Cụm động từ Chat up trong tiếng AnhNghĩa từ Chat up

Ý nghĩa của Chat up là:

  • Tán tỉnh

Ví dụ minh họa cụm động từ Chat up:

 
- He spent the whole night CHATTING her UP.
Anh ta dành cả tối để tán tỉnh cô ấy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chat up trên, động từ Chat còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp