Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Với Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề), chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Vật lí 11.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Vật Lí 11 Học kì 1 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1: Sự nhiễm điện của các vật do bao nhiêu nguyên nhân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2: Nếu tăng khoảng cách giữa 2 điện tích điểm lên 2 lần và giảm độ lớn của mỗi điện tích điểm xuống 2 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ:

A. Không thay đổi

B. Giảm xuống 16 lần

C. Tăng lên 4 lần

D. Giảm xuống 4 lần

Quảng cáo

Câu 3: Chọn phát biểu đúng? 

Đơn vị của cường độ điện trường là:

A. Niu tơn (N)

B. Vôn nhân mét (V.m)

C. Culông (C)

D. Vôn trên mét (V/m)

Câu 4: Điện thế tại một điểm M trong điện trường được xác định bởi biểu thức:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 5: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)   dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài   là:

A. 4000 J

B. 4J

C. 4mJ

D. Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

Quảng cáo

Câu 6: Dấu hiệu tổng quát nhất để nhận biết dòng điện là:

A. Tác dụng hóa học.

B. Tác dụng từ.

C. Tác dụng nhiệt.

D. Tác dụng sinh lí.

Câu 7: Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ dòng điện là 5A. Biết giá tiền điện là 700 đ/ kWh. Tính nhiệt lượng mà là tỏa ra trong 20 phút.

A. Q = 30000J

B. Q = 6,6 kJ

C. Q = 1320000J

D. Q = 4,84kJ

Câu 8: Công thức nào là định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện và một điện trở ngoài:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Quảng cáo

Bài 1: (2 điểm) Hai điện tích điểmĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)đặt tại A và B cách nhau 9cm trong chân không. Phải đặt điện tích Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) tại C cách A bao nhiêu để điện tích Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  cân bằng?

Bài 2: (2 điểm) Một hạt bụi có khối lượng Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)nằm trong khoảng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Hiệu điện thế giữa hai bản bằng 500V . Hai bản cách nhau 5cm . Tính điện tích của hạt bụi, biết nó nằm cân bằng trong không khí. Lấy Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Bài 3: (2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề). Ampe kế chỉ 1A. Tính điện trở R2?

----------HẾT---------

Đáp án đề số 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: 

Sự nhiễm điện của các vật do 3 nguyên nhân là:

- Nhiễm điện do cọ xát

- Nhiễm điện do tiếp xúc

- Nhiễm điện do hưởng ứng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2:

Ta có lực tương tác giữa hai điện tích Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

- Khi tăng r lên 2 lần: r’ = 2r

- Mỗi điện tích Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) cũng giảm 2 lần: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

⇒ Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng khi đó:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

⇒ Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng giảm xuống 16 lần

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3:

Đơn vị của cường độ điện trường là N/C (Niutơn trên Culông). Tuy nhiên ta thường dùng đơn vị đo cường độ điện trường là: Vôn trên mét (V/m)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4:

Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích  . 

Công thức:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5:

Ta có, công của lực điện tác dụng lên điện tích dịch chuyển trong điện trường: 

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6:

Ta có, tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là tác dụng từ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7:

Nhiệt lượng mà bàn là toả ra trong 20 phút:  Q = UIt = 220.5.20.60 = 13200000 ( J )

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8:

Biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch kín gồm một nguồn điện và một điện trở ngoài là: 

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: A

PHẦN II. TỰ LUẬN                 

Bài 1:

Gọi: 

+ A, B, C lần lượt là các điểm đặt Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

+Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) lần lượt là lực doĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)tác dụng lên Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

- Điều kiện cân bằng của Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

⇒ Điểm C phải thuộc AB

- VìĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)cùng dấu ⇒ Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) phải nằm trong AB

Lại có:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Lại có:  CA + CB = 9cm

⇒ CA = 3cm  và  CB = 6cm

Bài 2:

Ta có:

+ các lực tác dụng lên hạt bụi gồm: trọng lực Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) , lực điện Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

+ Điều kiện cân bằng của hạt bụi:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Ta suy ra:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

+ Lại có:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Ta suy ra:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Bài 3:

+ Ta có:  

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Điện trở tương đương của toàn mạch:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

 

Lại có:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Thay lên trên, ta được:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1: Khi cọ xát thước nhựa vào miếng vải len hoặc dạ, sau đó ta đưa thước nhựa lại gần các mẩu giấy vụn. Có hiện tượng gì xảy ra?

A. Các mẩu giấy vụn tản ra

B. Các mẩu giấy vụn nằm yên

C. Không có hiện tượng gì xảy ra

D. Các mẩu giấy vụn bị thước nhựa hút lên

Câu 2: Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là:

A. Electron mang điện tích dương và hạt nhân mang điện tích âm

B. Hạt nhân và electron mang điện tích âm

C. Hạt nhân mang điện tích dương và electron mang điện tích âm

D. Hạt nhân và electron mang điện tích dương

Câu 3: Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 4: Chọn câu đúng? 

Thả một electron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì. Electron đó sẽ:

A. Chuyển động dọc theo một đường sức điện

B. Chuyển động từ điểm có điện thế cao xuống điểm có điện thế thấp.

C. Chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao

D. Đứng yên

Câu 5: Cường độ dòng điện được xác định bởi biểu thức nào sau đây?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 6: Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ dòng điện là 5A. Biết giá tiền điện là 700 đ/ kWh. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bàn là này trong 30 ngày, mỗi ngày sử dụng 20 phút.

A. 10500 đ

B. 5600 đ

C. 7700 đ

D. 277200 đ

Câu 7: Trong một mạch điện kín nếu mạch ngoài thuần điện trở Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  thì hiệu suất của nguồn điện có điện trở r   được tính bởi biểu thức:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 8: Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì nhận định nào sau đây là đúng?

A. Electron sẽ chuyển động tự do hỗn loạn

B. Tất cả các electron trong kim loại sẽ chuyển động cùng chiều điện trường

C. Các electron tự do sẽ chuyển động ngược chiều điện trường

D. Tất cả các electron trong kim loại chuyển động ngược chiều điện trường

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (3 điểm) Hai quả cầu giống nhau bằng kim loại khối lượng m = 5 g , được treo cùng vào một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 10 cm . Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho mỗi quả cầu thì thấy chúng đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) . Tính độ lớn điện tích mà ta đã truyền cho quả cầu. Lấy Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Bài 2: (2 điểm) Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 200 V/m. Vận tốc ban đầu của electron là Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề), khối lượng của elctron là 9,1.10-31 kg . Tại lúc vận tốc bằng không thì nó đã đi được đoạn đường bao nhiêu?

Bài 3: (2 điểm) Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2 = 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) . Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì chúng sẽ thế nào?

----------HẾT---------

Đáp án đề số 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: 

Khi cọ xát một thước nhựa vào vải len, ta thấy thước nhựa có thể hút được các vật nhẹ như giấy.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2:

Ta có, mọi nguyên tử gồm có:

- Hạt nhân ở trung tâm mang điện tích dương, notrơn không mang điện

- Lớp vỏ các electron mang điện tích âm, chuyển động xung quanh hạt nhân.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3:

Cường độ điện trường gây ra tại một điểm trong chân khôngĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề):

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Vì Q < 0 mà cường độ điện trường là đại lượng dương E > 0 nên nếu ta bỏ dấu trị tuyệt đối của Q thì phải thêm dấu “–“  đằng trước để cường độ điện trường dương

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4:

Thả một electron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì. Electron đó sẽ chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5:

Cường độ dòng điện được xác định bằng biểu thức:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6:

 Q = UIt = 220.5.20.60.30 = 39600000 ( J ) = 11 ( kWh )

=> Tiền điện phải trả:  Q.700=11.700=7700đ

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7:

Mạch ngoài thuần điện trở RN thì hiệu suất của nguồn điện có điện trở r được tính bởi biểu thức:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8:

A - sai vì khi đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì electron tự do sẽ chuyển động theo dòng

B - sai vì tất cả các electron tự do trong kim loại sẽ chuyển động ngược chiều điện trường

C - đúng

D - sai vì chỉ có các electron tự do trong kim loại mới chuyển động theo dòng ngược chiều điện trường

Đáp án cần chọn là: C

PHẦN II. TỰ LUẬN                 

Bài 1.

Ta có:

- Các lực tác dụng lên quả cầu gồm: Trọng lựcĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) , lực căng dây Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) , lực tương tác tĩnh điện (lực tĩnh điện) Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  giữa hai quả cầu.

- Khi quả cầu cân bằng, ta có:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

⇒  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) cùng phương, ngược chiều với Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Ta có:  

- Mặt khác, ta có:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

⇒ Tổng lớn điện tích đã truyền cho hai quả cầu là:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Bài 2:

Ta có: 

Công của lực điện: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)   (1)

Theo định lí bảo toàn cơ năng, ta có:Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)   (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

 

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Bài 3:

+ Khi ở hiệu điện thế 110V, hai bóng đèn hoạt động bình thường, ta có:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Điện trở của hai bóng đèn:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

+ Khi mắc nối tiếp hai đèn vào, điện trở của toàn mạch: 

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Cường độ dòng điện qua hai bóng đèn:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Nhận thấy:Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  ⇒ đèn 1 quá sáng dễ cháy, đèn 2 sáng yếu

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1: Cách biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên nào sau đây là sai?

A.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

B.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

C.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

D. 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 2: Muối ăn NaCl kết tinh là điện môi. Chọn câu đúng:

A. Trong muối ăn kết tinh có ion dương tự do

B. Trong muối ăn kết tinh có ion âm tự do

C. Trong muối ăn kết tinh có electron tự do

D. Trong muối ăn kết tinh không có ion và electron tự do

Câu 3: Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?

A. Điện tích Q

B. Điện tích q

C. Khoảng cách r từ Q đến q

D. Hằng số điện môi của môi trường

Câu 4: Chọn phát biểu sai trong các phương án sau:

A. Công của lực điện tác dụng lên điện tích không phụ thuộc vào dạng quỹ đạo

B. Công của lực điện không phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm điểm đầu điểm cuối của quỹ đạo

C. Công của lực điện được đo bằng  

D. Lực điện trường là lực thế

Câu 5: Biểu thức nào sau đây là đúng:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 6: Cho mạch điện như sau: 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

BiếtĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 7: Một mạch điện kín gồm bộ nguồn có hai pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 3V , điện trở trong bằng Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) và mạch ngoài là một điện trở Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  . Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin là:

A. 1 V

B. 3 V

C. 4 V

D. 1,5 V 

Câu 8: Biểu thức xác định điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ là?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Tại ba đỉnh của một tam giác đều, người ta đặt ba điện tích giông nhau q1 = q2 = q=6.10-7C Cần phải đặt điện tích thứ tư qo tại đâu, có giá trị bằng bao nhiêu để hệ thống cân bằng?

Bài 2: (2 điểm) ChoĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) tam giác ABC vuông tại A như hình vẽ

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Tính độ lớn cường độ điện trường ?

Bài 3: (2 điểm) Một ấm nước dùng với hiệu điện thế 220V thì đung sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) trong thời gian 10 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200j/kgK . Khối lượng riêng của nước là 1000kg / m3  và hiệu suất của ấm là 90%. Tính điện trở của ấm.

----------HẾT---------

          Đáp án đề số 3

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: 

Ta có:

- Hai điện tích cùng dấu đẩy nhau

- Hai điện tích khác nhau (khác loại) hút nhau

⇒ B - sai vì 2 điện tích cùng dấu mà lại hút nhau

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2:

Trong dung dịch muối ăn thì mới có các điện tích tự do còn trong muối ăn kết tinh thì không có ion và electron tự do.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3:

Ta có cường độ điện trường (E):  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

⇒ E  không phụ thuộc vào điện tích thử  q

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4:

A, B, D – đúng

C – sai vì: Công của lực điện được xác định bởi biểu thức:  A = qEd

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5:

Dòng điện không đổi được tính bằng biểu thức: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: 

Ta có:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Suy ra điện trở tương đương của mạch ngoài:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Cường độ dòng điện trong mạch:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7:

Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin là:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8:

Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ được xác định bằng biểu thức:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

PHẦN II. TỰ LUẬN                 

Bài 1:

Vì 3 điện tích Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  bằng nhau, nên nếu một điện tích cân bằng thì cả ba điện tích sẽ cân bằng.

- Xét lực tác dụng lên Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Với  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

- Lực Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  có phương là phân giác của góc C

⇒ Để Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) cân bằng thì cần phải có thêm lực Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) do q0 tác dụng lên Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)   sao cho

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

 

- Xét tương tự với Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) thì Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) phải nằm tại tâm của tam giác và điện tích Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) :

Vậy:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Bài 2:

Ta có: 

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Cường độ điện trường:  

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Bài 3:

- Đổi các đơn vị:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

- Nhiệt lượng tỏa ra:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

- Nhiệt lượng thu vào:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Ta có: 

Hiệu suất: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) , suy ra:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí:

A. Tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

B. Tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.

C. Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích

D. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích

Câu 2: Trong các chất sau đây: 

I. Dung dịch muối NaCl; 

II. Sứ                               

III. Nước nguyên chất 

IV. Than chì 

Những chất dẫn điện là:

A. I và II

B. III và IV

C. I và IV

D. II và III

Câu 3: Điện trường là:

A. Môi trường không khí quanh điện tích

B. Môi trường chứa các điện tích

C. Môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích đặt trong nó

D. Môi trường dẫn điện

Câu 4: Khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó?

A. Không đổi

B. Tăng gấp đôi

C. Giảm một nửa

D. Tăng gấp 4

Câu 5: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng:

A. Thực hiện công của các lực lạ bên trong nguồn điện

B. Sinh công trong mạch điện

C. Tạo ra điện tích dương trong mỗi giây

D. Dự trữ điện tích của nguồn điện

Câu 6: Cho mạch điện như hình bên. 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Biết Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) . Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là:

A. 0,67 A

B. 2 A

C. 2,57 A

D. 4,5 A

Câu 7: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng:

A. Điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp

B. Điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao

C. Điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định

D. Điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0K

Câu 8: Một sợi dây bằng nhôm có điện trở Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) ở nhiệt độ , điện trở của sợi dây đó ở Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  là  . Hệ số nhiệt điện trở của nhôm là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Tại ba đỉnh của tam giác đều ABC, cạnh Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  có ba điện tích điểm bằng nhau và bằng 10nC . Hãy xác định cường độ điện trường tại trung điểm của cạnh AB.

Bài 2: (2 điểm) Một ấm nước dùng với hiệu điện thế 220V thì đung sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) trong thời gian 10 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J / kgK . Khối lượng riêng của nước là 1000kg / m3 và hiệu suất của ấm là 90%. Tính điện năng tiêu thụ của ấm trong 30 ngày mỗi ngày mỗi ngày 20 phút theo đơn vị kWh .

Bài 3: (2 điểm) Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

BiếtĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)Tính cường độ dòng điện chạy qua  ?

----------HẾT---------

Đáp án đề số 4

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: 

Ta có, biểu thức của định luật Cu-lông:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

⇒ Lực tương tác ( F ) giữa hai điện tích điểm trong không khí tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2:

Chất dẫn điện là: dung dịch muối NaCl, than chì

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3:

Ta có: Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và truyền tương tác điện

⇒ Phương án C đúng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4:

Ta có điện thế không phụ thuộc vào điện tích thử  

⇒ Khi độ lớn điện tích thử  q tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó không thay đổi

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5:

Suất điện động nguồn điện: Là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.

Công thức:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6:

Áp dụng định luật Ohm chon toàn mạch ta có 

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7:

Hiện tương siêu dẫn là khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ   nào đó, điện trở của kim loại (hay hợp kim) đó giảm đột ngột đến giá trị bằng không.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8:

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Mặt khác, ta có:  

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: B

PHẦN II. TỰ LUẬN                 

Bài 1:

Gọi H – trung điểm của cạnh AB

Gọi Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) lần lượt là cường độ điện trường do điện tích Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  gây ra tại H

Ta có, các véc-tơ Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  được biểu diễn như hình.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Ta có: 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Lại có: 

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Ta suy ra:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Ta có, cường độ điện trường tổng hợp tại H:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Vì  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Ta suy ra:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

 Bài 2:

- Đổi các đơn vị:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

- Nhiệt lượng tỏa ra:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

- Nhiệt lượng thu vào:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Ta có: 

Hiệu suất: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) , suy ra:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

+ Công suất của ấm:  

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

+ Điện năng tiêu thụ của ấm trong 30 ngày mỗi ngày 20 phút là:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Bài 3:

+ Ta có:  

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

=> Điện trở tương đương của mạch ngoài là:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

+ Cường độ dòng điện qua mạch chính:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Do Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) , ta suy ra: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Ta lại có: 

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

=> Cường độ dòng điện chạy qua R1 là: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1: Cách nào sau đây làm thước nhựa nhiễm điện?

A. Đập nhẹ thước nhựa nhiều lần lên bàn

B. Cọ xát mạnh thước nhựa lên mảnh vải khô nhiều lần

C. Chiếu ánh sáng đèn vào thước nhựa

D. Cả A, B và C

Câu 2: Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống nhau đặt trên hai giá cách điện mang các điện tích Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) . Cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra. Khi đó:

A. Hai quả cầu cùng mang điện tích dương có cùng độ lớn là  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

B. Hai quả cầu cùng mang điện tích âm có cùng độ lớn là  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

C. Hai quả cầu cùng mang điện tích dương có độ lớn là  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

D. Hai quả cầu cùng mang điện âm có độ lớn là  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

Câu 3: Cường độ điện trường là:

A. Đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của từ trường tại một điểm

B. Định luật vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của trường hấp dẫn tại một điểm  

C. Đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của trường trọng lực tại một điểm  

D. Đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của điện trường tại một điểm

Câu 4: Câu phát biểu nào sau đây chưa đúng?

A. Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức.

B. Các đường sức của điện trường không cắt nhau.

C. Đường sức của điện trường bao giờ cũng là đường thẳng.

D. Đường sức của điện trường tĩnh không khép kín.

Câu 5: Biết hiệu điện thế UMN = 3V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 6: Cho điện tích dịch chuyển giữa hai điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 3000 V / m  thì công của lực điện trường là 90mJ . Nếu cường độ điện trường là 4000 V / m  thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó.

A.  120 mJ

B.  67,5 mJ

C.  40 mJ

D.  90 mJ

Câu 7: Đặt vào hai đầu tụ điện một hiệu điện thế 10V thì tụ tích được một điện lượng là 20. 10-9C. Điện dung của tụ điện là:

A.  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

B. 2mF

C. 2F

D. 2nF

Câu 8: Cho mạch điện gồm 3 tụ điệnĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế UAB = 120V. Điện dung tương đương của bộ tụ là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 9: Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:

A. Tác dụng nhiệt

B. Tác dụng hóa học

C. Tác dụng từ

D. Tác dụng cơ học

Câu 10: Chọn một đáp án sai:

A. Cường độ dòng điện đo bằng ampe kế

B. Để đo cường độ dòng điện phải mắc nối tiếp ampe kế với mạch

C. Dòng điện qua ampe kế đi vào chốt dương, đi ra chốt âm của ampe kế

D. Dòng điện qua ampe kế đi vào chốt âm, đi ra chốt dương của ampe kế

Câu 11: Số electron qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là 1,25.1019 . Điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút là?

A. 4C

B. 120C

C. 240C

D. 8C

Câu 12: Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6mA. Trong một phút, số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là:

A. 6.1020  electron

B. 6.1019  electron

C.  6.1018 electron

D. 6.1017  electron

Câu 13: Suất điện động của một nguồn điện là 12V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích là 0,5C bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó?

A. 6J

B. 3J

C. 12J

D. 24J

Câu 14: Một biến trở con chạy được làm bằng dây dẫn hợp kim Nikelin có điện trở suất Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) , có tiết diện đầu là 0,8mm2   và gồm 300 vòng cuốn quanh lõi sứ trụ tròn đường kính 4,5 cm. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt vào là 63,585V. Hỏi biến trở này chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là bao nhiêu?

A. 3A

B. 6A

C. 2,1A

D. 1,5A

Câu 15: Biểu thức xác định định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 16: Cho mạch điện như hình vẽ: 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Trong đó:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB?   

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 17: Cho mạch điện như hình vẽ: 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đ( 24 V - 0,8 A ), hiệu điện thế giữa hai điểm A và B được giữ không đổi U = 32V.

Biết đèn sáng bình thường, điện trở của biến trở khi đó là?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 18: Một biến trở con chạy được làm bằng dây dẫn hợp kim Nikelin có điện trở suất Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) , có tiết diện đầu là 0,8mm2  và gồm 300 vòng cuốn quanh lõi sứ trụ tròn đường kính 4,5cm. Tính điện trở lớn nhất của biến trở này.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 19: Biểu thức nào sau đây xác định suất điện động nhiệt điện:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 20: Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào:

A. Nhiệt độ của kim loại

B. Bản chất của kim loại

C. Kích thước của vật dẫn kim loại

D. Hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại

Câu 21: Một bóng đèn 220V – 100W có dây tóc làm bằng vônfram. Khi sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc bóng đèn là 2000oC. Xác định điện trở của bóng đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng. Biết nhiệt độ của môi trường là 20oC và hệ số nhiệt điện trở của vônfram là Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 22: Hai thanh kim loại được nối với nhau bởi hai đầu mối hàn tạo thành một mạch kín, hiện tượng nhiệt điện chỉ xảy ra khi:

A. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.

B. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.

C. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.

D. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.

Câu 23: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là:

A. Dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường

B. Dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường

C. Dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường

D. Dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau

Câu 24: Phát biểu nào sau đây không đúng khi khi nói về cách mạ một huy chương bạc:

A. Dùng muối AgNO3

B. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt

C. Dùng anốt bằng bạc

D. Dùng huy chương làm catốt

Câu 25: Một bộ nguồn điện gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song, mỗi pin có suất điện động 0,9V và điện trở trong Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) . Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có điện trở Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  được mắc vào hai cực của bộ nguồn nói trên. Anốt của bình điện phân bằng đồng. Khối lượng đồng bám vào catốt của bình trong thời gian 50 phút là? Biết đồng có A = 64, n = 2.

A. 0,0131 g 

B. 1,31 g

C. 0,0113 g

D. 0,0311 g

----------HẾT---------

Đáp án đề số 5

Câu 1: 

Trong các cách trên, cách làm thước nhựa nhiễm điện là: Cọ xát mạnh thước nhựa lên mảnh vải khô nhiều lần (Nhiễm điện do cọ xát).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2:

Hệ hai quả cầu là một hệ cô lập về điện.

Theo địng luật bảo toàn điện tích, tổng đại số của các điện tích của hai quả cầu không đổi.

Mặt khác điện tích q1  dương, q2  âm và độ lớn của điện tích q2    lớn hơn điện tích q1    nên sau khi hai quả tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra thì hai quả cầu cùng mang điện tích âm, có cùng độ lớn là: 

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3:

Cường độ điện trường là đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của điện trường tại một điểm

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4:

A, B, D - đúng

C - sai vì đường sức điện của điện trường là đường cong không kín

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5:

Ta có:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6:

Ta có: 

Khi cường độ điện trường Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

Khi cường độ điện trường  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

Lại có:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Suy ra: 

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7:

Ta có:

Điện dung của tụ điện:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8:

Ta có các tụ điện mắc nối tiếp:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9:

Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là tác dụng từ

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10:

A, B, C - đúng

D - sai vì: Dòng điện qua ampe kế đi vào từ cực dương và đi ra từ cực âm

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11:

Ta có: Số electron chuyển qua dây dẫn :

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút là:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12:

Ta có, số electron chuyển qua dây dẫn trong 1p=60s  là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  electron

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13:

Công của lực lạ:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14:

Ta có:

+ Chiều dài của một vòng quấn là:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

+ Chiều dài của toàn bộ dây quấn:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

+ Điện trở lớn nhất của biến trở là:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Ta suy ra, dòng điện lớn nhất mà biến trở chịu được là:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15:

Biểu thức xác định định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở là:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16:

Giả sử chiều dòng điện từ A đến B.

Ta có: I qua R1  không bị phân nhánh ⇒ R1  mắc nối tiếp

Tại M, I bị phân nhánh, I’ qua R3 ,R2 không phân nhánh ⇒ Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

I  qua R4 không phân nhánh

Vậy: đoạn mạch gồm:  

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

 

Tổng trở của toàn mạch:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17:

Vì đèn sáng bình thường nên dòng điện chạy trong mạch là: I = 0,8A

Ta có:

+ Điện trở của bóng đèn:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

+ Điện trở của mạch:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Mặt khác, ta có: Biến trở mắc nối tiếp với bóng đèn: 

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18:

Ta có:

+ Chiều dài của một vòng quấn là:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

+ Chiều dài của toàn bộ dây quấn:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

+ Điện trở  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 19:

Suất điện động nhiệt điện được xác định bằng biểu thức:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20:

Ta có:Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

Mặt khác: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

Đáp án cần chọn là: D

Câu 21:

Ta có:

Khi thắp sáng, đèn sáng bình thường, điện trở của bóng đèn là: 

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

Mặt khác:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

=> Khi không thắp sáng, điện trở của bóng đèn là:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

Đáp án cần chọn là: A

Câu 22:

Ta có: Hiện tương nhiệt điện là hiện tượng tạo thành suất điện động nhiệt điện trong một mạch kín gồm hai vật dẫn khác nhau khi giữ mối hàn ở hai nhiệt độ khác nhau.

Þ Hai thanh kim loại được nối với nhau bởi hai đầu mối hàn tạo thành một mạch kín, hiện tượng nhiệt điện chỉ xảy ra khi hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 23:

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.

Þ Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 24: 

Khi mạ điện:

+ Vật cần được mạ dùng làm cực âm

+ Kim loại dùng để mạ làm cực dương

+ Chất điện phân là dung dịch muối của kim loại dùng để mạ

=> B - Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt là sai

Đáp án cần chọn là: B

Câu 25:

Ta có:

- Suất điện động của bộ nguồn:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

- Điện trở trong của bộ nguồn:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

- Cường độ dòng điện trong mạch: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

- Khối lượng đồng bám vào catốt của bình trong thời gian 50 phút là:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: A

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1: Đưa một thanh kim loại trung hoà về điện đặt trên một giá cách điện lại gần một quả cầu tích điện dương. Sau khi đưa thanh kim loại ra thật xa quả cầu thì thanh kim loại:

A. Có hai nữa tích điện trái dấu.

B. Tích điện dương.

C. Tích điện âm.

D. Trung hoà về điện.

Câu 2: Hai điện tích Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) đặt cách nhau một khoảng r. Nếu điện tích q1  tác dụng lực điện lên điện tích q2   có độ lớn là F thì lực tác dụng của điện tích  q2 lên  q1 có độ lớn là:

A. F

B. 4F

C. 2F

D. 0,5F

Câu 3: Biểu thức nào sau đây là đúng?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 4: Quả cầu nhỏ mang điện tích   đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu   là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 5: Đơn vị của hiệu điện thế?

A. Vôn trên mét

B. Vôn nhân mét

C. Niutơn

D. Vôn

Câu 6: Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) . Điện tích của electron là Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) .Điện thế tại điểm M  bằng bao nhiêu?

A. 32V

B. -32V

C. 20V

D. -20V

Câu 7: Một tụ điện có điện dung Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) . Khi đặt một hiệu điện thế 4V vào hai bản tụ thì tụ điện tích được điện lượng là:

A. 2.10-6

B. 16.10-6C  

C. 4.10-6C  

D. 8.10-6

Câu 8: Hai đầu tụ điện có điện dung Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  thì hiệu điện thế là 5V thì năng lượng tích được là:

A. 0,25mJ

B. 500J

C. 50mJ

D.  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 9: Cho mạch điện gồm 2 tụ điện Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) mắc song song. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế UAB = 25V. Điện tích của tụ Q1 có giá trị là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 10: Dòng điện là:

A. Dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.

B. Dòng chuyển động của các điện tích.

C. Dòng chuyển dời của electron.

D. Dòng chuyển dời của ion dương.

Câu 11: Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực:

A. Cu-lông

B. hấp dẫn

C. lực lạ

D. điện trường

Câu 12: Trong thời gian 30 giây có một điện lượng 60C chuyển qua tiết diện của dây. Số electron chuyển qua tiết điện trong thời gian 2 giây là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 13: Một bộ acquy có suất điện động 12V, cung cấp một dòng điện 2A liên tục trong 8h thì phải nạp lại. Tính công mà acquy sản sinh ra trong khoảng thời gian trên.

A.  192J

B.  691,2kJ

C.  11,52kJ

D.  3kJ

Câu 14: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

BiếtĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) Tính công suất tiêu thụ điện năng trên  ?

A. P3 = 0,81W 

B. P3 = 0,09W 

C. P3 = 1,44W 

D. P3 = 4,32W 

Câu 15: Cho đoạn mạch gồm  R1  mắc nối tiếp với R2 , biểu thức nào sau đây là sai?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 16: Cho đoạn mạch gồm R1  mắc song song với R2 , biểu thức nào sau đây là đúng?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 17: Việc ghép nối tiếp các nguồn điện để:

A. Có được bộ nguồn có suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn

B. Có được bộ nguồn có suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

C. Có được bộ nguồn có điện trở trong nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

D. Có được bộ nguồn có điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài.

Câu 18: Khi ghép song song các bộ nguồn giống nhau với nhau ta được bộ nguồn có suất điện động:

A. Lớn hơn các nguồn có sẵn

B. Nhỏ hơn các nguồn có sẵn

C. Bằng các nguồn có sẵn

D. Không xác định được

Câu 19: Một pin có suất điện động Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  và điện trở trong là Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) . Mắc một bóng đèn có điện trở Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)  vào hai cực của pin này thành mạch điện kín. Cường độ dòng điện chạy qua đèn là:

A.  2A

B.  1A

C.  1,5A

D.  0,5A

Câu 20: Suất nhiệt điện động của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào:

A. Nhiệt độ thấp hơn ở một trong 2 đầu cặp

B. Nhiệt độ cao hơn ở một trong hai đầu cặp

C. Hiệu nhiệt độ hai đầu cặp

D. Bản chất của chỉ một trong hai kim loại cấu tạo nên cặp

Câu 21: Chọn câu đúng? Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ:

A. Giảm đi

B. Không thay đổi

C. Tăng lên

D. Ban đầu tăng lên theo nhiệt độ nhưng sau đó lại giảm dần

Câu 22: Bản chất của hiện tượng dương cực tan là:

A. Cực dương của bình điện phân bị tăng nhiệt độ tới mức nóng chảy

B. Cực dương của bình điện phân bị mài mòn cơ học

C. Cực dương của bình điện phân bị tác dụng hóa học tạo thành chất điện phân và tan vào dung dịch

D. Cực dương của bình điện phân bị bay hơi

Câu 23: Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fa-ra-đây?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Câu 24: Muốn mạ đồng một tấm sắt có diện tích tổng cộng  , người ta dùng tấm sắt làm catốt của một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và anốt là một thanh đồng nguyên chất, rồi cho dòng điện có cường độ I = 10A chạy qua trong thời gian 2 giờ 40 phút 50 giây. Bề dày lớp đồng bám trên mặt tấm sắt là bao nhiêu? Biết đồng có A = 64, n = 2 và có khối lượng riêng  .

A. 0,0118 cm 

B. 0,106 cm

C. 0,018 cm 

D. 0,016 cm

Câu 25: Dòng điện trong chân không là:

A. Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương được đưa vào khoảng chân không đó.

B. Dòng chuyển dời có hướng của các electron tự có trong khoảng chân không đó.

C. Dòng chuyển dời có hướng của các ion được đưa vào khoảng chân không đó.

D. Dòng chuyển dời có hướng của các electron được đưa vào khoảng chân không đó.

----------HẾT---------

Đáp án đề số 6

Câu 1: 

Ta có, khi đưa thanh kim loại ra thật xa quả cầu thì thanh kim loại trở về trạng thái không nhiễm điện như lúc đầu tức là trung hòa về điện

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2:

Theo định luật Cu-lông ta có: Lực tác dụng của điện tích   lên   và lực tác dụng của điện tích   lên   bằng nhau: 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3:

Ta có, cường độ điện trường:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4:

Ta có, cường độ điện trường:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5:

Đơn vị của hiệu điện thế là Vôn

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6:

Ta có, điện thế tại điểm M trong điện trường của điện tích điểm là:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7:

Tụ điện tích được điện lượng: Q = C. U = 2. 10-6. 4 = 8. 10-6C

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8:

Năng lượng điện trường mà tụ điện tích được:

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9:

Ta có: 

Hiệu điện thế: U1 = U= UAB = 25V

=> Điện tích của tụ  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10:

Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) dịch chuyển có hướng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11:

Khi có dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực điện trường.

Cụ thể: Các hạt mang điện tích dương chuyển động theo chiều điện trường, các hạt mang điện tích âm chuyển động ngược chiều điện trường.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12:

- Cường độ dòng điện:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

- Điện lượng chuyển qua tiết diện trong thời gian 2 giây:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

- Số elcetron chuyển qua dây dẫn là:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13:

Ta có, công mà acquy sản sinh ra:  A=qE

Lại có:  q=It

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14:

Ta có: cường độ dòng điện qua R3 là: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

 Þ Công suất tiêu thụ điện năng trên R3 là: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15:

A, B, D - đúng

C - sai vì : khi R1  mắc nối tiếp với R2 thì Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16:

Khi R1  mắc song song với R2  ta có:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

Đáp án cần chọn là: D

Câu 17:

Suất điện động bộ nguồn khi ghép nối tiếp:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Þ Việc ghép nối tiếp các nguồn sẽ có được bộ nguồn có suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18:

Khi mắc song song các nguồn điện giống nhau, ta có:

- Suất điện động bộ nguồn:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

- Điện trở trong bộ nguồn:  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19:

Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20: Ta có: Suất điện động nhiệt điện: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

=> Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào hiệu nhiệt độ hai đầu cặp.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21:

Khi nhiệt độ của kim loại càng tăng cao thì các ion kim loại càng dao động mạnh => độ mất trật tự của mạng tinh thể kim loại càng tăng, càng làm tăng sự cản trở chuyển động của các electron tự do

Vì vậy, khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất cuả kim loại tăng Þ Điện trở của kim loại cũng tăngĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22:

Bản chất của hiện tượng dương cực tan là cực dương của bình điện phân bị tác dụng hóa học tạo thành chất điện phân và tan vào dung dịch.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 23:

Biểu thức của định luật Fa-ra-đây: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề) 

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24:

Ta có:

Khối lượng đồng bám vào tấm sắt: 

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Mặt khác, ta có: m = p s h 

 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (6 đề)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 25:

Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng của các electron được đưa vào khoảng chân không đó.

Đáp án cần chọn là: D

Xem thử

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên