Soạn bài Viết Tập 2 - Chân trời sáng tạo

Với soạn bài Ôn tập cuối học kì 2: Viết Tập 2 trang 142 Ngữ văn lớp 9 Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh trả lời câu hỏi từ đó dễ dàng soạn văn 9.

Soạn bài Viết Tập 2 - Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Câu 1 (trang 142 sgk Ngữ văn 9 Tập 2): Hoàn thành bảng sau để khái quát yêu cầu đối với các kiểu bài viết đã học

Kiểu bài

Yêu cầu đối với kiểu bài

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết

...

Viết văn bản quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động

...

Viết truyện kể sáng tạo có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm

...

Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: chủ đề, những nét đặc sắc về nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của nó

...

Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử

...

Quảng cáo

Trả lời:

Kiểu bài

Yêu cầu đối với kiểu bài

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết

• Về nội dung: xác định, phân tích được vấn đề cần giải quyết và đề xuất những giải pháp phù hợp, khả thi, thuyết phục.

• Về hình thức: lập luận chặt chẽ, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm; các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí.

• Bố cục bài viết cần đảm bảo:

- Mở bài: giới thiệu vấn đề cần giải quyết, tầm quan trọng của việc khắc phục, giải quyết vấn đề.

- Thân bài: giải thích vấn đề cần giải quyết, phân tích vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, tác hại) và đề xuất các giải pháp khả thi, thuyết phục.

- Kết bài: khẳng định lại ý kiến về tầm quan trọng của việc khắc phục, giải quyết vấn đề; nêu bài học cho bản thân (về suy nghĩ, hành động).

Viết văn bản quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động

- Nội dung: cung cấp thông tin về ưu điểm, giá trị của sản phẩm/ dịch vụ/ hoạt động thông qua kênh chữ, kênh hình.

- Cách thể hiện:

+ Kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ (hình ảnh, biểu tượng, sơ đồ....) để biểu đạt nội dung quảng cáo.

+  Ngôn ngữ ngắn gọn, sử dụng kết hợp các cách thuyết phục người đọc, người xem như: sử dụng các từ ngữ có sắc thái nghĩa tích cực để khẳng định chất lượng, tính ưu việt của sản phẩm/ dịch vụ/ hoạt động…

+ Sơ đồ, hình ảnh, biểu tượng,...: có đường nét, màu sắc nổi bột, tóc động mạnh đến thị giác, thính giác người đọc, người xem nhằm làm rõ tính ưu. việt, hữu ích của sản phẩm/ dịch vụ/ hoạt động.

- Bố cục thường gồm các phần:

+ Tiêu đề: giới thiệu khái quát sản phẩm/ dịch vụ/ hoạt động.

+ Nội dung chính: cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm/ dịch vụ/ hoạt động bằng kênh chữ, kênh hình; nêu khẩu hiệu của sản phẩm/ dịch vụ hoặc thông điệp của hoạt động.

Viết truyện kể sáng tạo có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm

•Về nội dung: đề tài gần gũi; nội dung câu chuyện gắn với một/ một vài nhân vật trong một bối cảnh thời gian, không gian nhất định; truyền tải thông điệp nào đó tới người đọc.

• Về hình thức: xây dựng cốt truyện gồm các sự việc chính, chi tiết tiêu biểu; kết hợp tự sự với miêu tả, biểu cảm.

• Bố cục truyện kể cần đảm bảo:

- Mở đầu truyện: giới thiệu thời gian, không gian, các nhân vật và tình huống xảy ra câu chuyện.

- Diễn biến truyện: chọn ngôi kể phù hợp (ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba); lần lượt kể lại các sự kiện từ mở đầu đến kết thúc xoay quanh nhân vật chính; sử dụng các chi tiết tiêu biểu; xây dựng đối thoại giữa các nhân vật; kết hợp miêu tả và biểu cảm;...

- Kết thúc truyện: có thể nêu cách giải quyết vấn đề được đề cập trong truyện phù hợp với diễn biến câu chuyện, gợi mở hoặc thể hiện những suy ngẫm từ/ về câu chuyện.

Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: chủ đề, những nét đặc sắc về nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của nó

- Về nội dung:

+ Xác định được chủ đề và phân tích, đánh giá ý nghĩa, giá trị của chủ đề bài thơ.

+ Phân tích, đánh giá được một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật như dạng thức xuất hiện của chủ thể trữ tình, kết cấu, từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ,…

- Về hình thức:

+ Lập luận chặt chẽ, thể hiện được những suy nghĩ, cảm nhận của người viết về bài thơ.

+ Có bằng chứng tin cậy từ bài thơ.

+ Diễn đạt mạch lạc, sử dụng được các câu chuyển tiếp, các từ ngữ liên kết giúp người đọc nhận ra mạch lập luận.

Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử

Đảm bảo cấu trúc ba phần của bài viết, đặt nhan đề, giới thiệu tên di tích lịch sử.

• Có thể sử dụng hệ thống đề mục để làm nổi bật thông tin thuyết minh.

• Thuyết minh chi tiết một số thông tin quan trọng, thể hiện được nét độc đáo của khu di tích lịch sử, tạo diểm nhấn cho bài viết.

• Kết hợp các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm,... để tăng sự hấp dẫn; kết hợp nhiều cách trình bầy thông tin.

• Kết hợp các phương tiện phi ngôn ngữ (hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu,...) nhằm làm rõ thông tin.

Quảng cáo

Câu 2 (trang 142 sgk Ngữ văn 9 Tập 2): Khi viết văn bản quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động, bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử, cần sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ như thế nào để văn bản thêm sinh động, hấp dẫn?

Trả lời:

- Khi viết văn bản quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động, hoặc khi viết văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử, chúng ta có thể sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ để làm cho văn bản trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.

- Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng hình ảnh, biểu đồ, biểu đạt màu sắc, hoặc các biểu tượng để truyền tải thông điệp một cách trực quan.

Câu 3 (trang 142 sgk Ngữ văn 9 Tập 2): Hoàn thành bảng sau để tóm tắt những kinh nghiệm em đã tích luỹ được khi viết một số kiểu bài viết trong học kì II (làm vào vở):

Quảng cáo

STT

Kiểu bài viết

Bài học kinh nghiệm

1

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết

...

2

Viết văn bản quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động

...

3

Viết truyện kể sáng tạo có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm

...

4

Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: chủ đề, những nét đặc sắc về nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của nó

...

5

Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử

...

Trả lời

STT

Kiểu bài viết

Bài học kinh nghiệm

1

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết

Chọn được vấn đề trọng tâm, được nhiều người quan tâm

2

Viết văn bản quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động

- Sử dụng hình ảnh, biểu đồ, biểu đạt màu sắc, hoặc các biểu tượng để truyền tải thông điệp một cách trực quan.

- Sử dụng câu chuyện, ví dụ, hoặc trích dẫn có thể giúp tạo ra sự kết nối và tương tác với người đọc.

3

Viết truyện kể sáng tạo có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm

- Miêu tả chi tiết về cảnh vật, nhân vật và tình huống,

- Hãy sử dụng các từ ngữ mạnh mẽ, hình ảnh sinh động và cảm xúc chân thực để tạo nên sự kết nối và tương tác với người đọc.

4

Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: chủ đề, những nét đặc sắc về nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của nó

Cần đọc tham khảo nhiều tác phẩm, những bài cảm thụ văn học để học hỏi thêm

5

Viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử

- Nghiên cứu và thu thập đầy đủ thông tin về danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử.

- Sử dụng từ ngữ và câu văn mạnh mẽ để mô tả địa điểm, tạo ra hình ảnh sống động trong tâm trí người đọc.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 9 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn SALE shopee tháng này:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn văn 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Ngữ văn 9 Tập 1 và Tập 2 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên