Hóa 9 | Giải bài tập Hóa học 9 (hay, chi tiết)


Trọn bộ lời giải bài tập Hóa học 9 hay nhất, chi tiết giúp học sinh lớp 9 dễ dàng biết cách làm bài tập về nhà môn Hóa 9.

Giải Hóa học 9 (hay, chi tiết)

Hóa 9 Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Hóa 9 Chương 2: Kim loại

Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

57 videos Giải bài tập Hóa học lớp 9 - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

43 Bài giảng Hóa học lớp 9 - Cô Phạm Huyền (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

Tài liệu giáo án, đề thi lớp 9 có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập môn Hóa học 10 sách mới:Tài liệu giáo viên