AJAX là gìAJAX là từ viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML, là một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong lập trình. Kỹ thuật này cho phép bạn chỉ tải lại một phần trang web khi thực hiện một hành động nào đó thay vì tải lại cả trang. Việc này giúp việc truy cập trang web trở nên mượt mà hơn và tốn ít dữ liệu hơn. Ví dụ như truy cập Gmail, bạn click vào phân Inbox không thay trang này phải tải lại toàn bộ trang, chỉ có phần nội dung inbox được tải

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope