Soạn văn 7 siêu ngắn nhất


"Một lần học là một lần nhớ!". Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng soạn môn Ngữ văn lớp 9, loạt bài Soạn văn lớp 9 siêu ngắn nhất nhưng đầy đủ ý được biên soạn theo sách giáo khoa Ngữ văn 9 Tập 1 & Tập 2.

Mục lục Soạn Văn lớp 9 siêu ngắn nhất

Mục lục Soạn văn lớp 9 Tập 1

Mục lục Soạn văn lớp 9 Tập 2

19 Bài giảng Ngữ văn 9 - Cô Lê Thu Trang (Giáo viên VietJack)

25 Bài giảng Ngữ văn 9 - Cô Phạm Lan Anh (Giáo viên VietJack)

19 Bài giảng Ngữ văn 9 - Cô Nguyễn Dung (Giáo viên VietJack)

32 Bài giảng Ngữ văn 9 - Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

Bên cạnh đó là tác giả tác phẩm, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học và bộ đề thi Ngữ văn 9 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Ngữ văn 9.

Mục lục Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn lớp 9

1000 câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 Học kì 1

Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 Học kì 2

Tài liệu Ngữ văn lớp 9 phần Tiếng Việt - Tập làm văn

Tài liệu Tiếng Việt - Tập làm văn Học kì 1

Tài liệu Tiếng Việt - Tập làm văn Học kì 2


Nhóm học tập 2k7