Unit 12 lớp 8: ProjectUnit 12: Life on other planets

Project (phần 1-4 trang 67 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm)

SPACE EXPLORATION

(KHÁM PHÁ KHÔNG GIAN)

1. Write the phrases in the box under ... (Viết những cụm từ trong khung vào bên dưới các bức tranh, và sau đó trả lời câu hỏi.)

Gợi ý:

A. space buggy

(Xe không gian)

B. space shuttle

(Tàu con thoi)

C. Vostok spacecraft

(Tàu không gian Vostok)

1. What are the things in the pictures? (Những thứ trong hình là gì?)

=> They are a space buggy, a space shuttle and Vostok spacecraft.

2. When might they be used? (Chúng được sử dụng khi nào?)

- Space buggies are used for exploring the surface of other planets.

- Space shuttles are used for travelling in space.

- The Vostok spacecraft is used for exploring space.

3. Who might use them? (Ai sử dụng chúng?)

=> Scientist and astrnauts might use them.

2. Work in groups. Choose a space vehicle ... (Thực hành theo nhóm. Chọn một phương tiện không gian hoặc cỗ máy bạn thích từ những hình ảnh trên hoặc các nguồn khác.)

=> I like Space Shuttle because I want to fly to other planets in the solar system.

3. Search for information about the ... (Tìm kiếm thông tin về phương tiện hoặc cỗ máy đó.)

Gợi ý:

- What is the vehicle/ machine called?

=> It is called the "Moon buggy" or the Lunar Roving Vehicle (LRV).

- Where and when might it be used?

=> It was used on the Moon in the last three missions of the American Apollo program (15, 16, and 17) during 1971 and 1972.

- What energy does the vehicle/ machine use?

=> It use battery - powered.

- Who can control the vehicle/ machine?

=> NASA's astronauts can control this vehicle.

- What is special about this vehicle/ machine?

=> It can endure the freezing-cold temperatures of the Moon at night.

4. Present the information to the class. Vote ... (Trình bày thông tin trước lớp. Bình chọn bài thuyết trình hay nhất.)

Các bạn dựa vào phần 3 ở trên để hoàn thành phần 4 này.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 12 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-12-life-on-other-planets.jsp