Address bar là gì, Thanh địa chỉ là gìCách gọi khác là address box, location bar, or URL bar. Đây là thuật ngữ nói đến phần text box trên trình duyệt web cho phép bạn đánh địa chỉ website. Dưới đây là một ví dụ về address bar (thanh địa chỉ) khi bạn truy cập vietjack.com. Address bar (thanh địa chỉ) cho phép bạn gõ các IP lẫn URL vào trong đó

Thanh địa chỉ Address Bar

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope