Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 8: The story of my village (Phần 2)Unit 8: The story of my village

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 8: The story of my village (Phần 2)

2. Ôn tập câu điều kiện loại 1

2.1. Khái niệm

Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.

2.2. Công thức câu điều kiện loại 1

Công thức:

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Đảo ngữ:

Should + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

If you come into my garden, my dog will bite you.

Should you come into my garden, my dog will bite you.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 8 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-the-story-of-my-village.jsp