Tài liệu SQL tham khảo
Dưới đây là các nguồn chứa tài liệu tham khảo về SQL. Mong bạn tìm hiểu chúng để hiểu sâu hơn các khái niệm đã được trình bày trong loạt bài này.

Link tham khảo về SQL

Sách hữu ích về SQL

Learning SQL Sams Teach Yourself SQL in 10 Minutes The Language of SQL
What is SQL? Database Learning Basics for Business SQL All-in-One For Dummies Head First SQL: Your Brain on SQL

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQL phổ biến khác tại VietJack: