Toán 9 | Giải bài tập sgk Toán 9 (hay nhất)


Với giải bài tập Toán 9 hay nhất, chi tiết bám sát sgk Toán 9 Tập 1 và Tập 2 đầy đủ Đại số & Hình học giúp học sinh lớp 9 dễ dàng biết cách làm bài tập về nhà môn Toán 9.

Giải bài tập Toán 9

Giải bài tập Toán 9 Tập 1

Toán lớp 9 Đại số - Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Toán lớp 9 Đại số - Chương 2: Hàm số bậc nhất

Toán lớp 9 Hình học - Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Toán lớp 9 Hình học - Chương 2: Đường tròn

Giải bài tập Toán 9 Tập 2

Toán lớp 9 Đại số - Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Toán lớp 9 Đại số - Chương 4: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương trình bậc hai một ẩn

Toán lớp 9 Hình học - Chương 3: Góc với đường tròn

Toán lớp 9 Hình học - Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

Để học Toán 9 hay khác:

92 videos Giải Toán 9 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

61 Bài giảng Toán 9 - Cô Vương Thị Hạnh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

Tài liệu giáo án, đề thi lớp 9 có đáp án hay khác:

Lời giải bài tập môn Toán lớp 10 sách mới: