1898) phát triển chủ yếu trong

A. tầng lớp trí thức tiểu tư sản.       

B. giai cấp tư sản dân tộc.

C. giai cấp địa chủ phong kiến. 

D. tầng lớp quan lại, sĩ phu tiên tiến.

Câu 2. Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản khi chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là

A. đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa, bành trướng ảnh hưởng.

B. phát động chiến tranh đế quốc để phân chia lại thị trường, thuộc địa.

C. đẩy mạnh xuất khẩu tư bản dưới hình thức đầu tư trực tiếp tại thuộc địa.

D. cho các nước tư bản chậm tiến vay tiền với lãi xuất cao để thu lợi nhuận.

Câu 3. Mục đích của nước Nga Xô Viết trong việc kí kết với Đức Hòa ước Bret Litốp (3/3/1918) là gì?

A. Tìm kiếm đồng minh, cùng với Đức chống lại phe Hiệp ước.

B. Rút nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

C. Phá vỡ tuyến phòng thủ của Áo - Hung ở biên giới nước Nga.

D. Gây bất lợi cho Anh, Mĩ trong cuộc chiến.

Câu 4. Con đầm pích, Hồ Thiên Nga, Người đẹp ngủ trong rừng… là các tác phẩm của 


 

A. Hô-xê Mác-ti.    

B. Hô-xe Ri-dan.    

C. Trai-cốp-xki.     

D. Pi-cát-xô.

Câu 5. Lực lượng chính trị nào đã lãnh đạo nhân dân lao động Nga đấu tranh trong Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười (1917)?

A. Đảng Bônsêvích.         

B. Đảng Mensêvích.

C. Đảng cộng sản Nga.    

D. Đảng công nhân xã hội Nga.

Câu 6. Chính sách kinh tế mới được đề ra và thực hiện ở nước Nga Xô viết trong bối cảnh lịch sử như thế nào?

A. Hòa bình đã lập lại nhưng đất nước vẫn trong tình trạng khủng hoảng.

B. Đã hoàn thành công cuộc tập thể hóa nông nghiệp.. 

C. Các nước đế quốc đã từ bỏ chính sách cô lập nước Nga.

D. Đất nước đạt được sự ổn định về kinh tế, chính trị.

Câu 7. Người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử tổng thống 4 nhiệm kì liên tiếp là

A. G. Oa-sinh-tơn.           

B. Ph. Ru-dơ-ven.  

C. B. Clin-tơn.                 

D. A. Lin-côn.

Câu 8. Nội dung nào không phải là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 -1933) ở Mĩ?

A. Giai cấp tư sản sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận.       

B. Hàng hóa dư thừa,“cung” vượt “quá cầu”.

C. Sức mua của nhân dân giảm sút.                         

D. Sự sụt giảm của giá dầu thô trên thế giới.

Câu 9. Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Chính phủ Hít-le trong những năm 1931 - 1939 là

A. liên minh với Liên Xô để chống lại Anh, Pháp.

B. ráo riết chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh.

C. bắt tay với các nước vùng Ban-căng để tiêu diệt Liên Xô.

D. mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu

Câu 10. Nguyên nhân chính khiến quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản kéo dài trong những năm 30 của thế kỉ XX là do 

A. sự bất đồng trong giới cầm quyền Nhật Bản về cách thức tiến hành chiến tranh.

B. sự phát triển của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản.

C. sự can thiệp của các thế lực đế quốc vào Nhật Bản.

D. sự bất đồng giữa Thiên hoàng và chính phủ về cách thức thoát khỏi khủng hoảng.

II. Tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): 

a. Tại sao năm 1917 ở nước Nga lại diễn ra 2 cuộc cách mạng?

b. Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga (1917).

Câu 2 (2,0 điểm): Phân tích hệ quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933).

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Trắc nghiệm (5,0 điểm)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây:

Câu 1. Sự phát triển của phong trào công nhân vào cuối thế kỉ XIX là cơ sở đưa tới sự thành lập của tổ chức nào ở Nhật Bản? 

A. Nghiệp đoàn.               

B. Công đoàn.       

C. Liên đoàn lao động.    

D. Đảng cộng sản.

Câu 2. Sự kiện nào đã châm ngòi cho sự bùng nổ của Cách mạng Tân Hợi (1911)?

A. Viên Thế Khải ép vua Phổ Nghi phải thoái vị.

B. Liên quân 8 nước đế quốc tấn công kinh thành Bắc Kinh.

C. Nhà Thanh kí Điều ước Tân Sửu, đầu hàng đế quốc xâm lược.

D. Chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”.

Câu 3. Trong quá trình diễn ra Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện nào đã đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới?

A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời  của nhà nước Xô Viết.

B. Mĩ tham chiến và trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước.

C. Đức đầu hàng phe Hiệp ước không điều kiện, chiến tranh kết thúc.

D. Nước Nga đầu hàng, rút khỏi chiến tranh đế quốc.

Câu 4. Tác phẩm nào sau đây là tập tiểu thuyết xuất sắc của Vích-to Huy-gô thể hiện tinh thần nhân đạo đối với những con người đau khổ?

A. Chiến tranh và hòa bình.       

B. Những người khốn khổ.

C. Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ.   

D. Chuông nguyện hồn ai.

Câu 5. Tác phẩm nào đã vạch ra đường lối chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga năm 1917?

A. “Điều cần làm”.                             

B. “Luận cương tháng Tư”.

C. “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa”.   

D. “Chúng ta sẽ đi theo một con đường khác”.

Câu 6. Điểm nổi bật trong chính sách về nông nghiệp của NEP là

A. tiếp tục duy trì chế độ trưng thu lương thực thừa.

B. thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực.

C. thực hiện đồng thời chế độ trưng thu lương thực và thu thuế lương thực.

D. thay thế chế độ trưng thu bằng tự nguyện nộp lương thực thừa.

Câu 7. Trong những năm 1918 - 1939, các thế lực phản động, hiếu chiến ở Đức đã tập trung lại trong tổ chức nào?

A. Đảng Quốc xã.                      

B. Đảng Liên minh xã hội Ki-tô giáo.

C. Đảng Xã hội dân chủ Đức.                        

D. Đảng Dân chủ tự do.

Câu 8. Nội dung nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)?

A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa.

B. Đẩy hàng trăm triệu người rơi vào tình trạng thất nghiệp, đói khổ.

C. Hình thành hai khối đế quốc đối lập nhau: phe phát xít - phe Đồng minh.

D. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới đang đến gần.

Câu 9. Các nước Anh, Pháp, Mĩ tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 bằng biện pháp nào?

A. Hạ giá sản phẩm ế thừa để bán cho nhân dân lao động.

B. Tăng cường gây chiến tranh để xâm chiến thuộc địa, thị trường.

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thủ tiêu các quyền tự do dân chủ.

D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội để duy trì nền dân chủ đại nghị.

Câu 10. Nhật Bản lựa chọn giải pháp quân phiệt hóa bộ máy nhà nước để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 do nhiều nguyên nhân, ngoại trừ việc 

A. Nhật Bản có quá ít thuộc địa, thiếu nguyên liệu và thị trường.

B. tâm lý bất mãn với hệ thống hòa ước Vécxai- Oasinhtơn.

C. ảnh hưởng của chủ nghĩa quân phiệt trong lịch sử.

D. ngăn chặn ảnh hưởng của Đức ở vùng Sơn Đông của Trung Quốc.

II. Tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): 

a. Vì sao nói: “Đầu thế kỉ XX, nước Nga là khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa”?

b. Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga (năm 1917).

Câu 2 (2,0 điểm): Khái quát các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong những năm 1918 - 1939.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Trắc nghiệm (5,0 điểm)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây:

Câu 1. Đại diện ưu tú của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XX là

A. Hồng Tú Toàn.  

B. Khang Hữu Vi.  

C. Lương Khải Siêu.        

D. Tôn Trung Sơn.

Câu 2. Sự kiện nào đánh dấu Campuchia chính thức bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp?

A. Pháp gây áp lực buộc vua Nô-rô-đôm chấp nhận quyền bảo hộ.

B. Pháp sáp nhập Campuchia vào Liên bang Đông Dương.

C. Pháp gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm ra khỏi Campuchia.

D. Vua Nô-rô-đôm kí với Pháp Hiệp ước năm 1884.

Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới sự thay đổi so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

A. Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản.

B. Sự chênh lệch về vai trò, vị thế chính trị của các nước đế quốc.

C. Hệ thống thuộc địa không đồng đều giữa các nước “đế quốc già” và “đế quốc trẻ”.

D. Sự khác nhau về tiềm lực quân sự giữa các nước các nước đế quốc.

Câu 4. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Lỗ Tấn (Trung Quốc) là

A. Những người khốn khổ.

B. AQ chính truyện.

C. Thơ dâng.

D. Cuộc phưu lưu của Tôm-xoay-ơ.

Câu 5. Trong những năm 1925 - 1941, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa theo đường lối ưu tiên phát triển

A. công nghiệp nặng.       

B. công nghiệp trí tuệ.

C. công nghiệp nhẹ.         

D. công nghiệp vũ trụ.

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga đối với thế giới?

A. Phá vỡ trận tuyến của hệ thống tư bản chủ nghĩa trên thế giới. 

B. Cổ vũ, chỉ ra con đường đấu tranh thắng lợi cho giai cấp vô sản thế giới.

C. Mở ra khuynh hướng đấu tranh mới cho các dân tộc thuộc địa (khuynh hướng vô sản).

D. Đưa người lao động Nga lên nắm chính quyền, xây dựng một chế độ mới ở Nga.

Câu 7. Lực lượng chính trị nào giữ vai trò lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX? 

A. Đảng Dân chủ Tự do.           

B. Đảng Xã hội.    

C. Đảng Dân chủ.            

D. Đảng Cộng sản.

Câu 8. Trong những năm 1929 - 1933, các nước tư bản lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng là do

A. cách thức quản lý sản xuất truyền thống không còn hiệu quả.

B. hậu quả của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở châu Âu.

C. sản xuất ồ ạt, không chú ý đến cải thiện đời sống nhân dân.

D. ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 9. Sự kiện nào khởi đầu cho quá trình tự do hành động để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới mới của nước Đức? 

A. Tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên.

B. Thành lập phe Trục.

C. Đưa quân chiếm đóng khu phi quân sự sông Ranh.

D. Bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu.

Câu 10. Bản chất của “Chính sách mới” do Tổng thống Ph. Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện ở Mĩ là

A. thả nổi nền kinh tế cho thị trường tự do điều chỉnh.

B. tăng cường vai trò của nhà nước trong việc điều tiết và quản lý nền kinh tế.

C. nhà nước nắm độc quyền, chi phối toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

D. loại bỏ hoàn toàn vai trò của nhà nước trong việc quản lý, điều tiết nền kinh tế.

II. Tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): 

a. Tại sao trong những năm 1921 - 1925, nước Nga xô viết (sau là Liên Xô) lại tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế?

b. Trình bày những nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện ở Nga Xô viết trong những năm 1921 - 1925.

Câu 2 (2,0 điểm): Cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã để lại những hậu quả gì? Liên hệ tác động của cuộc khủng hoảng này tới Việt Nam.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỊCH SỬ 11 (MẪU THAM KHẢO SỐ 2)

Phần

Chương

Số câu hỏi theo cấp độ

Tổng

NB

TH

VD

Trắc nghiệm

Lịch sử thế giới cận đại

Chương 1. Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

1

1


2

Chương 2. Chiến tranh thế giới thứ nhất


1


1

Chương 3. Thành tựu văn hóa thời cận đại

11

Lịch sử thế giới hiện đại

Chương 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

1

1


2

Chương 2. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

1

3


4

Tự luận

Chương 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)1 Câu

1

Chương 2. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

1/2 câu


1/2 câu

1

- Tỉ lệ: 

+ Hình thức: 50% trắc nghiệm - 50% tự luận.

+ Mức độ: 40% Nhận biết - 30% thông hiểu - 30% vận dụng

- Cụ thể:

+ 10 câu  trắc nghiệm

+ 2 câu tự luận.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Trắc nghiệm (5,0 điểm)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây:

Câu 1. Chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc được thành lập năm 1905 là

A. Quốc dân Đảng Trung Quốc.          

B. Trung Quốc đồng minh hội.

C. Đảng xã hội dân chủ.  

D. Đảng Quốc dân đại hội.

Câu 2. Thách thức lớn nhất đặt ra cho các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỉ XIX là

A. chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng, suy yếu nghiệm trọng.

B. tiềm lực quốc phòng yếu kém, không đủ khả năng hiện đại hóa.

C. mâu thuẫn gay gắt giữa nhân dân với chính quyền phong kiến cai trị.

D. nguy cơ bị xâm lược và biến thành thuộc địa của thực dân phương Tây.

Câu 3. Nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội.

B. Đức đánh chiếm vùng An-dát, Loren của Pháp.

C. thái tử Áo - Hung bị một người Xécbi ám sát.

D. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.

Câu 4. Một trong những tác phẩm bất hủ của nhà soạn nhạc Mô-da là

A. bản sonat Ánh trăng.

B. vở nhạc kịch Kẹp hạt dẻ.

C. vở nhạc kịch Hồ thiên nga.

D. bản giao hưởng số 40.

Câu 5. Sau cuộc Cách mạng 1905 - 1907, Nga vẫn là một nước

A. quân chủ lập hiến.       

B. quân chủ chuyên chế.

C. cộng hòa tổng thống.  

D. cộng hòa đại nghị.

Câu 6. Chính sách kinh tế mới được đề ra và thực hiện ở nước Nga Xô viết trong bối cảnh lịch sử như thế nào?

A. Hòa bình đã lập lại nhưng đất nước vẫn trong tình trạng khủng hoảng.

B. Đã hoàn thành công cuộc tập thể hóa nông nghiệp.. 

C. Các nước đế quốc đã từ bỏ chính sách cô lập nước Nga.

D. Đất nước đạt được sự ổn định về kinh tế, chính trị.

Câu 7. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào?

A. Anh.             

B. Pháp.      

C. Đức.               

D. Mĩ.

Câu 8. Các nước Đức, Italia, Nhật Bản tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 bằng biện pháp nào?

A. Hạ giá sản phẩm ế thừa để bán cho nhân dân lao động.

B. Đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp, ngừng mọi hoạt động sản xuất.

C. Phát xít hóa chế độ thống trị và phát động chiến tranh phân chia lại thế giới.

D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội để duy trì nền dân chủ đại nghị.

Câu 9. Bản chất của “Chính sách mới” do Tổng thống Ph. Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện ở Mĩ là

A. thả nổi nền kinh tế cho thị trường tự do điều chỉnh.

B. tăng cường vai trò của nhà nước trong việc điều tiết và quản lý nền kinh tế.

C. nhà nước nắm độc quyền, chi phối toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

D. loại bỏ hoàn toàn vai trò của nhà nước trong việc quản lý, điều tiết nền kinh tế.

Câu 10. Nội dung nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)?

A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa.

B. Đẩy hàng trăm triệu người rơi vào tình trạng thất nghiệp, đói khổ.

C. Hình thành hai khối đế quốc đối lập nhau: phe phát xít - phe Đồng minh.

D. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới đang đến gần.

II. Tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Làm rõ những tác động từ thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917) đến sự phong trào của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 2 (3,0 điểm):

a. Trình bày những nét chính về Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven.

b. Chính sách khôi phục, phát triển kinh tế Đức trong thời kì Hít-le cầm quyền (1933 - 1939) và Chính sách mới của Ru-dơ-ven ở Mĩ có điểm gì tương đồng?

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Trắc nghiệm (5,0 điểm)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây:

Câu 1. Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Campuchia cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đều chủ yếu sử dụng hình thức đấu tranh

A. chính trị.  

B. ôn hòa.    

C. vũ trang.           

D. ngoại giao. 

Câu 2. Vì sao cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XIX, nhân dân châu Phi lại nổi dậy đấu tranh giành độc lập?

A. Sự bóc lột của giai cấp tư sản bản xứ.                 

B. Ách cai trị, bóc lột hà khắc của chủ nghĩa thực dân.

C. Ảnh hưởng từ trào lưu triết học ánh sáng ở châu Âu.

D. Ảnh hưởng từ phong trào đấu tranh của nhân dân châu Á.

Câu 3. Vì sao Mĩ lại giữ thái độ “trung lập” trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Muốn lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai phe.

B. Chưa có đủ tiềm lực để tham chiến.

C. Tình hình nước Mĩ bất ổn.

D. Phong trào đấu tranh ở thuộc địa Mĩ dâng cao.

Câu 4. Một trong những tác phẩm bất hủ của nhà soạn nhạc Bét-tô-ven là

A. bản sonat Ánh trăng.

B. vở nhạc kịch Kẹp hạt dẻ.

C. vở nhạc kịch Hồ thiên nga.

D. bản giao hưởng số 40.

Câu 5. Lực lượng chính trị nào đã lãnh đạo nhân dân lao động Nga đấu tranh trong Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười (1917)?

A. Đảng Bônsêvích.         

B. Đảng Mensêvích.

C. Đảng cộng sản Nga.    

D. Đảng công nhân xã hội Nga.

Câu 6. Điểm nổi bật trong chính sách về nông nghiệp của NEP là

A. tiếp tục duy trì chế độ trưng thu lương thực thừa.

B. thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực.

C. thực hiện đồng thời chế độ trưng thu lương thực và thu thuế lương thực.

D. thay thế chế độ trưng thu bằng tự nguyện nộp lương thực thừa.

Câu 7. Trong những năm 1918 - 1939, các thế lực phản động, hiếu chiến ở Đức đã tập trung lại trong tổ chức nào?

A. Đảng Quốc xã.                      

B. Đảng Liên minh xã hội Ki-tô giáo.

C. Đảng Xã hội dân chủ Đức.                        

D. Đảng Dân chủ tự do.

Câu 8. Một trong những nét nổi bật của tình hình các nước châu Âu những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. các nước thắng trận thu được nhiều nguồn lợi nên giàu lên nhanh chóng.

B. Anh vươn lên mạnh mẽ, chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản. 

C. các nước tư bản ở châu Âu bước vào thời kì ổn định và phát triển phồn vinh.

D. nhiều quốc gia mới ra đời trên cơ sở sự tan rã của đế quốc Áo - Hung. 

Câu 9. Các nước Anh, Pháp, Mĩ tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 bằng biện pháp nào?

A. Hạ giá sản phẩm ế thừa để bán cho nhân dân lao động.

B. Tăng cường gây chiến tranh để xâm chiến thuộc địa, thị trường.

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thủ tiêu các quyền tự do dân chủ.

D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội để duy trì nền dân chủ đại nghị.

Câu 10. Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX diễn ra thông qua việc

A. chuyển đổi từ chế độ dân chủ đại nghị sang chế độ độc tài phát xít.

B. chuyển đổi từ chế độ đa đảng sang chế độ một đảng, do các tướng lĩnh đứng đầu.

C. quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa.

D. quân phiệt hóa bộ máy chính quyền của Thiên hoàng và đàn áp phong trào cộng sản.

D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội để duy trì nền dân chủ đại nghị.

II. Tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Làm rõ vai trò của Lê-nin đối với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga (năm 1917).

Câu 2 (3,0 điểm): Trình bày nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933. Cuộc khủng hoảng này có tác động như thế nào đến Việt Nam?

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Trắc nghiệm (5,0 điểm)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây:

Câu 1. Hành động biến Mĩ Latinh thành sân sau của Mĩ đã phản ánh thái nào của chủ nghĩa thực dân?

A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.  

B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.       

D.  Chủ nghĩa phân biệt tôn giáo. 

Câu 2. Thực chất, sắc lệnh “Quốc hữu hoá đường sắt” (tháng 5/1911) của chính quyền Mãn Thanh là hành động nhằm

A. trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc.

B. tăng cường sự quản lý của nhà nước về vấn đề giao thông vận tải.

C. tranh thủ sự giúp đỡ của các nước đế quốc để phát triển giao thông.

D. trao quyền khai thác các tuyến đường sắt cho giai cấp tư sản Trung Quốc.

Câu 3. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1919) vẫn chưa giải quyết được mâu thuẫn giữa

A. phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

B. các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

C. các nước đế quốc với các dân tộc thuộc địa.

D. giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.

Câu 4. Bản “Sonat Ánh trăng” là một trong những tác phẩm bất hủ của nhà soạn nhạc nào ở thời kì cận đại?

A. Mô-da.    

B. Rem-bran.         

C. Mê-li-ê.   

D. Bét-tô-ven.

Câu 5. Trong những năm 1925 - 1941, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa theo đường lối ưu tiên phát triển

A. công nghiệp nặng.       

B. công nghiệp trí tuệ.

C. công nghiệp nhẹ.         

D. công nghiệp vũ trụ.

Câu 6. Sự kiện nào đã làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng, đưa nước Nga tiến sát tới một cuộc cách mạng xã hội vào năm 1917?

A. Nga tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất.        

B. Nga phát động cuộc chiến tranh với Nhật.

C. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố vỡ nợ.     

D. Nga hoàng tuyên bố đầu hàng phe Liên minh.

Câu 7. Lực lượng chính trị nào giữ vai trò lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX? 

A. Đảng Dân chủ Tự do.           

B. Đảng Xã hội.    

C. Đảng Dân chủ.            

D. Đảng Cộng sản.

Câu 8. Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Chính phủ Hít-le trong những năm 1931 - 1939 là

A. liên minh với Liên Xô để chống lại Anh, Pháp.

B. ráo riết chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh.

C. bắt tay với các nước vùng Ban-căng để tiêu diệt Liên Xô.

D. mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu

Câu 9. Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình các nước châu Âu trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Nhiều quốc gia mới ra đời trên cơ sở sự tan rã của đế quốc Áo - Hung. 

B. Các nước tư bản ở châu Âu bước vào thời kì ổn định và phát triển phồn vinh.

C. Một cao trào cách mạng bùng nổ ở hầu khắp các nước châu Âu, đặc biệt lên cao ở Đức.

D. Các nước thắng trận và bại trận đều suy sụp về kinh tế, mất ổn định về chính trị - xã hội.

Câu 10. Biện pháp được các nước Anh, Pháp, Mĩ áp dụng để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?

A. Thiết lập chế độ độc tài phát xít.               

B. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.

C. Cải cách kinh tế - xã hội.                          

D. Áp dụng “Chính sách kinh tế mới” (NEP).

II. Tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Hoàn thành những nội dung so sánh dưới đây giữa cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917.


Cách mạng tháng Hai (1917)

Cách mạng tháng Mười (1917)

Mục tiêuLãnh đạoKết quảTính chấtCâu 2 (3,0 điểm): 

a. Trình bày những nội dung cơ bản trong Chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven.

b. Chính sách đối ngoại Mĩ thực hiện ở giai đoạn 1929 - 1939 có tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Trắc nghiệm (5,0 điểm)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây:

Câu 1. Những quốc gia nào ở châu Phi vẫn bảo toàn được nền độc lập trước sự xâm chiếm của thực dân phương Tây?

A. Êtiôpia và Ai Cập.                 

B. Angiêri và Tuynidi.

C. Xuđăng và Ănggôla.    

D. Êtiôpia và Libêria. 

Câu 2. Để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện giải pháp gì?

A. Cải cách, canh tân đất nước theo mô hình của các nước phương Tây.

B. Thiết lập chế độ Mạc phủ mới thay thế cho Mạc phủ Tôkugaoa. 

C. Tiến hành cải cách trong nội bộ Mạc phủ Tôkugaoa.

D. Nhờ cậy các nước tư bản phương Tây giúp đỡ.

Câu 3. Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A. Thái tử Áo - Hung bị ám sát tại Xécbi.

B. Phát xít Đức cho quân tấn công Ba Lan.

C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

D. Nga - Nhật tranh chấp ảnh hưởng ở vùng Sơn Đông (Trung Quốc).

Câu 4. Đại biểu xuất sắc của nền bi kịch cổ điển Pháp là

A. Hô-me.                                   

B. Coóc-nây.

C. Mô-li-e.                        

D. Rút-xô.

Câu 5. Cuối tháng 12/1922, ở nước Nga Xô Viết đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì?

A. Chính quyền Xô viết chính thức được thành lập.

B. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc.

C. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập.

D. Chính quyền Xô viết ra Sắc lệnh hòa bình và ruộng đất.

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga đối với thế giới?

A. Phá vỡ trận tuyến của hệ thống tư bản chủ nghĩa trên thế giới. 

B. Cổ vũ, chỉ ra con đường đấu tranh thắng lợi cho giai cấp vô sản thế giới.

C. Mở ra khuynh hướng đấu tranh mới cho các dân tộc thuộc địa (khuynh hướng vô sản).

D. Đưa người lao động Nga lên nắm chính quyền, xây dựng một chế độ mới ở Nga.

Câu 7. Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933), nước Mĩ đã  áp dụng

A. “Chính sách mới”.                          

B. “Chính sách kinh tế mới” (NEP).

C. “Kế hoạch Mácsan”.                      

D. chính sách “Láng giềng thân thiện”.

Câu 8. Nguyên nhân chính khiến quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản kéo dài trong những năm 30 của thế kỉ XX là do 

A. sự bất đồng trong giới cầm quyền Nhật Bản về cách thức tiến hành chiến tranh.

B. sự phát triển của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản.

C. sự can thiệp của các thế lực đế quốc vào Nhật Bản.

D. sự bất đồng giữa Thiên hoàng và chính phủ về cách thức thoát khỏi khủng hoảng.

Câu 9. Trong những năm 1929 - 1933, các nước tư bản lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng là do

A. cách thức quản lý sản xuất truyền thống không còn hiệu quả.

B. hậu quả của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở châu Âu.

C. sản xuất ồ ạt, không chú ý đến cải thiện đời sống nhân dân.

D. ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 10. Sự kiện nào đã mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?

A. Hít-le được chỉ định làm thủ tướng.

B. Hít-le được chỉ định làm quốc trưởng.

C. Hiến pháp Vai-ma bị Đảng Quốc xã xóa bỏ.

D. Hít-le thực hiện chính sách khủng bố cộng sản.

II. Tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Phát biểu ý kiến của anh(chị) về nhận định: “Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra cho các dân tộc bị áp bức thời đại giải phóng dân tộc”.

Câu 2 (3,0 điểm): Trong những năm 1933 - 1939, chính phủ Hít-le (Đức) đã thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào? Chính sách đó có tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?
 

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I. Trắc nghiệm (5,0 điểm)

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây:

Câu 1. Nội dung cơ bản trong học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là

A. Dân tộc độc lập, dân sinh hạnh phúc, dâng quyền bình đẳng.

B. Dân tộc độc lập, dân quyền bình đẳng, dân sinh hạnh phúc.

C. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

D. Độc lập dân tộc, bình đẳng dân quyền, hạnh phúc dân sinh.

Câu 2. Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản khi chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là

A. đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa, bành trướng ảnh hưởng.

B. phát động chiến tranh đế quốc để phân chia lại thị trường, thuộc địa.

C. đẩy mạnh xuất khẩu tư bản dưới hình thức đầu tư trực tiếp tại thuộc địa.

D. cho các nước tư bản chậm tiến vay tiền với lãi xuất cao để thu lợi nhuận.

Câu 3. Trong quá trình diễn ra Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện nào đã đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới?

A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời  của nhà nước Xô Viết.

B. Mĩ tham chiến và trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước.

C. Đức đầu hàng phe Hiệp ước không điều kiện, chiến tranh kết thúc.

D. Nước Nga đầu hàng, rút khỏi chiến tranh đế quốc.

Câu 4. Đại biểu xuất sắc của nền bi kịch cổ điển Pháp là

A. La-phông-ten.                                    

B. Coóc-nây.

C. Mê-li-ê.                                  

D. Ô-hen-ry.

Câu 5. Tác phẩm nào đã vạch ra đường lối chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga năm 1917?

A. “Điều cần làm”.                             

B. “Luận cương tháng Tư”.

C. “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa”.   

D. “Chúng ta sẽ đi theo một con đường khác”.

Câu 6. Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, Cách mạng tháng Mười (1917) là một cuộc cách mạng 

A. dân chủ tư sản kiểu cũ..         

B. giải phóng dân tộc.

C. dân chủ tư sản kiểu mới.       

D. dân chủ nhân dân.

Câu 7. Người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử tổng thống 4 nhiệm kì liên tiếp là

A. G. Oa-sinh-tơn.           

B. Ph. Ru-dơ-ven.  

C. B. Clin-tơn.                 

D. A. Lin-côn.

Câu 8. Nội dung nào không phải là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 -1933)?

A. Giai cấp tư sản sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận.       

B. Hàng hóa dư thừa,“cung” vượt “quá cầu”.

C. Sức mua của nhân dân giảm sút.                         

D. Sự sụt giảm của giá dầu thô trên thế giới.

Câu 9. Nhật Bản lựa chọn giải pháp quân phiệt hóa bộ máy nhà nước để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 do nhiều nguyên nhân, ngoại trừ việc 

A. Nhật Bản có quá ít thuộc địa, thiếu nguyên liệu và thị trường.

B. tâm lý bất mãn với hệ thống hòa ước Vécxai- Oasinhtơn.

C. ảnh hưởng của chủ nghĩa quân phiệt trong lịch sử.

D. ngăn chặn ảnh hưởng của Nga ở cảng Lữ Thuận (Trung Quốc).

Câu 10. Sự kiện nào khởi đầu cho quá trình tự do hành động để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới mới của nước Đức? 

A. Tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên.

B. Thành lập phe Trục.

C. Đưa quân chiếm đóng khu phi quân sự sông Ranh.

D. Bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu.

II. Tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Việc thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP) đã có tác động như thế nào đến tình hình Liên Xô? Theo anh (chị), trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, Việt Nam có thể học tập bài học kinh nghiệm gì từ Chính sách kinh tế mới (NEP)?

Câu 2 (3,0 điểm): 

a. Nêu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933).

b. Những nguyên nhân nào khiến chủ nghĩa phát xít thất bại ở Pháp nhưng thắng thế ở Đức?

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án các lớp các môn học
Tài liệu giáo viên