Sinh học lớp 9 | Giải bài tập SGK Sinh học 9 hay nhất, ngắn gọn


Sinh học lớp 9 | Giải bài tập SGK Sinh học 9 hay nhất, ngắn gọn

Để học tốt Sinh học lớp 9, loạt bài Soạn và Giải bài tập Sinh học lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Sinh học 9.

Di truyền và Biến dị

Sinh 9 Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen

Sinh 9 Chương 2: Nhiễm sắc thể

Quảng cáo

Sinh 9 Chương 3: ADN và Gen

Sinh 9 Chương 4: Biến dị

Sinh 9 Chương 5: Di truyền học người

Sinh 9 Chương 6: Ứng dụng di truyền

Quảng cáo

Sinh vật và Môi trường

Sinh 9 Chương 1: Sinh vật và môi trường

Sinh 9 Chương 2: Hệ sinh thái

Sinh 9 Chương 3: Con người, dân số và môi trường

Sinh 9 Chương 4: Bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó là các video giải bài tập, bài giảng Sinh học 9 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập với phương pháp giải chi tiết và bộ đề thi Sinh học 9 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Sinh học 9.

53 videos Giải bài tập Sinh học lớp 9 - Cô Nguyễn Ngọc Tú (Giáo viên VietJack)

53 Bài giảng Sinh học lớp 9 - Cô Đỗ Chuyên (Giáo viên VietJack)

Tham khảo tài liệu học tốt môn Sinh học lớp 9 hay khác:

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập môn Sinh học 10 sách mới: