Cụm động từ Chuck out trong tiếng AnhNghĩa từ Chuck out

Ý nghĩa của Chuck out là:

  • Vứt bỏ cái gì mà bạn không còn sử dụng nữa

Ví dụ minh họa cụm động từ Chuck out:

 
- I CHUCKED OUT some stuff I found in the fridge that had gone bad.
Tôi đã vứt bỏ một vài thứ đã hỏng mà tôi tìm thấy trong tủ lạnh.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chuck out trên, động từ Chuck còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp