Unit 2 lớp 8: A Closer Look 2Unit 2: Life in the countryside

A Closer Look 2 (phần 1→5 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm)

Grammar

1. Complete the passage below ... (Hoàn thành đoạn văn bên dưới với hình thức so sánh phù hợp của tính từ được cho.)

Gợi ý:

1. higher2. easier3. better4. more exciting5. more convenient
6. happier7. more friendly8. fast9. safer10. best

Hướng dẫn dịch:

Thỉnh thoảng tôi nghe những người lớn quanh tôi nói rằng tốt hơn là để trẻ lớn lên ở thành phố hơn là ở miền quê. Họ nói rằng thành phố đem đến cho một đứa trẻ nhiều cơ hội hơn về giáo dục cao hơn và dễ tiếp cận đến những cơ sở vật chất tốt hơn. Cuộc sống ở đó thú vị và tiện lợi hơn.

Họ có lẽ đúng, nhưng có một điều mà họ có lẽ không biết. Tôi cảm thấy vui hơn khi ở đây hơn là ở một thành phố ồn ào đông đúc. Người thân ở miền quê thân thiện hơn người thân ở thành phố. Tôi biết mọi cậu con trai trong làng tôi. Cuộc sống ở đây không nhanh như ở trên thành phố và tôi cảm thấy an toàn hơn. Có lẽ nơi tốt nhất để lớn lên là nơi mà bạn cảm thấy như ở nhà.

2. Complete the sentences with ... (Hoàn thành các câu với dạng so sánh đúng với các tính từ và trạng từ trong bảng.)

Gợi ý:

1. slowlier2. soundlier3. less traditionally
4. more generously5. more healthily

3. Finish the sentences below with a suitable ... (Hoàn thành những câu bên dưới với một hình thức so sánh thích hợp của hard, early, late, fast, well và badly.)

Gợi ý:

1. better2. faster3. later
4. harder5. worse 6. earlier

4. Underline the correct comparative ... (Gạch dưới những hình thức so sánh đúng để hoàn thành các câu.)

Gợi ý:

1. more optimistically 2. popularly 3. less densely populated
4. more quickly 5. more easily 6. better

5. Write the answers to the questions below. (Viết câu trả lời cho những câu hỏi bên dưới.)

1. Nơi nào bình yên hơn, thành phố hay miền quê?

=> The countryside is more peaceful. Miền quê bình yên hơn.

2. Cái gì làm việc tính toán nhanh hơn, máy tính hay con người?

=> A computer works faster at calculus.

3. Cái nào vất vả hơn, cuộc sống ở khu vực xa xôi hay một thị trấn hiện đại?

=> Life in a remote area is harder.

4. Thành phố nào đắt đỏ hơn, Thành phố Hồ Chí Minh hay Huế?

=> Ho Chi Minh City is more expensive.

5. Ai có thể ngửi tốt hơn, động vật hay con người?

=> Animals can smell better than human beings.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 2 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-2-life-in-the-countryside.jsp