Trắc nghiệm: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II - Ngữ văn lớp 9

Trắc nghiệm: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II

Câu 1: Tìm khởi ngữ trong câu sau: “Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!” ?

   A. Còn mắt tôi

   B. Còn

   C. Anh lái xe bảo

   D. Sao mà xa xăm

Chọn đáp án: A

Câu 2: Thành phần được gạch chân trong câu sau “Và thường thường, như mối giao cảm giữa họ với nhau, sức mạnh ánh mắt của Bấc làm cho Giôn Thooc- tơn quay đầu sang và nhìn lại nó, không nói năng gì…” thuộc thành phần gì trong câu?

   A. Thành phần khởi ngữ

   B. Thành phần phụ chú

   C. Thành phần tình thái

   D. Thành phần gọi- đáp

Chọn đáp án: B

Câu 3: Câu văn trên có mấy cụm danh từ?

   A. Một

   B. Hai

   C. Ba

   D. Bốn

Chọn đáp án: B

Giải thích: Cụm danh từ: Mối giao cảm giữa họ với nhau, ánh mắt của Bấc

Câu 4: Mối quan hệ sâu sắc nhất giữa con chó Bấc và Thooc- tơn được biểu hiện ở điểm nào?

   A. Bấc luôn trung thành với Thooc tơn

   B. Bấc luôn tôn thờ Thooc-tơn

   C. Giữa Bấc và Thooc tơn như có mối giao cảm với nhau

   D. Bấc luôn tự hào về người chủ của mình

Chọn đáp án: C

Câu 5: Phần gạch chân trong câu “Hoặc cũng có lúc nó nằm ra xa hơn, về một bên hoặc đằng sau anh, quan sát hình dáng của anh và từng của động của thân thể anh” sử dụng phép liên kết nào?

   A. Phép nối

   B. Phép thế

   C. Phép lặp từ

   D. Phép đồng nghĩa

Chọn đáp án: B

Câu 6: Từ in đậm trong câu ca dao sau thuộc thành phần gì của câu?

Ăn thì ăn những miếng ngon

Làm thì chọn việc cỏn con mà làm

   A. Thành phần khởi ngữ

   B. Thành phần cảm thán

   C. Thành phần phụ chú

   D. Thành phần tình thái

Chọn đáp án: A

Câu 7: Thành phần gạch chân trong câu “Thật đấy, chuyến này không được Độc lập thì chết cả đi chứ sống làm gì cho nó nhục”?

   A. Thành phần cảm thán

   B. Thành phần tình thái

   C. Thành phần phụ chú

   D. Thành phần gọi- đáp

Chọn đáp án: B

Câu 8: Đoạn văn sau sử dụng phép liên kết nào?

Ngay cả ban đêm, trong các giấc mơ, nó cũng bị nỗi lo sợ này ám ảnh. Những lúc ấy, nó vội vùng dậy không ngủ nữa, trườn qua giá lạnh đến tận mép lều, đứng đấy, lắng nghe tiếng thở đều đều của chủ…

   A. Phép nối

   B. Phép lặp

   C. Phép thế

   D. Phép đồng nghĩa

Chọn đáp án: B

Câu 9: Dòng nào nêu đầy đủ các cụm danh từ có trong hai câu văn trên?

   A. Ban đêm, các giấc mơ, nỗi lo sợ này, tiếng thở đều đều

   B. Ban đêm, nỗi lo sợ này, ám ảnh, vội vùng dậy, cái giá lạnh

   C. Ban đêm, các giấc mơ, nỗi lo sợ, ám ảnh, vội vùng dậy, cái giá lạnh

   D. Nỗi lo sợ, ám ảnh, vội vùng dậy, cái giá lạnh, đứng đấy, lắng nghe

Chọn đáp án: A

Câu 10: Câu nào có chưa khởi ngữ?

   A. Về tài đánh cờ vua thì nó giỏi nhất lớp

   B. Nó đứng nhất lớp về tài đánh cờ vua

   C. Cờ vua là môn thể thao lí thú đối với chúng tôi

   D. Chúng tôi rất thích học đánh cờ vua

Chọn đáp án: A

Câu 11: Câu “Tình yêu thương, một tình yêu thương thực sự và nồng nàn, lần đầu tiên phát sinh ra bên trong nó” có chứa thành phần biệt lập nào?

   A. Thành phần tình thái

   B. Thành phần cảm thán

   C. Thành phần gọi - đáp

   D. Thành phần phụ chú

Chọn đáp án: D

Giải thích: Thành phần phụ chú: một tình yêu thương thực sự và nồng nàn

Câu 12: Thành phàn biệt lập tìm được trong câu trên có vai trò gì trong câu?

   A. Nêu ý bổ sung

   B. Nêu thái độ của người nói

   C. Thể hiện cách nhìn của người nói

   D. Duy trì quan hệ giao tiếp

Chọn đáp án: A

Câu 13: Dòng nào nói đúng về điều kiện sử dụng hàm ý?

   A. Người nói (người viết) và người nghe (người đọc) có trình độ học vấn cao

   B. Người nói (người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói, người nghe (người đọc có năng lực đoán hàm ý

   C. Người nói (người viết) sử dụng cách nói so sánh, ẩn dụ

   D. Người nói (người viết) không muốn nói trực tiếp ý tưởng của mình

Chọn đáp án: B

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Loạt bài 1000 câu Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn Tập 1, Tập 2 giúp bạn nắm vững dễ dàng kiến thức môn Ngữ văn lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.