3 Đề thi Học kì 1 Công nghệ 11 Kết nối tri thức (có đáp án + ma trận) - Công nghệ Cơ khí

Với bộ 3 đề thi Công nghệ 11 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 có đáp án và ma trận được biên soạn và chọn lọc từ đề thi Công nghệ 11 của các trường THPT trên cả nước sẽ giúp học Sinh 11 ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa học kì 1 Công nghệ 11.

3 Đề thi Học kì 1 Công nghệ 11 Kết nối tri thức (có đáp án + ma trận) - Công nghệ Cơ khí

Xem thử

Chỉ từ 50k mua trọn bộ Đề thi Cuối kì 1 Công nghệ 11 Công nghệ Cơ khí Kết nối tri thức bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Công nghệ 11 - Công nghệ Cơ khí

Thời gian làm bài: phút

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu - 7,0 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. Cơ khí chế tạo phục vụ cho:

A. Sản xuất.

B. Đời sống.

C. Sản xuất và đời sống.

D. Đáp án khác.

Câu 2. Bước 2 của quy trình chế tạo cơ khí là

A. Đọc bản vẽ chi tiết.

B. Chế tạo phôi.

C. Thực hiện gia công các chi tiết máy của sản phẩm.

D. Xử lí và bảo vệ bề mặt của sản phẩm.

Quảng cáo

Câu 3. Để chế tạo phôi thường sử dụng phương pháp thông dụng nào?

A. Đúc.

B. Gia công bằng áp lực.

C. Hàn, cắt.

D. Đúc; Gia công áp lực; hàn, cắt.

Câu 4. Vật liệu cơ khí có mấy yêu cầu chung?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 5. Vật liệu mới là

A. Chất dẻo.

B. Sắt.

C. Vật liệu nano.

D. Cao su.

Quảng cáo

Câu 6. “Không có khả năng rèn, dập vì giòn nhưng tính đúc lại tốt” là tính chất của vật liệu nào sau đây?

A. Gang.

B. Thép hợp kim.

C. Nhôm.

D. Đồng.

Câu 7. Vật liệu nào sau đây dùng làm săm lốp?

A. Nhựa nhiệt dẻo.

B. Nhựa nhiệt rắn.

C. Cao su.

D. Đồng.

Câu 8. Phương pháp nhận biết tính chất cơ bản của kim loại và hợp kim là

A. Xác định tính cứng, tính dẻo.

B. Quan sát đặc trưng quang học.

C. Phá hủy của mẫu khi chịu tác động cơ học.

D. Quan sát đặc trưng quang học và xác định khối lượng riêng.

Quảng cáo

Câu 9. Đâu là phương pháp gia công cơ khí không phoi?

A. Đúc.

B. Tiện.

C. Phay.

D. Bào.

Câu 10. Gia công cơ khí có phoi sử dụng loại công cụ cầm tay nào sau đây?

A. Cưa.

B. Dũa.

C. Cạo.

D. Cưa, dũa, cạo.

Câu 11. Khi khoan, mũi khoan sẽ tham gia chuyển động gì?

A. Chuyển động quay.

B. Chuyển động tịnh tiến.

C. Chuyển động quay và chuyển động tịnh tiến.

D. Chuyển động quay hoặc chuyển động tịnh tiến.

Câu 12. Bước 3 của quy trình công nghệ gia công chi tiết là

A. Tìm hiểu chi tiết cần gia công.

B. Xác định dạng sản xuất.

C. Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi.

D. Xác định trình tự các bước gia công chi tiết.

Câu 13. Đối với quy trình công nghệ gia công chi tiết mặt bích, chiều dài phôi như thế nào so với chiều dài chi tiết?

A. Bằng nhau.

B. Lớn hơn.

C. Nhỏ hơn.

D. Không liên quan đến nhau.

Câu 14.  Bước 1 của quá trình sản xuất cơ khí là

A. Chế tạo phôi.

B. Gia công tạo hình sản phẩm.

C. Xử lí cơ tính và bảo vệ bề mặt chi tiết.

D. Lắp ráp sản phẩm.

Câu 15.  Bước 2 của quá trình sản xuất cơ khí là:

A. Chế tạo phôi.

B. Gia công tạo hình sản phẩm.

C. Xử lí cơ tính và bảo vệ bề mặt chi tiết.

D. Lắp ráp sản phẩm.

Câu 16. Tiện thuộc giai đoạn nào của quy trình sản xuất cơ khí?

A. Chế tạo phôi.

B. Gia công tạo hình sản phẩm.

C. Xử lí cơ tính và bảo vệ bề mặt chi tiết.

D. Lắp ráp sản phẩm.

Câu 17. Hàn thuộc giai đoạn nào của quy trình sản xuất cơ khí?

A. Chế tạo phôi.

B. Gia công tạo hình sản phẩm.

C. Xử lí cơ tính và bảo vệ bề mặt chi tiết.

D. Lắp ráp sản phẩm.

Câu 18. Phương pháp xử lí bảo vệ bề mặt là

A. Tôi.

B. Ram.

C. Mạ.

D. Sơn, tôi, mạ.

Câu 19. Có mấy phương pháp lắp ráp sản phẩm?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 20. Vai trò của rô bốt là

A. Giảm thiểu sai sót.

B. Đảm bảo an toàn sản xuất.

C. Giải phóng sức lao động.

D. Giảm thiểu sai sót, đảm bảo an toàn, giải phóng sức lao động.

Câu 21. Nhiệm vụ của rô bôt hàn là

A. Hàn nối các chi tiết của sản phẩm.

B. Lắp ráp các chi tiết khác nhau thành một thành phẩm hoặc bán thành phẩm.

C. Gia công sản phẩm trong dây chuyền sản xuất.

D. Đóng gói sản phẩm.

Câu 22. Nhiệm vụ của rô bôt gia công là

A. Hàn nối các chi tiết của sản phẩm.

B. Lắp ráp các chi tiết khác nhau thành một thành phẩm hoặc bán thành phẩm.

C. Gia công sản phẩm trong dây chuyền sản xuất.

D. Đóng gói sản phẩm.

Câu 23. Một dây chuyền sản xuất tự động bao gồm mấy thành phần cơ bản?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 24. Rô bôt hỗ trợ thực hiện công việc nào sau đây?

A. Cấp phôi.

B. Hàn.

C. Sơn phủ.

D. Gia công lắp ráp.

Câu 25. Rô bôt chức năng không thực hiện công việc nào sau đây?

A. Cấp phôi.

B. Hàn.

C. Sơn phủ.

D. Gia công lắp ráp.

Câu 26. Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên mấy lĩnh vực chính?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 27. Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên lĩnh vực chính nào?

A. Kĩ thuật số.

B. Công nghệ sinh học.

C. Vật lí.

D. Kĩ thuật số, công nghệ sinh học, vật lí.

Câu 28. Đâu là robot hỗ trợ?

A. Robot vận chuyển.

B. Robot hàn.

C. Robot sơn.

D. Robot lắp ráp.

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 câu - 3,0 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Em hãy cho biết các bước để gia công chi tiết bên dưới. Biết rằng phôi hình trụ có đường kính 25 mm dài 40 mm.

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 11 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề + ma trận) | Công nghệ Cơ khí

Câu 2 (1 điểm) Hãy cho biết, hình bên dưới cho thấy robot đang làm gì? Áp dụng phương pháp này so với phương pháp thủ công thì cải thiện gì về vấn đề an toàn và môi trường?

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 11 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề + ma trận) | Công nghệ Cơ khí

…………………HẾT…………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Câu 13

Câu 14

C

B

D

C

C

A

C

A

A

D

C

D

B

A

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

Câu 25

Câu 26

Câu 27

Câu 28

B

B

A

C

C

D

A

C

B

A

A

C

D

A

II. Phần tự luận

Câu 1.

Các bước để gia công chi tiết trên là:

- Bước 1 : Tìm hiểu chi tiết cần gia công sản xuất (hình trụ có đường kính 25 mm dài 40 mm).

- Bước 2 : Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi (chọn phôi đảm bảo tiêu chuẩn cần được sử dụng).

- Bước 3 : Xác định trình tự các bước chi tiết.

Câu 2.

Hình bên cho thấy robot đang sơn phủ thân vỏ ô tô. Áp dụng phương pháp này đảm bảo năng suất, chất lượng và đặc biết là an toàn cho người lao động và môi trường.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Công nghệ 11 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Tham khảo đề thi Công nghệ 11 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Xem thêm đề thi lớp 11 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên