Giải Sinh 9 Bài 51-52: Thực hành : Hệ sinh tháiBài 51-52: Thực hành : Hệ sinh thái

Báo cáo thực hành

Quảng cáo

      Tên bào thực hành: Hệ sinh thái

      Họ và tên học sinh:

      Lớp:

1. Kiến thức lí thuyết

- Nêu các sinh vật chủ yếu có trong hệ sinh thái đã quan sát và môi trường sống của chúng.

 Trả lời:

      + Cỏ, châu chấu, gà, thỏ, sói, diều hâu, người: môi trường trên cạn.

Quảng cáo

      + Vi sinh vật, giun đất: môi trường trong đất.

      + Ếch: môi trường cạn và môi trường nước.

      + Rêu, tôm, cá: môi trường nước.

- Vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn, trong đó chỉ rõ sinh vật sản xuất, động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt, sinh vật phân giải.

 Trả lời:

      + cỏ (sinh vật sản xuất) → thỏ (động vật ăn thực vật) → sói (động vật ăn thịt) → diều hâu (động vật ăn thịt) → vi khuẩn (sinh vật phân giải).

      + lá ngô (sinh vật sản xuất) → châu chấu (động vật ăn thực vật) → ếch (động vật ăn thịt) → gà rừng (động vật ăn thịt) → diều hâu (động vật ăn thịt) → vi khuẩn (sinh vật phân giải).

Quảng cáo

      + Rêu (sinh vật sản xuất) → Tôm (sinh vật tiêu thụ bậc 1) → Cá (sinh vật tiêu thụ bậc 2) → Người (sinh vật tiêu thụ bậc 3) → Vi sinh vật (sinh vật phân giải).

2. Cảm nhận của em sau khi học xong bài thực hành về hệ sinh thái

   - Sau khi học xong bài thực hành về hệ sinh thái:

      + Biết được sự đa dạng của hệ sinh thái

      + Mối quan hệ chặt chẽ và đa dạng của các loài sinh vật

      + Biết được những tác hại mà con người đã gây ra tàn phá môi trường sống

      + Có ý thức bảo vệ môi trường sống

   - Để bảo vệ tốt hệ sinh thái cần:

      + Tránh chặt phá cây, trồng nhiều cây xanh xung quanh môi trường sống

      + Phải xử lí chất thải trước khi thải ra môi trường

      + Tránh bắt, giết các loài sinh vật quá nhiều phá vỡ cân bằng hệ sinh thái

      + Tuyên truyền, vận động mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường sống

Tham khảo lời giải các bài tập Sinh 9 Chương 2 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 9 | Để học tốt Sinh học 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 9Để học tốt Sinh học 9 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.