Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Với Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề), chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Vật lí 11.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Vật Lí 11 Học kì 1 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Nội dung kiến thức

Số câu

Cấp độ tư duy

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Chương 1: Điện tích. Điện trường(9 tiết)

6

20%

30%

40%

10%

1. Chủ đề 1: Điện tích. Điện trường

Điện tích. Định luật Cu - lông

1


1Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích.

1

1
2. Điện trường và cường độ điện trường. 

1
1

3. Chủ đề 2: Công của lực điện – Điện thế - Hiệu điện thế

Công của lực điện.

1


1Điện thế - Hiệu điện thế

11


4. Tụ điện

11


Chương 2: Dòng điện không đổi (13 tiết)

10

5. Dòng điện không đổi – Nguồn điện

2

1

16. Điện năng – Công suất điện

2

1


1


7. Chủ đề 3: Định luật Ôm đối với toàn mạch – Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Định luật Ôm đối với toàn mạch

2


1

1


Ghép các nguồn điện thành bộ 

2


1

1


Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

21

1

Chương 3: Dòng điện trong các môi trường (12 tiết)

9

8. Dòng điện trong kim loại

2


1

1


9. Chủ đề 4. Dòng điện trong chất điện phân

3

1


1

1

10. Dòng điện trong chất khí

2

1

111. Dòng điện trong chất bán dẫn

2

1

1Tổng

25

6

8

8

3

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1: Từ trường đều là từ trường

A. Có các đường sức từ song song cách đều nhau   

B. Các đường sức từ cùng chiều nhau

C. Có độ lớn cảm ứng từ bằng nhau tại mọi điểm   

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Nếu tăng khoảng cách giữa 2 điện tích điểm lên 2 lần và giảm độ lớn của mỗi điện tích điểm xuống 2 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ:

A. Không thay đổi

B. Giảm xuống 16 lần

C. Tăng lên 4 lần

D. Giảm xuống 4 lần

Quảng cáo

Câu 3: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau mang các điện tích q1 ,q đặt trong không khí và cách nhau một khoảng r=20cm. Chúng hút nhau bằng một lực F = 3,6 .10-4 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi lại đưa về khoảng cách cũ thì chúng đẩy nhau bằng một lực F' = 2,025.10-4  N. Tính điện tích q1 ,q2.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 4: Cho điện tích dịch chuyển giữa hai điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ  3000V/m thì công của lực điện trường là 90mJ. Nếu cường độ điện trường là 4000 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó.

A.  120 mJ

B.  67,5 mJ

C.  40 mJ

D.  90 mJ

Câu 5: Cho mạch điện gồm 2 điện trở R mắc song song và nối vào nguồn điện có suất điện động E, và điện trở trong r. Biết R = r, cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị          

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 6: Trong các công thức sau, công thức không phải để tính năng lượng điện  trường  trong tụ điện là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Quảng cáo

Câu 7: Công thức nào là định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện và một điện trở ngoài:

Câu 8: Những chất nào dưới đây không phải là chất bán dẫn?

A. Silic (Si)                    

B. Gecmani (Ge)

C. Lưu huỳnh (S)            

D. Sunfua chì (PbS)

Câu 9: Chọn những thiết bị áp dụng sự phóng điện trong không khí

A. Đèn hình tivi                                  

B. Bugi trong động cơ nổ

C. Đèn cao áp                                     

D. Đèn sợi đốt

Câu 10: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua các điện trở dây nối và ampe kế, ξ = 3V, r = 1Ω, ampe kế chỉ 0,5A. Giá trị của điện trở R là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

A. 1Ω                          

B. 2Ω                           

C. 5Ω                           

D. 3 Ω

Câu 11: Câu phát biểu nào sau đây chưa đúng?

A. Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức.

B. Các đường sức của điện trường không cắt nhau.

C. Đường sức của điện trường bao giờ cũng là đường thẳng.

D. Đường sức của điện trường tĩnh không khép kín.

Câu 12: Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:

A. Tác dụng nhiệt

B. Tác dụng hóa học

C. Tác dụng từ

D. Tác dụng cơ học

Câu 13: Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6mA. Trong một phút, số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là:

A.  6.1020 electron

B. 6.1019 electron

C. 6.1018 electron

D. 6.1017 electron

Câu 14: Một biến trở con chạy được làm bằng dây dẫn hợp kim Nikelin có điện trở suất Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề), có tiết diện đầu làĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề) và gồm 300 vòng cuốn quanh lõi sứ trụ tròn đường kính 4,5 cm. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt vào là 63,585V. Hỏi biến trở này chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là bao nhiêu?

A. 3A

B. 6A

C. 2,1A

D. 1,5A

Câu 15: Cho mạch điện như hình vẽ: 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Đ(24V - 0,8A), hiệu điện thế giữa hai điểm A và B được giữ không đổi U = 32V.

Biết đèn sáng bình thường, điện trở của biến trở khi đó là?

A.  30Ω

B.  40Ω

C.  10Ω

D.  50Ω

Câu 16: Cho hai dòng điện I1= I1= 6A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, song song, cách nhau 30 cm cùng chiều. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn, cách hai dây thứ nhất và dây thứ hai lần lượt là 10 cm và 20 cm

A. 6. 10-6T                      

B. 2. 10-6T            

C. 6. 10-5T            

D. 4. 10-6T

Câu 17: Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q > 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là                   

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 18: Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào:

A. Nhiệt độ của kim loại

B. Bản chất của kim loại

C. Kích thước của vật dẫn kim loại

D. Hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại

Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng khi khi nói về cách mạ một huy chương bạc:

A. Dùng muối AgNO3

B. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt

C. Dùng anốt bằng bạc

D. Dùng huy chương làm catốt

Câu 20: Hai thanh kim loại được nối với nhau bởi hai đầu mối hàn tạo thành một mạch kín, hiện tượng nhiệt điện chỉ xảy ra khi:

A. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.

B. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.

C. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.

D. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.

Câu 21: Cách nào sau đây làm thước nhựa nhiễm điện?

A. Đập nhẹ thước nhựa nhiều lần lên bàn

B. Cọ xát mạnh thước nhựa lên mảnh vải khô nhiều lần

C. Chiếu ánh sáng đèn vào thước nhựa

D. Cả A, B và C

Câu 22: Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào:

A. Tăng khi nhiệt độ giảm                  

B. Tăng khi nhiệt độ tăng 

C. Không đổi theo nhiệt độ                 

D. Tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại

Câu 23: Tương tác nào không phải là tương tác từ

A. giữa nam châm với nam châm                 

B. giữa dòng điện với dòng điện

C. giữa nam châm với dòng điện                  

D. giữa hai điện tích điểm

Câu 24: Trong mạch điện chỉ có điện trở thuần, với thời gian như nhau, nếu cường độ dòng điện giảm ba lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên mạch

A. giảm ba lần.                

B. tăng chín lần.             

C. giảm chín lần.            

D. tăng ba lần.

Câu 25: Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện 65µV/K đặt trong không khí ở 200C, còn mối kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Suất nhiệt điện của cặp này là:

A. 13,9mV                   

B. 13,87mV                 

C. 13,85mV                 

D. 13,78mV

----------HẾT---------

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1: Dấu hiệu tổng quát nhất để nhận biết dòng điện là:

A. Tác dụng hóa học.

B. Tác dụng từ.

C. Tác dụng nhiệt.

D. Tác dụng sinh lí.

Câu 2: Điện thế tại một điểm M trong điện trường được xác định bởi biểu thức:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 3: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?

A. Về mùa đông lược dính rất nhiều tóc khi chải đầu

B. Chim thường xù lông về mùa rét

C. Ôtô chở nhiên liệu thường thả một sợi dây xích kéo lê trên mặt đường

D. Sét giữa các đám mây.

Câu 4: Phát biểu nào sai về đường sức điện

A. Với điện tích dương đường sức điện hướng ra xa điện tích

B. Với điện tích âm đường sức điện hướng về điện tích

C. Đường sức điện hướng từ điện tích dương sang điện tích âm

D. Đường sức điện hướng từ điện tích âm sang điện tích dương

Câu 5: Cho hai dòng điện I1= I1= 6A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, song song, cách nhau 30 cm cùng chiều. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn, cách hai dây thứ nhất và dây thứ hai lần lượt là 10 cm và 20 cm

A. 6. 10-6T                      

B. 2. 10-6T            

C. 6. 10-5T            

D. 4. 10-6T

Câu 6: Hãy chọn phát biểu sai: 

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí:

A. Tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

B. Phụ thuộc vào độ lớn của hai điện tích và khoảng cách giữa chúng

C. Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích

D. Tỉ lệ thuận với tích của hai điện tích

Câu 7: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua các điện trở dây nối và ampe kế, ξ = 3V, r = 1Ω, ampe kế chỉ 0,5A. Giá trị của điện trở R là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

A. 1Ω                          

B. 2Ω                           

C. 5Ω                           

D. 3 Ω

Câu 8: Người ta muốn bóc một lớp đồng dày d = 10mm trên một bản đồng diện tích S = 1cm2bằng phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện là 0,01A.Biết ACu= 64, nCu= 2. Khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3. Thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng là:

A. 2684 phút.                 

B. 45 phút.            

C. 22 phút.            

D. 1342phút.

Câu 9: Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các hạt:

A. electron tự do                                            

B. ion

C. electron và lỗ trống                                   

D. electron, các ion dương và ion âm

Câu 10: Công thức nào là định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện và một điện trở ngoài:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 11: Trong các công thức sau, công thức không phải để tính năng lượng điện   trường  trong tụ điện là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 12: Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ:

A. Tăng lên 3 lần                      

B. Giảm đi 3 lần 

C.  Tăng lên 9 lần                     

D. Giảm đi 9 lần 

Câu 13: Quả cầu nhỏ mang điện tích 10-9C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 3cm là

A. 105V/m                      

B. 104V/m                      

C. 5.103V/m                   

D. 3.104V/m

Câu 14: Cho mạch điện gồm 2 nguồn mắc nối tiếp nhau, mắc nối tiếp với một bóng đèn ghi (12 V -  6 W). Biết E1= 6 V , r1= r2= 2 Ω. Xác định giá trị của E2biết rằng đèn sáng bình thường?

A. 8 V                            

B. 2 V                            

C. 6 V                            

D. 12 V

Câu 15: Công thức tính điện năng tiêu thụ của một mạch điện là

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 16: Hai quả cầu A và B giống nhau ,quả cầu A mang điện tích q, quả cầu B không mang điện. Cho A tiếp xúc B sau đó tách chúng ra và đặt A cách quả cầu C mang điện tich -2 .10-9C một đoạn 3cm thì chúng hút nhau bằng  một lực 6.10-5N. Biết các quả cầu được đặt trong chân không. Điện tích q của quả cầu A lúc đầu là:

A.  2.10-9C                        

B.  5.10-9C                         

C.  4.10-9C                         

D.6.10-9C

Câu 17: Một điện tích q được đặt trong điện môi đồng tính, vô hạn. Tại điểm M cách q là 40cm, điện trường có cường độ 9.105V/m và hướng về điện tích q, biết hằng số điện môi của môi trường là 2,5.   Xác định dấu và độ lớn của q

A. + 40  μC                        

B. - 32 μC                          

C. +32 μC                          

D.- 40 μC

Câu 18: Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có E = 1,5V; r = 1Ω. Điện trở mạch ngoài R = 3,5Ω. Tìm cường độ dòng điện ở mạch ngoài:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

A. 0,88A      

B. 0,9A       

C. 1A                    

D. 1,2A

Câu 19: Có n nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động  và điện trở trong r mắc song song thì bộ nguồn tương đương:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 20: Một tụ điện điện dung 5μF được tích điện đến điện tích bằng 86μC. Tính hiệu điện thế trên hai bản tụ:

A. 47,2V                      

B. 27,2V                      

C. 37,2V                      

D. 17,2V

Câu 21: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

A. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường.

C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.

D. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường.

Câu 22: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN= 2V. Một điện tích q = -1C di chuyển từ M đến N thì công của lực điện trường là:

A. -2J                                       

B. 2J                               

C. - 0,5J                          

D. 0,5J

Câu 23: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng mà khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ TCnào đó, điện trở kim loại (hay hợp kim) :

A. không thay đổi                                                

B. giảm đến một giá trị khác không.

C. giảm đột ngột đến giá trị bằng không               

D. tăng đến vô cực

Câu 24: Khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó?

A. Không đổi

B. Tăng gấp đôi

C. Giảm một nửa

D. Tăng gấp 4

Câu 25: Cho mạch điện như hình bên. 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

BiếtĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề). Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là:

A. 0,67 A

B. 2 A

C. 2,57 A

D. 4,5 A

----------HẾT---------

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1: Nếu tăng khoảng cách giữa 2 điện tích điểm lên 2 lần và giảm độ lớn của mỗi điện tích điểm xuống 2 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ:

A. Không thay đổi

B. Giảm xuống 16 lần

C. Tăng lên 4 lần

D. Giảm xuống 4 lần

Câu 2: Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là sai.

A. Điện tích của vật A và D trái dấu.

B. Điện tích của vật A và D cùng dấu.

C. Điện tích của vật B và D cùng dấu.

D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.

Câu 3: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau mang các điện tích q1 , q2 đặt trong không khí và cách nhau một khoảng r = 20 cm. Chúng hút nhau bằng một lực  F=3,6.10-4N .Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi lại đưa về khoảng cách cũ thì chúng đẩy nhau bằng một lực F' = 2,025.10-4 N. Tính điện tích q1 , q2.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 4: Cho điện tích dịch chuyển giữa hai điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 3000 V/m thì công của lực điện trường là 90 mJ. Nếu cường độ điện trường là 4000 mJ thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó.

A.  120 mJ

B.  67,5 mJ

C.  40 mJ

D.  90 mJ

Câu 5: Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:

A. Tác dụng nhiệt

B. Tác dụng hóa học

C. Tác dụng từ

D. Tác dụng cơ học

Câu 6: Muốn ghép 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 9V, điện trở trong 2Ω   thành  bộ nguồn 18 V thì điện trở trong của bộ nguồn là

A. 6Ω.                  

B. 4Ω.                   

C. 3Ω.                   

D. 2Ω.

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (3 điểm) Trong chân không, cho hai điện tích  q1 = q= 10-7 N đặt tại hai điểm A và B cách nhau  8 cm. Tại điểm C nằm trên đường trung trực của AB  và cách AB 3 cm người ta đặt điện tích qo = 10-7C  . Tính lực điện tổng hợp tác dụng lênqo?

Bài 2: (2 điểm) Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 200 V/m. Vận tốc ban đầu của electron là 3.105 m / s, khối lượng của elctron là 9,1.10-31kg . Tại lúc vận tốc bằng không thì nó đã đi được đoạn đường bao nhiêu?

Bài 3:(2 điểm) Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2 = 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế   110 V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì chúng sẽ thế nào?

----------HẾT---------

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1: Đơn vị của điện dung là

A. V/m (vôn/mét)           

B. C. V (culông. vôn)               

C. V (vôn)            

D. F (fara)

Câu 2: Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì nhận định nào sau đây là đúng?

A. Electron sẽ chuyển động tự do hỗn loạn

B. Tất cả các electron trong kim loại sẽ chuyển động cùng chiều điện trường

C. Các electron tự do sẽ chuyển động ngược chiều điện trường

D. Tất cả các electron trong kim loại chuyển động ngược chiều điện trường

Câu 3: Công thức định luật Cu-lông trong môi trường điện môi là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 4: Muối ăn NaCl kết tinh là điện môi. Chọn câu đúng:

A. Trong muối ăn kết tinh có ion dương tự do

B. Trong muối ăn kết tinh có ion âm tự do

C. Trong muối ăn kết tinh có electron tự do

D. Trong muối ăn kết tinh không có ion và electron tự do

Câu 5: Chọn phát biểu sai trong các phương án sau:

A. Công của lực điện tác dụng lên điện tích không phụ thuộc vào dạng quỹ đạo

B. Công của lực điện không phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm điểm đầu điểm cuối của quỹ đạo

C. Công của lực điện được đo bằng 

D. Lực điện trường là lực thế

Câu 6: Một mạch điện kín gồm bộ nguồn có hai pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 3V, điện trở trong bằng  1Ω và mạch ngoài là một điện trở  R = 2Ω. Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin là:

A. 1 V

B. 3 V

C. 4 V

D. 1,5 V 

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. (3 điểm) Một bộ nguồn điện gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song, mỗi pin có suất điện động 0,9 V và điện trở trong 0,6Ω. Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4có điện trở 205Ω được mắc vào hai cực của bộ nguồn nói trên. Anốt của bình điện phân bằng đồng. Khối lượng đồng bám vào catốt của bình trong thời gian 50 phút là? Biết đồng có A = 64, n = 2.

Bài 3:(2 điểm)Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ :

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Biết,Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề). Tính cường độ dòng điện chạy qua R1?

Bài 3:(2 điểm)Hai điện tích điểm Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề),  đặt tại A và B cách nhau 9cm trong chân không. Phải đặt điện tíchĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề) tại C cách A bao nhiêu để điện tích  q3 cân bằng?

----------HẾT---------

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1: Hai thanh kim loại được nối với nhau bởi hai đầu mối hàn tạo thành một mạch kín, hiện tượng nhiệt điện chỉ xảy ra khi:

A. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.

B. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.

C. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.

D. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.

Câu 2: Một biến trở con chạy được làm bằng dây dẫn hợp kim Nikelin có điện trở suấtĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề), có tiết diện đầu là 0,8 mm2 và gồm 300 vòng cuốn quanh lõi sứ trụ tròn đường kính 4,5cm. Tính điện trở lớn nhất của biến trở này.

A.  21,2Ω

B.  10Ω

C.  15,3Ω

D.  7,1  Ω

Câu 3: Cho mạch điện như hình vẽ: 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Trong đó: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB?   

A.  27Ω

B.  12Ω

C.  10Ω

D.  9Ω

Câu 4: Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6mA. Trong một phút, số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là:

A. 6.1020 electron

B. 6.1019 electron

C. 6.1018 electron

D. 6.1017 electron

Câu 5: Đặt vào hai đầu tụ điện một hiệu điện thế 10V thì tụ tích được một điện lượng là 20. 10-9C. Điện dung của tụ điện là:

A. Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

B.   2mF

C.   2F

D.   2nF

Câu 6: Biết hiệu điện thế UMN= 3V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 7: Cường độ điện trường là:

A. Đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của từ trường tại một điểm

B. Định luật vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của trường hấp dẫn tại một điểm   

C. Đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của trường trọng lực tại một điểm   

D. Đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của điện trường tại một điểm

Câu 8: Cách nào sau đây làm thước nhựa nhiễm điện?

A. Đập nhẹ thước nhựa nhiều lần lên bàn

B. Cọ xát mạnh thước nhựa lên mảnh vải khô nhiều lần

C. Chiếu ánh sáng đèn vào thước nhựa

D. Cả A, B và C

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (3 điểm) Trong nước có một viên bi nhỏ bằng kim loại thể tích V=10 cm3 khối lượng m = 0,05 g, mang điện tích q = 10-9 C đang lơ lửng. Tất cả đặt trong điện trường đều có đường thẳng đứng. Xác định chiều và độ lớn củaĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề) biết khối lượng riêng của nước D = 1 kg/m3 và g = 10 m/s2.

Bài 2: (3 điểm) Hai điện tích điểmĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)đặt tại hai điểm cố đinh A và B trong dầu có hằng số điện môi Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề) Xác định vị trí của điểm M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng không?

----------HẾT---------

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1: Hai điện tích điểm q1= 2.10-9C; q2= 4.10-9C đặt cách nhau 3cm trong không khí, lực tương tác giữa chúng có độ lớn 

A. 8.10-5N            

B. 9.10-5N             

C. 8.10-9N   

D. 9.10-6N

Câu 2: Đưa một thanh kim loại trung hoà về điện đặt trên một giá cách điện lại gần một quả cầu tích điện dương. Sau khi đưa thanh kim loại ra thật xa quả cầu thì thanh kim loại:

A. Có hai nữa tích điện trái dấu.

B. Tích điện dương.

C. Tích điện âm.

D. Trung hoà về điện.

Câu 3: Một bộ acquy có suất điện động 12V, cung cấp một dòng điện 2A liên tục trong 8h thì phải nạp lại. Tính công mà acquy sản sinh ra trong khoảng thời gian trên.

A.  192 J

B.  691,2 kJ

C.  11,52 kJ

D.  3 kJ

Câu 4: Cho đoạn mạch gồm  R1 mắc nối tiếp với R2, biểu thức nào sau đây là sai?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 5: Bản chất của hiện tượng dương cực tan là:

A. Cực dương của bình điện phân bị tăng nhiệt độ tới mức nóng chảy

B. Cực dương của bình điện phân bị mài mòn cơ học

C. Cực dương của bình điện phân bị tác dụng hóa học tạo thành chất điện phân và tan vào dung dịch

D. Cực dương của bình điện phân bị bay hơi

Câu 6: Dòng điện trong chân không là:

A. Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương được đưa vào khoảng chân không đó.

B. Dòng chuyển dời có hướng của các electron tự có trong khoảng chân không đó.

C. Dòng chuyển dời có hướng của các ion được đưa vào khoảng chân không đó.

D. Dòng chuyển dời có hướng của các electron được đưa vào khoảng chân không đó.

Câu 7: Trong mạch điện kín, nếu mạch ngoài thuần điện trở R thì hiệu suất của nguồn điện có điện trở trong r được tính bởi công thức:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 8: Cho mạch điện gồm 2 điện trở R mắc song song và nối vào nguồn điện có suất điện động E, và điện trở trong r. Biết R = r, cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị          

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1:(3 điểm)Cho Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề) tam giác ABC vuông tại A như hình vẽ 

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Tính độ lớn cường độ điện trường ?

Bài 2:(3 điểm) Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2 = 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì chúng sẽ thế nào?

----------HẾT---------

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1: Đường sức điện cho biết

A. Độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy.

B. Độ lớn của điện tích nguồn sinh ra điện trường được biểu diễn bằng đường sức ấy.

C. Độ lớn điện tích thử cần đặt trên đường sức ấy.

D. Hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặc trên đường sức ấy.

Câu 2: Gọi UMNlà hiệu điện thế, điện thế VMvà VNlà điện thế, AMN là công của lực điện khi di chuyển điện tích q giữa hai điểm M và N. Công thức nào sau đây làđúng

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Câu 3: Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 3000 V/m thì công của lực điện trường là 90 mJ. Nếu cường độ điện trường là 4000 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là

A. 80 J.                           

B. 67,5m J.           

C. 40 mJ.              

D.120 mJ. 

Câu 4: Muốn ghép 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 9V, điện trở trong 2Ω   thành  bộ nguồn 18 V thì điện trở trong của bộ nguồn là

A. 6Ω.                  

B. 4Ω.                   

C. 3Ω.                   

D. 2Ω.

Câu 5: Hai điện tíchĐề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)đặt cách nhau một khoảng 9cm trong môi trường cho hằng số điện môi Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề) Lực tương tác giữa hai điện tích đó là :

A.  0,05N                          

B.  4,5.10-3N                      

C.  5.10-4N                        

D.  4,5.10-4N

Câu 6: : Hai bóng đèn có công suất định mức lần lượt là P1 < P2 đều làm việc bình thường ở hiệu điện thếU = 6V. Cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn và điện trở của hai bóng đèn có mối liên hệ:

A.   I1< I2và R1< R2.         

B.   I1< I2và R1> R2.          

C.   I1> I2và R1> R2.          

D.   I1> I2 và R1< R2.

Câu 7: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7,5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn

A. 2,5 V và 1 Ω.    

B. 7,5 V và 1 Ω.    

C. 75 V và 1 Ω.     

D. 2,5 V và 

Câu 8: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng mà khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ TCnào đó, điện trở kim loại (hay hợp kim) :

A. không thay đổi                                                

B. giảm đến một giá trị khác không.

C. giảm đột ngột đến giá trị bằng không               

D. tăng đến vô cực

Câu 9: Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của:

A. các ion âm                                                       

B. các ion dương.               

C. các ion và các electron tự do                            

D. các electron tự do

Câu 10: Cường độ dòng điện không đổi có biểu thức nào sau đây:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề). Ampe kế chỉ 1A. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1 trong thời gian 5 phút.

Bài 2: (3 điểm) Một bóng đèn  220V - 40 W có dây tóc làm bằng vônfram. Điện trở của dây tóc bóng đèn ở 20o C là Ro= 121Ω. Nhiệt độ của dây tóc bóng khi bóng đèn sáng bình thường là bao nhiêu? Biết hệ số nhiệt điện trở của vônfram là Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

----------HẾT---------

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1: Một tụ điện điện dung 5μF được tích điện đến điện tích bằng 86μC. Tính hiệu điện thế trên hai bản tụ:

A. 47,2V                      

B. 27,2V                      

C. 37,2V                      

D. 17,2V

Câu 2: Quy ước chiều dòng điện là:

A. Chiều dịch chuyển của các electron                   

B. chiều dịch chuyển của các ion

C. chiều dịch chuyển của các ion âm             

D. chiều dịch chuyển của các điện tích dương

Câu 3: Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có E = 1,5V; r = 1Ω. Điện trở mạch ngoài R = 3,5Ω. Tìm cường độ dòng điện ở mạch ngoài:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 11 năm 2024 có ma trận (8 đề)

A. 0,88A      

B. 0,9A       

C. 1A                    

D. 1,2A

Câu 4: Nếu độ lớn điện tích của một trong hai vật mang điện giảm đi một nửa, đồng thời khoảng cách giữa chúng tăng lên gấp đôi thì lực tương tác điện giữa hai vật sẽ

A. giảm 2 lần.                  

B. giảm 4 lần.                  

C. giảm 8 lần.                

D. khôngđổi.

Câu 5: Hai điện tích q1= -10-6C; q2= 10-6C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 40cm trong không khí. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm M của AB là

A. 4,5.106V/m                          

B. 0                      

C. 2,25.105V/m              

D. 4,5.105V/m

Câu 6: Một bóng đèn ghi 3V – 3W khi đèn sáng bình thường điện trở đèn có giá trị là

A. 9Ω                     

B. 3Ω                                                

C. 6Ω                                                 

D. 12Ω

Câu 7: Đơn vị của điện thế là vôn (V). 1V bằng

A. 1 J.C.               

B. 1 J/C.               

C. 1 N/C.              

D. 1. J/N.

Câu 8: Trong thời gian cỡ 0,5s đóng công tắc một tủ lạnh thì cường độ dòng điện trung bình đo được là 6A. Tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn nối với động cơ của tủ lạnh.

A. 3C.                          

B. 12,5C.                     

C. 2C                           

D. 1,25C

Câu 9: Hai thanh kim loại có điện trở bằng nhau. Thanh A chiều dàilA, đường kính d; thanh B có chiều dàilB= 2lAvà đường kính d= 2dA. Điện trở suất của chúng liên hệ với nhau như thế nào:

A.   ρA= 0,25 ρB                 

B.   ρA= 0,5 ρB

C.   ρA= 4ρB                       

D.  ρA= 2ρB

Câu 10:Hạt mang điện tự do trong chất khí là 

A. ion dương, ion âm, electron tự do            

B. ion dương, ion âm 

C. ion dương, electron tự do                         

D. ion dương, electron tự do

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (3 điểm) Cho một khung dây hình chữ nhật, kích thước 30cm x 20cm, trong có dòng điện I = 0,5A; khung được đặt trong một từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng chứa khung và có độ lớn B = 0,1T. Hãy xác định 

a. Lực từ tác dụng lên mỗi cạnh của khung

b. Lực tổng hợp của các lực từ ấy

Bài 2: (2 điểm) Một ấm nước dùng với hiệu điện thế  thì đung sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ  trong thời gian 10 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là . Khối lượng riêng của nước là  và hiệu suất của ấm là 90%. Tính điện trở của ấm?

----------HẾT---------

Xem thử

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên