Unit 11 lớp 8: ReadUnit 11: Traveling Around Viet Nam

Read (Trang 102-105 SGK Tiếng Anh 8)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8
Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Hướng dẫn dịch:

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8
Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

1. Check (√) the topics mentioned in the brochures about the resorts.

(Đánh dấu (√) vào những chủ đề được cập nhật trong những cuốn sách giới thiệu về những khu nghỉ mát.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

2. Answer. Where should these people go?

(Hãy trả lời xem những người này nên đi đâu.)

These people want to spend their coming summer vacation in Viet Nam. Help them find a suitable place. Check (√) the boxes.

(Những người này muốn đi nghỉ hè ở Việt Nam. Em hãy giúp họ tìm một nơi thích hợp. Đánh dấu (√) vào các địa danh được chọn.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

a) Andrew should go to Sa Pa because there are tribal villages there.

b) Mary should go to Nha Trang because there is an Oceanic Institute there.

c) John should go to Nha Rong Harbour because it's the place where President Ho Chi Minh left Viet Nam in 1911.

d) Joanne should go to Ha Long Bay because there are beautiful sand beaches there.

e) Donna should go to Da Lat because there are beautiful kinds of flowers there.

Các bài soạn Unit 11 lớp 8: Traveling Around Viet Nam:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-traveling-around-viet-nam.jsp