Sinh học 9 | Giải bài tập SGK Sinh 9 (hay, ngắn gọn)


Trọn bộ lời giải bài tập Sinh học 9 hay nhất, ngắn gọn được biên soạn bám sát sgk Sinh 9 giúp học sinh lớp 9 trả lời câu hỏi & làm bài tập Sinh 9.

Giải Sinh học 9 (hay, ngắn gọn)

Di truyền và Biến dị

Sinh 9 Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen

Sinh 9 Chương 2: Nhiễm sắc thể

Quảng cáo

Sinh 9 Chương 3: ADN và Gen

Sinh 9 Chương 4: Biến dị

Sinh 9 Chương 5: Di truyền học người

Sinh 9 Chương 6: Ứng dụng di truyền

Quảng cáo

Sinh vật và Môi trường

Sinh 9 Chương 1: Sinh vật và môi trường

Sinh 9 Chương 2: Hệ sinh thái

Sinh 9 Chương 3: Con người, dân số và môi trường

Sinh 9 Chương 4: Bảo vệ môi trường

53 videos Giải bài tập Sinh học lớp 9 - Cô Nguyễn Ngọc Tú (Giáo viên VietJack)

53 Bài giảng Sinh học lớp 9 - Cô Đỗ Chuyên (Giáo viên VietJack)

Để học tốt môn Sinh học 9 hay khác:

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

Tài liệu giáo án, đề thi lớp 9 có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập môn Sinh học 10 sách mới:Tài liệu giáo viên