Blacklist là gìBlacklist là một danh sách các địa chỉ email hoặc nhà cung cấp dịch vụ mà gửi mail spam đến cá nhân hoặc công ty. Blacklist được thiết lập giúp người dùng chặn được những tin nhắn không mong muốn đến hộp thư của mình

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope