BCC là gìViết tắt cho Blind Carbon Copy, BCC gửi một bản copy của email mà không hiển thị bất cứ thông tin nào về tên hoặc email trong email. Nhớ rằng hầu hết các chương trình không hiển thị trường BCC. Mặc dù vậy, bất cứ ai quen thuộc với các chương trình email có thể nhìn thấy tất cả email và tên trong trường BCC này.

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope