50 bài tập trắc nghiệm Phong cách Hồ Chí Minh có đáp án - Ngữ văn lớp 9

VietJack tổng hợp trên 45 bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Phong cách Hồ Chí Minh Ngữ văn lớp 9 có đáp án chi tiết giúp Giáo viên có thêm tài liệu giảng dạy Ngữ văn 9 và giúp học sinh lớp 9 ôn tập trắc nghiệm Phong cách Hồ Chí Minh.

50 Bài tập trắc nghiệm Phong cách Hồ Chí Minh có đáp án

Trắc nghiệm Phong cách Hồ Chí Minh (phần 1)

Câu 1: Tác giả của bài Phong cách Hồ Chí Minh là ai?

   A. Lê Anh Trà

   B. Phạm Văn Đồng

   C. Lê Duẩn

   D. Đặng Thai Mai

Chọn đáp án: A

Câu 2: Phong cách của Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa?

   A. Vĩ đại và bình dị

   B. Truyền thống và hiện đại

   C. Dân tộc và nhân loại

   D. Cả ba đáp án trên

Chọn đáp án: D

Giải thích: Phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa sự vĩ đại và bình dị, giữa truyền thống và hiện đại, giữa tính dân tộc và nhân loại

Câu 3: Vì sao Hồ Chủ tịch lại có vốn văn hóa sâu rộng?

   A. Học tập để nói, viết thạo tiếng nước ngoài: Anh, Pháp, Hoa…

   B. Đi nhiều nơi, làm nhiều nghề, học hỏi từ thực tiễn lao động

   C. Tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật của khu vực khác nhau trên thế giới một cách sâu sắc, uyên thâm

   D. Cả 3 đáp án trên

Chọn đáp án: D

Câu 4: Văn bản này thuộc thể loại nào?

   A. Tự sự

   B. Trữ tình

   C. Thuyết minh

   D. Nhật dụng sử dụng yếu tố nghị luận

Chọn đáp án: D

Giải thích: Văn bản Phong cách Hồ Chí Minh là văn bản nhật dụng sử dụng yếu tố nghị luận

Câu 5: Lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông của Bác được thể hiện như thế nào?

   A. Nơi ở và nơi làm việc mộc mạc, đơn sơ

   B. Trang phục giản dị: bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp

   C. Ăn uống đạm bạc: cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối…

   D. Cả 3 đáp án trên

Chọn đáp án: D

Câu 6: Lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao, vì sao?

   A. Đây không phải lối sống kham khổ của người tự tìm vui trong cảnh nghèo

   B. Bản lĩnh của người chiến sĩ hòa với tâm hồn nhà thơ

   C. Vẻ đẹp tâm hồn Người mạnh mẽ song cũng rất lãng mạn

   D. Cả 3 đáp án trên

Chọn đáp án: D

Câu 7: Trong quá trình tiếp thu tinh hoa văn hóa nước ngoài, Người tiếp thu một cách có chọn lọc, không ảnh hưởng thụ động, biết tiếp thu cái hay, cái đẹp phê phán hạn chế, tiêu cực, đúng hay sai?

   A. Đúng

   B. Sai

Chọn đáp án: A

Giải thích: Trong quá trình tiếp thu tinh hoa văn hóa nước ngoài, Người tiếp thu một cách có chọn lọc, không ảnh hưởng thụ động, biết tiếp thu cái hay, cái đẹp phê phán hạn chế.

Câu 8: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống

Đó là cách sống giản dị, đạm bạc nhưng rất… của Hồ Chí Minh.

   A. Khác đời, hơn đời

   B. Đa dạng, phong phú

   C. Thanh cao

   D. Cầu kì, phức tạp

Chọn đáp án: C

Câu 9: Trong bài viết tác giả cho rằng: “Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ là một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống”. Theo em, cụm từ quan niệm thẩm mĩ là gì?

   A. Quan niệm về cái đẹp

   B. Quan niệm cuộc sống

   C. Quan niệm về đạo đức

   D. Quan niệm về nghề nghiệp

Chọn đáp án: A

Giải thích: Quan niệm thẩm mĩ chính là quan niệm về cái đẹp

Câu 10: Trong bài viết, để làm nổi bật vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh tác giả không sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

   A. Kết hợp giữa kể và bình luận

   B. Sử dụng phép đối lập

   C. Sử dụng phép nói quá

   D. So sánh và sử dụng nhiều từ Hán Việt

Chọn đáp án: C

Giải thích: Văn bản không sử dụng phép nói quá

Câu 11: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ Hán Việt?

   A. Lãnh tụ

   B. Hiền triết

   C. Vua

   D. Danh nho

Chọn đáp án: C

Câu 12: Trong đoạn văn sau, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để làm nổi bật phong cách Hồ Chí Minh?

Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ cũng như các vị danh nho xưa, hoàn toàn không phải cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là một lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm về thẩm mĩ cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.

   A. Sử dụng phép nói giảm nói tránh

   B. Sử dụng phép nói quá

   C. Sử dụng phép đối lập

   D. Sử dụng phép tăng tiến

Chọn đáp án: D

Trắc nghiệm Phong cách Hồ Chí Minh (phần 2)

Tìm hiểu chung về tác phẩm Phong cách Hồ Chí Minh

Câu 1. Phong cách của Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa?

A.Vĩ đại và bình dị

B.Truyền thống và hiện đại

C.Dân tộc và nhân loại

D.Cả ba đáp án trên

Đáp án: D

Phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa sự vĩ đại và bình dị, giữa truyền thống và hiện đại, giữa tính dân tộc và nhân loại

Câu 2. Tác giả của bài Phong cách Hồ Chí Minh là ai?

A.Lê Anh Trà

B.Phạm Văn Đồng

C.Lê Duẩn

D.Đặng Thai Mai

Đáp án: A

Tác giả của bài Phong cách Hồ Chí Minh là Lê Anh Trà

Câu 3. Vấn đề chủ yếu được tác giả nói tới trong văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” là gì?

A.Tinh thần chiến đấu dũng cảm của chủ tịch Hồ Chí Minh.

B.Phong cách làm việc và nếp sống của chủ tịch Hồ Chí Minh.

C.Tình cảm của người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

D.Trí tuệ tuyệt vời của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáp án: B

Vấn đề chủ yếu được tác giả nói tới trong văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” là phong cách làm việc và nếp sống của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 4. Văn bản này thuộc thể loại nào?

A.Truyện ngắn

B.Tiểu thuyết

C.Hồi ký

D.Nhật dụng

Đáp án: D

Văn bản Phong cách Hồ Chí Minh là văn bản nhật dụng sử dụng yếu tố nghị luận

Câu 5. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống
 Đó là cách sống giản dị, đạm bạc nhưng rất… của Hồ Chí Minh.

A.Khác đời, hơn đời

B.Đa dạng, phong phú

C.Thanh cao

D.Cầu kì, phức tạp

Đáp án: C

Đó là cách sống giản dị, đạm bạc nhưng rất thanh cao của Hồ Chí Minh.

Câu 6. Em hiểu từ “phong cách” trong “phong cách Hồ Chí Minh” có nghĩa là gì?

A.Lối sống, cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, ứng xử tạo nên cái riêng của một người nào đó.

B.Đặc điểm có tính chất hệ thống về tư tưởng và nghệ thuật, biểu hiện trong sáng tác của một nghệ sĩ hay trong các sáng tác nói chung thuộc cùng một thể loại.

C.Dạng ngôn ngữ sử dụng theo yêu cầu chức năng điển hình nào đó, khác với những dạng khác về đặc điểm từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp.

D.Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án: A

Từ “phong cách” trong “phong cách Hồ Chí Minh” có nghĩa là lối sống, cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, ứng xử tạo nên cái riêng của một người nào đó.

Câu 7. Để làm nổi bật lối sống rất giản dị của Hồ Chí Minh, tác giả đã sử dụng phương thức lập luận nào?

A.Chứng minh

B.Bình luận

C.Giải thích

D.Phân tích

Đáp án: A

Để làm nổi bật lối sống rất giản dị của Hồ Chí Minh, tác giả đã sử dụng phương thức lập luận chứng minh bằng cách đưa ra hàng loạt những dẫn chứng về sự giản dị của Bác.

Câu 8. Trong bài viết tác giả cho rằng: “Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ là một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống”. Theo em, cụm từ “quan niệm thẩm mĩ” là gì?

A.Quan niệm về đạo đức

B. Quan niệm cuộc sống

C.Quan niệm về cái đẹp

D.Quan niệm về nghề nghiệp

Đáp án: C

Quan niệm thẩm mĩ chính là quan niệm về cái đẹp.

Câu 9. Trong bài viết, để làm nổi bật vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh tác giả không sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

A.Kết hợp giữa kể và bình luận

B. Sử dụng phép đối lập

C. Sử dụng phép nói quá

D.So sánh và sử dụng nhiều từ Hán Việt

Đáp án: C

Trong bài viết, để làm nổi bật vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh tác giả không sử dụng biện pháp nghệ thuật nói quá.

Câu 10. Văn bản Phong cách Hồ Chí Minh sử dụng phương thức biểu đạt chính là gì?

A.Miêu tả

B.Biểu cảm

C.Nghị luận

D.Tự sự

Đáp án: C

Đây là một văn bản nhật dụng, sử dụng phương thức nghị luận là chính.

Phân tích tác phẩm Phong cách Hồ Chí Minh

Câu 1. Để viết mở bài phân tích văn bản Phong cách Hồ Chí Minh cần đảm bảo ý nào sau đây?

A.Giới thiệu khái quát về Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc

B.Giới thiệu khái quát về tác giả Lê Anh Trà và sơ lược tác phẩm Phong cách Hồ Chí
 Minh

C.Giới thiệu về phong cách sống.

D.Tất cả các phương án trên

Đáp án: B

Trong phần mở bài, chỉ cần giới thiệu được hai ý cơ bản sau:
- Giới thiệu khái quát về tác giả Lê Anh Trà
- Giới thiệu sơ lược về tác phẩm Phong cách Hồ Chí Minh

Câu 2. Vì sao Hồ Chủ tịch lại có vốn văn hóa sâu rộng?

A.Học tập để nói, viết thạo tiếng nước ngoài: Anh, Pháp, Hoa…

B.Đi nhiều nơi, làm nhiều nghề, học hỏi từ thực tiễn lao động

C.Tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật của khu vực khác nhau trên thế giới một cách sâu sắc, uyên thâm

D.Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Bác đã dày công học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng:
- Đi nhiều nơi, có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với văn hóa nhiều nước, nhiều dân tộc khắp các
châu lục Á, Âu, Phi, Mĩ,...
- Nói và viết thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài: Pháp, Anh, Nga.

- Có ý thức học hỏi toàn diện, sâu sắc đến mức uyên thâm, vừa tiếp thu tinh hoa vừa phê phán cái
tiêu cực của chủ nghĩa tư bản.
- Học trong công việc, trong lao động, ở mọi lúc, mọi nơi.

Câu 3. Trong quá trình tiếp thu tinh hoa văn hóa nước ngoài, Người tiếp thu một cách có chọn lọc, không ảnh hưởng thụ động, biết tiếp thu cái hay, cái đẹp phê phán hạn chế, tiêu cực, đúng hay sai?

A.Đúng

B. Sai

Đáp án: A

Trong quá trình tiếp thu tinh hoa văn hóa nước ngoài, Người tiếp thu một cách có chọn lọc, không ảnh hưởng thụ động, biết tiếp thu cái hay, cái đẹp phê phán hạn chế.

Câu 4. Ý nào nói đúng nhất những phương diện thể hiện lối sống giản dị của chủ tịch Hồ Chí Minh?

A.Nơi ở và nơi làm việc

B.Trang phục

C.Ăn uống và nơi ở

D.Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Lối sống giản dị của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện ở nơi ở và nơi làm việc, trang phục, ăn uống và nơi ở.

Câu 5. Trong bài viết Phong cách Hồ Chí Minh, tác giả so sánh lối sống của Bác Hồ với lối sống của những ai?

A.Những vị lãnh tụ của các dân tộc trên thế giới

B.Các danh nho Việt Nam thời xưa

C.Các danh nho Trung Quốc thời xưa

D.Các vị lãnh đạo nhà nước ta đương thời

Đáp án: B

Trong bài viết, tác giả so sánh lối sống của Bác Hồ với lối sống của các danh nho Việt Nam thời xưa.

Câu 6. Lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao, vì sao?

A.Đây không phải lối sống kham khổ của người tự tìm vui trong cảnh nghèo

B.Bản lĩnh của người chiến sĩ hòa với tâm hồn nhà thơ

C.Vẻ đẹp tâm hồn Người mạnh mẽ song cũng rất lãng mạn

D.Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao, vì đó là lối sống giản dị, bản lĩnh và khiến tâm hồn của Bác luôn tươi mới, mạnh mẽ chứ không phải sự kham khổ.

Câu 7. Trong đoạn văn sau, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để làm nổi bật
phong cách Hồ Chí Minh?
 Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ cũng như các vị danh nho xưa, hoàn toàn không phải cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là một lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm về thẩm mĩ cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.

A.Sử dụng phép nói giảm nói tránh

B.Sử dụng phép nói quá

C.Sử dụng phép đối lập

D.Sử dụng phép tăng tiến

Đáp án: C

Trong đoạn văn sau, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật đối lập để làm nổi bật phong cách Hồ Chí Minh

Câu 8. Bài học rút ra từ phẩm chất của Bác qua văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” là gì?

A.Tấm lòng nhân hậu bao dung

B.Lối sống giản dị, thanh cao và ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc

C.Đức tính tiết kiệm

D.Sự liêm chính trong công việc

Đáp án: B

Bài học rút ra từ phẩm chất của Bác qua văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” là lối sống giản dị, thanh cao và ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc.

Câu 9. Tại sao tác giả lại gọi Bác là “một nhân cách rất Việt Nam”?

A.Vì Bác được sinh ra ở Việt Nam.

B.Vì Bác tiếp thu văn hóa thế giới có chọn lọc và vẫn giữ cái gốc văn hóa dân tộc.

C.Vì Bác là một người yêu nước vĩ đại.

D.Vì Bác đã có công khai sinh ra đất nước Việt Nam.

Đáp án: B

Tác giả gọi Bác là “một nhân cách rất Việt Nam” vì Bác tiếp thu văn hóa thế giới có chọn lọc và vẫn giữ cái gốc văn hóa dân tộc.

Đọc hiểu văn bản Phong cách Hồ Chí Minh

Câu 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

… “Và Người sống ở đó, một mình, với một tư trang ít ỏi, một chiếc va li con với vài bộ áo quần, vài vật kỉ niệm của cuộc đời dài. Tôi dám chắc không có một vị lãnh tụ, một vị tổng thống hay một vị vua hiền nào ngày trước lại sống đến mức giản dị và tiết chế như vậy. Bất giác ta nghĩ đến các vị hiền triết ngày xưa như Nguyễn Trãi ở Côn Sơn hay Nguyễn Bỉnh Khiêm sống ở quê nhà với những thú quê thuần đức:

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao…

Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ, cũng như các vị danh nho xưa, hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.”

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn trên.  

A.Tự sự

B.Miêu tả

C.Nghị luận

D.Thuyết minh

Đáp án: C

Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt nghị luận.

Câu 2. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

… “Và Người sống ở đó, một mình, với một tư trang ít ỏi, một chiếc va li con với vài bộ áo quần, vài vật kỉ niệm của cuộc đời dài. Tôi dám chắc không có một vị lãnh tụ, một vị tổng thống hay một vị vua hiền nào ngày trước lại sống đến mức giản dị và tiết chế như vậy. Bất giác ta nghĩ đến các vị hiền triết ngày xưa như Nguyễn Trãi ở Côn Sơn hay Nguyễn Bỉnh Khiêm sống ở quê nhà với những thú quê thuần đức:

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao…

Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ, cũng như các vị danh nho xưa, hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.”

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Đoạn trích trên được trích trong văn bản của tác giả nào?

A.Phạm Văn Đồng

B.Lê Duẩn

C.Lê Anh Trà

D.Tố Hữu

Đáp án: C

Đoạn trích trên được trích trong văn bản Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà.

Câu 3. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

… “Và Người sống ở đó, một mình, với một tư trang ít ỏi, một chiếc va li con với vài bộ áo quần, vài vật kỉ niệm của cuộc đời dài. Tôi dám chắc không có một vị lãnh tụ, một vị tổng thống hay một vị vua hiền nào ngày trước lại sống đến mức giản dị và tiết chế như vậy. Bất giác ta nghĩ đến các vị hiền triết ngày xưa như Nguyễn Trãi ở Côn Sơn hay Nguyễn Bỉnh Khiêm sống ở quê nhà với những thú quê thuần đức:

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao…

Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ, cũng như các vị danh nho xưa, hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.”

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Cụm từ ''di dưỡng tinh thần'' trong đoạn trích được hiểu là?

A.Không tiếp xúc với thị phi để tinh thần thanh thản

B.Ăn uống đủ dinh dưỡng để tinh thần thoải mái

C.Di chuyển đến nhiều nơi để tinh thần sảng khoái

D.Tu luyện và nuôi dưỡng để tinh thần phong phú hơn

Đáp án: D

Cụm từ ''di dưỡng tinh thần'' trong đoạn trích được hiểu làtu luyện và nuôi dưỡng để tinh thần phong phú hơn

Câu 4. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

… “Và Người sống ở đó, một mình, với một tư trang ít ỏi, một chiếc va li con với vài bộ áo quần, vài vật kỉ niệm của cuộc đời dài. Tôi dám chắc không có một vị lãnh tụ, một vị tổng thống hay một vị vua hiền nào ngày trước lại sống đến mức giản dị và tiết chế như vậy. Bất giác ta nghĩ đến các vị hiền triết ngày xưa như Nguyễn Trãi ở Côn Sơn hay Nguyễn Bỉnh Khiêm sống ở quê nhà với những thú quê thuần đức:

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao…

Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ, cũng như các vị danh nho xưa, hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.”

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Điểm giống nhau giữa Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm được nhắc trong văn bản là?

A.Có nhân cách, đạo đức, sống giản dị, thanh cao

B.Có quyền lực cao trong xã hội

C.Đều thích ở ẩn, không màng danh lợi

D.Thích sống ngao du đó đây, tận hưởng cuộc sống

Đáp án: A

Điểm giống nhau giữa Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm được nhắc trong văn bản: họ đều là những người có nhân cách, đạo đức, sống giản dị, thanh cao, không cao sang, không màng đến vật chất.

Câu 5. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

… “Và Người sống ở đó, một mình, với một tư trang ít ỏi, một chiếc va li con với vài bộ áo quần, vài vật kỉ niệm của cuộc đời dài. Tôi dám chắc không có một vị lãnh tụ, một vị tổng thống hay một vị vua hiền nào ngày trước lại sống đến mức giản dị và tiết chế như vậy. Bất giác ta nghĩ đến các vị hiền triết ngày xưa như Nguyễn Trãi ở Côn Sơn hay Nguyễn Bỉnh Khiêm sống ở quê nhà với những thú quê thuần đức:

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao…

Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ, cũng như các vị danh nho xưa, hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.”

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Từ Hán Việt nào dưới đây không được nhắc tới trong đoạn trích trên? 

A.Tư trang

B.Thiên địa

C.Tiết chế

D.Thanh cao

Đáp án: B

Từ “thiên địa” không được nhắc tới trong văn bản trên.

Câu 6. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

    (1) Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh. (2) Đến đâu Người cũng học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. (3) Người cũng chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. (4) Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại.

(Trích Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Xác định thể loại của văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh”?

A.Truyện ngắn

B.Tiểu thuyết

C.Văn bản nhật dụng

D.Tản văn

Đáp án: C

Đoạn trên được viết theo thể loại văn bản nhật dụng.

Câu 7. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

    (1) Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh. (2) Đến đâu Người cũng học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. (3) Người cũng chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. (4) Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại.

(Trích Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Biện pháp tu từ nổi bật trong đoạn văn trên là?

A.Nhân hóa, so sánh

B.Nói quá, câu hỏi tu từ

C.Điệp từ, liệt kê

D.Nói giảm nói tránh

Đáp án: C

Đoạn văn nổi bật với biện pháp tu từ điệp từ “một”, “rất”; liệt kê các phong cách sống của Bác.

Câu 8. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

    (1) Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh. (2) Đến đâu Người cũng học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. (3) Người cũng chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. (4) Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại.

(Trích Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Ở phần trích trên, tác giả đã cho thấy vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh được kết hợp hài hòa bởi những yếu tố nào?

A.Cổ truyền và hiện đại

B.Mới và hiện đại

C.Lai tạo văn hóa của các nước phương Tây

D.Cổ truyền và phong kiến

Đáp án: A

Phần trích trên, tác giả đã cho thấy vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh được kết hợp hài hòa bởiyếu tố cổ truyền và hiện đại.

Câu 9. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

    (1) Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh. (2) Đến đâu Người cũng học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. (3) Người cũng chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. (4) Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại.

(Trích Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Phép liên kết được sử dụng trong câu (1) và (2) là?

A.Phép nối

B.Phép thế

C.Phép lặp

D.Phép liên tưởng

Đáp án: B

Phép thế: Từ “Người” thế cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 10. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

    (1) Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh. (2) Đến đâu Người cũng học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. (3) Người cũng chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. (4) Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại.

(Trích Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Đoạn trích trên gửi gắm bài học nào cho giới trẻ hiện nay?

A.Ăn mặc giản dị, phù hợp với truyền thống dân tộc

B.Kiên cường, anh dũngtrong bảo vệ đất nước

C.Tiếp thu văn hóa mới có chọn lọc và giữ gìn văn hóa truyền thống

D.Đoàn kết, đùm bọc nhân dân

Đáp án: C

Bài học: tiếp thu văn hóa mới có chọn lọc và giữ gìn văn hóa truyền thống.

Câu 11. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

    Trong cuộc đời đầy truân chuyên của mình, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả phương Đông và phương Tây. Trên những con tàu vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, châu Mĩ. Người đã sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga… và Người đã làm nhiều nghề. Có thể nói, ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đâu Người cũng học hỏi và tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. Người cũng chịu ảnh hưởng tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực… Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng đồng thời cũng rất mới, rất hiện đại.

(“Phong cách Hồ Chí Minh” – Lê Anh Trà – in trong cuốn “Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam” - 1990).

Theo quan điểm của tác giả đoạn trích, nét phong cách nổi bật của Hồ Chí Minh là gì?

A.Có lối sống bình dị, hiện đại

B.Xa hoa, sang trọng

C.Hiện đại, tối tân

D.Cả ba phương án trên

Đáp án: A

Phong cách nổi bật của Bác là sự bình dị kết hợp với hiện đại.

Câu 12. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

    Trong cuộc đời đầy truân chuyên của mình, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả phương Đông và phương Tây. Trên những con tàu vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, châu Mĩ. Người đã sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga… và Người đã làm nhiều nghề. Có thể nói, ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đâu Người cũng học hỏi và tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. Người cũng chịu ảnh hưởng tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực… Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng đồng thời cũng rất mới, rất hiện đại.

(“Phong cách Hồ Chí Minh” – Lê Anh Trà – in trong cuốn “Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam” - 1990).

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là?

A.Tự sự

B.Miêu tả

C.Nghị luận

D.Thuyết minh

Đáp án: C

Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt nghị luận.

Câu 13. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

    Trong cuộc đời đầy truân chuyên của mình, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả phương Đông và phương Tây. Trên những con tàu vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, châu Mĩ. Người đã sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga… và Người đã làm nhiều nghề. Có thể nói, ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đâu Người cũng học hỏi và tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. Người cũng chịu ảnh hưởng tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực… Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng đồng thời cũng rất mới, rất hiện đại.

(“Phong cách Hồ Chí Minh” – Lê Anh Trà – in trong cuốn “Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam” - 1990).

Đoạn văn sau tác giả đã sử dụng phép liên kết nào?: Trên những con tàu vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, châu Mĩ. Người đã sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga… Và Người đã làm nhiều nghề”.

A.Phép lặp, phép nối

B.Phép thế, phép nối

C.Phép lặp, phép liên tưởng

D.Phép thế, phép liên tưởng

Đáp án: A

Trong đoạn văn trên, tác giả sử dụng phép lặp “Người”; phép nối “Và” ở câu cuối.

Câu 14. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

    Trong cuộc đời đầy truân chuyên của mình, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả phương Đông và phương Tây. Trên những con tàu vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, châu Mĩ. Người đã sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga… và Người đã làm nhiều nghề. Có thể nói, ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đâu Người cũng học hỏi và tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. Người cũng chịu ảnh hưởng tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực… Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng đồng thời cũng rất mới, rất hiện đại.

(“Phong cách Hồ Chí Minh” – Lê Anh Trà – in trong cuốn “Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam” - 1990).

Xác định phép tu từ nổi bật được sử dụng trong đoạn văn: Trên những con tàu vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, châu Mĩ. Người đã sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga… Và Người đã làm nhiều nghề”.

A.Hoán dụ, ẩn dụ

B.Ẩn dụ, điệp ngữ

C.Điệp từ, liệt kê

D.Nói giảm nói tránh

Đáp án: C

Biện pháp tu từ điệp từ “Người”; liệt kê các châu lục, các nước.

Câu 15. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

    Trong cuộc đời đầy truân chuyên của mình, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả phương Đông và phương Tây. Trên những con tàu vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, châu Mĩ. Người đã sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga… và Người đã làm nhiều nghề. Có thể nói, ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đâu Người cũng học hỏi và tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. Người cũng chịu ảnh hưởng tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực… Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng đồng thời cũng rất mới, rất hiện đại.

(“Phong cách Hồ Chí Minh” – Lê Anh Trà – in trong cuốn “Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam” - 1990).

Qua đoạn trích trên, em học tập được những gì từ cách tiếp thu văn hóa các nước của Bác?

A.Tiếp thu những thứ mới mẻ, loại trừ những thứ lỗi thời

B.Tiếp thu văn hóa có chọn lọc

C.Không dung nạp cái ngoại lai

D.Chỉ tiếp thu văn hóa phương Đông

Đáp án: B

Bài học từ Bác: tiếp thu văn hóa có chọn lọc.

Trắc nghiệm Phong cách Hồ Chí Minh (phần 3)

Câu 1: Lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao, vì sao?

A. Đây không phải lối sống kham khổ của người tự tìm vui trong cảnh nghèo

B. Bản lĩnh của người chiến sĩ hòa với tâm hồn nhà thơ

C. Vẻ đẹp tâm hồn Người mạnh mẽ song cũng rất lãng mạn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 2: Trong quá trình tiếp thu tinh hoa văn hóa nước ngoài, Người tiếp thu một cách có chọn lọc, không ảnh hưởng thụ động, biết tiếp thu cái hay, cái đẹp phê phán hạn chế, tiêu cực, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án: A

Giải thích: Trong quá trình tiếp thu tinh hoa văn hóa nước ngoài, Người tiếp thu một cách có chọn lọc, không ảnh hưởng thụ động, biết tiếp thu cái hay, cái đẹp phê phán hạn chế.

Câu 3: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống

Đó là cách sống giản dị, đạm bạc nhưng rất… của Hồ Chí Minh.

A. Khác đời, hơn đời

B. Đa dạng, phong phú

C. Thanh cao

D. Cầu kì, phức tạp

Đáp án: C

Câu 4: Tác giả của bài Phong cách Hồ Chí Minh là ai?

A. Lê Anh Trà

B. Phạm Văn Đồng

C. Lê Duẩn

D. Đặng Thai Mai

Đáp án: A

Câu 5: Phong cách của Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa?

A. Vĩ đại và bình dị

B. Truyền thống và hiện đại

C. Dân tộc và nhân loại

D. Cả ba đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp giữa sự vĩ đại và bình dị, giữa truyền thống và hiện đại, giữa tính dân tộc và nhân loại

Câu 6: Vì sao Hồ Chủ tịch lại có vốn văn hóa sâu rộng?

A. Học tập để nói, viết thạo tiếng nước ngoài: Anh, Pháp, Hoa…

B. Đi nhiều nơi, làm nhiều nghề, học hỏi từ thực tiễn lao động

C. Tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật của khu vực khác nhau trên thế giới một cách sâu sắc, uyên thâm

 D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 7: Văn bản này thuộc thể loại nào?

A. Tự sự

B. Trữ tình

C. Thuyết minh

D. Nhật dụng sử dụng yếu tố nghị luận

Đáp án: D

Giải thích: Văn bản Phong cách Hồ Chí Minh là văn bản nhật dụng sử dụng yếu tố nghị luận

Câu 8: Lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông của Bác được thể hiện như thế nào?

A. Nơi ở và nơi làm việc mộc mạc, đơn sơ

B. Trang phục giản dị: bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp

C. Ăn uống đạm bạc: cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối…

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 9: Từ “ Văn hóa” trong văn bản “ Phong cách Hồ Chí Minh” được hiểu :

A. Học vấn.                                                     

B. Học tập.

C. Học lực.                                                     

D. Học hành.

Đáp án: A

Câu 10: Ý nào nói lên việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nước ngoài của Hồ Chí Minh không được nêu trong bài viết?

A. Tiếp thu mọi cái đẹp, cái hay đồng thời phê phán những hạn chế, tiêu cực.

B. Không ảnh hưởng một cách thụ động.

C. Trên nền tảng văn hóa dân tộc mà tiếp thu những ảnh hưởng quốc tế.

D. Luôn luôn đề cao bản sắc văn hóa của dân tộc.

Đáp án: D

Câu 11: Vấn đề chủ yếu được nói tới trong văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” là gì?

A. Phong cách làm việc và nếp sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh

B. Tình cảm của người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

C. Trí tuệ tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

D. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đáp án: A

Câu 12: Theo tác giả, quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?

A. Có hiểu biết cao sâu để được người đời tôn trọng.

B. Đã là con người phải có đạo đức hoàn toàn trong sáng.

C. Phải tạo cho mình một lối sống khác đời, hơn người

D. Cái đẹp là sự giản dị, tự nhiên, thanh cao

Đáp án: D

Câu 13: Từ nào sau đây trái nghĩa với “truân chuyên”?

A. Vất vả

B. Nhọc nhằn

C. Gian nan

D. Nhàn nhã

Đáp án: D

Câu 14: Trong đoạn văn sau, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để làm nổi bật phong cách của Hồ Chí Minh?

Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ, cũng như các vị danh nho xưa, hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.

A. Sử dụng phép nói quá

B. Sử dụng phép đối lập

C. Sử dụng phép tăng tiến

D. Sử dụng phép nói giảm nói tránh

Đáp án: C

Câu 15: Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là :

A. Nhà cách mạng lỗi lạc.                              

B. Danh nhân văn hóa thế giới.

C. Nhà hiền triết phương đông.               

Đáp án: B

Câu 16: Theo em, cụm từ “quan niệm thẩm mĩ”  trong câu “Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ” là “một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống.” có nghĩa là gì?

A. Quan niệm về cái đẹp

B. Quan niệm về đạo đức

C. Quan niệm về cuộc sống

D. Quan niệm về nghề nghiệp

Đáp án: A

Câu 17: Phương thức biểu đạt chính trong văn bản phong cách Hồ Chí Minh là :

A. Tự sự kết hợp với thuyết minh.

B. Tự sự kết hợp với nghị luận.

C. Thuyết minh kết hợp với nghị luận.

D. Miêu tả kết hợp với nghị luận.

Đáp án: A

Câu 18: Vấn đề chủ yếu được nói đến trong “ Văn bản phong cách Hồ Chí Minh ” là:

A. Tình cảm của chủ tịch Hồ Chí Minh.

B. Trí tuệ của chủ tịch Hồ Chí Minh.

C. Phong cách làm việc và nếp sống của chủ tịch Hồ Chí Minh.

D. Cả A và B đều đúng.

Đáp án: C

Câu 19: Trong bài viết tác giả cho rằng: “Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ là một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống”. Theo em, cụm từ quan niệm thẩm mĩ là gì?

A. Quan niệm về cái đẹp

B. Quan niệm cuộc sống

C. Quan niệm về đạo đức

D. Quan niệm về nghề nghiệp

Đáp án: A

Giải thích: Quan niệm thẩm mĩ chính là quan niệm về cái đẹp

Câu 20: Trong bài viết, để làm nổi bật vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh tác giả không sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

A. Kết hợp giữa kể và bình luận

B. Sử dụng phép đối lập

C. Sử dụng phép nói quá

D. So sánh và sử dụng nhiều từ Hán Việt

Đáp án: C

Giải thích: Văn bản không sử dụng phép nói quá

Câu 21: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ Hán Việt?

A. Lãnh tụ

B. Hiền triết

C. Vua

D. Danh nho

Đáp án: C

Câu 22: Trong đoạn văn sau, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để làm nổi bật phong cách Hồ Chí Minh?

Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ cũng như các vị danh nho xưa, hoàn toàn không phải cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là một lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm về thẩm mĩ cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.

A. Sử dụng phép nói giảm nói tránh

B. Sử dụng phép nói quá

C. Sử dụng phép đối lập

 D. Sử dụng phép tăng tiến

Đáp án: D

Câu 23: Em hiểu từ “phong cách” trong “Phong cách Hồ Chí Minh” có nghĩa là gì?

A. Đặc điểm có tính chất hệ thống về tư tưởng và nghệ thuật, biểu hiện trong sáng tác của một nghệ sĩ hay trong các sáng tác nói chung thuộc cùng một thể loại.

B. Lối sống, cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, ứng xử tạo nên cái riêng của một người nào đó.

C. Dạng ngôn ngữ sử dụng theo yêu cầu chức năng điển hình nào đó, khác với những dạng khác về đặc điểm từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp.

D.  Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án: B

Câu 24: Đoạn văn sau được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?

Trong cuộc đời đầy truân chuyên của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả ở phương Đông và phương Tây. Trên những con tàu vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, châu Mĩ. Người đã từng sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga… và Người đã làm nhiều nghề.

A. Thuyết minh

B. Nghị luận

C. Biểu cảm

D. Miêu tả

Đáp án: A

Câu 25: Phong cách sống của Hồ Chí Minh được tác giả so sánh với những ai?

A. Các danh nho Trung Quốc: Lí Bạch, Khổng Tử

B. Các vị lãnh tụ trên thế giới

C. Các danh nho Việt Nam thời xưa: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi

D. Các vị lãnh tụ Việt Nam đương thời       

Đáp án: C

Câu 26: Hồ Chí Minh đã tiếp thu giá trị của những nền văn hóa nào ?

A. Anh, Pháp, Mĩ.                                           

B. Phương Đông, Phương Tây.

C. Trung quốc, Lào.                                       

D. Châu Âu, Châu Á.

Đáp án: B

Câu 27: Ý nào sau đây không đúng khi nói về văn bản  “Phong cách Hồ Chí Minh”

A. Tác giả văn bản là Lê Anh Trà

B. Xuất bản năm 1990, nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của chủ tịch HCM

C. Thuộc thể loại văn bản thuyết minh

D. Nội dung văn bản cho thấy nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh

Đáp án: C

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Loạt bài 1000 câu Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn Tập 1, Tập 2 giúp bạn nắm vững dễ dàng kiến thức môn Ngữ văn lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.