Application là gì, Ứng dụng là gì1

Application (Ứng dụng) là từ đồng nghĩa của chương trình - program. Có thể đây là các chương trình máy tính, hay các website- webapp

2

Application là một từ có nghĩa là lá đơn, dùng cho các mục đích về dịch vụ và sản phẩm. Phổ biến nhất như đơn xin việc.

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope