errno.h trong C | Thư viện C chuẩn
errno.h trong C

Header file có tên errno.h trong Thư viên C chuẩn định nghĩa biến nguyên errno, được thiết lập bởi system call (lời gọi hệ thống) và một số hàm thư viện về lỗi để chỉ rằng có lỗi đang xảy ra. Macro này là một sự mở rộng của kiểu int dạng lvalue có thể sửa đổi, vì thế nó có thể được đọc và được sửa đổi bởi một chương trình.

errno được thiết lập về 0 tại phần khởi động chương trình. Các hàm cụ thể của thư viện C chuẩn sửa đổi giá trị của nó về một số lớn hơn 0 để báo hiệu một số kiểu lỗi. Bạn cũng có thể sửa đổi giá trị của nó hoặc phục hồi nó về 0 tùy theo yêu cầu của bạn.

Header file có tên errno.h cũng định nghĩa một danh sách các macro để chỉ các mã lỗi khác nhau.

Các macro được định nghĩa trong errno.h

Bảng dưới liệt kê một số Macro được định nghĩa trong errno.h trong Thư viện C:

STT Macro & Miêu tả
1

extern int errno

Đây là macro được thiết lập bởi system call và một số hàm thư viện về lỗi để chỉ rằng có lỗi đang xảy ra

2

EDOM Domain Error

Macro này biểu diễn một domain error, mà xảy ra nếu một tham số đầu vào là ở bên ngoài miền mà hàm toán học đó được định nghĩa và errno được thiết lập là EDOM

3

ERANGE Range Error

Macro này biểu diễn một range error, xảy ra nếu một tham số đầu vào là bên ngoài dãy giá trị mà hàm được định nghĩa, và errno được thiết lập là ERANGE

Loạt bài hướng dẫn Thư viện C cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack: