Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 8: The story of my villageUnit 8: The story of my village

Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 8: The story of my village

- Từ vựng về làng quê và cuộc sống ở nông thôn

Từ vựngPhát âmNghĩa
atmosphere (n)/ˈætməsfɪə(r)/không khí
better (v)/ˈbetə(r)/cải thiện, làm cho tốt hơn
brick (n)/brɪk/gạch
bumper cropvụ mùa bội thu
cash cropcây trồng thương phẩm
crop (n)/krɒp/mùa màng
farming methodphương pháp canh tác
flooded (adj)/ˈflʌdɪd/ngập lụt
holiday resortkhu nghỉ, thành phố du lịch
last (v)/lɑːst/kéo dài
mud (n)/mʌd/bùn, đất ướt nhão
muddy (adj)/ˈmʌdi/lầy lội
raise (v)/reɪz/nâng lên
resurface (v)/ˌriːˈsɜːfɪs/trải lại (mặt đường)
shortage (n)/ˈʃɔːtɪdʒ/sự thiếu thốn
straw (n)/strɔː/rơm rạ
widen (v)/ˈwaɪdn/mở rộng

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 8 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-8-the-story-of-my-village.jsp