Âm nhạc 9 Cánh diều | Giải bài tập Âm nhạc 9 (hay, ngắn gọn)


Với giải bài tập Âm nhạc 9 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh lớp 9 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi & làm bài tập Âm nhạc 9, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn Âm nhạc 9.

Giải Âm nhạc 9 Cánh diều

CHỦ ĐỀ 1: TUỔI MƯỜI LĂM

Bài 1

• Hát: Bài hát Tuổi mười lăm

• Thường thức âm nhạc: Một số thể loại nhạc đàn

• Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về quãng

Bài 2

• Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Bài hoà tấu số 1

CHỦ ĐỀ 2: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG

Bài 3

• Hát: Bài hát Quê hương thanh bình

• Nghe nhạc: Bài dân ca Ví đò đưa song Lam

• Thường thức âm nhạc: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Bài 4

• Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Bài hoà tấu số 2

CHỦ ĐỀ 3: CÔNG ƠN THẦY CÔ

Bài 5

• Hát: Bài hát Dáng thầy

• Thường thức âm nhạc: Kèn cor và kèn trombone

• Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về dịch giọng

Bài 6

• Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Thế bấm hợp âm Rê thứ (Dm) trên kèn phím; Bài hoà tấu số 3

CHỦ ĐỀ 4: ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI

Bài 7

• Hát: Bài hát Dòng song quê hương

• Nghe nhạc: Tác phẩm Tháng Sáu: Khúc hát người chèo thuyền

• Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Bài 8

• Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Bài hoà tấu số 4

CHỦ ĐỀ 5: ĐOÀN KẾT

Bài 9

• Hát: Bài hát Nối vòng tay lớn

• Nghe nhạc: Tác phẩm Câu hò bên bờ Hiền Lương

• Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Bài 10

• Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Bài hoà tấu số 5

CHỦ ĐỀ 6: ÂM THANH CAO NGUYÊN

Bài 11

• Hát: Bài hát Tiếng công chiêng gọi mùa lúa chín

• Thường thức âm nhạc: Cồng chiêng và đàn đá

• Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về hợp âm

Bài 12

• Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 6

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Bài hoà tấu số 6

CHỦ ĐỀ 7: CÁNH DIỀU ƯỚC MƠ

Bài 13

• Hát: Bài hát Bay lên những cánh diều ước mơ

• Nghe nhạc: Tác phẩm Đường chúng ta đi

• Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Huy Du

Bài 14

• Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 7

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Bài hoà tấu số 7

CHỦ ĐỀ 8: TẠM BIỆT MÁI TRƯỜNG

Bài 15

• Hát: Bài hát Tạm biệt mái trường

• Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu

• Lí thuyết âm nhạc: Một số hợp âm của giọng Đô trưởng và giọng La thứ

Bài 16

• Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 8

• Nhạc cụ: Thế bấm hợp âm Mi thứ (Em) trên kèn phím; Bài hoà tấu số 8

Nội dung đang được cập nhật ....

Tài liệu giáo án, đề thi lớp 9 có đáp án hay khác:Tài liệu giáo viên