3 Đề thi Học kì 1 Hoá học 11 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

Với bộ 3 đề thi Hoá học 11 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 có đáp án và ma trận được biên soạn và chọn lọc từ đề thi Hoá học 11 của các trường THPT trên cả nước sẽ giúp học Sinh 11 ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Hoá học 11.

3 Đề thi Học kì 1 Hoá học 11 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

Xem thử

Chỉ từ 50k mua trọn bộ Đề thi Học kì 1 Hoá học 11 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Hoá học lớp 11

Thời gian làm bài: phút

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch?

A. 2H2( g)+O2( g)2H2O(l).

B. N2( g)+3H2( g)2NH3( g).

C. 2KClO3( s)2KCl(s)+3O2( g).

D. 2Na(g)+Cl2( g)2NaCl(g).

Câu 2. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hóa học?

A. Nồng độ.

B. Nhiệt độ.

C. Chất xúc tác.

D. Áp suất.

Quảng cáo

Câu 3. Chất nào sau đây là chất điện li?

A. O2.

B. KNO3.

C. CuO.

D. CH4.

Câu 4. Giá trị pH của dung dịch HCl 0,001 M là

A. 3.

B. 11.

C. 12.

D. 2.

Câu 5. Trong khí quyển, khí nitrogen chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm thể tích không khí?

A. 20%.

B. 21%.

C. 1%.

D. 78%.

Quảng cáo

Câu 6. Vai trò của NH3 trong phản ứng 4NH3+5O2to, Pt4NO+6H2O

A. chất khử.

B. acid.

C. chất oxi hóa.

D. base.

Câu 7. Thành phần chính của thạch cao là

A. FeS.

B. FeS2.

C. CaSO4.

D. BaSO4.

Câu 8. Ở điều kiện thường, sulfur tồn tại ở dạng tinh thể, được tạo nên từ các phân tử sulfur. Số nguyên tử trong mỗi phân tử sulfur là

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 8.

Quảng cáo

Câu 9. Bước sơ cứu đầu tiên cần làm ngay khi một người sulfuric acid đậm đặc đổ vào tay gây bỏng là

A. rửa sạch vết bỏng dưới vòi nước sạch trong ít nhất 20 phút.

B. trung hoà acid bằng NaHCO3.

C. băng bó tạm thời vết bỏng.

D. đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Câu 10. Chất nào sau đây chủ yếu được dùng làm phân bón, cung cấp đạm cho đất?

A. BaSO4.

B. CaSO4.

C. MgSO4.

D. (NH4)2SO4.

Câu 11. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các........... Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong định nghĩa trên là

A. hợp chất hữu cơ.

B. hợp chất vô cơ.

C. hợp chất thiên nhiên.

D. hợp chất phức.

Câu 12. Xét phản ứng quang hợp:

6CO2+6H2OhνC6H12O6+6O2

Chất nào trong phản ứng này thuộc loại hợp chất hữu cơ?
A. CO2.

B. H2O.

C. C6H12O6.

D. O2.

Câu 13. Để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước nên sử dụng phương pháp tách chất nào sau đây?

A. Phương pháp chưng cất.

B. Phương pháp chiết.

C. Phương pháp kết tinh.

D. Sắc kí cột.

Câu 14. Hỗn hợp X gồm các alkane: pentane (ts = 36,1oC), heptane (ts = 98,4oC), octane (ts = 125,7oC) và nonane (ts = 150,8oC). Có thể tách riêng các chất đó một cách thuận lợi bằng phương pháp nào sau đây?

A. Kết tinh.

B. Chưng cất.

C. Sắc kí.

D. Chiết.

Câu 15. Hydrocarbon là hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố gồm

A. carbon và hydrogen.

B. hydrogen và oxygen.

C. carbon và oxygen.

D. carbon và nitrogen.

Câu 16. Methanol, ethanol, propanol, butanol thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Phát biểu nào sau đây về các hợp chất này là đúng?

A. Các hợp chất này có tính chất vật lí tương tự nhau và có tính chất hoá học biến đổi theo quy luật.

B. Các hợp chất này có tính chất hoá học tương tự nhau và có tính chất vật lí biến đổi theo quy luật.

C. Các hợp chất này có cùng công thức phân tử nhưng có các tính chất vật lí, tính chất hoá học khác nhau.

D. Các hợp chất này có các tính chất vật lí và tính chất hoá học tương tự nhau.

Câu 17. Hằng số cân bằng của phản ứng N2O4 (g) ⇌ 2NO2 (g) là :

A. KC = NO22N2O4.

B. KC = NO2N2O412.

C. KC = NO2N2O4.

D. Kết quả khác.

Câu 18. Cho phản ứng thuận nghịch sau:

3 Đề thi Học kì 1 Hoá học 11 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

Trong phản ứng thuận, chất đóng vai trò là acid theo thuyết Bronsted – Lowry là

A. CO32.

B. H2O.

C. HCO3.

D. OH.

Câu 19. Có thể dùng chất nào sau đây để làm khô khí ammonia?

A. Dung dịch H2SO4 đặc.

B. P2O5 khan.

C. MgO khan.

D. CaO khan.

Câu 20. Trong khí quyển, phản ứng khởi đầu cho quá trình tạo ion nitrate là

A. 2NO + O2 → 2NO2.

B. N2 + 3H2 → 2NH3.

C. N2 + O2 ⇌ 2NO.

D. 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3.

Câu 21. Kim loại không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là

A. Zn.

B. Al.

C. Mg.

D. Ag.

Câu 22. Ở điều kiện thích hợp, sulfur dioxide đóng vai trò là chất oxi hoá khi tham gia phản ứng với chất nào sau đây?

A. NO2.

B. H2S.

C. NaOH.

D. Ca(OH)2.

Câu 23. Mưa acid tàn phá nhiều rừng cây, ăn mòn nhiều công trình kiến trúc bằng đá và kim loại. Khí nào trong số các khí sau là tác nhân chính tạo ra mưa acid?

A. SO2.

B. H2S.

C. CO2.

D. CO.

Câu 24. Cho phổ hồng ngoại của chất X như hình dưới đây:

3 Đề thi Học kì 1 Hoá học 11 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

Phân tử chất X có chứa nhóm chức?

 A. aldehyde.

B. carboxyl.

C. alcohol.

D. amino.

Câu 25. Xét ba yêu cầu: (a) không hoà tan tạp chất; (b) không có tương tác hoá học với chất kết tinh; (c) dễ bay hơi, dễ kiếm, rẻ tiền. Trong ba yêu cầu này, có bao nhiêu yêu cầu là cần thiết đối với dung môi được lựa chọn trong phương pháp kết tinh?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 26. Phổ khối lượng của hợp chất hữu cơ X được cho như hình vẽ bên dưới:

3 Đề thi Học kì 1 Hoá học 11 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

Phân tử khối của hợp chất hữu cơ X là

A. 31.

B. 45.

C. 46.

D. 15.

Câu 27. Công thức nào dưới đây biểu diễn đúng cấu tạo hoá học của chất?

3 Đề thi Học kì 1 Hoá học 11 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

A. Công thức (1).

B. Công thức (2) và công thức (3).

C. Công thức (4).

D. Công thức (1) và công thức (3).

Câu 28. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. CH3C6H4Cl và C6H5Cl.

B. CH3OH và CH3CH2OH.

C. CH3OCH3 và CH3 CH2OH.

D. C6H5OH và C2H5OH.

 II. PHẦN TỰ LUẬN. (3,0 điểm)

Câu 29. Tiến hành phân tích nguyên tố, người ta xác định được trong thành phần của một mẫu hydrocarbon X chứa 0,72 gam carbon và 0,18 gam hydrogen. Sử dụng phổ MS, xác định được phân tử khối của X là 30. Xác định công thức phân tử của X.

Câu 30. Viết công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C4H10O. Trong các hợp chất này, hãy chỉ ra:

a) Các chất là đồng phân về nhóm chức.

b) Các chất là đồng phân về vị trí nhóm chức.

c) Các chất là đồng phân về mạch carbon.

Câu 31. Đối với môi trường, khí sulfur dioxide là một trong những tác nhân gây mưa acid. Hãy đề xuất các biện pháp nhằm giảm lượng khí sulfur dioxide thải vào bầu khí quyển?

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần I: Trắc nghiệm

1 - B

2 - D

3 - B

4 - A

5 - D

6 - A

7 - C

8 - D

9 - A

10 - D

11 - A

12 - C

13 - B

14 - B

15 - A

16 - B

17 - A

18 - B

19 - D

20 - C

21 - B

22 - B

23 - A

24 - B

25 - D

26 - C

27 - D

28 - C

 

 

Phần II. Tự luận

Câu 29: Tỉ lệ về số nguyên tử carbon và hydrogen có trong phân tử X là:

nCnH=0,72:120,18:1=13

Vậy công thức thực nghiệm của X là CH3.

Công thức phân tử của X có dạng (CH3)nX có phân tử khối là 30 nên n = 2 và X có công thức phân tử C2H6.

Câu 30: Công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C4H10O:

3 Đề thi Học kì 1 Hoá học 11 Cánh diều (có đáp án + ma trận)

a) Các chất là đồng phân nhóm chức alcohol: (1), (2), (3) (4); các chất là đồng phân nhóm chức ether: (5), (6) (7).

b) Các chất là đồng phân vị trí nhóm chức: (1) (3); (5) (7).

c) Các chất là đồng phân mạch carbon: (1) (2); (5) (6).

Câu 31: Để giảm lượng khí sulfur dioxide phát thải vào bầu khí quyển, cần phối hợp thực hiện nhiều biện pháp như:

- Thay thế dần các nhiên liệu hoá thạch bằng nhiên liệu thân thiện với môi trường như ethanol, hydrogen, … kết hợp với khai thác các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

- Dẫn khí thải của các nhà máy vào tháp hoặc bồn chứa các chất hấp phụ phù hợp như than hoạt tính hấp phụ SO2 trước khi thải khí ra môi trường.

- Chuyển hoá SO2 thành các chất ít gây ô nhiễm hơn bằng các hoá chất như vôi sống, vôi tôi, đá vôi nghiền …

---HẾT---

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Hoá học 11 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Tham khảo đề thi Hoá học 11 Cánh diều có đáp án hay khác:

Xem thêm đề thi lớp 11 Cánh diều có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên