Buddy list là gìCách gọi khác là contact list hay friends list, một buddy list là danh sách người thân và bạn bè trên một chương trình phần mềm như các phần mềm dùng để chat. Danh sách này cho phép người dùng theo dõi tất các những người bạn cũng như xem họ có online để sẵn sang chat hay không.

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope