Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 8: The story of my villageUnit 8: The story of my village

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 8: The story of my village

1. Phân biệt các nguyên âm đôi: /aʊ/ - /əʊ/

/aʊ/: đầu tiên phát âm /æ/ sau đó miệng hơi đóng lại, lưỡi di chuyển lên trên và ra phía sau như khi phát âm /uː/, âm đằng sau ngắn và nhanh

Ví dụ: cow, house, town, couch, how,…

/əʊ/: đầu tiên đặt lưỡi ở vị trí phát âm âm /ə/ sau đó miệng tròn dần để phát âm /ʊ/, phát âm /ə/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh.

Ví dụ: coat, bowl, phone, note, bone, close,…

2. Nhận biết

2.1. Nguyên âm đôi /aʊ/

"ou" được phát âm là /aʊ/ trong những từ có nhóm "ou" với một hay hai phụ âm

Ví dụ: found, cloud, doubt,…

"ow" được phát âm là /aʊ/

Ví dụ: tower, power, powder, drown,…

2.2. Nguyên âm đôi /əʊ/

"o" thường được phát âm là /əʊ/ khi nó ở cuối một từ

Ví dụ: go, no, ago, potato, tomato,…

"oa" được phát âm là /əʊ/ trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay hai phụ âm

Ví dụ: coat, road, load, loan, coal, soap,…

"ou" có thể được phát âm là /əʊ/

Ví dụ: soul, shoulder, mould,…

"ow" được phát âm là /əʊ/

Ví dụ: know, low, grow, window,…

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. Don’t shout so loudly.

b. Ours is the nicest house in the town.

c. At last we found the mouse under the couch.

d. Look at the red rose on the snow.

e. Come over to the window.

f. I’ll put my coat on and go out.

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 8 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-8-the-story-of-my-village.jsp