Buffer là gì1. Liên quan đến bộ nhớ, một buffer là một vùng nhớ tạm thời mà có thể lưu trữ thông tin trong khi đang xử lý các thông tin khác.

2. Online buffering xảy ra khi luồng dữ liệu nhạc và videos trước khi chúng được chạy. Kiều buffering này giúp việc các ứng dụng đa phương tiên khi bị dừng lại khi có một phần dữ liệu của nó đã được tải về trước đó.

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope