Blog là gìBlog hay một weblog, hay một blog là một danh sách các hình ảnh, đoạn text và hình ảnh và những thứ khác nhau được sắp xếp theo thời gian, xuất hiện từ năm 1998. Những blog thường được duy trì và phát triển bởi những cá nhân, nội dụng được cập nhật hằng ngày chứa các thông tin cá nhân…. Bởi các cách khác nhau, nhiều blogs cung cấp các thông tin hữu ích về con người, sự kiện, địa điểm trên toàn thế giới.

Có nhiều phần mềm hoặc dịch vụ cho phép bạn có thể tạo một blog cho chính bản thân mình như Blogger, LiveJournal,WordPress…..

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope